Блоги → Перегляд

Демократия. Мой взгляд.

Середа, 10:15, 15/06

Рейтинг
1 0
Переглядів
526

0
0
0

Е. Государство.

7 . Держава – об”єднання громад етноісторічних территорій аборигенного населення  яким народ доручає представляти його інтереси у формі Верховної Ради та систем державної структури для оптимальної регуляції напрямку розвитку , захисту громадян та рівних істот що живуть поруч, а також для впорядкування стосунків між людьми , істотами та іншими громадами та цивілізаціями. Держава в своїй діяльності керується нормами викладеної Конституцією моралі , та прагне формувати мораль громади чи особисту мораль людини однак проти всього що суперечить розвитку людини суспільства та держави.

Держава складається з самоуправління складовою частиною якого є судова влада виражена через вибори голови суду та участь присяжних ,

виробничо- торговоі державної корпорації,

юридично-податкового блоку складовою якого є прокуратура ,

та силової системи безпеки на чолі з обраним населенням силовим лідером.  Обрання силового лідера є особистим виборомкожного громадянина .

Держава пропонує послуги в спрощеному порядку , які є чіткими, зі зрозумілою оплатою , як в якості податків так в якості додаткових плат в товарах, послугах та роботах в частині не державних інтересів .

Ж. Применение сил.

8. Держава може використовувати в інтересі прав та свобод народу, його захисту озброєних та підготовлених воїнів зброю та техніку в вигляді формувань ЗСУ, МВФ, космічного флоту, МВС, СБУ, ФБР , підрозділів розвідки , податкових засобів впливу . Що обумовлюється відповідними законами та статутами силових формувань в мирний та військовий період .

Інші силові формування громадян як державні можуть бути допустимі тількі в військовий час на территоріях визначених як зони з надзвичайними подіями, що визначається як діяльність громадян виключно як представників держави в іі інтересах визначаються військовим лідером держави та мають права державних службовців та діють по державним правилам.

Озброєний народ є тількі в якості основної сили самоврядування - самооборони визнається тількі як перевірена, визнана населеннням моралізована еліта суспільства , підтримується та направляється державою. Право на носіння зброі надається самообороні силовим дідером за умовою достатнього рівня моралі- логики виживання і взаємній відповідальності членів самооблрони.

9. Держава не мае поширювати вбивство людей та негативні явища, вони заборонене в любому вигляді в діяльності державного апарата , однак це є крайнім заходом що до захисту життя та здоров'я людей , інтересів держави, та трактуються наступним чином (Ж. Мораль государства определяет Рада. Например так :)

- Смертна кара, евтаназія, вільне користування засобами знищення або порушення психічного стану людей заборонено в діяльності держави та виключно дозволяється в окремих крайніх випадках для використання підготовленими людьми в тому числі державними службовцями в інтересах суспільства , що передбачено законами України.

- Аборти заборонені в діяльності держави однак враховуючи вільний вибір матері в цьому питанні, держава - не переслідує матерей що вчиняють такі дії, - контролює комерційні структури що сплачують обов”язкові платежі з такої діяльності, використання ембріонального матеріалу, - підтримує ідею відмови від абортів, просвіту в школах з цього питання , економічні рішення цієї проблеми в цілому, - контролює локальні випадки стосунків по передачі новонароджених дітей державі або іншим громадянам України що має ознаки торгівлі .

- Вбивство що до себе в усіх формах осуджується, однак не може бути переслідуване державою, стани затьмарення свідомості при різних видах сп’яніння потребують втручання в разі небезпеки для людини та оточуючих. Стійкі стани такого роду що набули форм залежностей потребують втручання що до зняття алкогольних залежностей – при деградації особистості, що має виражені форми, що до наркотичних залежностей – зняття залежності в любому вигляді, з метою надання можливості подальшого вибору . - -

Торгівля фізичним тілом – проституція та виношування біологічних форм життя та компонентів людського тіла , допустима як свідомий вільний вибір дієздатної людини - власника своєго тіла під контролем держави, якщо не спричиняє шкоди іншим людям або громадам самоуправління , та передбачає обов"язкові заходи що до забезпечення ризиків пов"язаних з хворобливим або безпорадним станом власника тіла . Використання проституції ким небудь окрім господаря власного тіла заборонене . Використання елементів сексуального впливу з елементами бізнесу регламентовано державою .

- Торгівля органами – тількі як добровільний та свідомий вибір власника своїх органів та частей тіла, в тому числі ембріональним матеріалом абортів, та тілами дітей що померли під час вагітності та родів .

- Що до тіла та органів померлої людини – обов’язкова згода за час життя . Форма поховань є вибором особи за час життя . В випадках винекнення небезпек від залишків тіл рішення про форму поховань приймає силовий лідер.

З. Действия граждан. Указания госслужащих. Громадяни утримують державу через виконану працю , та безперечно виконують вказівки представників держави що мають здоровий глузд , визначені законом повноваження , та направлені на благо народу , що може бути оскаржено після виконаних дій в разі порушення цих вимог з метою контролю за діями представників держави як гарантія розумності правил та державних представників. - представники держави виконують поставлені перед ними задачі та обов’язки в межах своїх повноважень до остаточного виконання свїх задач покладених державою не зважаючи на особу громадян виходячи з іх рівності перед законом, якщо громадяни не виконують державних задач згідно своїх службових зобов’язань .

- Окремі громадяни при певних умовах (військовий час, надзвичайної ситуації епідемії, епізоотії ,окупація) є представниками держави що до захисту та представленню її інтересів в визначеному порядку дій та загальних обов"язків, та в повну міру можливості . Іх визначні дії для визнання в якості службовців пітверджуються військовим лідером або населенням .

И. Устройство государства .

Держава організована наступним чином : громадяни обирають уповноважених представників – депутатів Самоврядування які наймають представників Ради а ті в свою чергу призначають державних керівників управління (крім військового лідера) та встановлюють правила їх діяльності , доручаючи їм написання та відміни законів , пропонування уточнень до Конституції для народного затвердження та правил державних відносин та формування структури своєї системи управління.

Призначені керівники встановлюють правила захисту населення , організації податків, правил оперативного реагування на проблеми виникаючі в суспільстві , кожен в межах визначених Радою.

Гарантується відкликання громадянами депутатів з  самоуправлінь а також керівників державного управління депутатами в порядку розірвання угоди . Депутати місцевого рівня вибираються та діють в мирний час , формують місцеві Самоуправління по територіальному принципу на підставі відпрвідальності за користування територією або життєвим простором.

К. Символика.

Назву країни, символіку держави, державну мову визначає більшість населення держави в одному варіанті без альтернатив, що торкається тільки державних стосунків, однак правом громадян та груп громадян є володіння та збереження своєї мови та символіки як елемента суспільства .

На даний час визначені такі державні елементи: назва Україна, герб : тризуб, прапор : жовто-блакитний, мова українська . Вона обов’язкова на всій території як елемент системи комунікації та вираження приналежності - державний стандарт.

Місцеві параметри символіки та мови при цьому не обмежуються якщо не декларують права інших краін яи ворожо натсроєних груп або руйнівних ідей .

Стандарт силових формувань встановлюється силовим лідером України.

- Традиції та культура нації залежать від свідомості громадян, культури в побуті, демографічного стану, міграційних процесів та перебування громадян за межами держави, що потребує підтримання зв"язків зі сторони держави та захисту. Домінуючою в державі визначена Ураїнська христианська культура. Пропаганда культури не підлягає оскарженню.

- Власність в Україні є приватною або державною і є недоторканною . Вона захищається законами, та це не може бути причиною смерті або хвороб людей ні при яких обставинах, якщо немає явної загрози життю та здоров”ю людей при посяганні на майно .

Громадяни мають рівні права та зобов'язання в володінні та користуванні належним їм або суспільним майном та відповідальності за його використання, також що до сплати податків та платежів за користуванням ним. Ексклюзивні права та експерименти з цього приводу не допускаються, крім прав держави на монопольні явища .

Майно та права держави визначаються як приоритетні виходячи з організації , розвитку та виживання суспільства .

Держава може втручатися в правила володіння та користування майном в судовому порядку та проникати на приватні об’єкти та в житло тільки в разі захисту інтересів суспільства , в межі визначених прав службовців з дотриманням визначених процедур .

Вилучення чи знищення майна допускається в разі питань виживання з дотриманням документування подіі для визначення компенсацій.

Інші громадяни тільки для захисту життя та здоров'я що до себе та інших людей.

Л. Цензура. Ограничения влияния.

- Ідеологія , думки та переконання мають рівні права в суспільстві якщо не порушують права інших громадян або інтереси держави. Цензура допустима а в деяких випадках необхідна з приводу безпеки , розвитку, виживання суспільства . Держава в праві стимулювати та в деяких випадках застосовувати в навчанні нових поколінь єдиної релігії , та свідомості з метою цілості суспільства, та забороняти ідеологічні течії що призводять до негативних наслідків в діяльності громадян.

- Іноземні війська , силові підрозділи та небезпечні об’єкти належні іншим державам можуть знаходитися на території держави та державного впливу виключно в разі сумісних дій при вирішенні питань виживання людей та держави обмежений термін . Дозвіл на обґрунтовану необхідність та присутність силових формувань не підпорядкованих Украіні надається Радою національної безпеки та оборони, та затверджується або скасовується Радою України при першій можливості .

- Зовнішня політика держави оговорюється публічно що до кожного конкретного напрямку з наданням аргументів, однак має бути направлена на оптимальний розвиток суспільства, громадян, захист від втягування в військові конфлікти та взаємну дію при загрозах планетарного масштабу. При змінах зовнішньої політики висновок РНБО та мотивація змін від керівників держави обов"язкові для врахування Радою яка приймає відповідне рішення. - Мета діяльності держави – розвиток кожної індивідуальної особистості та суспільства в цілому з метою повної уяви про світ, його закони, виживання людини та суспільства, отримання високих можливостей тіла через чистоту думок та екологічні стосунки з компонентами біосфери планети як засаду еволюційного розвитку людської раси , в науковому , релігійному , або містичному плані . Технічний розвиток як альтернативний, з умовою екологічної безпеки та метою забезпечення виживання. Висновки що до розвитку пропонуються як зміст діяльності РНБО .

- Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права відмовитися від нього. Громадянин не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. За кордоном держава захищає своїх громадян всіма можливими шляхами що виходить з реальної ситуації та не має негативних наслідків для суспільства в цілому. Громадянин не може бути обмежений в пересуванні через кордони України або отриманні документів що до переміщення через кордони України та по території держави, якщо це не є обмежено як небезпечне для людини або держави , не обмежене судом , правом приватної власності та житловим приміщенням громадян. Судові обмеження на віїзд за межі України чітко визначаютьсяз метою виключно забезпечення виконання судового рішення . Засуджені та не ув'язнені громадяни можуть заробляти цінності за кордоном як погашення завданих збитків .

Громадяни україни які мають громадянство інших держав втрачають право представляти населення україни в органах влади та можуть мати обмеження визначені лідером України що до обмеження дестабілізуючих подій що виникають з междержавних стосунків .

- Управління держави не обмежує доступ до праці або на утримання не працюючих громадян як вияв гуманізму , якщо складаються відносини коли виникає вільний від робітничих стосунків або діяльності шар населення або громадяни окремо, що має давати людям дохід більший ніж достатній для виживання конкретної людини, чи рівної нам істоти. Суд може приймати рішення про обмеження праці що до робітників та працедавців.

- Не може бути обмежень в виборі людини на умовах дієздатності , що до праці та умов праці що не спричиняє їй явну шкоду, та при наймі робітника закріплюється чітко обумовленою угодою , з додатками що до техніки безпеки правил поведінки та наслідків діяльності . Людина самостійно несе відповідальність за свій свідомий вибір та звільнення від прямого контролю держави за відсутності скарг про порушення прав та випадків порушення норм що тягне за собою відповідальність перед державою. А суб’єктам бізнесу не може бути обмежень при реєстрації та отриманні ідентифікаційних ознак , що передбачає встановлення видів та правил діяльності та сплати податків та рівність що до можливостей ведення бізнесової діяльності. Рішення що до праці обмеженно дієздантних людей за їх особистою згодою, приймають відповідальні за них особи .

- Правосуддя передбачає перевагу моралі - логіки виживання та правил як суспільну справедливість над іншими стосунками між людьми та вирішує спір при спорах, по яких є звернення до суду та порушення заборон встановлених державою, як захист суспільства та окремих інтересів, виходячи з рівності всіх громадян перед законом. Рішення мають прийматися з наступних питань :

- чи завдана шкода

- хто завдав і кому завдано

- чи слід карати додатково

- як врегулювати проблему

- висновки що до безпеки

- чи є потреба в обмеженнях та примусах.

Перевага рішень - відшкодування майнових та моральних збитків потерпілим та другорядне потреба в ізоляції та примусовому лікуванні що до небезпечних осіб , на термін пов'язаний з особистістю та потребою в лікуванні (знятті залежності) що не залежить від оцінки злочину, з врахуванням впливу на дітей що до вирішення питання позбавлення батьківства на певний термін .

Правосуддя базується на визначеній державою моралі, державних стандартах що до якості майнових цінностей рекомендованої поведінки при загрозах , та системі прямих заборон встановлених державою для захисту спільних інтересів, враховуючи права окремої людини. Справедливість моралі держави може мати перевагу перед законом. Мораль суспільства може мати вплив на присяжних але не декларується як факт.

- Держава забезпечує правову допомогу громадянам в усіх можливих випадках коли громадянин не може обирати захист сам . Держава не перешкоджає кваліфікованій допомозі при юридичному захисті особи .

- Держава не може примушувати громадян надавати інформацію проти інтересів своєї близької родини , або діяти проти близької родини .

- Ступінь зла в діях людини визнає суд . Розмір заподіяної шкоди стверджує суд. Порядок відшкодування визначає суд. Примусове стягнення збитків призначає суд або нотаріат як підтвердження угоди .

Потребу в усунені з суспільства визнає тількі суд . Усунення може бути тількі реальним як обмеження в пересуванні, стосунках, медичне втручання, вигнання на визначені території .

Позбавлення волі без підстав опреділених ступенем небезпеки для суспільства, явних намірів дій проти держави, громадян , значних цінностей , медичних небезпек, міграційних ускладнень в в умовах мирного часу передбачене тількі як вмотивований самозахист забезпечений силовими структурами.

Держава несе функції обмеження що до недієздатних або обмежено діездатних осіб при загрозах для них або загрозі від них.

Держава приймає рішення про обмеження в разі безпомочності особи , якщо є підстави вважати про не здатність особи адаптуватися до навколишньої ситуації . Д

ержава приймає рішення що до захисту свідка або агента що передбачає обмеження .

В умовах військового часу рішення про ізоляцію приймається в порядку військового керування. Доведенню підлягає факт причетності особи до злочину – участь або бездіяльність в процесі заподіянні шкоди . Намір є критерієм що опреділює потребу в ізоляції.

Істина отримана незаконним шляхом вважається істиною, однак може бути звернена як позов про порушення прав що до інших громадян або держави.

У разі скасування вироку суду можливе відшкодування завданих моральних та майнових збитків державою або зацікавленою особою що свідомо порушила права людини. Всі справи де не має інтересу держави розглядаються в порядку приватного звернення , та є обовязковими для розслідування при зверненні потерпілих .

Самоуправління може виступати від імені громади що до застосування заходів медичного впливу, профілактики або застосування адміністративного нагляду та оперативного обліку з обмеженнями що до пересувань, до осіб та підприємств , що несуть потенційну небезпеку кримінального, епідеміологічного, санітарного , психологічного або медичного характеру .

- Для закріплення доказів що до порушення прав є : Прокуратура України яка : -

представляє інтереси держави , громадян по зверненню, самоуправління по зверненню,

- організовує перевірку заяв , - організовує закріплення доказів з використанням різних спеціалізованих установ та експертних центрів,

- надає оцінку законності, або представляє в суді інтереси держави , особи чи громади в межах своєї компетенції. Прокуратура не виступає проти держави .

Юридичні протирічча в державному апараті вирішуються спеціальними службами державного апарату, або в судах при зверненні громадян та самоуправління .

Органи при самоуправлінню - представляє інтереси самоуправління та громадян. Приватні юридичні та охоронні служби представляють интереси громадян .

- Збереження та підтримання життя є приорітетом в діяльності людини . Ми прагнем це робити кваліфіковано, воно не потребує примусової плати за це від потерпілих але передбачається як діяльність .

Перша медична допомога , невідкладна допомога, та мінімальне необхідне лікування надається в обов’язковому порядку за кошт держави , інша медична допомога створюється на базі медичного страхування та іншими видами медичного забезпечення, в тому числі як оформлення страхового медичного полісу державою . Вплив лікувального характеру за проханням хворого чи тим хто ним опікується, або для рятування хворого від смерті або каліцтва не потребує ліцензій, дозволів та інших державних обмежень , майнові стосунки та наслідки таких дій можуть розглядатися на предмет податкового, цивільного, кримінального права, зокрема в частині завідомого введення в оману, вимагання, та хабарництва державних службовців що до визначенного безкоштовного медичного забезпеченя та діяльності передбаченої за кошт держави в межах повноважень.

Силовий лідер відзначає дії по рятуванню життя та виконує функції організації кваліфікованої допомоги .

- Шлюб визнається як добровільний зв’язок громадян що має метою народження та виховання макимальну кількість здатних до виживання повноцінних дітей без суттєвих генетичних та психологичних відхилень що пов"язані з загальними тенденціями що до виживання суспільства в цілому, та оговорюється шлюбним контрактом з реєстрацією його державою, що передбачає обов’язкове утримання дітей до їх повноліття, або компенсація державі або повна відмова в разі утримання їх державою, або передачі їх для усиновлення іншим громадянам. Інша трактовка шлюбу не допускається.

 Партнерство - сумісна кооперація громадян передбачає домовленості в рамках поєднання функцій чи властивостей людей при яких виникають зобовязання - обумовлена договорами . Бізнес партнерство - здобування цінностей чи побутове партнерство витрачання цінностей не може перешкоджати іншим громадянам, дітям  або державі в питаннях виживання . 

- Діти рівні що до вибору дій та рішень в межах своєї дієздатності, та захищаються державою та суспільством. Діти сироти, та діти що опинилися без догляду або використовувалися в протиправній діяльності підлягають контролю з боку держави та вирішенню питання що до доцільності їх утримання батьками , опікунами , та питанню відшкодування державі вартості іх утримання в разі позбавлення батьківських прав .

Діти на території України не можуть всиновлюватися громадянами інших держав якщо вони не перебувають в шлюбних відносинах з громадянами України.

Діти не можуть перебувати без встановленої опіки, при виявлені таких фактів держава негайно вживає заходів . Право дітини є інформація про істинні родинні зв"язки . Визначення родинності є захистом генетичного потенціалу населення .

Дітячий вік в родині опреділено до 21 року .

- Освіта громадян обов’язкова як дошкільна, середня, та добровільна інша спеціальна по вибору , в ступеню навчання згідно здібностей та потягів кожної людини пов’язана з потребою держави та напрямками розвитку суспільства через розвиток здібностей громадян , та бажанням пізнання світу .

Держава надає можливості навчання громадян за ознакою індивідуальної можливості та доцільності навчання з фінансовою підтримкою можливості навчання в визначеній державою формі .

Набір на навчання за кошт держави є конкурсним . Держава в праві пропонувати особистостям спеціальності по держзамовленню . Культурний рівень особистості , науковий та творчій потенціал є приоритетними для державного замовлення.

Держава прагне забезпечити навчання всіх здатних навчатися . Держава регулює кількість місць навчання та перенаправлення абітурієнтів що не пройшли по конкурсу на інші спеціальності .

Також допускається платне навчання кваліфікованих спеціалістів за вільним вибором громадян без обмежень . Критерій освіти не є обовязковим для роботи але бажаним . - Творчість громадян як елемент розвитку суспільства є окрема мета діяльності держави.

Держава охороняє інтелектуальну власність, авторські права , та майнові наслідки що з цього виходять, якщо це не є небезпечним для інших громадян та не обмежує права інших людей .

Держава має приорітет на використання , втаємничення або заборону предметів , артефактів та технологій згідно до технологічного розвитку в рамках виживання. Культурні цінності охороняються державою. Наукові здобутки, дослідження та винаходи забезпечуються державою по їх безпеці , ефективності в використанні, цінності для розвитку , та перспективи використання.

Цінності які викликають соціальні протирічча та небезпеку можуть бути взяті під управління державою. Держава утримує свое право на використання значних для розвитку цивілізації здобутків на умовах держави .

Держава утримує за собою право приховування або заборони небезпечних або передових здобутків . Рішення на це потребує експертного висновку РНБО.

М. Самоуправление.

- Виявлення волі народу здійснюється через референдум та вибори. Результат референдуму та виборів є остаточним та підлягає виконанню без виключень крім випадків порушення процедури та правил проведення референдуму, що суттєво вплинуло на результати. Суттэвість визначається різним можливим результатом виборів . - Право голосу мають дієздатні особи – громадяни України що досягли 21 річного віку та не мають судових обмежень в дієздатності .

- Вибори відбуваються на основі рівності громадян шляхом таємного голосування за бажанням. Держава забезпечує вільне волевиявлення громадянам. - Всеукраїнський референдум призначається Радою України або призначеними керівниками уряду відповідно до їхніх повноважень.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою , політичними або фінансовими групами, за умови, що вносять вартість проведення референдуму як заставу . В разі заперечення більшою частиною населення що досягла кворуму голосування ( 60% населення ) та висловилася проти позиції влади, заставні фінанси на стягуються, а вартість референдуму погашається коштами держави .

Питання референдуму мають зрозуміло висловлювати точку зору уряду та точку зору запропоновану проведенням референдуму . Співпадіння або не значні розбіжності не допускаються .

Рішення Референдуму є обов’язковим . - Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України як зменшення. Питання про приєднання територій та об"єктів за межами планети, в надрах та глибинах морів вирішується силовим лідером за висновком РНБО.

- Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, амністії , призначення керівників уряду , в військовий час та на закритих територіях . - Ми як народ дручаємо представляти свої інтереси депутатам які складають систему Рад. Ми вибираемо місцеві Ради, з громадян яким довіряємо та знаємо особисто. Місцеві Ради обирають спеціалістів управління через групи управління – партії , або кваліфікованих спеціалістів управління – фізичні особи не більше ніж 1 від ради .

- Конституційний склад Верховної Ради України представляе населення України в кількісному значенні 1 людина від адмістративного району Украіни як доручення кваліфікованим групам управління – партіям або деколи кваліфікованим особистостям з підтвердженим кваліфікаційним статусом , представляти інтерес місцевого самоуправління, та які захищають свій народ та державу мають такіж права та обов’язки як звичайні громадяни та визначаються як державні службовці на загальних підставах для службовців та не можуть мати особливих привілеїв по за місцем роботи або по за часом роботи що обумовлено контрактами між лвбораторіями чи особами та самоуправлінням.

Не може бути нанятим до Ради України громадянин, який має судимість за вчинення злочину, або який не проживав в державі 10 років поспіль, а також громадянин який має інше громадянство, є працівником державного апарату іншої держави , працює в інтересах іншої держави , або є представником не державного бізнесу, або працює на державних посадах України чи може мати конфлікт інтересів що до держави.

При наявності таких фактів припинення депутатства відбувається автоматично .

При обмежнні дієздатності депутата або явному впливі на вибір депутата його повноваження вважаються неправомочними. Перегдяд контрактів з депутатами обовязковий що три роки іх діяльності. Місцеві органи самоуправління можуть в будь який час змінити своїх представників або відмовитися від них повність або частково.

Верховна Рада може вважатися працездатною якщо представлено 51% територіі України .

- Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України негайно протягом робочого дня припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України , або автоматично припиняється дія його представницьких повноважень рішенням голови ВР , або більшості ВР . Дисціплінарні обмеження, та рішення що до допуску до голосування та чинності приймаються головою ВР який констатує факт нездатності мати повноваження, та може мати вплив з використанням приставів Ради. - Депутати на час виконання обов"язків вільні від всіх зобов’язань крім зобов’язань перед виборцями та фінансових зобов"язань по судовим рішенням . Депутати недоторканні в межах Території Верховної Ради та діяльності в межах регламентованих службових командировок. Депутат особисто приймає рішення, особисто виражає свою волю, особисто відповідає перед обравшими його та перед партією . Доручення приймати депутатські рішення від його імені заборонені та недопустимі .

 

Коментарі

ЛІНІЙНИЙ ВИКЛАД Е БЕЗСИСТЕМНИМ І СКЛАДАЕТЬСЯ З НАБОРУ ПОЛЖЕНЬ РІЗНОГО ІЕРАРХІЧНОГО СТАТУСУ.
+1

Максимально стиснуто ... В решті це проста схема . Це просто ідея.
+1

До речи порядок взяв із діючоі конституціі... Докі логіка не затребувана порядок думок значення не має.
+1

Чомусь всі обходять стороною питання розділення діяльності на шкідливу й корисну. Якщо це не робити - буде те що вже й так маємо..

Адже шкідлива діяльність на порядки прибутковіша ніж корисна, а мета нашого суспільства (і епохи) - гроші.
+1

Маєте якийсь механізм розділення ? Якісь моральні норми чи хто би ці норми встановив ?
Є в теоріі така річ як рада старійшин - контролюючий орган при самоуправліннях. Але спосіб устрою складно уявити .
+1

Розділяти необохідно, бо інакше - смерть.
Навряд чи цим має займатись хтось один - цим мають займатись всі і кожен.
+1

Трошки гумору на тему розділення -
https://pbs.twimg.com/media/Cl3tlrhWYAANiV4.jpg
сумісницчтво рівнів конституційних зборів та законодавчого органу дозволяе творити диктатуру президента...

Це корупція в законі..:-)
+2

Ставлю завдання створити баланс між самоуправлінням та особою влади. Тоб то слабий лідер - сильне самоуправління , здеградоване самоуправління диктатор народився автоматично. Тоб- то краіна може боронитися. Або приймати рішення.
В ідеалі це акціонерне товариство з наглядовою радою де громадяни є акціонерами. Президент і премьер з подання СНБО встановлюють правила в рамках ОДНІЄІ логіки. Якщо акціонери втрачають дивіденди то... Армія вимагає фінансування тоб-то президент (назва умовна) залежить від цього - це питання про те що силовики здобувають цінності тількі по замовленню і через керівника держкорпораціі і ніяк іначе.
+1

На фінансування Армії можуть йти штрафи, конфіскації, примусові відробки, словом, покарання за шкідництво.

Шкідництво приносить більші прибутки ніж корисна діяльність, то для чого податкувати саме корисну діяльність?

Податкувати слід лише шкідництво!
+1

Домове виробництво в ідеалі не оподатковується. Промислове навіть корисне дає проблеми. Наприклад маслозавод видає стоки та амміак. Масло корисний продукт але процес... Отже оподаткування масла є. Тоб то оподаткування примисловості є докі промисловий продукт запотребуваний.
Є інша сторона можна як Поляки заглядати в пеци господарів на предмет чим люди палять. У поляків часом заборонено палити навіть вуглем не те що старими чоботами. Тут взагалі заборона зрізати дерево на власному городі без дозволу чи завести зайву тварину без згоди навіть Євросоюзу. Отримати дозвіл не складно але це виглядає як зарегульованість питання.
+1

В ідеалі мають ділити всяку діяльність на:
- необхідна
- корисна
- сумнівна
- паразитична
- шкідлива
Перші 2-3 не оподатковувати. 4-ту обмежувати до мінімалки, за 5-ту карати.
+1

Тоб то товари продукти послуги
- першоі необхідності,
- згідно держстандарта,
- по за держстандартом без проблем,
- не рекомендована, порочна або ситуативноі необхідності шкідлива
- соціальна діверсія.
Діяльність що не є товаром роботою послугою в рамках господарства на кшалт тютюну самогонки наркотиків спалювання чобіт та т.п. можна вважати самогубством якщо немає дій до поширення ідей такого роду на інших - створення культу. Тоб-то покарання за ідею.
+1

Необхідних (без чого смерть) речей дуже мало - тільки 5:
- повітря;
- вода;
- їда;
- тепло;
- сон.
Все решту надумане і в решті-решт веде до страждання. Так вважали індуси і з ними важко не погодитись..
"Держава – об”єднання представників громадян" і е олігархія...

Державае объеднання громад етноісторичноі територіі аборигенного народу, що організувала державне управління шляхом делегування повноважень виборним....
+1

Добре формулювання .
+1

Змінив тількі аборигенного населення замість аборигенного народу. Бо маємо татар мадьарів румунів і украінців які вважають себе бознаким... Община є украінською а народи в ній різняться ...
+1

Тут треба подумати..
У румун є Румунія.
А що є в кримських татар?
Та й обирати слід не депутатів (вони можуть бути лише виконавцями волі народу) а ідеї. А вже під реалізацію цих обраних народом ідей можна наймати/проганяти виконавців..
+1

На місцевому рівні вибираємо авторитета якого знаємо особисто. Далі наймається спеціаліст . якщо партіі перетворяться в політичні лабораторіі то звідти будуть братися і носіі ідей.
+1

Ідей, мабуть як і елементів у Всесвіті (таблиці Менделєєва) - число кінечне. Вищукувати і обирати слід в першу чергу необхідні ідеї.

Якщо цього не робити - будуть генеруватись проблеми..
От зовсім конкретний приклад.
Вчора в магазині попросив "чай крупнолистовой" - чорний, байховий, вищий сорт.
Дали пачку. Читаю - "зелений". Ну, думаю, хай буде зелений.ю

Приніс додому, відкрив. А там дрібний чорний чай. Думаю, хай буде. Але запах у нього якийсь дивний..
Заварив чай - а то хімія - фарбоване сіно з добавкою синтетичного бергамоту - рідкісна гидота, і дуже шкідлива..

В результаті я заплатив гроші за отруту - такий результа відсутності здорового глузду в Україні..
+1

В нормальній системі чай та чек відправляється в сервіс поліціі чи детективів для перевірки а далі розорення продавця який трясе постачальника... Тоб то можна на цьому заробити. Знайома полька купила в інтернеті взуття малій - взуття подерлося - пішла до поліціі - спрова про шахрайство.
+1

Продавець виразив неповагу тому що Ви не маєте вибору - ненасичений ринок - навіть чаю дефіцит. Продавець знає що люди не бачили настоящого чаю сортів так поза сотню... Звикле є щось в одній пачці... Продавець поважна особа...
+1

Нормальні засоби наормального суспільства у нас не працюють - ми ж 300 років під Росією!

Тому необхідно розробляти засоби геніальні - тільки так!
+1

А справжнього чаю (пива, морозива) у нас вже давно нема - говорю Вам як дипломований технолог приготування їжі!.. (
0

Морозиво сам зробив. В цьому логіка ринку - маєш наприкладд корову - можеш робити. морозиво.
0

Коли був в Баку в 1989 там морозиво продавали - вода з краплями молока ... Тоб-то є речі про які навіть немає уяви як воно смакує - ринок елітного товару.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.