Блоги → Перегляд

Что в Конституции не мешало б ...

Неділя, 14:27, 12/06

Рейтинг
0 0
Переглядів
504

0
0
0

Мое видение Конституции.

А. От омени граждан.

Кто есть главним

- громадяни України та українці по суті – люди народжені від людей, не клоновані , з елементами в людях, що не торкаються свідомості та є безпечними що до інших людей та істот, незалежний та вільний народ , маємо за мету збереження вільного вибору дій та рішень окремого громадянина , само організованих громад , осіб а також істот яких вважаємо рівними собі, що мешкають поруч з нами.

- Как будет политическое равенство

- Не громадяни визначені законом про Громадянство України та правилами співіснування з іншими істотами та механізмами можуть мати певні обмеження в праві вибору влади та дій, але є рівними нам, якщо не виражають зневаги до нашоі логіки виживання.

- Как мораль

- Ми визнаємо релігійні цінності закладені в цей документ в любому віросповіданні, культі або політичному кодексі, відображені в 10 заповідях направлених людям досконалим розумом які намагаємося дотримуватися в міру своїх сил та зобов’язуємо державу яку створили на благо всіх , на це, та розуміємо це так :

1. Бог є один відображає ноосверу , він є неосяжною безкінечністю з законами життя які прагнемо осягнути .

2. Бог не потребує культів та представників , але потребує навчання та слідування законам життя.

Ми проти створення та поширення будь яких ідей чи культів націлених на руйнування себе  інших людей суспільних стосунків чи природних балансів. 

3. Бог дає силу в виборі людини, яка не має бути потрачена проти його законів.

4. Людина потребує зупинки щоб очистити свідомість від обов’язків та впорядкувати стреси. Це названо відпочинком .

5. Родинні зв’язки є силою суспільства. Здоровям та багатством молоді та мудрістю старості.

6. Не вбивати нічого в міру своєї можливості. Вбивство ознака слабкості. Ми прагнемо сили в міру своїх зусиль.

7. Перелюб це розпорошення енергії . Сильні люди подвоюють її через любов. Сексуальні аномаліі не можуть бути виражені ніяким чином іначе як творчою сублимацією яка не торкається питань сімі, культовоі моди чи статтевих стосунків.

8. Не можна брати не належного тобі, але можна пропонувати щось на обмін що не є злом . Прагнемо не бути слабими відбираючи силою, розуміємо що є моменти коли слід жити та поступати справедливо, та не осуджуємо слабих, але виховуємо .

9. Неправда породжує непорозуміння та злочини. Визнаємо це . Кожна людина повинна знати генетичних родичів.

10. Не заздримо, не завойовуємо, а здобуваємо працею, розумом, прикладом , розвитком, організацією наших світів там де немає подібних нам та там де панує хаос , бо прагнемо бути кращіми . Трактуємо націоналізм як кращій приклад логікі виживання на перевагу культам сили інших груп мислячих та інших істот. ...

 Д. Равенство практически.

- Вважаємо себе громадою держави Україна , рівними між собою в правах, обов’язках та відносинах від народження до біологічної смерті без винятків, крім виконання біологічних функцій та станів в окремих питаннях (що до жінок, дітей, стариків немічних, недієздатних), та що до спеціальних навиків володіння предметами які несуть небезпеку для інших , що до яких є спеціальні правила володіння та користування , що оговорено законами . Ми визнаємо що є різними по індивідуальних властивостях, можливостях та життєвих устроях, тому не допускаємо рішень які не є обґрунтовано необхідні та трактуються економічною або медичною необхідністю та застосовуються шаблонно що до груп населення що може спричиняти шкоду окремим істотам .

-Декларуємо волю законного вибору громадян, що означає свободу вибору та думок в усьому що не обмежується читко визначеними правилами співіснування, розвитку цивілізації та захисту в громаді та громади в цілому . Правила заборон встановлені логікою , мораллю та здоровим глуздом громадян та закріплюються правилами в законодавчих актах що виходять з цього документу .

- Економічна свобода особистості лежить в основі суспільства та передбачена в вільному виборі витрачання та утриманя майнових цінностей, зокрема грошей громадянами , що передбачає відмову від оподаткування заробітних плат найманих працівників , недоторканість капіталу, майна, фізичних та моральних цінностей. Спосіб оподаткуваня допустимий тількі як включені чітко визначені податки з чітко визначеними правилами нарахування , в вартість товарів , робіт послуг, що стали добровільним та свідомим вибором людини та інших благах виготовлених, наданих, придбаних що мають фінансовий вимір.

Держава може допускати стимулювання обороту майнових цінностей в державі розміром податків в разі виникнення шкідливих факторів та загрозливих тенденцій розвитку суспільства. Злочинна діяльність є предметом оподаткування в якості основного фінансового покарання як свідомий вибір людини в майнових відносинах. Плату за позику в середині країни та між громадянами прагнемо отримувати мінімальну або в формі що не пов"язана з безкінечним ростом в часі що є посильною для повернення .

- Ми громадою живемо на визначеній території планети Земля, в визначених зонах морів та океанів, та по окремості на планеті та по за нею, та захищаємо один одного та свої території що є цілою, єдиною та неторканою державою в межах кордонів, набутків цивілізації та спільного чи індивідуального майна громади або громадян в любому місці , однак це не є вищим за життя та здоров’я громадян обо інших рівних їм людей та істот або інтересів громади.

Ми вправі захищати свої колективні інтереси та інтереси громадян будь коли та будь де будь яким прийнятним згідно можливості дотримання заповідей способом .

- Життя, стан людини та стан середовища її біологічної сфери є най вищими цінностями - що є ознакою здоров"я людини та здоров"я її наступних поколінь.

Ніхто з людей не може бути позбавлений життя та нікому з людей не може бути нанесено пошкоджень, застосовано катування та завдано психологичного тиску не сумісного зі здоров"ям, однак кожен може захищати своє життя та життя людини, інтереси держави в межах обов"язків державних службовців, що допускає використання фізичної сили та засобів що до захисту від небезпечних істот при необхідності, та вбивства як крайньої невідкладної міри що до біологічних істот та людей .

Ніхто не може впливати на дії людей спеціальними засобами та гіпнотичними впливами по за їх згодою - свідомим вибором.

Аграрна культура родових поселень як політика розташування громадян є приорітетом діяльності держави .

Істота яка може мати свідомість але не має її та не може нести відповідальність за свої дії, примусово приводиться в стан постійної свідомості або ізолюється, або передається під нагляд свідомих людей здатних вирішувати виниклі проблеми істоти запобігати та компенсувати та наслідки її дій. .

Пересування людей обмежене тількі іх можливостями, правом власності , спеціалістами виживання в разі небезпек та силовим лідером в разі питань колективного виживання або документування ключових фактів історіі.

 Ж. Мораль государства определяет Рада. Например так :

- Смертна кара, евтаназія, вільне користування засобами знищення або порушення психічного стану людей заборонено в діяльності держави та виключно дозволяється в окремих крайніх випадках для використання підготовленими людьми в тому числі державними службовцями в інтересах суспільства , що передбачено законами України.

- Аборти заборонені в діяльності держави однак враховуючи вільний вибір матері в цьому питанні, держава - не переслідує матерей що вчиняють такі дії, - контролює комерційні структури що сплачують обов”язкові платежі з такої діяльності, використання ембріонального матеріалу, - підтримує ідею відмови від абортів, просвіту в школах з цього питання , економічні рішення цієї проблеми в цілому, - контролює локальні випадки стосунків по передачі новонароджених дітей державі або іншим громадянам України що має ознаки торгівлі .

- Вбивство що до себе в усіх формах осуджується, однак не може бути переслідуване державою, стани затьмарення свідомості при різних видах сп’яніння потребують втручання в разі небезпеки для людини та оточуючих. Стійкі стани такого роду що набули форм залежностей потребують втручання що до зняття алкогольних залежностей – при деградації особистості, що має виражені форми, що до наркотичних залежностей – зняття залежності в любому вигляді, з метою надання можливості подальшого вибору .

- Торгівля фізичним тілом – проституція та виношування біологічних форм життя та компонентів людського тіла , допустима як свідомий вільний вибір дієздатної людини - власника своєго тіла під контролем держави, якщо не спричиняє шкоди іншим людям або громадам самоуправління , та передбачає обов"язкові заходи що до забезпечення ризиків пов"язаних з хворобливим або безпорадним станом власника тіла . Використання проституції ким небудь окрім господаря власного тіла заборонене . Використання елементів сексуального впливу з елементами бізнесу регламентовано державою .

- Торгівля органами – тількі як добровільний та свідомий вибір власника своїх органів та частей тіла, в тому числі ембріональним матеріалом абортів, та тілами дітей що померли під час вагітності та родів . - Що до тіла та органів померлої людини – обов’язкова згода за час життя . Форма поховань є вибором особи за час життя . В випадках винекнення небезпек від залишків тіл рішення про форму поховань приймає силовий лідер

Коментарі

Тексти не відповідають завданню документа.

Про бога в конституціі - дуже недоречно.

Філософію та теософію неможливо викладати в юридичній формі документа.
0

Можно по другому ...
Терміни :
Людина -....
Мораль- ....
Автономія...
Приорітет моралі перед іншою юридичною логікою...
Суть в тім що між судом на кшалт шаріатського та юридичним є істотна різниця. Іперший варіант як логіка є тількі місцями в Цивільному кодексі Украіни. Бажано на мій погляд ввести це в самоуправління, суд і норми суспільного устрою. А це і релігія при чому універсальна ... Мусульмани поважають Іісуса жиди це попередня релігія а старші релігіі мають тен сам сенс.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі