Четвер, 20:51, 13.02.20

Рейтинг
10 0
Переглядів
2501

0
0

Правительство Украины настолько считает себя патриотами, что изо всех сил старается легализовать продажу земли. Как говориться не землёй одной богаты...

Идёт полная сдача страны и реванш пророссийских сил. Всё видно по поступкам, которые не в национальных интересах государства.

Если так продолжаться и будет, и по всей видимости так и произойдёт, будет продвигаться идея двойного гражданства. По электронной теме уже наработки идут.

Красивое прикрытие которое под видом налоговых отчислений в бюджет, будет проходить тема покупки земли по всей видимости в пользу "братьев наших меньших". Хриплый все говорит о мире любой ценой, а плешивый вытарговывает под себя изменения в законах.

Далее увидим старую тему в действии, когда будет писаться закон об особом статусе оккупированных регионов, языке (одно из главных пунктов реванша), восстановлении экономики регионов ЛДнр.

Интересным будет наблюдение того, как наше (оно же ваше) правительсто будет регулировать продажу земли в "бывших" оккупированных регионах, про Крым вообще молчу. И всех просят молчать, ведь давление идёт и на татарский канал, вешающий новости о жизни в Крыму. Да здравствует цензура!

Вывод очень прост, олигархат украины давно хоть и имел экономические связи с Россией, теперь уже в прямом политическом сговоре с ней. Это куда опаснее. Украина все больше походит не просто на олигархичесое государство, а на олигархическо подданнеческое.
_____________________________________________

Уряд України настільки вважає себе патріотами, що з усіх сил намагається легалізувати продаж землі. Як говоритися не землею однієї багаті...

Йде повна здача країни і реванш проросійських сил. Все видно по вчинках, які не в національних інтересах держави.

Якщо так продовжуватиметься і буде, і по всій видимості так і станеться, буде просуватися ідея подвійного громадянства. По електронній темі вже напрацювання йдуть.

Красиве прикриття яке під виглядом податкових відрахувань до бюджету, буде проходити тема покупки землі по всій видимості на користь "братів наших менших". Хрипкий все говорить про мир за всяку ціну, а плішивий виторговує під себе зміни в законах.

Далі побачимо стару тему в дії, коли буде писатися закон про особливий статус окупованих регіонів, мову (одне з головних пунктів реваншу), відновленні економіки регіонів ЛДнр.

Цікавим буде спостереження того, як наш (він ж ваш) уряд регулюватиме продаж землі в "колишніх" окупованих регіонах, про Крим взагалі мовчу. І всіх просять мовчати, адже тиск йде і на татарський канал, який транслює новини про життя в Криму. Хай живе цензура!

Висновок дуже простий, олігархат України давно хоч і мав економічні зв'язки з Росією, тепер уже у прямій політичній змові з нею. Це куди небезпечніше. Україна все більше схожа не просто на олігархічну державу, а на олігархічно підданську.

Коментарі

Немає коментарів
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі