Блоги → Перегляд

РУСС - автономія чи гегемонія?

Понеділок, 05:51, 28.10.13

Рейтинг
2 0
Переглядів
1733

0
0
У цій статті згадуються

Подивишся інколи на писанину деяких "патріотів" і диву даєшся... Який у нього профіль? Інколи ніби і пристойний громадянин, піклується за справедливість та навіть дещо системно мислить. Але переважає злобне, агресивне розстрілювання опонентів з г...мета та крайнім "пацанським" жаргоном і поведінкою, чи то серед полченців в фаворі, то ніби усвідомлений етнопатріот. Та коли бачимо лише посилання на джерела і висловлювання про нездійсненне, штампи з агіток різних сектантів і агіток ВКПб або від ізТОРИка Табачника... Тожє та ідеолгічна мара нічого не важить проти конкретних дій і поведінки. Коли немає порозуміння в простому спілкуванні та ще і нетерпимість. Як активіста з полченцями то яйого поставив за неадекват в ЧС. Оглядаючи матеріали http://politiko.ua/blogpost100009 Я зробив влучні посилання на підтвердження теми. Тому не конфліктно. Тож як може вести ідеологічний сайт така людина що за поведінки класичний кащенід і не може бути адекватним навіть в простому спілкуванні.

Розглянемо особу як носія ідеології. Коменти синім.
Через  розмитість текстів надаємоїх скорочено (рефеативно).

Политические взгляды: Другое... (Иисус Христос †)

Від першої особи:
Интересы:
РУСС - придерживается Православного Христианского учения – признанной мировой духовно-нравственной традиции и православной религиозно-философской концепции мировой истории †

Сфера деятельности Движение православных христиан-монархистов за восстановление Самодержавной Монархии Рюриковичей - Русь †

Должность www.russkiev.info 

Ідеологія і завдання з сторінки сайту: 

Ми, Народ Русь, Хто усвідомив себе соборною, кровно-духовною, історично існуючою особистістю, і, Хто успадкував Свою Батьківщину в усталених теренах по заповіту Батьків Наших, перед реальною загрозою Свого повного етнічного винищення та остаточного зруйнування Наших християнських цінностей, керуючись власним сумлінням та прагненням до кращої долі, усвідомлюючи Свою відповідальність перед Богом та перед прийдешніми поколіннями власного Народу, в особі суб’єкта політичної волі
Радикальної Української Солидаристської Спілки – на підставі Нашої загальної згоди, декларуємо програму Своїх наступних дій:

1. Зважаючи на той доленосний факт, що саме Наша улюблена Батьківщина стала територіальною колискою спадкових носіїв арійської гаплогрупи R1a, саме тих братніх племен, які об’єдналися поміж собою богосущим Словом в Дусі та Істині, Ми, споконвічні Її мешканці, прямі нащадки давніх русів, визнаємо саме Себе, і тільки, повноправним триєдиним корінним богосущим Руським Народом, і справжніми господарями цієї, успадкованої Нами Землі.

А тому – саме Ми, всі Ті, які були раніше безпідставно прозвані іншими народами – БЕЗІМЕННИМИ УКРАЇНЦЯМИ, але, які не погодилися з цими принизливими для Себе прізвиськом – вимагаємо негайного і беззастережного возіменування Нашого триєдиного корінного богосущого Руського Народу, назва якого походить від стародавнього арійського слова «RU (О) SS» – СВІТЛО, нашим споконвічним власним ім’ям – РУСЬ, яким Нас іменував Бог під час Володимирового Хрещення. Саме з цього моменту руйнуються ведичні традиції і арійські цінності  започаткувавши феодалізацію за проектом сефардів Константинополя, дроблячи територію звільнену Святославом Хоробрим від Карпат до Волги.

Нам усім пора усвідомити той факт, що саме з цього часу – доленосного вибору власного віровизнання, Ми стали саме Тим, Ким Ми зараз насправді і є – православним богосущим Народом-Церквою, тобто – Святою Руссю.

Нам також пора усвідомити й те, що саме з цього часу – доленосного вибору власного віровизнання, Ми отримали й власний боговстановлений державний устрій — спадкоємну самодержавну Руську Православну Монархію, яка мала стати від самого початку свого існування моральним взірцем для всіх інших народів світу. 

А відтак, на всі наступні часи, Ми єсьм – Світло для спраглих до правди Людей!

2. Тож, поставши з мороку історичного небуття поривом Світла Божої Істини, і усвідомивши, в повній мірі, містичну вагомість власної самоназви, Ми урочисто присягаємось, що будемо й надалi докладати значних зусиль до об’єднання усіх етнічних русів в Наш пресвітлий триєдиний корінний богосущий Руський Народ, який би поставив собі за мету – розбудову могутньої національної Держави на засадах православного християнського віровизнання.
Представництво Руськоїцеркви Кирила Гундящого - викреста?

Ми переконані, що саме Наш пресвітлий триєдиний корінний богосущий Руський Народ має відповідальну Місіюурятувати Людство від планетарної катастрофи, яка зумовлена помилковим цивілізаційним вибором сучасної світової спільноти, очоленої ворожими богоборчими силами.
Помилка авторів такої концепції є в оцінках закономірностей, як випадковості. Це маніпуляція, по суті - ГАПОНЩИНА.

Ця доленосна духовна Місія і є Нашою Національною Руською Ідеєю. Сучасне сектанство.

3. Виходячи з цих переконань, Ми закликаємо усіх Своїх співвітчизників, Хто визнавав і визнає Себе Святою Руссю, до очисного спокутного духовного Христового Походу проти руйнівних сил Нашої православної християнської ідентичності.
Духовно - це сам на сам з богом, а Хрестові походи діяльні - війна подібна до ізраїльских та сірійскої чи Лівійської.

Бо нарешті настав той час, коли справжні служники Христові будуть змушені безжально воювати зі Своїм ворожим богоборчим оточенням, аби боронити багатостраждальне містичне Тіло Ісуса Христа, перебуваюче в іпостасі Нашої Єдиної Христової Соборної Апостольської Церкви Русі.
Замість консолідації сил і об'єднання людей в кращих і перспективних питаннях - війна. Виникає питання, чи не готується війна християн з ісламістами на самознищення...

4. Саме тому, аби навести Божий лад на теренах Нашій пресвітлої Руської Землі, Ми вимагаємо від владу утримуючих нині урядовців – негайного проведення загального перепису населення сучасної України, задля достеменного й остаточного визначення етнічної приналежності та віровизнання кожного її мешканця.
Про етнічний склад - бвльшість -ЗА! Віра - справа церкви! Окрім того як зараховувати евреїв-християн, як оцінювати християн-протестантів?

Ми хочемо знати правду – які народи, в якій кількості й якою саме діяльністю, займаються в Нашій палко улюбленій Батьківщині.

Ми переконані, що тільки два корінних Народи України-Русі – Руський та Кримськотатарський – мають природне право на своє самовизначення в територіальних межах власних Держав, які б (можливо) знаходилися на відповідних теренах сучасної України. Українцям відмовлено в праві на самовизначення, територі. і історичну справедливість.
За історичною справведливістю Крим був саме землями аріїв і також землі Ставропольщини і Кубанщини захоплені загарбниками хазарами і звільнені Святославом Хоробрим на зламі віків. Саме Візантійський проект Хазарія і пізніше хрещеня Руси закабалило потомків аріїв підміною вірування і традиційної народної демократії на феодальну залежність і наслідування влади "богомобраних" феодалів.

Покладаючись на Свої непохитні переконання, стосовно природного права кожного народу на власне самовизначення, Ми привселюдно і відповідально проголошуємо, що не вивищуємо Свій пресвітлий триєдиний корінний богосущий Руський Народ понад іншими народами Землі, а лише прагнемо досягнути в Його ідейному єднанні стану найвищого національного самовиявлення, вітаючи при цьому кожний інший народ зі спробами, подібними Нашому високому наміру.
По діям і словарному запасу росшовінізму і  невизнання української самоідентичносі і правонаслідування задеклароване але підмінене рішенням автора ідеології і текстів.

5. Виходячи з тих обставин, що нині діюча Конституція України є нелегітимним установчим правовим документом, бо була сотворена переважно колишніми народними депутатами передіснуючої квазідержави УРСР заради своїх корисних вигод, і, зважаючи на ті обставини, що ця Конституція України не була схвалена загальним обов’язковим волевиявленням громадян України, а натомість – була двічі свавільно переписана урядовцями під нагальні потреби поточного політичного моменту, ми вимагаємо – негайно переустаткувати нині діючу державу Україну на велику соборну національно досконалу Державу – Русь, яка б виводила Свою історичну(е) тяглість (походження) з першоджерела Свого однойменного державного утворення – Київської Русі.
Проект Контитуційної ради (зборів) є практичним кроком для саме збільшення народного представництва у владі і підконтрольність президента і законодавчого органу саме численному представництву територій - Конституційної ради (зборів).

Ми сповна переконані в тому, що нині існуюча держава Україна є не тільки нелегітимною, але й національно недосконалою державою, такою, яка – і світоглядно, і ідеологічно, і фінансово – підпорядкована багатоликій корпоративній структурі світового фінансового капіталу, приналежного до ворожого богоборчого середовища.
Саме бдеструктивні дії монархістів, анархістів і  інших православно-орієнтованих груп і є деструктивнми і дестабілізуючими "гоноровими фактами руйнації єдності народу: "Святе та боже, на чорта схоже". 

На доказ цього, Ми стверджуємо, що на даний час на теренах України знаходиться в обігу квазівалюта – гривня, яка за визначенням не є казначейським білетом Державної Скарбниці України, а є лише – внутрішнім грошовим еквівалентом долару США, принагідним штучним векселем, призначеним для проведення фінансових оборудок на користь НБУ – таємного регіонального філіалу МВФ – ФРС США, які всі вкупі і є фінансовими рушіями ворожого богоборчого світу.
Вже роямий вексельний обіг впроваджено - а ля купон. Факти відомі.

6. Враховуючи наведені вище обставини, Ми вимагаємо проведення Загальнонародного Руського Віча (плебісциту) щодо скликання Державоустановчих Зборів Русі, яке б унеможливило втручання нині діючої державної влади в процес переустаткування (переукладення, перезаснування) досі існуючої нелегітимної держави України, на новітню, національно досконалу Державу Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосущого Руського Народу – РУСЬ.

Ми переконані, що Головний Державоустановчий Документ Русі має розроблятися видатними Мислителями Нашої Батьківщини в тісній творчій співпраці з Державоустановчими Зборами Русі, що мають бути скликаними у відповідності – 1 виборний делегат від 10 тисяч християн православного віровизнання, приналежних до Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосущого Руського Народу, незалежно від віку, статі та місця проживання кожного виборця. Знову церковнорассовий шовінізм. По справедливості атеїсти тех мають, наввіть не менше право на участь в державному управлінні, тим більше що Янукович і Ющенко такі набожні православні, що ах сіркою тхне.

За Нашими переконаннями, Головний Державоустановчий Документ Русі має ґрунтуватися на скрижальних Божих Заповiдях, Євангельських Заповiдях Icуса Христа та віковічних правових досягненнях Нашого історичного державотворення.
Церковні тексти базуються на вірі, а сучасний світ базується на логіці, правонаступництві і науково-історичному підгрунті. А от фальшування історії ми бачимо як з церковних архівів і діянь, так і світських джерел, та з агентури вихрестів Візантії, Риму та інших окупантів.

У тому ж випадку, якщо ініціатива проведення Загальнонародного Віча (плебісциту) буде існуючою владою підступно заблокована, або ж його результати будуть нею нагло фальсифіковані, збурений Народ України-Русі, на підставі «Загальної декларації прав людини» ООН, матиме не тільки принагідне право на збройне повстання проти існуючого антинародного режиму, але й невідворотній священний обов’язок його у такий спосіб здійснити.
Саме цей пункт, незважаючи на справедливість, стане приводом до втручання претендентів на окупацію і дерибан, введення адміністрації колонізатора-миротворця...
Треба ефективніше растосовувати мирні форми самоочищення народу і влади від дебілізаторві жидів Маркових і Табачників... Замість пошука консолідації сил, є демонстративна гонорова зверхність і демонстративне українофобство саме в Україні. вібірковість до історичних джерел і фанатична ідеологічна "вузькопрофільність".


7. Єдиним сущим вовіки Царством є Божий Всесвіт, тому що в Ньому існує лише єдине Джерело Влади, і Це Джерело Влади єсмь – Бог.
Бог - дуже зручно використовуют то і на благоі на шкоду. Тож завжди то є людські дії.
НЕ ТРЕБА НАС ДУРИТИ!

Коментарі закінчую, бо за цих висвітлених позицій розумний і незашорений читач розбеоеться сам, тим бвлше що а рішеннях та намірах все відомо в версіях від різних партій.
Ну а ТЕОСОФІЯ, то з багатьох проповідей і негрів і іудеїв-вихрестів ми зустрічаємо з майже подібними лексикою і змістом, та навіть претензії на владарювання. Тож ми вже пережили і проект Хазарія-2, а зараз живемо в проекті - Хазарія-3.
Святослава на них немає... Але сила в тому, щоб об'єднавши народ прогресивною сучасною ідеологією, поважаючи історичну правду і традиції предків мати успіх в реаліях сучасного світу. Наша основа вірувань походить із природничого знання ведійського.
Все було пов'язано з природою. Міфологізація природи була підмінена міфологізацією людини і призначення обранців жерців саме для владарювання рабовласницьким  "ожим народом починаючи з першого семіта -глобаліста Вавілону в третьому тисячолітті до н.е.
Наївно виглядить на цьому трі сектанство молоді, що розмираєтся в ІТ технологіях.
Більше то схоже на проект маніпулятивних технологій. Не бачу ні щирості, ні послідовності, а ні конструктивізму. 
Окрім того що заявлено етношовінізм російського взірця, так ще і віросповідчий шовінізм...
Ламать - не будувать!

Єдиним Царем Божого Всесвіту, за Своїм Вищим одкровенням, єсьм – Ісус Христос, і цю великозначущу правду повинен прийняти в Своє серце кожен православний християнин Русі.

Адже саме з усвідомленням Всесвіту як єдиного й неосяжного Царства Божого, випливають всі наступні й дуже конкретні світоглядні висновки.

Адже та влада, яка не заснована на боговстановленному монархічному ладі, не є владою від Бога, а є лише її зловісною подобою – антивладою, якій християнам аж ніяк не можливо коритися.

Адже сказано про таку: «Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, тому що наша битва не проти крові та плоті, але проти начальств, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби».

Саме тому, Ми, єдино вірні Богу християни Святої Русі, рішучим чином виступаємо за зміну державного устрою Нашої Батьківщини – на спадкоємну Самодержавну Православну Монархію, яка, за Нашим православним розумінням, в Своїй неподільній містичній єдності з Руською Православною Церквою і є неминущим земним і небесним Царством Христовим.

Ми непохитно переконані в тому, що тільки Монарх в особі єдиного спадкоємного Предстоятеля Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосущого Руського Народу, явленного світові в іпостасі Нашої Єдиної Христової Соборної Апостольської Церкви Русі, з роду Святителів Русі – Рюриковичів, зі стольним градом у Києві – зможе сповна персоналізувати усю повноту легітимності та історичної тяглості Нашої Державної Влади в межах усіх соборних земель Русі, які набрала своєї державної правової чинності з часу Володимирового Хрещення.

І по сьогодні великокняжий рід Рюриковичів знаходиться поза звичайними вимірами історичного часу, існуючи в вічності у тому сенсі, коли Руссю править не якийсь певний, виборний Нами правитель, а розверста в часову перспективу – як в минуле, так і в майбутнє –нескінченна череда легітимних князівських поколінь з роду Святителів Русі – Рюриковичів, саме тих Предстоятелів, яким, з моменту Володимирового Хрещення, Бог довірив в опіку Нашу пресвітлу Святу Руську Землю та Наш пресвітлий триєдиний корінний богосущий Руський Народ.

Отже, священною місією князів з роду Рюриковичів, є Мучеництво, Заступництво і Предстоятельство перед Вищими Силами за Нашу пресвітлу Святу Руську Землю та за Наш пресвітлий триєдиний корінний богосущий Руський Народ, який повсякчас існує в іпостасі Нашої Єдиної Христової Соборної Апостольської Церкви – Святої Русі.

Таким чином, омріяний Нами інститут Руської Православної Монархії повинен уособити в собі той тип суспільної злагоди, в якому провідну роль мали б відігравати не матеріальні досягнення, а виключно моральні цінності в найбільш широкому сенсі цього слова, адже для Нашої руської християнської православної правосвідомості була важливою, є і буде – саме моральна складова державницької ідеї, зримим та одноосібним втіленням якої і повинен стати Глава нашої Держави – Руський Монарх – єдиний спадкоємний Предстоятель Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосущого Руського Народу, явленного світові в іпостасі Нашої Єдиної Христової Соборної Апостольської Церкви – Святої Русі.

Невід’ємнім правом Руського Монарха нехай стане Вето (заборона) на впровадження у життя будь-якого Державного Закону, який би суперечив християнській моралі, та право на помилування людей, що здійснили будь-який злочин.

8. Ми наполягаємо на тому, що Наша прийдешня Держава повинна стати не тільки виразником національного суверенітету Русі, але й зразковою Державою всієї християнської цивілізації.

Покладаючись в Своїх переконаннях на той історичний факт, що Наша давня прабатьківщина Київська Русь отримала благодать Святого Хрещення в 988 році, ще до Великого Розколу Єдиної Христової Церкви на конфесійні уламки, Ми будемо й надалі неухильно прагнути до об’єднання їх в Єдину Христову Соборну Апостольську Церкву Русі, яка і має стати, за Нашим християнським розумінням, довгоочікуваним богонадхненним плодом Нашого загального християнського єднання та братерської всенародної любові, на підставі єдиного Святого Причастя та єдиного сповідального Символа Віри, і, через ці обставини, отримати в Нашій Батьківщині відповідальний державницький статус, який вона власне й мала з самого початку свого заснування на Наших рідних батьківських теренах.

Саме тому, до складу Нашої державної Єдиної Христової Соборної Апостольської Церкви Русі в своєму євхаристійному спілкуванні зі Вселенським Православ’ям, нехай же увійдуть абсолютно усі православні конфесії України-Русі, які жадають достеменної православної соборності, та які сповідують Наш єдиний православний Символ Віри, без зменьшення числа своїх єпархій, приходів, монастирів та навчальних закладів кожної з них.

З метою зміцнення, очищення та духовного піднесення Нашої державної Єдиної Христової Соборної Апостольської Церкви Русі, ми по-братньому просимо повернути, у затримуючих Їх, Наші привласненні християнські святині – Вишгородську (Володимирську) та Белзьку (Чонстоховську) ікони Божої Марері, а також – царський вінець Володимира Мономаха, до первісних місць Їхнього знаходження на Нашій пресвітлій Святій Руській Землі.

Усвідомлюючи нагальну потребу у вельмиосвічених духівничих проповідницьких кадрах, Ми вимагаємо від владу утримуючих нині урядовців – негайно переустаткувати Острозьку та Києво-Могилянську академії в найвищі духівничі інституції православного християнського світу, в чині яких вони, й з’явилися на Світ Божий.

За Нашими непорушними переконаннями – християнська любов має бути не великомовною, а дієвою, саме такою, яка приносить добрі плоди, а тому – Ми мусимо негайно відродити при кожному територіальному церковному приході православні церковні братства, та церковні братські школи при них, і власні доброчинні справи повести у такий спосіб, щоб при кожному монастиреві та при великому церковному приході було створено – сиротинець для безпритульних та шпиталь для малозабезпечених людей.

9. Ми також привселюдно і відповідально проголошуємо, що сприймаємо кожну Націю як Божу даність, як незаперечний суб’єкт світової історії, як політично стуктурованний етнос, який за властивим йому натхненням зазвичай прагне реалізувати свій унікальний природний потенціал в форматі могутньої національної держави – єдиного непідкупного захисника культурної та сакральної спадщини власного Народу.

Беручи до уваги той факт, що за умов тривалої відсутності достеменного національного проводу, Наш пресвітлий триєдиний корінний богосущий Руський Народ виявився найбільш постраждалою постгеноцидною людністю 20 сторіччя, втративши за цей час від богоборчого насильства щонайменше 100 мільйонів осіб, і, прагнучи всіма наявними засобами відродити Його загальну популяцію та Його здатність до історичного поступу, Ми імперативно та превселюдно стверджуємо наступне: Громадянами-Установниками Нашої заново відтвореної Держави Русі можуть бути визнані лише виключно особи Цього постраждалого пресвітлого триєдиного корінного богосущого Руського Народу – руси, великоруси, білоруси – та їх подружні половини з числа корінних народів Нашого європейського оточення, які традиційно проживають на теренах України-Русі, за умови приналежності усіх вищезгаданих до будь-яких гілок православного християнського віровизнання.

Тож нехай стане Єдиним Законом – Закон Християнського Сумління та Любові, що міститься у 10 Скижальних Заповідях Божих та Євангельських Заповідях Ісуса Христа, як для Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосутнього Руського Народу так і для тих прибульців, що породнилися з Ним, оселившись на Його батьківських теренах; отже, наголошуємо на це ще раз: Громадянами-Установниками прийдешньої Русі можуть бути визнані лише спорідненні за плоттю та духом православні християни.

Саме тому, Ми вбачаємо можливим примирення двох найбільш суперечливих, але водночас і найбільш поширених Iдеалів Людства – Свободи та Рівності – лише в форматі цілокупного Ідеалу – Християнського Братерства, що невід’ємно містить і передбачає в своєму історичному поступі – національну солідарність та християнську безкорисну життєтворчу любов поміж собою як незаперечну духовну цінність, яка є основоположним принципом Нашої новітньої суспільної культури, що націлена на виживання Нашої планети як єдиної екосистеми, всього Людства як яскравого багатокультурного багатонацiонального соціуму та Нашого Руського Народу з усіма Його творчими особистостями зокрема.

10. Ми вимагаємо, щоб усі претенденти на Громадянство прийдешньої Русі, набуваючи статусу Громадянина-Установника Русі, урочистим письмовим Свідченням визнавали Себе, а також усіх Своїх предків та нащадків, воля яких містичним чином сфокусована в Їх акті доленосного вибору, часткою Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосущого Руського Народу та повновладними Установниками однойменної національно досконалої Дерави – Русі; й лише відтоді, набувши рівні громадянські права та обов’язки, називалися поміж Собою – Братами і Сестрами.

Церемонія посвяти у Громадянство прийдешньої Русі має відбуватися вельми урочисто, із застосуванням ритуалів священодійства: прикладання вказівного пальця правої руки з краплиною власної крові до Свідотства Громадянина-Установника заново відтвореної Руської Держави, забору біоматеріалу для банку генетичної ідентифікації Громадянина-Установника Русі та Таїнства Миропомазання задля сходження на кожного Громадянина-Установника Русі сили Святого Духа, а також – задля отримання благословіння Наших Великих Святих Предків.

А відтак, Ми урочисто проголошуємо – Громадянами прийдешньої Русі в усі наступні часи, можуть бути визнанні лише прямі нащадки Громадян-Установників Нашої заново відтвореної Руської Держави.

Правовий вік громадянського повноліття в прийдешній Державі Русі має наставати у повні 18 років.

Кожен Громадянин прийдешньої Русі, будь-то чоловік або жінка, віком від 18 і до 50 років, повинен бути військовозобов’язаною особою.

В очах Бога Кров, як джерело життя – єсьм Священною; а відтак – Наш пресвітлий триєдиний корінний богосущий Руський Народ має стати єдинородним не тільки за Духом, але й за Кров’ю; так нехай же кожен військовозобов’язаний Громадянин прийдешньої Русі, щорічно, в день свого народження, відбуває урочистий ритуал самопожертви – у вигляді здачі дози донорської крові тим руським людям, які потребують її якнайбільше.

11. Виходячи з вищенаведеного, Ми урочисто і відповідально стверджуємо, що тільки Громадяни прийдешньої Русі матимуть виключне право брати участь в політичному житті Нашого пресвітлого Руського Народу: призначатися, обирати та бути обраними в органи державної та місцевої влади.

12. В своїх державотворчих діях Ми будемо докладати наполегливих зусиль задля повернення усіх православних етнічних русів до батьківських теренів Нашої пресвітлої Святої Руської Землі.

Сповна усвідомлюючи всі небезпеки, що можуть бути пов’язаними з триваючими процесами депопуляції та деградації Нашого пресвітлого Руського Народу, Його етноцидом, асиміляцією іншими народами, численні представники яких нелегальним чином проникають до Нашої Батьківщни, та Його вимушеною еміграцією на чужину задля пошуків засобів Свого актуального існування, а також зважаючи на ті обставини, що на даний час по світу розпорошено до 30 мільйонів імігрантів руського походження, ми вимагаємо увести в дію політико-правовий Акт про Поверненя етнічних русів до батьківських теренів Своєї пресвітлої Святої Руської Землі, аналогічний тому, що був розроблений державою Ізраїль стосовно євреїв у відповідь на геноцид власного народу під час 2 світової війни.

13. Усі інші мешканці України-Русі, які через відомі причини не здобудуть правового статусу Громадян Русі, за своїм власним бажанням, зможуть набути статусу Підданих Руського Монарха, в наслідок чого, вони отримають повноцінний правовий державний патронат щодо власної особи як всередині так і поза межами Нашої Батьківщини, при умові обов’язкового виконання ними – Законів Руської Держави.

14. У зв’язку з цими намірами, Ми вимагаємо увести в дію: паспорти нового зразка – Громадянина та Підданого Русі, з обов’язковим визначенням в них – етнічної приналежності та віровизнання кожного; а також – посвідчення особи без громадянства, тобто – Гостя Русі.

Ми рішучим чином виступаємо проти зміни як релігійного, як етнічного, як громадянського, так і статевого самовизначення Громадянина та Підданого Русі, у зв’язку з чим – зміна віровизнання, громадянства, зміна статі, а отже й одностатеві шлюби – мають бути в Нашій прийдешній Державі на всі часи законодавчо забороненими.

Більш того — віросповідання та ідеології, що засновані на расовій дискримінації, в основі яких лежать положення про фізичну та психічну нерівноцінність людських рас, на всій території прийдешньої Русі повинні бути законодавчо заборонені; особи ж, їх сповідуючі, мають бути негайно видворені за межі Святої Русі.

15. Ми будемо енергійно сприяти особам, інших некорінних народів Русі, у їх вельми шляхеному бажанні – повернутися до своєї власної історичної Батьківщини.

16. Ми переконані в тому, що офіційними мовами, заново відтвореної Руської Держави, мають бути визнані – руська, великоруська та білоруська мови, які згодом мають ненасильницьки взаємозлитися в єдину мову та природним чином узвичаїтися до часових та просторових реалій свого вжитку.

В місці ж сукупного місцепроживання іншого корінного етносу України – кримськотатарського, має існувати регіональна – крімськотатарська мова, однак, лише у тому разі, якщо кримськотатарський народ не використає свого природного права на самовизначення в межах заново утвореної власної держави.

17. В усі часи Свого існування Наша заново відтворена Руська Держава повинна залишатися – національною, самодержавною, православною, монархічною, суверенною, самодостатньою, правовою, миролюбною державою, позбавленою як зовнішніх так і внутрішніх боргових зобов’язань.

18. Від нині й на віки вічні — Русь є самодержавною церковно-адміністративно-територіальною та лінгвістичною цілістю, що є незалежною від будь-яких факторів та агентів зовнішнього впливу.

Ми вимагаємо негайного скасування усіх положень міжнародних угод та міжнародних правових актів, які б обмежували Наші національні права та свободи.

Ми вимагаємо обов’язкового виведення з теренів Нашої прийдешньої Руської Держави всіх іноземних військових формувань та представників усіх іноземних спецслужб.

19. Ми будемо вести непримиренну боротьбу з відвертими атеїстичними та матеріалістичними ідеологіями Нашого часу: з комуністичною, з соціалістичною, з анархістською ідеями, а головне – з ліберальною демократією України, яка на сьогодні уособила в собі всю повноту державної влади інфернального гатунку, а саме – влади плутократів, лихварів та політичних пройдисвітів.

20. Зважаючи на ті обставини, що будь-які політичні партії є антинародним неприродним винаходом, бо обслуговують виключно хижацькі інтереси окремішніх груп людей, а саме – класові, корпоративні, кланові – вони мають бути негайно ліквідовані, а натомість – в Нашому християнському суспільстві має бути створено єдиний політичний провід Нашого пресвітлого Руського Народу на чолі з Руським Монархом в особі єдиного спадкоємного Предстоятеля Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосутього Руського Народу, явленного світові в іпостасі Нашої Єдиної Христової Соборної Апостольської Церкви – Святої Русі; такий політичний провід, який би в Своїх державницьких діях покладався на непорушні засади християнського віровчення та світові досягнення наукової думки, адже Бог створив Всесвіт не тільки за певними моральними принципами, але й за певними природними та суспільними законами.

Виходячи з Наших християнських переконань, загальновизнаним є той факт, що виборчим процесом і думками виборців у демократичних країнах розвиненого парламентаризму керують висококваліфіковані інтегровані фахівці, витійствуючі в області психологічного, політичного та організаційного консалтингу, лобізму та PR-технологій; звідки випливає, що парламентські вибори – є фальшивка, омана, за своєю суттю, в силу того, що це волевиявлення залежить не від морального імперативу самих виборців, а від розміру капіталу партійців, які фінансують цей виборчий процес.

Сама ж система підрахунку голосів на цих виборах сформована таким чином, що унеможливлює появу правдививих показників, навіть у тих випадках, якби ці вибори були проведені чесно.

Виходячи з вищенаведеного, задля того, щоб найкращим чином об’єктивізувати процес прийняття державотворчих рішень, Ми вимагаємо обов’язково ввести до складу Урядового Сенату прийдешньої Русі – Національну Академію Державного Управління та Права, в якості єдиного наукового розробника Державних Законів Нашої заново відтвореної Руської Держави.

21. Оскільки природний всесвітній порядок розглядається християнським віровченням як установлення Боже, остільки і Держава, як Його складова та структурова різновидність, як найвищий інтегральний інститут суспільного життя, визнається Нами також божественним установленням, якщо не перекручує Своєї первісної богосущої природи та Своїх природних організаційних задач.

Тож, користуючись антропологічною аналогією, ми розглядаємо Нашу прийдешню Державу як багатоскладний організм людини, вбачаючи в ньому неподільне цілісне єство, в ієрархічному складі якого перебувають різноманітні клітини, тканини, органи та системи, що діють взаємозалежно та солідарно, реагуючи відповідним чином на будь-які виклики як внутрішнього так і зовнішнього середовища; саме в ньому ми знаходимо той досконалий зразок богонатхненної Творчості, який би хотіли запровадити в Своїй поточній політичній практиці Нашого установчого державного будівництва.

Неможливо уявити собі, щоб переліченні складові здорового організму людини працювали не солідарно, не синхронно, не ваємозалежно, а врізнобіч, нещадно ворогуючи поміж собою; а це означає лиш те, що Наш державотворчий процес повинен стати сповна наукотворчим процесом, аби досягти належного, адекватного до вимог Нашого часу, устрою власного суспільства, й відправити на звалище історії усі попередні міжкласові та міжпартійні суперечки.

Саме тому – загальною практикою суспільних взаємовідносин в Нашій заново відтвореній Державі Русі повинен стати християнський за змістом та національний за формою СОЛІДАРИЗМ, визначальними засадами якого є, перш за все:

- принцип позапартійності;

- принцип відсутності минулих заслуг;

- принцип добровільної відмови особистих прав на Національну Ідею, яка від самого початку є найвищим всенародним служінням в дусі та істині;

- принцип ідейної та євхаристійної спільності;

- принцип колективного суспільного лідерства;

- принцип відкритого інформаційного й програмного забезпечення;

- принцип опори на власні сили в ім’я Боже;

- принцип персональної відповідальності за доручену справу в ім’я Боже;

- принцип особистої жертовності в ім’я Боже.

За Нашими непохитними переконаннями, на зміну постіндустріальному неоліберальному лихварському суспільству, устрій якого, на даний час, існує лише за рахунок оскаженілого споживацького апетиту користувачів матеріальних благ і неприборканого спекулятивного здирства богоборчого фінансового капіталу, має прийти високодуховне християнське суспільство — розумної матеріальної достатності, яке буде здатне ретельно зіставляти й корегувати Наші індивідуальні життєво важливі потреби та Наші національні й загальнолюдські можливості, враховуючи усі складові екологічного стану Нашого довкілля та природних ресурсів як кожної окремої країни, так і всієї планети цілком.

22. Конституцією Російської Православної Монархії завжди були, є і будуть — Заповіді Божі, а тому — прийдешня Держава Русь у Своєму правовому полі повинна жити згідно цього християнського Морального Закону, використовуючи природний принцип верховенства Права, з якого, в свою чергу, будуть виникати всі інші норми прямої дії.

23. Верховна Державна Влада прийдешньої Русі має здійснюватися за рахунок владної ієрархії та персональної відповідальності державних посадовців Нашого пресвітлого Руського Народу; діяльність Рад усіх рівнів має бути негайно припинена.

24. Ми переконані, що під безпосереднім проводом Православного Руського Монарха повинен діяти Державний Трибунал Русі, який, на самому початку власної діяльності, має провести відкриті показові судові процеси: з розгляду злочинної діяльності комуністичного режиму СРСР на теренах України-Русі, та не менш злочинної діяльності органів сучасної влади квазідержави України, в наслідок якої, Наш пресвітлий триєдиний корінний богосущий Руський Народ зазнав (у мирний час) нечуваних демографічних втрат, чисельністю у 7 мільйонів осіб.

25. Двома найтяжчими кримінальними злочинами в Нашій прийдешній Руській Державі будуть визнані: свідома лжа державної посадової особи та використання нею свого службового становища в корисних цілях; саме ці злочини будуть нещадно каратися довічним ув’язненням у лікувально-трудові-виправні установи суворого режиму.

Ми також вимагаємо негайного проведення люстрації колишніх радянських та сучасних державних службовців України, повинних у службовому недбальстві та корупційних злочинах проти Нашого пресвітлого Руського Народу.

26. Усвідомлюючи в повній мірі всю хибність сучасного цивілізаційного поступу, та бажаючи захистити свою економіку й фінансову систему від згубних наслідків періодичних глобальних криз, Ми будемо й надалі обстоювати засади політичної та економічної автаркії (самодостатності) Нашої Руської Держави, у зв’язку з чим, Ми будемо наполегливо вимагати найширшого застосування банківського, валютного та багатостороннього клірингу (взаємозаліку) як всередині власної країни так і поза її межами.

27. Ми вимагаємо повернути банківську систему України-Русі у власність Нашої заново відтвореної Руської Держави, та негайно припинити лихварську діяльність усіх нині діючих комерційних банків України.

Незалежний наддержавний Національний банк України має бути негайно ліквідований.

На додаток до цього, Ми також вимагаємо негайно провести повну амністію по кредитам, які були видані як юридичним, так і приватним особам, банківськими установами України за весь час їх злочинної діяльності.

Грошова емісія нової національної валюти повинна бути підпорядкована виключно міністерству фінансів Русі; тільки в таком разі, вона буде відповідально виконуватися Державною Скарбницею Руської Держави.

28. Ми переконані, що на території прийдешньої Русі, має бути суворо заборонено обіг будь-яких іноземних валют, у зв’язку з чим – у найкоротший термін має відбутися системна грошова реформа.

Всі зовнішньоекономічні розрахунки в Нашій прийдешній Руській Державі мають відбуватися виключно в національній валюті – гривні.

29. Ми вимагаємо негайно розірвати усі угоди з ВТО, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції і розвитку та іншими фінансовими інституціями ворожого богоборчого світу, перед якими сучасна Україна має величезні боргові зобов’язання.

30. Усі незаконно накопичені Нашими доморощеними грабіжниками заощадження, а в тому числі й ті, які знаходяться на банківських рахунках за межами Нашої Батьківщини, повинні бути негайно повернуті Нашому пресвітлому Руському Народу, в якості викупного внеску за придбану магнатами волю.

31. Ми вимагаємо створити систему фінансування Нашої економіки за рахунок власних коштів прийдешньої Руської Держави, й таким чином звільнити Наш пресвітлий Руський Народ від лихварського свавілля та відсоткового рабства.

Державний банківський сектор прийдешньої Русі, з фінансово-спекулятивного, повинен перетворитись на інвестиційний на безпроцентній основі.

32. Ми вимагаємо створити систему фінансування кооперативного та індивідуального житлового будівництва на безпроцентній основі

33. Провідною функцією Руських ЗМІ має стати громадянський моніторинг службової діяльності виборної місцевої влади Русі.

Яко засновниками, так і рядовими працівниками руських ЗМІ можуть бути виключно Громодяни Руської Держави.

34. Ми вважаємо, що Наша прийдешня Руська Держава, повинна надійно захистити свій власний інформаційний простір від руйнівних світоглядних впливів, що походять від інших богоборчих держав та культур.

Вона мусить якнайшвидше заборонити пропаганду насильства, шкідливих звичок, надмірного споживацького апетиту, сексуальних збочень та відвертої порнографії.

35. Ми також переконані в тому, що Наша прийдешня Руська Держава, повинна заборонити рекламу шкідливих продуктів харчування та напоїв, рекламу виробництва та розповсюдження як легальних, так і нелегальних наркотиків; а також – назавжди припинити практику будь-якого ігрового бізнесу та проституції.

36. За Нашим глибоким переконанням, пресвітла Свята Руська Земля, її природні ресурси, її багатства флори та фауни, є недоторканною спадщиною всього пресвітлого Руського Народу, і тому вони, ні за яких обставин, не можуть бути привласненні не тільки іноземцями, але й Громадянами та Підданими прийдешньої Русі.

Пресвітла Свята Руська Земля мусить належити всьому пресвітлому Руському Народу, й керуватися виключно Руським Монархом; вона, за зразком закону Ізраїлю про Землю, має знаходитися під контролем Руської Держави і передаватися в особисте або колективне користування тільки Громадянам Русі, які її обробляють і організують працю на землі, лише на правах її оренди, й лише на обмежений термін.

Продаж землі, передача її в дар або під заставу – забороняється; в разі неефективного використання – надана земля може бути вилучена у недбалого користувача й бути передана іншим орендарям; ця процедура – вилучення та передачі землі Державі – повинна бути проведена в судовому порядку; у разі припинення користування землею, вона має бути повернута в казну Держави з компенсацією користувачеві різниці між набутою вартістю землі і тією вартістю землі, яка надавалася в оренду, з урахуванням зміни її природного стану та зведених на ній будівель.

Щоб відродити колишню славу Годувальників Світу, Наші селянські господарства та громади мають звільнятися від усіх видів податків і кредитуватися Руською Державою за мінімальною відсотковою ставкою або навіть субсидуватися Нею в повній мірі при особливих виробничих умовах.

Реалізація доброякісної продукції вітчизняних сільгоспвиробників повина отримати пріоритетної ваги в усіх підприємствах Нашої торгівлі; будь-яке нав’язування посередництва з боку злочинних угруповань або чиновників, які б стали перешкоджати вільній торгівлі селян і селянських кооперативів, повинно бути оголошено кримінальним злочином, і нещадно каратися згідно Державного Кримінального Законодавства.

Для репатріантів Русі, для тих, які забажають повернутися до Нашої пресвітлої Святої Руської Землі, для тих, які побажають пройти відповідну релігійну, психологічну та соціальну перевірку – мають бути організовані аграрні курси з наступним наданням субсидій для будівництва сучасного житла та придбання необхідних сільськогосподарських знарядь праці.

Поза всяким сумнівом – руські переселенці з ближнього зарубіжжям мають отримувати правову державну допомогу та матеріальну підтримку в переважному порядку, а в більшій мірі – якщо вони обиратимуть для свого проживання саме село та сільську працю.

З метою розселення мешканців мегаполісів на численні пустищі сільськогосподарських угідь Нашої Батьківщини, Наша прийдешня Руська Держава буде зобов’язана надавати, бажаючим працювати на них переселенцям, комфортабельне соціальне житло в спеціально створених для цієї мети державних селянських господарствах.

Спеціальна Національна Комісія, з державного регулювання в сфері цінової політики Нашої прийдешньої Держави, буде зобов’язана увести в дію новий порядок застосування тарифів на воду, електроенергію і газ, згідно з яким, вода, електроенергія та газ для власних побутових потреб у житлових будинках, квартирах, гуртожитках, а також для потреб приватних підсобних господарств, присадибних і садових ділянок, дач, освітлення особистих гаражів та боксів будуть відпускатися – БЕЗКОШТОВНО.

37. Найбільш конкурентноздатним товарам руських товаровиробників необхідно буде надати статусу «Національного продукту», і здійснювати їх виробництво в режимі мінімального податкового тиску.

38. Ми наполягаємо на тому, що Наша прийдешня Держава Русь повинна стати наймогутнішим сільськогосподарським продуцентом світу, найбільшим експортером екологічно безпечних харчів та питної води.

39. Усі промислові та сільськогосподарські підприємства, які були раніше приватизовані з порушеннями норм Права, мають бути негайно націоналізовані та заново акціоновані усіма робітникам цих підприємств лише на законній та справедливый підставі.

Від нині й на всі наступні часи — Наші робітники та селяни повинні отримувати справедливу частку свого господарського доходу.

40. Ми вимагаємо беззаперечної та повної націоналізації ГТС, засобів радіозв’язку та телекомунікації, пошти, телеграфу, мережі залізничних та автодоріг, річкових та морських портів.

41. В усіх без винятку стратегічних підприємствах Русі держава повинна володіти контрольним пакетом акцій.

42. Усі великі приватні підприємства Русі повинні працювати в чітких рамках єдиного державного господарського плану, який буде орієнтувати економічну діяльність Нашої Держави на першочергове задоволення Наших внутрішніх загальнонародних потреб.

43. Наша прийдешня Руська Держава мусить жорстко контролювати прибутки великих приватних підприємств з тим наміром, щоб зобов’язати їх власників вкладати значну частку цих прибутків в модернізацію свого виробництва та в ефективну охорону прилеглого до нього довкілля.

Всі підприємства – будь-якої сфери діяльності і будь-якої форми власності – будуть зобов’язані мати юридичну реєстрацію викючно на території Нашої прийдешньої Держави.

44. Наша прийдешня Руська Держава має запровадити прогресивну систему оподаткування прибутків великого бізнесу; ми рішуче наполягаємо запровадити податок на розкіш та надмірний спадок.

45. Наша прийдешня Руська Держава повинна гарантувати всім Своїм Громадянам та Підданим повну БЕЗОПЛАТНУ середню та вищу освіти.

Державні установи Народної Освіти будуть забов’язанні виявляти найбільш талановитих дітей і направляти їх на навчання, за притаманними їм здібностями, до спеціалізованних профільних територіальних середніх та вищих навчальних закладів без усяких вступних іспитів; перебування учнів в цих престижних навчальних закладах повинно буде здійснюватися виключно за державний кошт.

46. Перебуваючи в драпіжному оточенні ворожого богоборчого світу, але залишаючись при цьому єдиною вірною Богу Установою, Наша прийдешня Руська Держава буде змушена поновити почесний загальний військовий обов’язок, і неминуче визнати захист Своєї пресвітлої Святої Руської Землі та Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосущого Руського Народу – Священним Боргом кожного Руського Громадянина.

Наше Народне Руське Військо мусить стати найкращим військом у світі, і бути озброєним найсучаснішою військовою зброєю.

Пріоритетними видами перманентно вживаної у мирний час зброї мають стати – демографічна, інформаційна, нейролінгвістична та психотронна зброї, які будуть здатні чинити гідний опір руйнівним силам Нашої християнської ідентичності.

Ті Громадяни, які за певних, виправдовуючих їх обставин не виконають свого військового обов’язку, будуть позбавлені права, обіймати службові посади в усіх органах державної влади.

47. Ми непохитно переконані в тому, що Наш пресвітлий Руський Народ необхідно забезпечити ДЕРЖАВНОЮ СТРАХОВОЮ МЕДИЦИНОЮ.

З цією метою, необхідно увести в дію Паспорт Здоров’я Громадянина та Підданного Русі, в якому будуть фіксуватися антропометричні й генетичні вихідні, вроджені та набуті вади фізичного й розумового розвитку людини, де буде фіксуватися хронологія – поява шкідливих звичок, змін в антропометрії, поява та рецидиви психічних і соматичних хвороб.

Наша прийдешння Руська Держава має забезпечити своїм мешканцям найвищі санітарні стандарти вдихаємого повітря, вжианої їжі та питної води.

Кримінальні злочинці-рецидивісти, суспільно небезпечні психічні хворі, сексуально збоченні, хронічні наркомани та алкоголіки – будуть ізолюватися від суспільства в спеціалізованих лікувально-трудових-виправних закладах до їх повного одужання.

48. Ті ж Громадяни та Піддані прийдешньої Русі, які будуть мати зайву вагу, через надмірне споживання їжі, палити тютюн та вживати алкоголь – повинні будуть сплачувати страхові внески на порядок вищий, аніж ті Громадяни та Піддані, які не будуть мати цих шкідливих звичок.

49. Ми вимагаємо негайного впровадження у життя матеріально забезпеченої системи звільнення від шкідливих звичок, та проведення медико-соціальної реабілітації потерпілих від цих шкідливих звичок.

Ті Громадяни, які палять тютюн, які вживають алкоголь та інші, легальні та нелегальні наркотики – будуть позбавлені права в прийдешній Русі обіймати посади Державних Службовців, будь-де й будь-якого рівня.

50. Ми рішуче вимагаємо належної підтримки та захисту Нашого доблесного Руського Материнства.

Ми вважаємо, що з часу народження четвертої дитини, кожній Руській Жінці має виплачуватися щомісячна заробітна плата вихователя дитячого дошкільного закладу, та позачергово надаватися повнометражне комфортабельне соціальне житло.

Та ж Руська Жінка, яка народить сімох дітей або візьме на виховання таку ж кількість дітей з Дитячого Будинку, має бути забезпечена – комфортабельним індивідуальним будинком, доволі містким автомобілем, та переводитися з усією своєю сім’єю на повне державне утримання.

51. Найпершим і загальним громадським обов’язком кожного Громадянина та Підданого Русі стане суспільно корисна праця; саме тому – усі працездатні особи будуть залучатися до роботи за обраним фахом, згідно власного вибору щодо місця своєї трудової діяльності, і лише в разі ухиляння від цього обов’язку – примусово, на відповідних підприємствах державної форми власності.

52. Кожен Громадянин і Підданий Русі повинен мати право обрати життєвий шлях Підприємця, Фахівця або Митця, й таким чином у повній мірі реалізувати Свої природні здібності в творчому процесі виготовлення матеріальних та мистецьких цінностей, а також – суспільно корисних послуг.

Кожний охочий того Громадянин та Підданий Русі повинен мати право узаконити свою підприємницьку справу впродовж однієї доби – з часу подачі відповідної заяви про те до органів місцевої влади за місцем впровадження підприємницької діяльності.

Ми наполягаємо на повній відміні ПДВ, єдиного податку на малий бізнес та податку на прибуток, щоб в такий спосіб повністю звільнити малий та середній бізнес від податків, пов’язаних зі здобуттям ними підприємницького доходу, що створить наприкінці – унікальні умови для самореалізації підприємницьких здібностей Наших Громадян та Підданих.

Замість скасованих податків ми вимагаємо ввести податок на продаж-купівлю в розмірі 2- 5% в залежності від вартості товару, який буде сплачувати національний споживач товарної маси та суспільно корисних послуг через єдину централізовану комп’ютеризовану систему касових апаратів.

53. Суспільно корисна праця Громадян та Підданих Русі, за обраним фахом, буде унормована п’ятиденним робочим тижнем, по вісім годин на добу.

54. Якщо працездатні особи не стануть працювати за обраним фахом, то вони будуть змушені працювати на громадських роботах за рознарядкою територіальних громад.

Пріоритетними громадськими роботами мають стати роботи по благоустрою довкілля за місцем свого проживання, а також – будівництво доріг та комфортабельного соціального житла.

55. Ані найбільша заробітна плата Державного Службовця, ані його пенсія разом із зарплатою – не можуть бути більшими за п’ять прожиткових мінімумів, а найменша пенсія Нашого Громадянина та Підданого не може бути меншою за прожитковий мінімум, який би забезпечував загальновизнаний світовий стандарт з якості життя.

56. Кожний Громадянин або Підданий Русі, або їх сім’ї, доходи яких, на кожного члена сім’ї, не будуть перевищувати розміру прожиткового мінімуму, будуть звільнятися від будь-яких податків.

57. Наша прийдешня Руська Держава повинна забезпечити Своїм Громадянам та Підданим розгалужену мережу закладів дозвілля, до складу яких мають увійти – державні установи заочного навчання та самоосвіти, зокрема з вивчення іноземних мов та основ діяльності людської психіки, індивідуального й колективного засвоєння навичок духовної та фізичної культури Нашого пресвітлого Руського Народу, а саме – відвідини церковних служб, публічно-видовищних заходів і музеїв, читання книг і періодики, слухання радіопередач і перегляд змістовних телепрограм, самодіяльні прикладні заняття та захоплення мистецтвом, фізкультурою та спортом, туризмом та пізнавальними екскурсіями, живе спілкування з видатними людьми, заняття й ігри з дітьми, товариські зустрічі тощо.

58. В усіх селах прийдешньої Русі, з населенням у 500, або більше осіб, мають функціонувати – церковний храм, сільська управа, пошта, транспортна зупинка, школа, спортивний зал, стадіон, клуб, лікарня, сиротинець, аптека, універсальний магазин та базар, які будуть розташовуватися на сільському Майдані в приміщеннях єдиного адміністративно-торгівельного комплексу.

59. Ми не пошкодуємо ні власних сил, ні власних статків, ані навіть свого життя, щоб побудувати Державу такого зразка, яке б втілило у життя єдину систему духовної, громадської та професійної освіти, коли кожний Громадянин та Підданий Русі, згідно притаманних Йому природних нахилів, зміг би отримати ясну перспективу Своєї особистісної самореалізації, і що дуже важливо – саме в Нашому високоморальному християнському суспільстві.

60. Ми могутні нашою вірою в Бога Творця, Нашого Отця Небесного — всюдисущого, всесильного, всезнаючого, премудрого і милостивого; Його воля — Наш Закон, який вказує, як треба жити, як треба розвивати свої дарування; Наша мета — вічне блаженне життя у Царстві споконвічного Світла.

З урахуванням всього вищенаведеного, Ми звертаємося до всіх Своїх співвітчизників, Хто визнає себе Руссю, і, Хто поділяє Наші православні християнські переконання стосовно необхідності переустаткування власної Держави, зі щирим закликом до об’єднання Їх праведних зусиль та утворення єдиного політичного провіду Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосутнього Руського Народу, зосередженого в «стані святих і граді улюбленому» на правічних Київських Горах.

Наша прийдешня Руська Держава має розбудовуватися у наявний спосіб невідкладно і наполегливо, за допомогою створення територіальних громад православного християнського віровизнання з числа Осіб-Установників Цієї Держава, а значить і найперших Її Громадян, приналежних до Нашого пресвітлого триєдиного корінного богосутнього Руського Народу.

Насамкінець усьому наведеному, Ми хочемо ще раз нагадати – для розпочатку будівництва Нашої прийдешньої Русі не треба мати ніякого особливого дозволу української влади, ніякого партійного чи корпоративного примусу, ніякого зовнішнього чи внутрішнього залякування, а тільки власну богонатхненну добру волю на це.

За будь-яких обставин, Наша улюблена пресвітла Свята Русь має виконати Свою власну відповідальну Місію, ставши незгасимим Світочем і Непорушною Охоронною Стіною для всього Людства, незалежно від числа Її Громадян та величини Її територіальних розмірів.

 І, нехай допоможе Нам в цьому Бог!

Чи то найвність, чи глупство, а чи злий умисел, добра від проекту РУСС мало, а шкода завелика. Збурювати народ не потрібно, бо він і так в пошуках... А от вчити і допомагати взаємопорозумінню громад треба. Для цього портрібно ідея більш охоплююча і загальна як для українців, так і народів що проживають в Україні. Час і обставини минулого не змінити, а от майбутнє слід будувати в сучасності... Ігноруючи вимоги глобального світу неможливо досягти успіху.

Кожна тварь божа в природі і за законами природи проходить стадії еволюції і індивідуального розвитку, повторюючи еволюці. Дитячий рівень розвитку немовля відмінні від  старечого маразму, а невігластво дурня відмінне від неосвідченості дитини. Тож треба розрізняти можливості і бажання.
Так і бажання треба вивіряти з реальністю сьогодення та змін в часі.

Коментарі

це звичайна антиукраїнська секта покликана збурити і розколоти суспільство.
Це псих-сектант, от і все)
Георг,
раджу вам згадати, що психіатрам
завжди давали різко більші відпустки
і ще якісь пільги.
Тим не менше серед психіатрів підвищена частота
психічних захворювань.
Причина в їхньому надто частому спілкуванні
з різноманітними божевільними.
Це не бактерії якісь чи віруси, але впливає те спілкування.
Отож не раджу копатися у всіх цих РУССах, Скороходових і тому подібних.
0

Я до вступу в вуз працював саме в такій облпасній лікарі ім. Павлова медтехніком. Тож маю уявлення і про лікарів та як фахівець і про проблеми шкідливості. Я за п'ять років кільком висловився - за шкідливість недарма платять. Тут у нас багато кащенідів, що рядяться в Руси і укр-рус націоналісти... ЦЕ ЗА_АНЦІ! От наприклад воно неГой, а виступае провокатором як антисеміт, щоб евгреї могли принижувати українців і боротися проти свідомих українців під приводом боротьби з антисемітизмом і фашизмом під лозунгом АНТИФА. Стара жидовська метода. Я маю знайомих евреїв, але серед інтелектуалів і не підлоти котра живе за ПСМ та КЕСРСР. Не нежтуйте увагою до цьої проблеми. Це свідомі сплановані маніпуляції для досягненя мети - дебілізації та розбрату в суспільстві, а особливо серед українів. Метода страра, - розділяй і володарюй. Тіке так меншість зберікає окупацію України меншістю росіськомовних але не руських, які тут тільки рядяться в руспатріоти...
Махно був теж інтернаціоналістом і свідомою і розумною людиною. По справам судити, бо є і українці що ведуть себее придурками навіть в цьому ресурсі. Смішить і печалить ономовна руькомовнвсть деяких етнічних українців.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі