Блоги → Перегляд

Основи державності від громадянства до краіни Руси-Украіни.

Понеділок, 16:01, 10/07

Рейтинг
1 0
Переглядів
347

0
0
0
У цій статті згадуються

Коли досліджуеться протікання хвороби в умовах пандеміі, то заразу вчаться визначати і боротися проти неі найбільш дійовими засобами.

Тож ворог через своіх флудерів показуе домінанти своеі стратегіі і тактики. Що домінуе у глючного Глюка зараз...

Зміна громадянства так званих "політичних біженців", а по суті колаборантів чи легалізація агентів впливу, що розселялися з дембельнутих військових російського походження в Украіні,мігрантів трудових таборів періода індустріалізаціі та повоенноі відбудови, чи влашваних голодоморів. А так як всі великі будови в СРСР були за межами Украіни, то украінці виіздили на будови чи за заробітками  так званих "северньіх". Частково москалі строковоі служби женилися на украінських дівчатах. Зараз застосування механізму "російського громадянства" планують застосувати для полонених ВСУ, щоб мати агентів які е етнічними украінцями і добре володіють украінською мовою, бо подвійне громадянство завжди застосовують для подвійних агентів. Тому для служби безпеки достатньо буде знати про подвійне громадянство, щоб концентрувати увагу на іноземних агентів впливу. От наприклад, російська пропаганда вдало використовуе агітацію серед росіян, показуючи компрадорську політику Порошенко, котрий залучив іноземних агентів у владу. Це працюе на ослаблення національноі політики держави, демонструючи кремлю слабкість державності Украіни, іі "неповноцінність" та відсутність "самодостатності". Століттями імперія підміняла і розбещувала украінську еліту. Традиційно компрадорська влада в кадровій політиці застосовувала рецептуру колоніального управління, ставлячи чиновників з мігрантів, що переважно проявляли етношовінізм. Це спостерігалось у Кучми, Ющенко, Януковича, та дуже виразно проявляе і кадрову політику Порошенко. Риба, як кажуть, гние з голови... Тож добровільне російське громадянство колаборантів сприятиме очищенню украінського народу від злочинців, приживалок і агентів впливу РФ.

Бутулізм кадровоі політики компрадорів нищить всяку можливість незалежності Украіни. Саме тому питання громадянства в Украіні не хочуть пов'язати законами про землю. Це самий природній механізм державності, тож його і хочуть висмикнути з під украінців, щоб зробити мігрантами на своій землі. Кожен громадянин мае не просто право, а наявну землю, яку він оберігае і на якій живе, і за рахунок якоі він існуе як суб'ект цивілізаціі. Компрадорська влада готуеться черговий раз продати господарям його ж землю, як то в анекдоті про сокиру... і борг віддав за кредит, і своеі сокири позбавився. Тож народ і землю втратить і борги віддаватиме до скону.

А що треба зробити для запобігання великоі міграціі украінців в еРеФію... Бо тільки за рахунок гастрабайтерства громадянство РФ отримають понад два мільйони нинішніх громадян Украіни, саме за рахунок адаптаціі закону отримання російського громадянства.

Як украінцям запобігти міграціі з зміною громадянства.

По перше, - слід законодавчо закріпити право на землю механізмом отримання землі і господарювання на ній у вигляді землеволодіння сільського населення в об,емі для сімейних фермерських господарств. Це класична хуторянська стратегія земкористування, що в сучасних умовах забезпечення транспортом та зв'язком і Інтернетом дае рівень розвитку господарства на рівні світових можливостей.

Міський житель мае право землекористування у вигляді пая на колективне землекористування громади міст, селищь міського типу. Пайки акціонерного товариства, яким е громади міст, ведуть господарювання через призначення своіх керуючих та найм працівників з числа громади, що крім пая матимуть заробіток, чи з числа сільських жителів навколишх фермерських господарств. Таке господарювання забезпечить міських жителівзбіжжям і харчами в режимі потребкоопераціі, а місцян та жителів фермерських господарств зайнятістю. Для громад містто будуть великі господарства, в яких самі жителі міст будуть кредитувати і отримувати результат, а надлишкове виробництво буде ще й прибутковим на міжнародному чи державному ринку. Така форма господарювання виправдовуе самодостатність господарювання на своій землі. Окрім того це зручна форма міграціі городян в фермерство чи фермерів в місто, бо земля продаеться і викупаеться громадою, залишаючи землі громади за своіми членами.

Це стосуеться безпекових питань на рівні громад і держави.

Саме така форма землевпорядкування самодостатня у вигляді сворення Украінськоі Народноі Арміі - УНА за швейцарським взірцем (УПА, збройні сили Фінляндіі, Швейцаріі). Це саме модель НАТО, коли теріторіальні збройні сили взаемодіють на глобальному рівні за единою стратегіею і тактикою, маючи всі умови для оборонних ініціатив на своій територіі.

Тож громадянин що мае прив'язку до рідноі землі через громадянство і право на господарювання на своій землі одноособово чи через пай акціонера громади,  мае право і повноваження, обов'язок як члена громади на захист своіх прав у вигляді військового спеціаліста УНА.

Це всього то відновлення прав і повноважень краіни козаків, вільних господарів на вільній землі.

Зазначу наостанок, що спроба уніфікаціі самоназви Украіна потребуе перегляду згідно праць відчизняного ісорика Грушевського, котрий поіменовував Відчизну - Русь-Украіна.

По перше це історична самоназва народу і держави, що д історичну правду без тиску з боку колоніальноі імперіі - Росіі. До того ж навіть імперець Петро і Катерина не посміли застосувати кореневі назви Руси-Украіни, хочь імі тулили на замовлення походження від Киівськоі Руси.

По друге, острів русів на Дніпрі між Каневом та Чигирином е единою підставою прозивати народи і краіну подніпров'я та нинішньоі територіі Украіни Русь-Украіна.

По трете, Саме острів русів (роси - від назви ріки Рось), а не світлого волосся балтів дае назву народів подніпров'я. Греки прозивали росів борисфенітами ще з давніх часів краіни міст, трипільськоі культури, часів коли народ добре бачив по подніпров'ю на лівому березі льодовик... А так як міфологія еллінів відображуе борисфенітів, кентаврів, биків північного Причорномор'я, то схоже елліни походять, як і трипільці, від одного історичного горнила біля Понта до затоплення прісноводного моря солоними водами світового океану. Тож Понтійська долина дала життя шумерам, трипільцям, еллінам. Тож не дивно, що елліни найбільш молода цивілізація яка вмістить в собі і явища світового потопу, і ультуру предків та сусідів трипільців-борисфенітів.

Тож історія не виникае і не щезае як і матерія, але походить від минулого та форрмуеться як все життя та його матеріальна культура...

На завершення. Культура нащадків в Русі-Украіні зберегла від трипільців-борисфенітів, русів-украінців до сучасності куьтуру господарювання, свійських тварин, садовогородні культури, зернові, рибальство, мореплавство, архітектуру, містобудування... політику самоврядності великого народу.

 

 

 

 

Коментарі

0
підміняла і розбещувала украінську еліту
------
!!!! :)))
Какую элиту? Але:)
0
Як украінцям запобігти міграціі з зміною громадянства.
По перше, - слід законодавчо закріпити право на землю механізмом отримання землі і господарювання на ній у вигляді землеволодіння
-------
Вот Крук тебе простая задачка:
- я являюсь собственником земли в одной из областей Украины, одно время хотел слиться, но бывалые люди подсказали схему и к кому обратиться и в настоящий момент я защищен;
- я в любой момент могу отозвать доверенность и прекратить с\х деятельность на этой земле;
- мне не нужно "прив'язку до рідноі землі через громадянство і право на господарювання на своій землі";
Ну и как ты меня заманишь в хохлятское гражданство? Так я и не один такой.
А вот люди имеющие несчастье быть гражданами Украины и не находящиеся постоянно на территории незалежной очень крепко задумались видя весь этот бардак. Если будет норма закона по которой можно отказаться от украинского гражданства и уже по принятой норме вступить в российское - чому ни?
Вы же сами гоните этих людей "чемодан-вокзал-Россия", так те кто хочет просто будут иметь законную, цивилизованную возможность расстаться с ненькой... но, согласно международному праву, оставить за собой право владения, пользования и распоряжения своей землей на территории Украины.
А вы можете майданить дальше.
0

Только ідиот будет отдавать свой пай или участок по доверенности... это старьіе схемьі. Для Януковича идругих колаборантов, конфискация, для других - принудительное отчуждение вьікупом...

Новое законодательсто и землепользование оставит тебя за бортом.
murman murman   22:51
0

Только ідиот будет отдавать свой пай или участок по доверенности
--------
Значит я идиот:) И Ллойд идиот, что страхует.
А Крук умный, только босый.
0

Знаете , через пару лет автомобили будут раздавать ьесплатно и без регистрации. Просто будете покупать страховку... По тому Ллойд умний дядя... Логика почти идеальная.
Ответственность гражданина за пользование землей - решение. Непользованная земля - сохраненная земля. Загрязненная земля - кара тому до кого можно достать - гражданина. Не гражданин не может иметь правового доступа к земле. То есть схема правового пользования только государства с гражданином а неправового гражданина с негражданином. То есть ситуация когда гражданин может кинуть негражданина должна бить звщищена, что требует правлвого поля и квалифицированних исполнителей.
0

Вообще ми столкнулись с проблемой при которой то что било ранее уже не применимо. То есть нестандартние схеми нестандартние закони и т.д. Ранее информация такого плана била стабильной и мурман действительно мог получить от скажем папочки инструкцию как управлять имуществом и от дяди как єто все будет розвиваться. И он почивает например по барам под прикритием скажем ФСБ и рулит как єлита. И кто- то действительно консервирует ситуацию. Только технологический бум говорит о том что ми знаеи только 5% от того что будет черех пару лет. То есть среда становится переменной и если мурман не будет достаточно понимающим перемени то он буквально через пару лет отстанет от читуации - инструкции с верху коняатся ранее чем он єто может представить. Грубо говоря реальная єлита займет свое место согласно уровню просвещения и коллекивного решения , и урвет свой кусок.
murman murman   21:30
0

реальная єлита займет свое место согласно уровню просвещения и коллекивного решения , и урвет свой кусок.
--------
:)
Ага, стандартная хохло-мрия, спиз.ить и пропить:)
0

Сделав процедуру прозрачной через местньіе коллективьі і при здоровой конкуренции нормальное законодательство даст позитивньій результат.Норма земли сельского фермера и пая горожанина отличается должна как 100% селянину и 80% пай горжанина. Разница - земля под дома и инфраструктуру города.

Прозрачность управления землей, доступ к реестру, все обеспечит нормальное законодательное подтверждение.
0

Во первих - смена идеологии произошла где-то в 1989 году , типа прибалтика, Тбилисский синдром, конфликти в советской Азии и Кавказе, украинские процесси... 25 лет нового поколения и имеем 2014 - конфликт поколений - Янукович и Путин могут опереться только на пенсионеров и дегенератов - отстали технологически. Новое поколение будет черех 20 лет , и здесь два момента - кто несет просвещение - передовую идею и сколько пенсионеров и дегенератов будет задействовано в процессе. Специалист после ВУЗа уже через 3 года полностью деградировал еще в 90. Теперь єто вопрос полугода. Новие товари по новим технологиям появляются ежемесячно. Исключение Российская сфера. Там сонное царство , и неудивительно что именно там кпасть и пропивать можно долго. В Европе более полугода даже начальник цеха не может красть, а уж пропивать - єто жирний крест вообще на всем. На остановке пиво витянул , и уже пооиция протокол пишет , а пьяний на велосипеде єто нарушение ПДД - вплоть до тюрьми .
0

Что касаемо земли то тут есть базовие принципи. Например способ расселение. То есть усатьби лучше сел, территориальное управлееие лучше сельсовета , ограничение линии городов обязательно - город ростет вверх , обеспечение промишленних зон и транспортних артерий линиями биозащити и т п.
Вплоть до биотехнологий типа типа енергии и способа добичи вод. Отдельно тема поселения в морях , форма жилищ , передвижние типи жилья и т.п.
0

Чио касается новой єлити , то єто творческие люди . накопление ценностей может бить благом. Даже коллекционери несут пользу . там где мурман пропьет нормальная єлита купит яхту (самолет , компьютер и т.п.), то есть сделает шаг в технологии - яхту делают люди , которим к стати тоже достанется от денег мурмана, єтот процесс требует нормальной организации неприкосновенности капитала и налога с продаж - так чтоб и мурман мог иметь на водку и продавец водки уплатил налоги.
0

К стати - єлита єто не говорящие голови , єто более кукловоди. Лидери бизнеса, искусства, идеологии, критики . Может не замечаете , но владельци контрольних пакетов мирових корпораций просто скидивают контрольние пакети - понимают что они уже не контролируют ситуацию. Есть кто то умнее и осведомленнее. Они сохраняют корпорации и свои дохрди, хоть меньше но им явно хватит...
murman murman   23:08
0

при здоровой конкуренции нормальное законодательство даст позитивньій результат
-------
Крук, довольно хохломрий.
Ты просто ответь сам себе - это за сегодняшнюю жизнь на майдане скакали? Страну развалили? Думаешь стартовые позиции для майдана сейчас лучше чем три года назад?
Революционеры умеют только расстреливать.
0

Человек отличается от обезьяньі способностю к обучению
murman murman   23:30
0

Еще человек самое жестокое и жадное животное, а сейчас еще и попробовавшее крови.
0

ІЯ тк зрозумів, що Мурман зробив самовизначення.
0

Кровь противная штука. Природно противная. Процесс кровопускания иногда кое кому нравится - пример лугандона , но єто редкое исключение принимающее форму истерики умирания системи основанной на садизме.
murman murman   00:42
0

пример лугандона
-------
Ну так и отпустили бы людей, пусть живут как считают нужным, а вы дальше на майдан.
0

Ну тобі відома формула, ніхто іх тут не тримав, - чумодан вокзал Росія
murman murman   03:02
0

Так ЛДНР к этому стремится.
У владельцев лугандона уже нет вибора - либо могила либо простори Магадана. Население их заплевует. Особенно те кто уже виехал. Так испортить жизнь гражданских уголовниками надо уметь...
murman murman   09:46
0

ЛДНР на своей земле и с оружием в руках отстояли право на свою землю.
Если они "выедут" в Россию, то вместе с землей:)
0

Схоже читати не вміеш, сцикливий. Ім як колаборантам земля на цвинтарі чи в Магадані! Якщо встигне виіхати...Уяви, що Краснова не повіили і Власова не розстріляли, а Пуйло виділив ім землі і кріпаків із аборигенів. Краще визнай хто тие, колаборант, чи мігрант гешефтний...
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.