Блоги → Перегляд

Конституция принципы.

П'ятниця, 10:19, 05/10

Рейтинг
1 0
Переглядів
682

0
0
0


Ми  громадяни України домовилися та уклали Конституцію - суспільний договір поміж себе про наступні речи :

1. Ми громадяни України та українці по суті - люди народжені від людей, не клоновані , з елементами в людях, що не торкаються свідомості та є безпечними що до інших людей та істот, незалежний та вільний народ , маємо за мету збереження вільного вибору дій та рішень окремого громадянина , само організованих громад , осіб а також істот яких вважаємо рівними собі, що мешкають поруч з нами. 

Не громадяни визначені законом про Громадянство України та правилами співіснування з іншими істотами та механізмами можуть мати певні обмеження в праві вибору влади та дій, але є рівними нам.

Ми визнаємо релігійні цінності закладені в цей документ в любому віросповіданні, культі або політичному кодексі, відображені в 10 заповідях направлених людям досконалим розумом які намагаємося дотримуватися в міру своїх сил та зобов'язуємо державу яку створили на благо всіх , на це, та розуміємо це так :

1) Визнаэмо що є закони життя в одній системі  названі Богом . Бог є один , він є неосяжною безкінечністю з законами життя які прагнемо осягнути .  

2) Бог не потребує культів посередників та представників , але потребує навчання та слідування законам життя.

3) Бог дає силу в виборі людини, яка не має бути потрачена проти його законів.

4) Людина потребує зупинки щоб очистити свідомість від обов'язків та впорядкувати стреси. Це названо відпочинком . 

5)  Родинні зв'язки є силою суспільства. Здоровям та багатством молоді та мудрістю старості.6) Не вбивати нічого в міру своєї можливості. Вбивство ознака слабкості. Ми прагнемо сили в міру своїх зусиль.

7) Перелюб це розпорошення енергії . Сильні люди подвоюють її через любов.

8) Не можна брати не належного тобі, але можна пропонувати щось на обмін що не є злом . Прагнемо не бути слабкими відбираючи силою, розуміємо що є моменти коли слід жити та поступати справедливо, та не осуджуємо слабих, але виховуємо.

9) Неправда є злом . Визнаємо це .

10) Не заздримо, не завойовуємо, а здобуваємо працею, розумом, прикладом , розвитком , організацією наших світів там де немає подібних нам та там де панує хаос , бо прагнемо бути кращіми .

Ми користуємось цією Конституцією від імені населення

та вказаних в ній конституційних законах від імені керівників

що деталізують її, перелік яких є повним та вичерпним. (Перелік кодексів ...)

Технологічні документи що не ввійшли в перелік державотворчого процесу носять внутрішній характер, та не поширюються на громадян які не є працівниками відомства або структури держави .

Допускаються вмотивовані невідкладні рішення гетьмана або прем'єр-міністра в рамках Конституції які мусять бути відображені як зміни та доповнення в конституційному законі при першій нагоді або скасовані Радою . Рада вирішує зворотність юридичної сили законів .

Тлумачити Конституцію мають право тількі сам народ та його представники в Раді . Змінювати тількі народ . Змінювати кодекси повинні тількі рішення Гетьмана та Премьер-міністра згідно іх компетенції.

Гарантія збереження договору є сила  суспільної підтримки будь яких форм спротиву порушникам Конституції та знищення угрупувань та осіб порушників цього договору . Рада та самоуправління є судом над порушниками Конституції .
2. Вважаємо себе громадою держави Україна ,

рівними між собою в правах, обов'язках та відносинах від народження до біологічної смерті без винятків,

крім виконання біологічних функцій та станів в окремих питаннях (що до жінок, дітей, стариків немічних, недієздатних),

та що до спеціальних навиків володіння предметами які несуть небезпеку для інших , що до яких є спеціальні правила володіння та користування , що оговорено законами .

Ми визнаємо що є різними та унікальними по індивідуальних властивостях,  можливостях та життєвих устроях, тому ми сприймаємо тількі рішення які  є обґрунтовано необхідними та трактуються економічною або медичною необхідністю та не застосовуються шаблонно що до груп населення що може спричиняти шкоду окремим істотам .

Економічна нерівність допустима тількі на економічному ринку що до питань добробуту та володіння майном, протиставлення цьому державна політика що до підтримки визначеного економічного рівня громадян .

3. Декларуємо волю законного вибору громадян, що означає свободу вибору та думок в усьому що не суперечить  встановленим мораллю правилам описаним в заборонах ,  розвитку цивілізації та захисту особи в громаді та громади в цілому .

Правила заборон встановлені логікою , мораллю та здоровим глуздом громадян та закріплюються переліком в законодавчих актах що виходять з цього документу  .

4. Економічна свобода особистості лежить в основі суспільства та передбачена в вільному виборі витрачання та утриманя майнових цінностей, зокрема грошей громадянами .

Це передбачає відмову від оподаткування заробітних плат найманих працівників , недоторканість капіталу, майна, фізичних та моральних цінностей.

Спосіб оподаткуваня допустимий тількі як включені чітко визначені податки з чітко визначеними правилами нарахування , в вартість товарів , робіт послуг, що стали добровільним та свідомим вибором людини та інших благах виготовлених, наданих, придбаних що мають фінансовий вимір.

Держава може допускати стимулювання обороту майнових цінностей в державі розміром податків в разі виникнення шкідливих факторів та загрозливих тенденцій розвитку суспільства.

Злочинна діяльність є предметом оподаткування в якості основного фінансового покарання як свідомий вибір людини в майнових відносинах. Плату за позику в середині країни та між громадянами прагнемо отримувати мінімальну або в формі що не пов"язана з безкінечним ростом в часі що є посильною для повернення .


Вчасна заробітна платня захищається  державою так само як і податок .

  5. Ми громадою живемо на визначеній території планети Земля, в визначених зонах морів та океанів, та по окремості на планеті та по за нею, та захищаємо один одного та свої території що є цілою, єдиною та неторканою державою в межах кордонів, набутків цивілізації та спільного чи індивідуального майна громади або громадян в любому місці , однак це не є вищим за життя та здоров'я громадян обо інших рівних їм людей та істот або інтересів громади. Ми вправі захищати свої колективні інтереси та інтереси громадян будь коли та будь де будь яким прийнятним згідно можливості дотримання цих домовленностей способом .

6. Життя,  стан людини та стан середовища її біологічної сфери є най вищими цінностями - що є ознакою здоров"я людини та здоров"я її наступних поколінь.

Ніхто з людей не може бути позбавлений життя та нікому з людей не може бути нанесено пошкоджень, застосовано катування та завдано психологичного тиску не сумісного зі здоров"ям, однак кожен може захищати своє життя та життя людини, інтереси держави в межах обов"язків державних службовців,

що допускає використання фізичної сили та засобів що до захисту від небезпечних істот при необхідності,

та вбивства як крайньої невідкладної міри що до біологічних істот, інших істот та людей .

Ніхто не може впливати на дії людей спеціальними засобами та гіпнотичними впливами по за їх згодою - свідомим вибором.

Аграрна культура родових поселень як політика розташування громадян є приорітетом діяльності держави .

Істота яка може мати свідомість , але не має її, та не може нести відповідальність за свої дії, примусово приводиться в стан постійної свідомості або ізолюється, або передається під нагляд свідомих людей здатних вирішувати виниклі проблеми істоти, запобігати та компенсувати та наслідки її дій.  

Природа захищаеться як базовий елемент цивілізації .

Істоти по за природою що втручаються в життя людей , яких неможливо утримувати під наглядом - знищуються .

 

7 . Держава - об"єднання представників громадян яким народ доручає представляти його інтереси у формі Верховної Ради та систем державної структури для оптимальної регуляції напрямку розвитку , захисту громадян та рівних істот що живуть поруч, а також для впорядкування стосунків між людьми , істотами та іншими громадами та цивілізаціями. Держава в своїй діяльності керується нормами викладеної Конституцією моралі , та не допускає іншої моралі та всього що суперечить розвитку людини суспільства та держави.

Держава складається з самоуправління складовою частиною якого є судова влада, виробничої державної корпорації, юридично-податкового блоку складовою якого є прокуратура , та силової системи .

Держава пропонує послуги в спрощеному порядку , які є чіткими, зі зрозумілою оплатою , як в якості податків так в якості додаткових плат в товарах, послугах та роботах в частині не державних інтересів .

8. Держава може використовувати в інтересі прав та свобод народу, його захисту озброєних та підготовлених воїнів зброю та техніку в вигляді формувань ЗСУ, МВФ, космічного флоту, МВС, СБУ, ФБР , підрозділів розвідки , податкових засобів впливу . Що обумовлюється відповідними законами та статутами силових формувань в мирний та військовий період .

Інші силові формування громадян як державні можуть бути допустимі тількі в військовий час на территоріях визначених як зони з надзвичайними подіями, що визначається як діяльність громадян виключно як представників держави в іі інтересах . Визначаються військовим лідером держави та мають права державних службовців та діють по державним правилам.

Озброєний народ є тількі в якості основної сили самоврядування визнається тількі як перевірена визнана населеннням єліта суспільства , підтримується та направляється державою.

9. Держава не мае поширювати вбивство людей та негативні явища, вони заборонене в любому вигляді в діяльності державного апарата , однак це є крайнім заходом що до захисту життя та здоров'я людей , інтересів держави, та трактуються наступним чином:

А) Смертна кара, евтаназія, вільне користування засобами знищення або порушення психічного стану людей заборонено в діяльності держави та виключно дозволяється в окремих крайніх випадках для використання підготовленими людьми в тому числі державними службовцями в інтересах суспільства , що передбачено законами України.

Б) Аборти заборонені в діяльності держави однак враховуючи вільний вибір матері в цьому питанні, держава - не переслідує матерей що вчиняють такі дії, - контролює комерційні структури що сплачують обов"язкові платежі з такої діяльності, використання ембріонального матеріалу, - підтримує ідею відмови від абортів, просвіту в школах з цього питання , економічні рішення цієї проблеми в цілому, - контролює локальні випадки стосунків по передачі новонароджених дітей державі або іншим громадянам України що має ознаки торгівлі .

В)Вбивство що до себе в усіх формах осуджується, однак не може бути переслідуване державою, стани затьмарення свідомості при різних видах сп'яніння потребують втручання в разі небезпеки для людини та оточуючих.

Намір вбивства себе способом вбивства також інших людей потребує втручання та ізоляції такої особи .

Стійкі стани такого роду що набули форм залежностей потребують втручання що до зняття алкогольних залежностей - при деградації особистості, що має виражені форми, що до наркотичних залежностей - зняття залежності в любому вигляді, з метою надання можливості подальшого вибору .

Г)Торгівля фізичним тілом - проституція допустима як свідомий вільний вибір дієздатної людини - власника своєго тіла під контролем держави, якщо не спричиняє шкоди іншим людям або громадам самоуправління .

Використання проституції ким небудь окрім господаря власного тіла заборонене .

Використання елементів сексуального впливу з елементами бізнесу регламентовано державою .

Офіційний статус роботи з соціальними гарантіями в вигляді еротичних послуг недопустимий .

Д)Торгівля органами - тількі як добровільний та свідомий вибір власника своїх органів та частей тіла, в тому числі ембріональним матеріалом абортів, та тілами дітей що померли під час вагітності та родів .

Е) Що до тіла та органів померлої людини - обов'язкова згода за час життя . Повага до померлих підтримується державою .

 

Ж) Обмін або дії що до передачі дітей що до батьків допустимі тількі в середині країни та що до прибуття дітей в країну , виключно на умовах що дітині буде краще що до виживання .

Історія дітей має бути доступна дітям . Генетична спорідненість в шлюбах не допускається .
10. Громадяни утримують державу через податки, та безперечно виконують вказівки представників держави що мають здоровий глузд , визначені законом повноваження , та направлені на благо народу , що може бути оскаржено після виконаних дій в разі порушення цих вимог з метою контролю за діями представників держави як гарантія розумності правил та державних представників. А представники держави виконують поставлені перед ними задачі та обов'язки в межах своїх повноважень до остаточного виконання свїх задач покладених державою не зважаючи на особу громадян виходячи з іх рівності перед законом якщо вони не виконують державних задач згідно своїх службових зобов'язань . Окремі громадяни при певних умовах (військовий час, надзвичайної ситуації епідемії, епізоотії) є представниками держави що до захисту та представленню її інтересів в визначеному порядку дій та загальних обов"язків, та в повну міру можливості . Іх визначні дії для визнання в якості службовців пітверджуються військовим лідером або населенням .

11. Держава організована наступним чином : громадяни обирають уповноважених представників - депутатів самоуправління які уповноважують представників Верховної Ради України .

Верховна Рада призначає премьер міністра та відповідає за його діяльність, встановлює правила його діяльності , доручаює керівникам управління написання кодексів - діючих законів , пропонування уточнень до Конституції для народного затвердження та правил державних відносин та формування структури своєї системи управління.

Верховна Рада діє як Конституційний суд та є установою для вирішення спорів у владі, усування протиріч у владі та розвитку суспільства , усування від влади некомпетентних та небезпечних осіб та ствердження або скасування окремих рішень кервників держави.

Гетьман обирається всенародно відповідає за усрій силового сектора, систему оборони та підбір кадрів, однак може бути відкликаний Верховною Радою.

Призначені керівники встановлюють правила захисту населення , організації податків, правил оперативного реагування на проблеми виникаючі в суспільстві , кожен в межах визначених Верховною Радою через зміну кодексів .Відкликаня громадянами  лідерів з Верховної Ради а також керівників державного управління депутатами відбувається в порядку передбаченому відповідним кодексом.Депутати місцевого рівня вибираються та діють в мирний час , формують місцеві Ради, та призначають голову місцевих Рад. Голови місцевих Рад формують при необхідності вишестоящі Ради, крім Верховної Ради.Державна структура підзвітна Верховній Раді яка в праві відкликати лідерів. Верховна Рада може скасовувати рішення лідерів та проводити свої  .

Інші шляхи впливу депутатам заборонені . Держава має чітку ієрархію та кадрову систему військового типу. Держава чітко та самостійно викладає технологію державотворчого процесу .Самоуправління що не може дійти згоди розформовується та підпорядковується управляючому державним майном. 

Незаповнені самоуправлінням посади в Верховній Раді заповняються іншими самоуправліннями .Управління державними силами та засобами в разі нездатності держави до організації переходить до самоуправління .

12. Конституція як суспільний договір має найвище місце в законодавстві та не може змінюватися інакше ніж через референдум - всенародне голосування  в кожному пункті , та її дія відміняє всі суперечні їй угоди, законодавчі акти та правила.

  Конституція доповнюється тількі Кодексами що деталізують її зміст на рівні технологічного процесу .

Конституція виходить з думки суспільства, містить мораль суспільного та індивідуального виживання та закріплена балансом значенням силового гаранта конституції - Гетьмана, та моральної сили самоуправління вираженого  Верховною Радою . 

13. Назву країни, символіку держави, державну мову визначає більшість громадян  держави в одному варіанті без альтернатив,

що торкається тільки державних стосунків,

однак правом громадян та груп громадян є володіння та збереження своєї мови, своїх стилів, засобів інформації та символіки як елемента суспільства що підтримується тількі місцевим самоуправлінням в приватному порядку .

Фінансування іноземних впливів релігійних культів прив"язаних до іноземних центрів та навчальних закладів під інші цівілізаційні стилі життя  відбувається  без підтримки держави але на умовах держави.

Фінансування навчальних закладів з іноземною підтримкою можливо на умовах контракту  держави з іноземним фінансуванням .

Фінансування іноземними державами місцевих самоуправлінь заборонене . 

На даний час визначені такі державні елементи: назва Україна, герб : тризуб, прапор : жовто-блакитний, мова українська . Вона обов'язкова на всій території як елемент системи комунікації та вираження приналежності - державний стандарт . Місцеві параметри символіки та мови при цьому не обмежуються.


14. Традиції та культура нації залежать від свідомості громадян, культури в побуті, демографічного стану, міграційних процесів та перебування громадян за межами держави, що потребує підтримання зв"язків зі сторони держави та захисту. Домінуючою в державі визначена Ураїнська христианська культура .

Завдання влади піднімати рівень культури та побуту громадян,

провадити логіку виживання суспільства,

провадити логіку релігійного обеднання ,

підтримувати громадян за кордоном,

популярізувати культуру,

адаптувати побут, містецтво, науку , виробництво ,

та особистостей під національний стиль.

15. Власність в Україні є приватною , суспільною   або державною і є недоторканною .

Власність захищається законами, та це не може бути причиною смерті або хвороб людей ні при яких обставинах, якщо немає реальної загрози житю та здоров"ю людей при посяганні на майно .

Громадяни мають рівні права та зобов'язання в володінні та користуванні належною їм або суспільною власністю та відповідальності за його використання, також що до сплати податків та платежів за користуванням нею.

Ексклюзивні права та експерименти з цього приводу не допускаються, крім прав держави на монопольні явища та дії при надзвичайних ситуаціях .

Власність та права держави визначаються як приоритетні виходячи з організації , розвитку та виживання суспільства . Колективна власність має більший приорітет ніж приватна власність .

Держава може втручатися в правила володіння та користування власністю в судовому порядку та проникати на приватні об'єкти та в житло тільки в разі захисту інтересів суспільства , в межі визначених прав службовців з дотриманням визначених процедур .

Інші громадяни тільки для захисту життя та здоров'я 

Держава фінансово регулює ,що до себе та інших людей. вилучає або знищує приватну власність яка є занедбаною , небезпечною або безгосподарною .

Громадянин відповідає за стан своєї власності .

Громадянин відповідає за наслідки створені належними йому власністю,  майном та тваринами  .

Самоуправління відповідає за стан свої власності . 

Людина яка має іноземне громадянство або особа без громадянства не може мати власність в Україні та її колоніях окрім індивідуального майна та транспорту на умовах держави .

Представляти власність та відповідати за неї  можуть тількі реальні громадяни Украіни - власники .

Іноземна власність в дипломатичних стосунках допускається як власність інших держав та захищається іноземними державами , та державою в рамках міжнародних зобов"язаннь держави .

Особа без постійного місця проживання може мати власність якщо має зареєстровані координати перебування. 


16. Ідеологія , думки та переконання мають рівні права в суспільстві якщо не порушують права інших громадян або інтереси держави.

Цензура допустима а в деяких випадках необхідна з приводу безпеки , розвитку, виживання суспільства .

Держава в праві стимулювати та в деяких випадках застосовувати в навчанні нових поколінь єдиної релігії , та свідомості з метою цілості суспільства, та забороняти ідеологічні та модні течії що призводять до негативних наслідків в діяльності громадян .

Держава формує позитивну що до логіки виживання моду в суспільстві . Державні представники виражають чітко визначену точку зору на явища в суспільстві .

17. Іноземні війська , силові підрозділи та небезпечні об'єкти належні іншим державам можуть знаходитися на території держави та державного впливу виключно в разі сумісних дій при вирішенні питань виживання людей та держави обмежений термін .

Ступень підпорядкування іноземних сил та ступінь іх обмеженності в діях визначається Гетьманом. Відхилення від домовленостей іноземними озброеними силами або окремими військовослужбовцями запобугається по правилам надзвичайного стану . Дозвіл на обґрунтовану необхідність та присутність силових формувань не підпорядкованих Гетьману надається Радою національної безпеки та оборони , та затверджується або скасовується Верховною Радою України попередньо або при першій можливості в першу чергу .При ростащуванні іноземних військ мають бути передбачені правила перешкоджанню впливу військ та військових технологій на стан суспільства та екологію . 

18. Зовнішня політика держави оговорюється публічно що до кожного конкретного напрямку з наданням аргументів, однак має бути направлена на оптимальний розвиток суспільства, громадян, захист від втягування в військові конфлікти та взаємну дію при загрозах планетарного масштабу. 
При змінах зовнішньої політики висновок РНБО та мотивація змін від Гетьмана та Прем"єр міністра обов"язкові для врахування Верховною Радою яка приймає відповідне рішення.

19. Мета діяльності держави - розвиток кожної індивідуальної особистості та суспільства в цілому з метою повної уяви про світ, його закони, виживання людини та суспільства, отримання високих можливостей тіла через чистоту думок та екологічні стосунки з компонентами біосфери планети як засаду еволюційного розвитку людської раси , в науковому , релігійному , або містичному плані .
Технічний розвиток як альтернативний, з умовою екологічної безпеки та метою забезпечення виживання. 
Висновки що до розвитку пропонуються як зміст діяльності РНБО .

20. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права відмовитися від нього.
Громадянин не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
За кордоном держава захищає своїх громадян всіма можливими шляхами що виходить з реальної ситуації та не має негативних наслідків для суспільства в цілому. 
Громадянин не може бути обмежений в пересуванні через кордони України або отриманні документів що до переміщення через кордони України та по території держави, якщо це не є обмежено як небезпечне для людини або держави , не обмежене судом , правом приватної власності та житловим приміщенням громадян. 
Судові обмеження на віїзд за межі України чітко визначаютьсяз метою виключно забезпечення виконання судового рішення .
Засуджені та не ув'язнені громадяни можуть заробляти цінності за кордоном як погашення завданих збитків .

21. Управління державою передбачає рівні можливості що до отримання праці якщо це не передбачає спеціальних вмінь або вимог .
   Держава передбачає утримання не працюючих громадян які не можуть працювати , як вияв гуманізму . 
Також допомога  надається  якщо складаються відносини коли виникає вільний від робітничих стосунків або діяльності шар населення або громадяни окремо, що має давати людям дохід більший ніж достатній для виживання конкретної людини, чи рівної нам істоти.
Держава може допомагати творчим  або видатним особам в разі заслуг перед суспільством з метою надання ім вільного часу або навчання інших . 
В деяких випадках в разі дуже значної привнесеної користі для суспільства особа може бути на утриманні держави по бажанню бути звільненою від роботи .  Таке рішення підтверджується Верховною Радою.

22 . Не може бути обмежень в виборі людини на умовах дієздатності , що до праці та умов праці, що не спричиняє особі явну шкоду. 

При наймі робітника умови закріплюється чітко обумовленою угодою в будь якій формі, що передбачає ознайомлення з додатками що до техніки безпеки правил поведінки та наслідків діяльності . 
Людина самостійно несе відповідальність за свій свідомий вибір та звільнення від прямого контролю держави за відсутності скарг про порушення прав та випадків порушення норм що тягне за собою відповідальність перед державою. 
Суб'єктам бізнесу не може бути обмежень при реєстрації та отриманні ідентифікаційних ознак .
Передбачається встановлення однакових для всіх видів та правил діяльності та сплати податків та рівність що до можливостей ведення бізнесової діяльності . 

Рішення що до праці обмеженно дієздантних та недієздатних людей може бути тількі за їх  за особистою згодою, що стверджують відповідальні за них особи .

Примус до праці з односторонньою угодою, без права відмови або на умовах нижче прожиткового мінімуму має кваліфікацію торгівлі людьми та є злочином .

  Примусові роботі як покарання або виживання в колоніях та умовах надзвичайного (екстремальних умовах) відбуваються на умовах оцінки необхідності та допустимості цього судом та призначення винагороди або скасування боргу.

23. Правосуддя передбачає перевагу законів та правил як суспільну справедливість над іншими стосунками між людьми та вирішує спір при порушенні прав , по яких є звернення до суду та порушення заборон встановлених державою, як захист суспільства та окремих інтересів, виходячи з рівності всіх громадян перед законом. Перевага рішень - відшкодування майнових та моральних збитків потерпілим та другорядне потреба в ізоляції та примусовому лікуванні що до небезпечних осіб , на термін пов'язаний з особистістю та потребою в лікуванні (знятті залежності) що не залежить від оцінки злочину, з врахуванням впливу на дітей що до вирішення питання позбавлення батьківства на певний термін .

Правосуддя базується на визначеній державою моралі, державних стандартах що до якості майнових цінностей рекомендованої поведінки при загрозах , та системі прямих заборон встановлених державою для захисту спільних інтересів, враховуючи права окремої людини. Справедливість моралі може мати перевагу перед законом

24. Держава забезпечує правову допомогу громадянам в усіх можливих випадках коли громадянин не може обирати захист сам . Держава не перешкоджає кваліфікованій допомозі при юридичному захисті особи .

25. Держава не може примушувати громадян надавати інформацію проти інтересів своєї близької родини , або діяти проти близької родини .

26. Ступінь зла в діях людини визнає суд .

Розмір заподіяної шкоди стверджує суд.

Порядок відшкодування визначає суд. Примусове стягнення збитків призначає суд або нотаріат як підтвердження угоди .  

Потребу в усунені з суспільства визнає тількі суд .

Усунення може бути тількі реальним як обмеження в пересуванні, стосунках, медичне втручання, вигнання на визначені території . Позбавлення волі без підстав опреділених ступенем небезпеки для суспільства, явних намірів дій проти держави, громадян , значних цінностей , медичних небезпек, міграційних ускладнень в в умовах мирного часу заборонене .

Держава несе функції обмеження що до недієздатних або обмежено діездатних осіб при загрозах для них .

Держава приймає рішення про обмеження в разі безпомочності особи якщо є підстави вважати про не здатність особи адаптуватися до навколишньої ситуації .

Держава приймає рішення що до захисту свідка або агента що передбачає обмеження .

В умовах військового часу рішення про ізоляцію приймається в порядку військового керування.

Доведенню підлягає факт причетності особи до злочину - участь або бездіяльність в процесі заподіянні шкоди .

Умисел є критерієм що опреділює потребу в ізоляції. Істина отримана незаконним шляхом вважається істиною, однак може бути звернена як позов про порушення прав що до інших громадян або держави. У разі скасування вироку суду можливе відшкодування завданих моральних та майнових збитків державою або зацікавленою особою що свідомо порушила права людини. Всі справи де не має інтересу держави розглядаються в порядку приватного звернення , та є обовязковими для розслідування при зверненні потерпілих . Самоуправління може виступати від імені громади що до застосування заходів медичного впливу, профілактики або застосування адміністративного нагляду та оперативного обліку з обмеженнями що до пересувань, до осіб що несуть потенційну небезпеку кримінального характеру .

27. Для закріплення доказів що до порушення прав є : Прокуратура України яка : - представляє інтереси держави , громадян по зверненню, самоуправління по зверненню, - організовує перевірку заяв , - організовує закріплення доказів з використанням різних спеціалізованих установ та експертних центрів, - надає оцінку законності, або представляє в суді інтереси держави , особи чи громади в межах своєї компетенції. Прокуратура не виступає проти держави . Юридичні протирічча в державному апараті вирішуються спеціальними службами державного апарату, або в судах при зверненні громадян та самоуправління . Органи при самоуправлінню - представляє інтереси самоуправління та громадян. Приватні юридичні та охоронні служби представляють интереси громадян .

28. Збереження та підтримання життя є приорітетом в діяльності людини . 
Ми прагнем це робити кваліфіковано,  воно не потребує примусової плати за це від потерпілих але  передбачається як діяльність  .

Перша медична допомога , невідкладна допомога,  та мінімальне необхідне лікування надається в обов'язковому порядку за кошт держави та при організації держави .
Інша медична допомога створюється на базі медичного страхування та іншими видами медичного забезпечення, в тому числі як оформлення персонального страхового полісу особи (робітника) державою з перечисленням коштів в обраний працівником лікувально-профілактичний заклад. 

  Вплив лікувального характеру за проханням хворого чи тим хто ним опікується, або для рятування хворого від смерті або каліцтва не потребує ліцензій, дозволів та інших державних обмежень .
  Майнові стосунки та наслідки таких дій можуть розглядатися на предмет податкового, цивільного, кримінального права, зокрема в частині завідомого введення в оману, вимагання, та хабарництва державних службовців що до визначенного безкоштовного медичного забезпеченя та діяльності передбаченої за кошт держави в межах повноважень.
Відмова від медичної допомоги хворого допустима в частині де хвороба не несе загроз оточуючим .

Гетьман відзначає дії по рятуванню життя та виконує функції організації кваліфікованої допомоги та факти наеесення шкоди при надзвичайних подіях .

29. 
Шлюб визнається як добровільний зв'язок дієздатних громадян що має метою народження та виховання здатних до виживання повноцінних дітей без суттєвих генетичних та психологичних відхилень. 
Це пов"язане з  тенденціями що до виживання суспільства в цілому.
Правила володіння спільною власністю оговорюється шлюбним контрактом з реєстрацією його державою, що передбачає обов'язкове утримання дітей до їх повноліття, або компенсація державі або повна відмова в разі утримання їх державою, або передачі їх для усиновлення іншим громадянам. 
Інша трактовка шлюбу не допускається .
Шлюби між генетично рідними особами не допускаються .

30.Діти рівні що до вибору дій та рішень в межах своєї дієздатності, та захищаються державою та суспільством.
Діти сироти, та діти що опинилися без догляду або використовувалися в протиправній діяльності підлягають контролю з боку держави та вирішенню питання що до доцільності їх утримання батьками , опікунами , та питанню відшкодування державі вартості іх утримання в разі позбавлення батьківських прав . 

Діти на території України не можуть всиновлюватися громадянами інших держав якщо вони не перебувають в шлюбних відносинах з громадянами України.

Діти не можуть перебувати без встановленої опіки, при виявлені таких фактів  держава негайно вживає заходів .

Діти захищаються від негативних впливів впритул до змін батьків та опікунів .

Передача дітей дозволена тількі в випадку суттєвого поліпшення умов їх виживання та життєвих прикладів оточення.

Суррогатне материнство допустиме, однак природне право матері що народжує на дітину є першочерговим та матеріальний зміст цього оговорюється контрактом .

31. Освіта громадян обов'язкова як дошкільна, середня, та добровільна інша спеціальна по вибору , в ступеню навчання згідно здібностей та потягів кожної людини пов'язана з потребою держави та напрямками розвитку суспільства , та бажанням пізнання світу .

Держава надає можливості безоплатного навчання громадян за ознакою індивідуальної можливості та доцільності навчання з фінансовою підтримкою можливості навчання в визначеній державою формі .

Набір на навчання за кошт держави є конкурсним . Держава в праві пропонувати особистостям спеціальності по держзамовленню .

Культурний рівень особистості , науковий та творчій потенціал є приоритетними  для державного замовлення.

Держава прагне забезпечити навчання всіх здатних навчатися .

Держава регулює кількість місць навчання та перенаправлення абітурієнтів що не пройшли по конкурсу на інші спеціальності .

Також допускається платне навчання кваліфікованих спеціалістів за вільним вибором громадян без обмежень .

Критерій освіти не є обовязковим для роботи але бажаним .

32. Творчість громадян як елемент розвитку суспільства є окрема мета діяльності держави. Держава охороняє інтелектуальну власність, авторські права , та майнові наслідки що з цього виходять, якщо це не є небезпечним для інших громадян та не обмежує права інших людей . Культурні цінності охороняються державою. Наукові здобутки, дослідження та винаходи забезпечуються державою по їх безпеці , ефективності в використанні, цінності для розвитку , та перспективи використання.

Держава утримує свое право на використання значних для розвитку цивілізації здобутків на умовах держави .

Держава утримує за собою право приховування або заборони небезпечних або передових здобутків . Рішення на це потребує експертного висновку РНБО.

 

 

Коментарі

Панове, ви мали б чути, що спочатку визначають ПРИЧИНИ проблем та недоліків, а вже ПІСЛЯ І НА ОСНОВІ ЦЬОГО ПОЯСНЕННЯ ПРОПОНУЮТЬ ДОКАЗОВІ ШЛЯХИ Й МЕТОДИ ЇХНЬОГО ВЗАЄМОВИГІДНОГО вирішення.
Інакше Завжди буде давнє й сумне повторення всього найгіршого в історії.
0

Народ має обирати корисні ідеї,
а не корисливих лідерів..
Просто є цілі (мета):
- етичні (правда, справедливість, свобода), а є
- неетичні (гроші, влада, сила). Останні мали б бути лише засобами, а не ціллю.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.