Блоги → Перегляд

Мізрах Ігор: початок нового суддівського відбору обіцяє бути гарячим!

Неділя, 17:37, 03/05

Рейтинг
1 0
Переглядів
907

0
0
0
1219 кандидатів на посаду судді вперше знаходяться в резерві ось вже біля двох років  у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.  Коли проходили попередні два набори, і кандидати здавали іспити, ніхто не очікував перемін в країні, зміни влади і невизначеності в діях самої ВККСУ... Але, нарешті, були прийняті рішення після довгого мовчання. 23 квітня вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила:

- Положення про проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантної посади судді місцевого суду загальної юрисдикції серед кандидатів на посаду судді вперше, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів. (http://www.vkksu.gov.ua/ua/dobir-kandidativ-na-posadu-suddi-vpershe/documents-pp/poloziennia-pro-prowiediennia-wishtchoiu-kwalifikacijnoiu-komisieiu-suddiw-ukraini-konkursu-na-zajniattia-wakantnoi-posadi-suddi-misciewogo-sudu-zagalnoi-iurisdikcii-sieried-kandidatiw-na-posadu-suddi-wpiershie-zarachowanich-do-riezierwu-na-zamishtchienni/).

- Умови проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантної посади судді місцевого суду загальної юрисдикції серед кандидатів на посаду судді вперше, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого суду загальної юрисдикції (http://www.vkksu.gov.ua/ua/dobir-kandidativ-na-posadu-suddi-vpershe/documents-pp/umowi-prowiediennia-wishtchoiu-kwalifikacijnoiu-komisieiu-suddiw-ukraini-konkursu-na-zajniattia-wakantnoi-posadi-suddi-misciewogo-sudu-zagalnoi-iurisdikcii-sieried-kandidatiw-na-posadu-suddi-wpiershie-zarachowanich-do-riezierwu-na-zamishtchiennia-wakantni/).

- Форму і зміст анкети кандидата на посаду судді, що подається для участі у доборі на посаду судді (http://www.vkksu.gov.ua/ua/dobir-kandidativ-na-posadu-suddi-vpershe/documents-pp/aktualnij-zrazok-ankieti-kandidata-na-posadu-suddi-zatwierdzienoi-formi/)

Перелік місцевих судів загальної юрисдикції, в яких наявні вакантні посади судді та кількість таких посад ВККСУ обіцяє розмістити на веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України після розгляду Комісією заяв суддів про переведення їх до інших місцевих судів.

Також, Мізрах Ігор нагадав про те, що для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України повинна розмістити відповідну інформацію на своєму офіційному веб-порталі та публікує таке оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу.

В оголошенні про конкурс зазначаються найменування судів, де є вакантні посади судді, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце проведення конкурсу. Кандидати на посаду судді, які перебувають у резерві та виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад судді, у встановлений строк подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України письмові заяви.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на заміщення вакантних посад судді та здійснює добір кандидатів з урахуванням результатів кваліфікаційного іспиту і кількості набраних кандидатами балів. Кількість набраних балів є першочерговим критерієм при проведенні Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсного добору кандидатів на зайняття вакантних посад судді. У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи у галузі права.

За результатами конкурсного добору Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради юстиції відповідно до кількості вакантних посад судді рекомендації про призначення кандидатів суддями. Відповідно до внесеної Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рекомендації Вища рада юстиції на своєму засіданні розглядає питання про призначення кандидата на посаду судді та в разі прийняття позитивного рішення вносить подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді (ст. 71 Закону "Про судоустрій і статус суддів").

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції протягом тридцяти днів з дня отримання такого подання (ст. 72 Закону "Про судоустрій і статус суддів").

Перевірка відповідності кандидатів у судді вимогам, установленим законом, добір, проведення кваліфікаційного іспиту і рекомендування осіб для зайняття посади судді відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" здійснюється ВККСУ. Особа, яка відповідає вимогам до кандидата в судді, встановленим частиною третьою статті 127 Конституції України, має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендацію її для призначення професійним суддею, подавши документи за переліком, визначеним статтею 67 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Вища рада юстиції за рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів, підготовленої за результатами складання кандидатом кваліфікаційного іспиту, розгляду та перевірки поданих ним документів вносить Президенту України подання про призначення громадянина України на посаду судді вперше. Надіслання такого подання здійснює Голова Вищої ради юстиції.

Попередній розгляд внесеного на розгляд Президентові України Вищою радою юстиції подання про призначення на посаду судді здійснюється в установленому порядку в Адміністрації Президента України. Призначення громадянина України на посаду судді вперше здійснюється указом Президента України. У разі відхилення Президентом України подання Вищої ради юстиції про призначення громадянина України на посаду судді вперше матеріали щодо призначення повертаються до Вищої ради юстиції, наостанок зауважив Ігор Мізрах.

Залишається тільки очікувати перелік вакантних місць і оголошення конкурсу...

Джерело: mizrakhigor.wordpress.com

 

Коментарі

Немає коментарів
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі