Блоги → Перегляд

Вопросы к первому заместителю Председателя ВРУ Р.А. Стефанчуку про «радянське сміття»

П'ятниця, 17:54, 29.11.19

Рейтинг
0 0
Переглядів
695

0
0
У цій статті згадуються

 

Уважаемый Руслан Алексеевич, в своем выступлении на первом заседании ВРУ обновленного состава https://video-ua.112.ua/promova-stefanchuka-na-pershomu-zasidanni-vr-303414.html Вы сказали: «Перше – врешті решт, за 28 років незалежності ми повинні провести інвентаризацію національного законодавства, ми повинні відмовитися від застарілого радянського сміття. Ми повинні не допускати, щоб станом на 2019 рік в національному законодавстві України був Житловий кодекс Української РСР, в преамбулі якого пишеться: "сповідуючи ідеї ленінського комунізму", це недопустимо. Це недопустимо існування і цілої низки інших пострадянських законодавчих актів. Мені здається, що основа наша робота тут повинна бути пов'язана насамперед з систематизацією національного законодавства.» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_el_h2?data=29082019&nom_s=1.

Горячо приветствую ваше желание навести порядок в украинском законодательстве, но есть к Вам вопрос – с чего именно Вы начнете «відмовитися від застарілого радянського сміття»? - Не уж-таки отважитесь с Декларації про державний суверенітет України - правовой основы украинской государственности, недопустимо ярко пестрящей «УРСР» и иными советизмами https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-12 J?

Имеется, правда, с ней известная Вам трудность – она утверждена референдумом 1991 года при голосовании в поддержку Акта провозглашения независимости Украины на ее основе https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинский_референдум_(1991), потому никто, кроме народа, не властен что-либо в ней изменить. Но, как оказалось, на нее можно просто «положить», как это и было сделано народными депутатами на глазах у доверчивого постсоветского народа при принятии Конституции Украины. К примеру, в Декларации было записано:

«Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.»

А в Конституции Украины через 5 лет в 1996 году нардепы записали так:

«Стаття 13.

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 14.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.»

Как видно, отцы Конституции Украины (КУ) - народные депутаты, принимавшие ее, и подписавший ее Президент Украины Л.Д. Кучма – еще тогда тоже отнеслись к Декларации как к радянському сміттю и своею волею запросто лишили народ Украины записанного в ней исключительного права на владение, пользование и распоряжение национальным богатством Украины, наделив этим самым правом себя любимых. Как по мне, сам этот факт - попрание избранниками воли народа, выраженной в Декларации, и перетягивание общенародной собственности на себя - преступление перед народом Украины. Или это не так, уважаемый Руслан Алексеевич? Каково ваше личное правовое мнение?

Правда, этому своему проступку они нашли оправдание, публично изложив его в Научно-практическом комментарий к КУ, изданном Академией правовых наук Украины:

«Юридична форма приналежності природних ресурсів Українському народу як носію суверенітету і єдиному джерелу влади в Україні, закріплена Основним Законом держави, передбачає проведення чіткого розмежування між поняттями «суб'єкти права власності» і «суб'єкти здійснення права власності». Народ не може повсякденно здійснювати правомочності власника, тобто реально володіти, користуватися і розпоряджатися природними ресурсами країни чи окремого її регіону. Тому конституційне положення, яке відносить Український народ до суб'єктів права власності на природні об'єкти, має більше соціально-економічний, аніж політико-правовий характер. Визнання народу України суб'єктом права виключної власності на певні природні ресурси не породжує самостійної форми власності на ці об'єкти. За своєю економічною природою власність на ці об'єкти фактично є Державною. Народ і держава як суб'єкт права власності не можуть протиставлятися. Будь-яка держава фактично виступає організаційно-правовою формою здійснення прав кожного суверенного народу».

В соответствии с этим пояснением оказывается, что народ не может реально владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. А поэтому гражданам не следует всерьез - в политико-правовом смысле - воспринимать свою коллективную субъектность в качестве собственника. За народ все сделает так называемый субъект осуществления права собственности – он все и осуществит. J Вот так профессионально ваши коллеги-правоведы «отшили» народ от его же собственности.

Но это все – взгляд с позиции вчерашнего дня, когда наш народ действительно никак себя не проявлял. А как должно быть у нас сегодняшних, да еще с учетом того, что в современном продвинутом мире коллективное управление ресурсами благодаря интернету становится нормой жизни? Имеется уже позитивная практика, есть и теоретическое осмысление. Да и не обязательно народу ежедневно осуществлять управляющие воздействия – не царское это дело. Достаточно, как в той же Швейцарии, изредка взвешенно принимать ключевые решения и контролировать их исполнение органами управления.

Но пока что мы можем только констатировать, что, свершив акт отстранения народа от его собственности, власть имущие уже почти 30 лет цинично дерибанят национальные богатства Украины, устраивая из-за этого междоусобные драчки и даже войну. И в этом свете последние заявления вашей команды во главе с В.А. Зеленским о распродаже земли и железной дороги свидетельствуют, что вы намерены продолжить эту антинародную (антисоветскую) практику. Так ли это?

И разве не об этом же говорит тот факт, что среди заявленного на днях перечня первоочередных реформ нет темы народовластия. А ведь на выборах именно народовластие было визитной карточкой В.А. Зеленского.

С огнем играете, уважаемые Слуги народа. Народовластию все одно быть. Это всемирный императив нашего времени – эпохи диджитализации, интернета и мобильной связи. А раз так, то наступит момент, когда народ Украины возьмет-таки власть в свои руки, подымет из архивов свой самый первый державоустановчий Акт, подумает и примет некое решение касательно всех этих безобразий с собственностью (и ваших тоже, если вы на них отважитесь). Каким будет это решение – не стану фантазировать.

А теперь, уважаемый Руслан Алексеевич, позволю себе высказать Вам и другим читателям этого публичного материала некоторые правовые соображения по грядущим реформам в контексте народовластия. Быть может, мои мысли чем-то будут Вам полезны, а, может, наоборот, не интересны и даже смешны, поскольку я не правовед, не доктор юридических наук, не профессор и даже не член-корреспондент Национальной академии правовых наук, а всего лишь звичайнісінький технарь инженерно-хаёвского разлива. J

Мыслю так – взяв власть в свои руки, народ станет полновластным хозяином страны, реальным субъектом права, сувереном, обладающим верховной властью, и выстроит под себя все народное хозяйство Украины, все отношения собственности. Став собственником правового поля, народ станет и верховным собственником всего, из чего извлекает пользу посредством правового регулирования, в том числе путем налогообложения. И все собственники (частники, акционеры и пр.) будут ходить под народом и работать во имя и на благо народа по законам, которые установит народ. Именно так – через обобществление власти (народовластие) и произойдет практическое обобществление собственности.

Этого не «догнали» в свое время экономисты Маркс с Энгельсом (не «догоняют» и многие нынешние горе-марксисты), но «догнал» правовед Ленин, введя НЭП (который потом свернул Сталин) и сохранив частников, но под партийным колпаком. Делал он это, будучи адвокатом по образованию, правовым способом, посредством утверждения нового гражданского законодательства. По его следам идут сейчас китайцы. Но это все неустойчивые конструкции, поскольку свободные рыночные деньги, как кислота, разъедают любые олигархические структуры. Китайская верхушка с неизбежностью сгниет, как сгнила в СССР. Ведь даже публичные казни не в состоянии остановить у них коррупционные деяния - слаб человек L. Единственная устойчивая конструкция – коллективная система народовластия, когда народ и его территориальные громады, как субъекты права, сами определяют правила совместной жизни, ставят задачи самим себе и органам управления, контролируют их выполнение. При таком общественном самоуправлении не будет никакой коррупции.

Осмелюсь предположить, что у украинского народа хватит мудрости быть рачительным хозяином. Что под его руководством будет комфортно жить и трудиться всем гражданам Украины, в том числе нынешним отечественным олигархам. Особенно в современных условиях, когда мировая финансовая олигархия и транснациональные корпорации повсеместно попирают суверенитет государств, подкупая или запугивая их руководство, или, при необходимости, свергая его. В этих условиях даже крупный национальный капитал будет заинтересован в предсказуемом и неподвластном внешним влияниям народном государстве, где твой бизнес, пусть и не сверхприбыльный, защищен от чьего бы то ни было произвола, нежели, к примеру, сегодня пановать олигархом, а завтра быть под прессом спецслужб и прокуратуры, либо в списке разыскиваемых Интерполом. Выбор тут простой – или ты служишь холопом у мировых воротил, или занимаешься бизнесом на благо своего народа.

Кстати, опыт мировой истории показывает, что собственность всегда, во всех своих проявлениях, по большому счету была сосредоточена в руках государства. Государство, выбирая из каких-то соображений обладателей определенной собственности, обременяли собственника разными видами обязанности. Как правило, это проявлялось в налогообложении. Так или иначе, собственность и государство всегда были, есть и будут зависимыми друг от друга. Поэтому государственная власть, в большинстве случаев, преобладает над частным правом.

Яркий пример из статьи «Собственность. Законы собственности и законы присвоения» http://www.be5.biz/ekonomika/e015/03.htm: «Частная собственность сама по себе никогда не делала человека хозяином, если произведенный продукт изымался у него сверх меры. Так, в эпоху упадка Римской империи провинциальные декурионы (землевладельцы – члены городских советов) пожизненно наделялись землями, занимались распределением и сбором податей, сдачей в аренду земельных участков. В IV в. в связи с усилением налогового бремени и натуральных повинностей положение декурионов ухудшилось настолько, что большинство из них стремились порвать со своим сословием и освободиться от обременительных обязанностей, покидали дома, бросали свои земли и даже продавали себя в рабство. Только бы избавиться от земли, которая стала предлогом для беспощадного вымогательства со стороны государства».

В контексте этого примера хотел бы отметить следующее по остроактуальному у нас сейчас вопросу о земле. В так называемом цивилизованном мире земля исстари принадлежала суверену – властителю страны (монарху, государю …). Подданные получали землю всего лишь в пользование. Так и у нас записано в выше цитируемой 13 ст. КУ, где указывается, что земля является объектом собственности суверена – народа, при этом каждый гражданин может ей пользоваться. Но уже в 14 ст. указано право частной собственности на землю, что является абсурдом в рамках прописанной в КУ континентальной модели собственности:

«Стаття 41.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.»

Согласно континентальной модели у объекта собственности (в данном случае – земли) не может быть одновременно несколько собственников, обладающих одним и тем же по отношению к нему комплектом из трех правомочий: владения, пользования и распоряжения. Два равноправных собственника на один участок земли – это война! Заложенная именно этой статьей. В данном случае - война между народом и частником как равноправными собственниками. Скажите, нам нужен еще один круг ада?

И это не есть всего лишь плод моей фантазии. Это уже есть в моей жизни. Зреет конфликт между садовым товариществом ХНУ им. В.Н. Каразина, которое я возглавляю, и одним из членов товарищества, заявившего свои более высокие права собственника земельного участка, нежели права всего садового товарищества. Для него не указ ни решения собрания, ни решения правления. Во что это все выльется, неведомо.

Позвонил я как-то по земельному вопросу одному из авторов КУ В.Л. Мусияке. Он откровенно признался – мы тут нахомутали.

И как же нам теперь с этим хомутом жить?

Не имеющий верхнего образования товарищ Гройсман проявил как-то удивительно глубокие познания в области права и предложил руководствоваться в вопросе о земле не континентальным правом, а англосаксонским, в рамках которого объектом собственности является не сам предмет (земля, сооружение, …), а какое-либо правомочие по отношению к нему – право пользования, управления, наследования … (11 правомочий). И эти правомочия по отношению к одному предмету могут находиться у разных собственников. При этом на рынке собственности присутствует не сам предмет, а правомочия по отношению к нему. У нас, кстати, эта схема уже работает как некий аналог продажи права пользования: «емфітевзис – це договір про придбання прав на користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, яка належить іншій особі.» Источник: https://biz.censor.net.ua/r3090462

Т.е. рынок прав на пользование землей у нас практически уже действует, надо просто его довести до ума, цивилизовать, в первую очередь выровняв всех в правах, а именно – переведя все физические и юридические лица в статус пользователей, и оставив единственным собственником земли народ Украины, который и будет поддерживать своими решениями должный порядок на используемой частниками земле. Вот и все. И никакой продажи земли! Иначе – беда! Пишет об этом известный український господарник, громадський і політичний діяч Михайло Апостол https://www.facebook.com/IUA.TV/videos/643813539461815/

«В умовах тотальної бідності селянина-власника земельних паїв, відкриття ринку землі призведе до її скупки латифундистами та замаскованими західні інвестори за «бросовими» цінами. Це зрозуміло!

Далі. Як тільки земля опиниться у агрокорпорацій, ціни на неї злетять і селяни вже ніколи викупити свою землю не зможуть і малий фермер не з’явиться. Далі: транснаціональні корпорації перекуплять землю у латифундистів … і роби з нами що хочеш. Це також зрозуміло.

Так от, ця міна була закладена західними «партнерами» ще в далекому 1995 році, коли розпаювання відбувалось за західними методичками.

Українські фахівці про кінцеву технологію цієї глобальної афери кричать вже давно і це: громадянська війна.

ЇЇ контури: протиріччя між національним інтересом усього народу та окремого громадянина – власника земельних паїв, який зараз доведений до відчаю і продасть свій пай «на ура».

Режимам януковича і порошенка завадив продати нашу землю тільки страх перед розправою від свого народу.

Тому, дискурс стосовно долі Української землі повинен стати №1.»

Как по мне, для того чтобы обойти этот конституционный хомут правовым образом достаточно «положить» на него Декларацію про державний суверенітет України и не заморачиваться при этом, что в ней часто упоминается УРСР J. Со временем попустит. Все-таки это тоже наша история и в ней были не только черные страницы J.

Уважаемый Руслан Алексеевич, на завершение у меня есть к Вам один маленький вопрос в контексте всего вышеизложенного – как Вы расцениваете высказывание выдающегося мыслителя, писателя, общественного деятеля XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе Жан-Поля Сартра: «Любой антикоммунист – сволочь»?

Успехов Вам в вашем служении народу Украины! :)

С уважением,

Марк Зобов,

В КПСС и выборных комсомольских органах не состоял,

Голосовал за Зе и Команду, спуску не дам,

Характер - нордический, выдержанный. :)

Коментарі

Немає коментарів
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.