Блоги → Перегляд

Конституция о Томосе

Четвер, 12:09, 10/01

Рейтинг
1 0
Переглядів
171

0
0
0

Для болшой зас поваги пεрвоначалного в Малой Россії пр[ε]стола митрополитанскаго Кіεвского и для снаднѣйшого дѣлъ д[у]ховных үправлεнія, мѣεтъ той жε яснεвεлможный гεтманъ за высвобожεнεмъ ωтчизны от іга московского, справити ү столицѣ ап[о]столской константинополской, εѯаршεскую пεрвобытную власт, чтобъ чεрεз тоε ωбновилася рεляція и послушεнство синовскоε до помянутого ап[о]столского констатинополского φрону, от которого проповѣдію ε[ван]г[ε]лскою в вѣри с[вя]той каφоличεской просвѣщεна и змоцнεна быти үдостоилася.

Коментарі

каφоличεской
===========
Василь молодець - спостережливий..
- Блокep   16:10
0

Юрій Василь Бородатий-Каφоличεский
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.