Субота, 02:04, 19.12.20

Рейтинг
220 0
Переглядів
3307

0
0

«Деїзм: нова альтернатива традиційній релігії та Християнству»

Питання щодо релігії на протязі всіх часів існування людства, були завжди актуальні і залишаються ними до нині. За всю історію планети, а саме за період існування такого створіння, як людина, було створено безліч релігій, які пройшли свій шлях від зародження до загибелі. Деякі з них дійшли до нас, і які ще зі стародавніх часів залишаються у головах багатьох людей. Саме голова, а точніше її мозок, який відповідає за формування світогляду, емоцій, сприйняття, психіки, потреб, ітд., створив таке поняття, як релігія. Звичайно перші людини (2 млн років тому), мозок яких тільки но розвивався та з появою інтелекту у ньому, людии почали відокремлюватися від інших живих істот. Дякуючи саме інтелектуалізму, людина стала єдиною розумною істотою на планеті, яка почала говорити, думати, створювати. Звичайно перші люди, які тільки но починали свій шлях до прогресу, ще багато чого не знали і не розуміли того, що їх оточувало навколо. Тому не розуміючи суті і причини появи природних стихій та явищ як: сонце, місяць, дощ, сніг, град, вітер, повінь, день, ніч, їх вони сприймали, як щось всесильне та вище них. Так природні явища почали сіяти страх в головах первісних людей, який змусив їх шукати якісь пояснення цьому. Тому вони почали  надавати всемогутність та поклонятися їм, і щоб задобрити ці сили, вони почали приносити жертви або дарунки у вигляді врожаю, худоби, їжі, напитків. Бо думаючи, що якщо дати своєму одноплеміннику якийсь дарунок, то він звісно буде задоволений, тому первісні люди вирішили, що так само будуть задоволені вищі природні сили. Проте коли це не спрацьовувало, то в хід пішли людські жертви, бо думали, що це вартісне, чим все інше. Враховуючи своє людське сприйняття світу, і розуміючи, що можна, щось своїми діями змінити в природі (наприклад вбити дику тварину, створити зброю для полювання, усунути якусь перешкоду на своєму шляху), люди почали думати, що цими природніми стихіями також хтось керує. А будучи саме людиною, наш предок почав вищим силам надавати людську подобу. Проте деякі племена надавали вищим силам подобу звірів, які на їх думку були сильніші та небезпечніші. Але це вже була фантазія  творчих людей, які розуміючи, що їхні слова активно сприймають інші одноплемінники (без особливої фантазії та інтелекту), почали для себе у цьому знаходити вигоду у ролі жерців (посередників між людьми та вищими силами). А ставши жерцем, віру у вищі сили, людина активно змінювала та надавала їй іншу форму. Саме так виникали різні релігії і в тому числі Християнство.

Коли виникала ця релігія, люди вже вміли говорити, писати, читати, рахувати, запамятовувати і вже навіть існувала наука (Стародавній Єгипет та Греція). Тодішнє людство, уже в своєму розвитку дійшло до розуміння та усвідомлення поняття пантеону богів і їхньої чіткої ієрархії (тобто, хто за що відповідав). Тому єврейський народ, щоб свою віру зробити кращою та вигіднішою (відмовитися від пантеону богів та принесення дарунків і жертв кожному з них), запропонували лише одного бога. Так дякуючи єдинобожжю, євреї почали поширювати свою нову віру та отримувати вплив на інших, а саме в першу чергу на греків та римлян. Тому Римська імперія, яка підкорила євреїв, згодом була підкорена їхньою вірою, завдяки якій вони почали масово емігрувати в Європу та отримувати там вплив через церкву. А в Середньовіччі людський мозок на рівні релігії, активно почав створювати священне письмо. Практично у кожній релігії були створені певні приписи так званими богословами, які диктували правила та уклад життя вірян (Християнство, Іслам, Буддизм та інші). Якщо говорити за нашу Європу, то це була Біблія та її Старий і Новий Заповіти.

Проте зухвальна влада Папи Римського, яка проявлялася в славнозвісних індульгенціях, привела до появи інакодумства. Самі індульгенції священники продавали рядовим християнам, як «перепустки в рай», що звісно суперечило Біблії, яка зазначала, що лише за добрі справи та каяття можна отримати місце у раю, а не за гроші. Ще однією причиною підриву авторитету церкви, стала її інквізиція, яка знищувала всіх інакодумців та вчених, які своїми винаходами суперечили приписам святого письма та пропагували інтелектуалізм і прогрес. Тому німець Мартін Лютер (богослов) в 1517 році, відкрито виступив проти авторитарної влади Папи Римського та тоталітарної влади католицької церкви. Він виступив за те, що індульгенціями не купиш місця в раю, а лише каяттям. Також він висунув тезу, що між Творцем і людиною не може бути посередника у вигляді церкви. Тобто, людина самостійно шляхом молитви може звернутися до Творця, якщо звісно вона у нього вірить. В результаті це призвело до появи нової релігійної течії – Лютеранства (назва від прізвища Мартіна Лютера). Лютеранство також відкинуло злочину інквізицію проти інакодумців та вчених, і стало на їх захист. Як результат між католиками та лютеранами відбулася Тридцятилітня війна (1618-1648), яка поділила умовно Західну, Центральну та Північну Європу на католиків і лютеран (протестантів). Лютеранство стало на захист науки, яка згодом після цих подій, отримала новий ковток свіжого повітря та перейшла до стрімкого прогресу.

Дякуючи тому, що більшість жителів Британії, Скандинавії та Німецьких земель були лютеранами (протестантами), британські колонії у Північній Америці, які вони заселяли, стали переважно – протестантськими. Тому наука в новоствореній державі (під час Війни за незалежність від Британії 1775-1783 рр.), як Сполучені Штати Америки (колишні колонії Британії) стрімко розвивалася. Також розвиток припав на релігію, а саме лютеранство (протестантизм). Саме тоді в кінці 18 та на початку 19 століття, активно виникають нові релігійні течії, які по-різному трактували бачення Творця, створення світу, сенсу буття, гріховності, праведного життя та багато іншого. І серед них виділявся – Деїзм!

Основою для формування Деїзму стало Лютеранство зі своєю концепцією, що між Творцем і людиною не може бути ніяких посередників у вигляді церкви. Сам Деїзм свою назву отримав від латинського словаdeus, що означає - бог. Даний напрям собою представляє релігійно-філософський світогляд, який визнає існування Творця і створення ним світу, але заперечує надприродні і містичні явища, та господнє одкровення з релігійним догматизмом. Також Деїзм стверджує, що Творець після створення світу не втручається у хід історії людства. А от протилежність цьому напряму під назвою – Теїзм, навпаки стверджує, що після створення людства, Творець бере безпосередню та пряму участь в ході його історії. Проте Деїзм переконує, що лише через інтелект, логіку та спостереженнями за природою, можна пізнати Творця та його волю. Деїзм цінує та поважає людський розум та свободу, тому намагається створити гармонію між наукою та ідеєю про існування Творця, а не протиставляти науку та релігію, одне проти одного.

Деїзм як Лютеранство почало своє зародження з Європи, а набуло популярності і розвитку, як кажуть за океаном. Вперше термін «деїст» зявилося у книзі англійського священника, вченого та письменника Роберта Бертона, під назвою «Анатомія меланхолії» (1621 року). Ідеї Деїзму, але без використання назви даного терміну, були закладені французьким філософом Жаном Боденом в його творінні під назвою «Бесіда сімох про одкровенні таємниці вищих істин» (1593 рік). Також до формування ідей Деїзму доклався англійський філософ Герберт Чербері в своєму творінні – «Трактат про істину» (1624 року), де також даний термін, ще не згадувався. Саме слово «Деїзм» активно популяризували його противники, наприклад такі як англійський богослов Едуард Стіллінгфліт у творі «Лист до деїста» (1677 року). Тоді слово «деїст» використовували здебільшого як образу.

Проте Деїзм в кінці 17 та в першій половині 18 століття, був важливим релігійно-філософським напрямом для європейського Просвітництва. Деїзм розвивався в Англії, Франції (завдяки праці Вольтера), та на Німецьких землях. У 1730 році англійський філософ Метью Тіндал написав роботу під назвою «Християнство, древнє як саме Творіння, або Євангеліє як відтворення природньої релігії» Christianity as Old as the Creation, or the Gospel a Republication of the Religion of Nature»), яку згодом стали називати «Біблією деїстів». Після першої половини 18 століття, Деїзм у Європі ставав менш популярним, але за океаном він розвивався.

Сам Деїзм відкидає божественність Біблії, Корана, Тори та інших книг, які вважають їхні автори їх господніми. Сучасні послідовники деїзму вважають, що священне письмо по сучасним міркам є доволі суперечливим і не відповідає сучасним реаліям. І що святе письмо - це «врожай» людської думки, а не справжні слова Творця, якого ніхто ніколи не бачив і не чув, та не знає як він виглядає. Бо якщо вірити Біблії, яка зазначає, що Творець раніше спілкувався з людьми, особливо з пророками, через гріховність людей, то за сучасні гріхи людства, він точно захотів би поговорити з теперішніми людьми. Тому на людській фантазії авторів святого письма, не можна створювати світогляд. Ще один аргумент, який використовують деїсти, те що священники та керівництво церкви спекулює так званим загробним життям. Тобто не знаючи правди про життя після смерті, церква стверджує, що є рай та пекло з яких, ще ніхто ніколи не вертався і доказів «вічного життя» – немає! Тому глибоко віруючим, залишається тільки вірити на «чесне слово» святим отцям, керівництву церкви та священному письму.

В загальному концепція Деїзму, охоплює різні позиції стосовно релігійних питань. Не існує ніякого ортодоксального деїзму, тому представлення деїстів про Вищу реальність є індивідуально різноманітною. Англійський історик та письменник другої половини 19 століття, сер Леслі Стівен у Деїзмі виділяв «конструктивний» та «критичний» аспекти. Деїсти «конструктивного» напряму стверджують, що Творець існує та який створив Всесвіт, також він дав людям інтелект і можливість думати. Багато прихильників цієї точки зору, раніше вважали себе християнами, хоча ортодокси звинувачували їх в Атеїзмі. Деїсти «критичного» напряму відмовляються від будь-якої релігії заснованої на книгах, де є одкровення бога. Також вони відмовляються від релігійної догми та демагогії. Скептично відносяться до повідомлень про чудо та пророцтва. Хоча ці переконання також відносять до конструктивного напряму Деїзму, але здебільшого частково. Стосовно питання про смерть, то деякі деїсти, погляди яких близькі теїстам, вважають що є життя після смерті, але інші деїсти ствердно вірять лише у фізичне існування. Проте як там не було, але Деїзм набував і отримує популярність. Відомими деїстами були та є: Томас Джефферсон (третій президент США 1801-1809 рр., та один із авторів Декларації незалежності США 1776 року), Вольтер (французький філософ епохи Просвітництва), Жан-Жак Руссо (франко-швейцарський філософ епохи Просвітництва), Ісаак Ньютон (англійський фізик), Бенджамін Франклін (один із батьків-засновників США), Наполеон Бонапарт (один із найвідоміших полководців та імператорів в історії людства), Ніл Армстронг (космонавт та перша людина, яка побувала на Місяці), Вацлав Гавел (останній президент Чехословаччини та перший президент Чехії) та багато інших.

P.S.

Деїзм є прекрасною альтернативою Християнству та будь-якій іншій релігії. Деїзм визнає існування Творця, але переконаний, що він не приймає участі в ході історії людства. Деїзм не вигадує ніяких казок про створення світу, і що насправді Творець заповідав людству. Бо ніхто насправді не знає, як виникав цей світ, і як створювалися люди. Для прикладу святе письмо Християнства – Біблію, як Старий так Новий Заповіт, писали звичайні люди, тобто єврейський народ та учні Христа, який швидше всього був звичайним пророком, а не сином Божим. Бо сама Біблія неодноразово переписувалася тими ж людьми, і через тривалий час після тих же біблійних подій. І то апостоли у написанні Нового Заповіту, мали розбіжності у описі подій повязаних з Христом (один щось не дописав, а другий по-іншому та з іншими деталями описав певну подію, хоча вони мали бачити одне й те саме). Але як там не було, головне те, що Біблію писав не Творець, а єврейський народ! Тому Біблія – це єврейська народна творчість! Яку вони використовували для впливу та маніпуляції свідомістю інших націй (особливо та першочергово над греками та римлянами). В доказ того, що Творець справді не бере участі в ході історії людства, слід згадати те, що християнські держави та імперії, населення яких ревно молилося християнському богу, такі падали під навалами варварів-язичників, які не вірили у єврейського Живого Бога! Для прикладу це були: Велика Вірменія (перша християнська держава), Римська імперія, Київська Русь, Візантійська імперія та інші. Де був той християнсько-єврейський Живий Бог, коли йому молилися його сини та дочки, які зазнавали навали від язичницьких варварів - готів, гунів та монголів і від іновірців османів (мусульман), знають напевно лише євреї. Навіть пропаганда віри у християнського Живого Бога, не допомогла іспанським конкістадорам навернути у Християнство індіанські племена Нового світу.

Та й саме святе письмо Християнства, не може дати відповіді на багато речей. Особливо коли люди, які не вчинили ні одного смертного гріха, згідно «заповідей господніх», таки зазнають різних трагедій у житті (наприклад смерть близької людини від звичайної хвороби, загибель сина на війні, згвалтування та вбивство дочки, безпліддя у чоловіка або дружини, смертельна хвороба ітд.). Священники у таких випадках стверджують, що «на все воля бога», що «ніхто нікому не належить, а лише богу» ітд. Звичайно євреї умисно придумали таке трактування аби заспокоїти віруючих людей, які зазнали трагедії. Та звісно, щоб якось пояснити ті речі, які відбуваються у житті людини, які самі вони не можуть пояснити. Але для впливу на свідомість людей, вони для священників вигадали популярне та стандартне пояснення всіх нещасть та трагедій у житті вірянина, тобто людини, як  - «на все воля божа»! У своє виправдання, церква може сказати, що Християнство незважаючи на свої розбіжності та протиріччя, але таки створило мораль у суспільстві. А завдяки заповідям божим та пропагандою концепції – «життя після смерті» у вигляді раю та пекла (теорію яких вони здерли, тобто запозичили в греків, то тут слід згадати «царство Аїда» - античний варіант пекла), вони тримали у страху свідомість більшості людей. Для того щоб люди дотримувалися заповідей, і не порушували законів та правил існування суспільства, було створено як психологічний прийом – навіювання страху, щодо загробного життя. Людей лише потрібно було переконати в тому, що після фізичної смерті, їхня душа покидає цей світ і вирушає в Царство Небесне, де Бог вирішує подальшу її долю. Якщо людина жила згідно заповідей господніх, регулярно ходила в церкву та молилася, то вона отримає місце в раю, а якщо порушувала господні закони, то її чекало пекло. Перший час більшість людей вірили в це, тому у свою чергу це дозволяло владі та церкві, хоч якось, але таки тримати порядок у суспільстві. Але коли церква зазналася, і почала безбожно згрібати гроші з вірян за індульгенції, тобто «перепустки у рай», що в свою чергу суперечило Біблії, яка зазначала, що лише за праведне життя та каяття можна отримати місце у раю, то стало ясно, що щось тут не те! Бо якщо святі отці грішать, то означає, що вони не бояться бога, порушення заповідей і звісно пекла. А якщо цього не бояться, то означає що того всього, що написано в Біблії, просто немає і це людська фантазія апостолів та богословів. Думаю, що так думав Мартін Лютер та більшість майбутніх протестантів з вченими. Тому розкол церкви на католиків та протестантів, привів до розвитку інакодумства в плані релігії та її бачення Творця, що й породило Теїзм, Деїзм та Атеїзм.

Особисто я в своїх переконаннях більш схиляюся до Деїзму, але в свою чергу не відкидаю і не засуджую Атеїзму. Те що я вважаю, що Християнство ідеологічно та морально мертве, це не означає, що я схиляюся до того, що його потрібно насильно знищувати, як більшовики у часи Леніна та Сталіна. Кожна людина повинна сама зрозуміти в що і в кого вона вірить. Вона повинна це усвідомити своїм інтелектом, або як кажуть розумом. Та й сучасна тенденція показує, що свідомих християн (які читали хоча б Біблію та знають історію Християнства) з кожним роком стає все менше і менше! А мораль за яку хапаються переконані християни, як аргумент існування та цінності Християнства, може існувати автономно від будь-якої релігії. Якщо євреям вдалося створити господні заповіді та їх навіяти іншим, то цілком можливо навіяти мораль у сучасному суспільстві без релігії. Просто потрібно людей переконати у тому, що те зло або антиморальні вчинки, які вони вчиняють щодо когось, рано чи пізно може бути вчинене проти них! І також потрібно навіювати правило, що перед тим як вчиняти зло комусь, людина має поставити себе на місце своєї жертви, і задати собі питання, як вона до цього б поставилася. Це все мої любі читачі людська психологія, свідомість та світогляд, які й створили релігію! Релігію – віру у Творця, Бога та інші вищі сили у які хоче вірити людина у скрутні моменти свого життя, і які її врятують. Це все психологія людського мозку!

Коментарі

Розповідна частина так собі, а от заключна - відверто дурнувата.
Вчи діамат, вово, та політичну економію.
vova stasyuk   09:20
0

Пан Клецман! Ви взагалі бачите різницю між економічними та релігійно-ідеологічними питаннями? А ви всім радите вчити діамат і політ економіку, через те що ви їх не вивчили? Бо судячи з "огризків" вашої праці на блозі, ними і близько не пахне!
0

вово, ця наука називається не "політ економіка", а ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ.
А релігія, ідеологія тощо - це СЛОВЕСНА надбудова, ІДЕАЛЬНЕ, над МАТЕРІАЛЬНОЮ основою суспільства.
Тож якраз діамат доказово описує цю основу, а політекономія пояснює найкращі із можливих взаємин між людьми у процесі виробництва та споживання життєвих благ.
Бо від початку історії ці взаємини були багато в чому НЕСПРАВЕДЛИВИМИ, але тільки КАПІТАЛІСТИЧНИЙ СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА відкрив можливість до СОЦІАЛЬНОЇ с праведливості для всіх. І якраз ринковий розподіл якомога більшої частини товарів і дає змогу ГАРАНТУВАТИ соціальну справедливість.
І так би вже й сталося, якби не пхали носа тупі й нахабні політики та тїхні прихвосні на кшталт тебе та твоїх одноБЕЗдумців.
vova stasyuk   16:48
0

Пан Клецман! Я вам відкрию "Америку", оті "тупі й нахабні політики", як ви кажете, ще з появи перших державотворень, економікою рулили, а після середньовіччя, масони, тобто фінансова еліта руками "тупих і нахабних політиків", керує всіма економічними процесами! А ви пан Клецман глибоко помиляєтеся у тому, що...
Просто констатую ваші слова:"ринковий розподіл якомога більшої частини товарів і дає змогу ГАРАНТУВАТИ соціальну справедливість" - зазначали ви. Питання в тому для кого ця гарантія соціальної справедливості? Масонам, тобто фінансовій еліті, легше самим у своїх руках втримувати великі корпорації, трести, підприємства, фабрики, заводи, франшизи фірм, магазинів, супермаркетів ітд, які займають велику частку в економіці країни, аніж давати простим людям підприємницьку ініціативу та сприяти розвитку малого бізнеса. Тому владі не потрібні прихвостні, як ви кажете, вони завжди відіжмуть те, що їм потрібно. А якби я був "прихвостнем", як ви кажете, я би тут на politiko не строчив статті на ентузіазмі! Я б таким не запарювався! Тому пан Клецман, виходьте нарешті зі своїх ілюзій!!!
вово, "соціальна справедливість" - це справедливість для ВСЬОГО СОЦІУМУ, а не для окремих його груп чи прошарків, як тобі мариться.
Зрештою, це неможливо збагнути в рамках мислдення тваринного.
Тому й пропоную тобі вчити діамат і політекономію.
vova stasyuk   23:36
0

Пан Клецман це ви марите! Соціальної рівності при масонах та фінансових магнатах ніколи не буде! Бо вони давлять у простих людях, підприємницьку ініціативу та малий бізнес. То ні про який взаємовигідний продаж товарів, як ви зазначали, і мови не може бути!
Та я вже зрозумів, що ваше "тваринне мислення" не дозволяло вам вивчити діамат та політекономіку, бо судячи з ваших "огризків" на блозі, тобто "новизни", то у вас ще те звіряче мислення!
0

вово, ну як же ти можеш оцінювати рівень евристичності мого діалектичного мислдення, коли ти при цьому навіть не знаєш, що ж це таке?
Хоч, з іншого боку, радлюди найвпевненіше оцінюють те, що знають найменше.
vova stasyuk   21:44
0

Ну, а як ви можете оцінювати мислення всіх українців, яких ви охрестили - "ліберало-самодурами"???

Пан Клецман, ви ж самі дали відповідь про себе, а саме: "Хоч, з іншого боку, радлюди найвпевненіше оцінюють те, що знають найменше".

От ви типічна "радлюдина" знаючи менше, але впевненіше оцінюєте рівень інтелекту українців, політиків, стану науки та культури, і звісно "лютих ворогів укрновизни"!
0

вово, для такого грубого перебріхування написаного мною однієї твоєї шизи(хвороби) замало.
Потрібне ще й палке бажання щосили обсирати грамотнішого від себе українця.
Бо ж представника якогось іншого етносу так обзивати ти побоявся б навіть подумки.
vova stasyuk   13:03
0

Пан Клецман це ви страждаєте комплексом невизнаного генія та маєте ознаки параноїдної шизофренії (судячи зі суті ваших статей, коментів та зверхнього ставлення до всіх інших українців і що типу ви створили єдино правильно новаторську працю в світі).

По-друге я за своїм національним походженням не українець. Хоча судячи по моїх статтях можна зрозуміти хто я. Моя родина раніше стала жертвою післявоєнних страстєй і їй була пришита зовсім інша шкура. Хоча на Західній Україні, таких як я, особливо на Волині та Галичині - багато! Коли Фрайбери ставали Фрайберчуками (волинські німці), Бароши - Барошенками (волинські чехи), Змарзліки -Змарзленками (волинські поляки) ітд. А ви пан Клецман також не українець, а сіоніст!

Тому ви маєте палке бажання щосили обсирати всіх українців - "укрпридурками" та "ліберало-самодурами". І ви сіоніст ставите себе вище "укрів", як ви кажете! Бо типу вони "укрпридурки", а ви створили "єдино правильно новаторську працю" на весь світ, яка має вивести "укрів" з економічної кризи! Ха-ха-ха-ха-ха!!!
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі