Блоги → Перегляд

Проект Доктрины народовластия (вторая редакция)

Неділя, 16:04, 15.02.15

Рейтинг
1 1
Переглядів
13948

0
0

Первая редакция проекта разработана по итогам общественно-научной конференции "Народовладдя в Україні: яким йому бути" http://vlada-narodu.blogspot.com/ и была размещена здесь в блоге для обсуждения по адресу http://politiko.ua/blogpost84533  

Ця друга редакція ухвалено як проект на зборах представників громадсько-політичного активу Харківщини 28.07.12 http://www.zobov.org.ua/content/328// та дороблене за підсумками круглого столу «Методологічні засади сучасного соціального проектування» 19.11.2014. http://dialogs.in.ua/index.php?showforum=316

Проект Доктрины народовластия на русском языке и пояснительную записку можно скачать по адресу  http://world-ontology.org/index.php?showtopic=217&st=0#entry350

ФБ группа Общественно-политической коалиции "За Народовластие!"  https://www.facebook.com/groups/401404326579920/  

проект

ДОКТРИНА НАРОДОВЛАДДЯ

Влада – народу!                Влада – громадам!

 

1. Загальні положення

1.1. Правовою основою народовладдя є рівність прав громадян на країну, на загальну власність, на безпечне і комфортне загальне навколишнє середовище.

1.2. Реалізація цих прав здійснюється через народовладдя як загальнонародне самоврядування, при якому на основі принципу більшості виключно дух, інтелект і воля народу визначають правила спільного буття в країні і кожен її громадянин має можливість на рівних з іншими брати участь у створенні та прийнятті управлінських рішень найвищого рівня, що стосуються його життя, контролювати діяльність органів управління.

1.3. Народовладдя – це влада народу, громади над:

–   загальнонародною власністю, власністю громади;

–   всіма і кожним в країні і громаді відповідно;

–   представницькими, виконавчими, судовими і контролюючими органами державного і місцевого значення.

1.4. Воля народу або місцевої громади виявляється за допомогою механізмів прямого волевиявлення – референдуму або загальних зборів, результати яких мають статус управлінських рішень найвищого рівня на загальнодержавному і місцевому рівнях відповідно.

1.5. У випадку невиконання державними або місцевими органами управління, а також окремими виборними особами волі народу або громад громадяни мають право припинити їхню діяльність за допомогою:

–   імперативного мандату;

–   місцевого або всеукраїнського референдуму та загальних зборів;

–   акцій непокори та інших дій, аж до повстання – як крайньої міри.

2. Власність

2.1. У загальнонародній власності перебувають:

–   земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які перебувають у межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виняткової (морської) економічної зони;

–   енерговидобувна галузь, державні електрогенеруючі підприємства та електромережі від цих підприємств до кінцевого споживача;

–   залізнична інфраструктура і рухомий склад, інші транспортні комунікації і засоби загальнодержавного значення;

–   оборонні підприємства, інші підприємства стратегічного для України значення;

–   державна система грошового обігу.

2.2. У громад адміністративно-територіальних одиниць, мікрорайонів, кварталів, вулиць, багатоквартирних будинків і т.д. перебувають:

–   у користуванні – виділені за законом ділянки землі;

–   у власності – спільне майно громад.

3. Референдум і загальні збори

3.1. Референдуми (загальні збори) проводяться щорічно, а також позачерговим чином на всеукраїнському і місцевому рівнях. Ухвалення рішення про проведення позачергового референдуму (загальних зборів) належить до компетенції представницьких органів управління. Ініціатива про проведення всеукраїнського або місцевого референдуму (загальних зборів) може бути реалізована на вимогу громадян, заявлену за допомогою інтернету або за допомогою збору підписів, не менш 1% від чисельності дієздатного дорослого населення України або громади відповідно.

3.2. На референдум (загальні збори) можуть бути винесені будь-які питання, підготовлені належним чином. Питання готують представницькі органи управління, а також громадяни і їхні об'єднання, що ініціювали референдум.

3.3. Відповідальними за проведення референдуму є виконавчі органи управління.

3.4. Проведення референдуму контролюється об'єднаннями громадян і здійснюється в умовах рівного доступу до засобів масової інформації представників різних точок зору на обговорювану проблематику.

3.5. Голосування на референдумі здійснюється або в очний спосіб, або по інтернету за правилом "один громадянин - один голос". У голосуванні мають право брати участь всі дієздатні громадяни України віком старше 18 років. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість громадян, що взяли участь у голосуванні.

3.6. На щорічний референдум (загальні збори) в обов'язковому порядку виносяться такі питання:

–   оцінка діяльності обраних посадових осіб органів управління, судів і прокуратури за минулий рік (задовільно, незадовільно, немає думки). У випадку незадовільної оцінки більшістю учасників референдуму (загальних зборів) повноваження відповідних осіб припиняються.

–   затвердження стратегічних напрямків розвитку країни, адміністративно-територіальних одиниць на майбутній рік.

3.7. Винятково за допомогою всеукраїнського референдуму затверджуються:

–   відчуження або передача в користування об'єктів загальнонародної власності, усуспільнення (націоналізація) об'єктів усіх форм власності за погодженням із власником;

–   затвердження конституційних положень, стратегічних напрямків розвитку України;

–   вступ України в міжнародні союзи і вихід з них;

–   рішення про зміну території країни.

3.8. Винятково за допомогою місцевих референдумів або загальних зборів здійснюється:

–   відчуження або передача в користування об'єктів власності громад, передача в користування ділянок землі, усуспільнення об'єктів усіх форм власності за погодженням із власником;

–   затвердження положень статутів, стратегічних напрямків розвитку громад.

4. Представницьки органи управління

4.1. Вищим представницьким органом управління в Україні є Віче, склад якого формується і оновлюється навпіл кожен рік шляхом репрезентативного випадкового вибору з числа дієздатних повнолітніх громадян України. Віче має такі виключні повноваження:

4.1.1. Здійснювати підготовку и внесення питань на всеукраїнський референдум;

4.1.2. Здійснювати конкурсний відбір соціальних проектів для подальшого внесення на всеукраїнський референдум;

4.1.3. Офіційно тлумачити Конституцію України та закони України, вирішувати питання про відповідність Конституції України актів державних органів управління;

4.1.4. Призначати на конкурсній основі і відкликати керівників судів, силових і контролюючих відомств всеукраїнського рівня;

4.1.5. Ввідміняти будь-які рішення державних органів управління, розпускати Верховну Раду України.

4.2. Представницькими органами управління народу і громад України є ради, які формуються шляхом самоорганізації за схемою покаскадного делегування представницькими органами повноважних представників знизу до верху (з можливістю заміни за фактом недовіри), починаючи з представників будинкових або вуличних рад і завершуючи Верховною Радою України.

4.2.1. Вибори представників на кожному рівні самоорганізації здійснюються за моральними і професійними якостями відкритим чином з числа кандидатур, запропонованих громадами багатоквартирних будинків або вулиць з відповідної території з урахуванням рекомендацій політичних і громадських організацій, інших об'єднань громадян.

4.2.2. Громада будинку або вулиці може в будь який час відкликати свого пред-ставника, якщо він не виправдав довіру. Здійснюється це шляхом відкликання свого голосу членами громади. Якщо буде відкликана більшість голосів, даних в його підтримку при висуванні, повноваження представника зупиняються.

4.2.3. Представницькі органи управління наділені повноваженнями приймати нормативно-правові акти, затверджувати бюджети і плани розвитку, призначати на конкурсній основі і відзивати вищих керівників виконавчих органів управління, які наділені у рамках наявного бюджету одноособовими повноваженнями формувати структуру виконавчого органа і здійснювати в ньому кадрові призначення.

4.3. Представницькими органами духовно-інтелектуальной еліти на всеукраїнському і місцевому рівнях є ради старійшин. Ради старійшин обираються загальними зборами представників територіальних громад. Всеукраїнська рада старійшин має повноваження формування складу Віче шляхом репрезентативного випадкового вибору та організації відкритого і публічного, за участю всіх бажаючих, соціального проектування, для чого:

4.3.1. За власною ініціативою або ініціативою громадян організовує розгляд суспільно значущої теми - інформує громадян, здійснює збір від них відповідних соціальних проектів, здійснює первинне відбраковування неадекватних пропозицій, організовує обговорення на спеціально створеному для цієї мети інтернет-ресурсі.

4.3.2. Вносить відібрані соціальні проекти на конкурсний розгляд Віче.

4.3.3. Забезпечує за підсумками конкурсу спільну роботу автора переможного проекту з авторами інших проектів з метою вироблення узгодженого варіанту, при цьому проект, що переміг, береться за основу, а його автор здійснює доопрацювання тексту в процесі обговорення.

4.3.4. Вносить дороблений проект на референдум відповідно до чинного законодавства.

4.4. Аналогічно організується соціальне проектування на місцевому рівні, вводячи інститут ради старійшин та інші організаційні моменти в статутах територіальних громад.

 5. Виконавчи органи управління

Виконавчі органи управління готують проекти бюджетів і програм розвитку, затверджують їх у відповідному представницькому органі і забезпечують виконання. Підготовка проектів здійснюється спільно з представниками громадських об'єднань у громадських радах.

0_16d82b_ea0c05f_L.jpg

 

 

Коментарі

mart mart 16:36
0
є цікаві пункти. тільки як вигнати клани з політики?
при Сталіні була гарна конституція про владу народу. і щось все було не так гарно.
іду подивлюсь тяк вона звучала.
mart mart   16:57
0

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и
деревни в лице Советов депутатов трудящихся.
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, 286
шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт,
банки, средства связи, организованные государством крупные
сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные
станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются
государственной собственностью, то есть всенародным достоянием.
Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести
каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не
работает, тот не ест».
В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его
способности, каждому — по его труду».

--------
Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях
укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется
законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся
и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных
зданий, улиц, средств связи и других материальных условий,
необходимых для их осуществления.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
mart mart   16:58
0

смешно читать
mart mart   17:04
0

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 30. Высшим органом государственной власти СССР
является Верховный Совет СССР.
------------------------------
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 64. Высшим исполнительным и распорядительным органом
государственной власти Союза Советских Социалистических Республик
является Совет Министров СССР.
Статья 65. Совет Министров СССР ответственен перед Верховным 297
Советом СССР и ему подотчетен, а в период между сессиями
Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета СССР,
которому подотчетен.
Статья 66. Совет Министров СССР издает постановления и
распоряжения на основе и во исполнение действующих законов и
проверяет исполнение.
Статья 67. Постановления и распоряжения Совета Министров
СССР обязательны к исполнению на всей территории СССР.
-------------------------

я не могу найти ничего о кпсс и ген секретаре==сталине.
никаkой власти.=))))))
Выгнать последовательно формируя территориальные громады снизу-вверх, начиная с громады многоквартирного дома или улицы в частном секторе. Одновременно создавая советы старейшин, которые организуют духовно-интеллектуальную элиту громад и начнут оказывать влияние на верхнем уровне управления.
wild cxid   17:01
+1

может лучше не советы старейшн, а советы мудрейшин?
mart mart   17:15
0

я тоже так бы хотел. это значит перебрать всю гос постройку снизу.это в принципе.
но как это сделать технически?
от вы наработаете документы как это должно выглядеть.
что дальше?
0

Технически очень просто http://www.zsp.in.ua/delatel/

А насчет совета мудрейших, то мы это обсуждали на круглом столе "Методологические основания современного социального проектирования", провели анкетирование, получили результат http://dialogs.in.ua/index.php?showtopic=47
mart mart   18:03
0

где конкретно?-не могу найти. ведь текст и тут можете скопировать
mart mart   18:11
0

вы дали мне ссылку не о том---это часами я должен это перечитывать пока найду?
mart mart   18:50
0

mart mart 15:34 +1
+2
я казав--але і не тільки я --там в Україні були заклики відсторонити всіх політиків і адміністрацію. коли скидували яника--формували зовсім незалежну раду без старих політиків.був такий момент.
потім все перемішалось і людей обдурили голосувати за Порошенка і таких там.щоб швидше був президент.
я б викинув усі партії в тому числі і націоналістичні ніби бандерівські групи(бо вони не зуміли за 20 років нічого створити путнього).заборонив би монополію типу олігархів. і вибори почав би знизу без партій а для керівництва наприклад економікою запросив би безпартійних вчених фахівців . а всю дотихчасову групу--геть! на 10 років.
на донбасі --так само--вибори без сепаратистів (вони злочинці --нехай ховаються в росії) і без наших партій. тільки місцеві люди не зв" язані з війною і політикою.
а ком партію заборонити як кримінальну організацію ще перед тим як і рпц.
але у нас--боротьба кланів--це так як боротьба старшини при Хмельницькому.i при Петлюрі взаємна ворожнеча . кожен може прочитати що з того вийшло .а головне---динаміку процесу.

тому мої пропозиції не реальні а теоретичні.
-------------------------
я вот пишу очень в общем--но ясно.
mart mart   18:51
0

http://politiko.ua/blogpost122895
Несприйняття інших проектів народовладдя протирічить принципу народовладдя... :)
Є на все підстави, але державнысть є первинний договір в котрому місцеві територіальні громади отримують уніфіковане законодавство для всіх правостосунків та права і обов'язки громадянина та громадських обї'єднань.
Дивитися тут: http://exintel.org/polit_korekt.htm
0

http://politiko.ua/blogpost146926
А где Вы увидели несприйняття? :)
Со вторым вашим тезисом согласен.
1. Що таке Доктрина? Як її провести у Конституцію?
2. Щорічні референдуми? А скільки це коштує? І навіщо? Затверджувати бюджети?
3. П.4.1 не може бути зреалізованим у жодному випадку. Тут у результаті виборів потрапляють ляшки-семенченки-чорноволки зі справками чи без нормальних документів, а випадковий вибір - це просто несерйозно.
4. А партії як елемент організаційний? Як без партій (фракцій) буде працювати Віче?
5. А ідеології як елемент мотиваційний? Що об'єднає людей навкруг тих чи інших рішень, курсів розвитку?
0

1.Имплементация положений Доктрины в жизнь потребует внесения соответствующих поправок в действующую Конституцию и утверждение их посредством всеукраинского референдума.

2. Полагаем, что к моменту претворения Доктрины в жизнь все граждане Украины будут иметь возможность голосовать хоть каждый день в любое удобное для них время через интернет.В Европах так уже делают, а мы що?

3. А чем Вам не нравится опыт Исландии, где текст новой конституции набрасывался коллективом из порядка 1000 случайно выбранных исландцев https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_Учредительное_собрание_Исландии_(2010)

Выборы в Учредительное собрание Исландии прошли 27 ноября 2010 года. По итогам выборов будет сформировано Учредительное собрание, которое должно пересмотреть конституцию.

Процесс выборов в Учредительное собрание называют уникальным[1]: избрано от 25 делегатов, которые будут получать зарплату депутата Альтинга. Учредительное собрание в своей работе будет использовать мнения 1000 случайно выбранных исландцев в возрасте от 18 до 89 лет[1][2]. Организаторы выборов называют их первым изменением конституции с применением прямой демократии в истории человечества[2].

4. А Вы разве уже забыли про беспартийный период украинской независимости? Вот тогда действительно была демократия, каждый депутат являл собой личность, избираемую непосредственно избирателями и без использования миллионов долларов.

5. Курс развития должен утверждаться на всеукраинском референдуме абсолютным большинством голосов. И тогда все избранники, вне зависимости от личных политических пристрастий, должны реализовывать этот курс.
http://politiko.ua/blogpost129586
Там розгорнуто і з практичними пропозиціями.
Народовладдя реалізуеться через права громадянина, об'еднаного добровільно в територіальні громади.
0

Мыслю аналогично!
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі