Блоги → Перегляд

Рейтинг ВНЗ: "Топ-200 Україна"

Неділя, 20:11, 30.05.10

Рейтинг
5 5
Переглядів
3486

0
0

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

3 Національний університет Києво-Могилянська академія

4 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

5 Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

6 Дніпропетровський національний університет

7 Донецький національний університет

8 Національний аграрний університет

9 Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

10 Київський університет права НАН України

11 Національний медичний університет імені А.А.Богомольця

12 Сумський національний аграрний університет

13 Одеський національний політехнічний університет

14 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

15 Донецький національний технічний університет

16 Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

17 Національний гірничий університет

18 Одеська національна юридична академія

19 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

20 Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

21 Національний лісотехнічний університет України

22 Львівський національний університет ім. Івана Франка

23 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

24 Полтавський університет споживчої кооперації України

25 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

26 Харківський національний економічний університет

27 Одеська національна академія харчових технологій

28 Національна металургійна академія України

29 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

30 Національний авіаційний університет

31 Харківський національний університет радіоелектроніки

32 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

33 Київський національний університет технологій та дизайну

34 Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

35 Київський національний торговельно-економічний університет

36 Одеський національний морський університет

37 Одеський державний екологічний університет

38 Одеська державна музична академія ім. А.В.Нежданової

39 Одеська державна академія будівництва й архітектури

40 Національний фармацевтичний університет

41 Національна академія управління

42 Національний університет фізичного виховання і спорту України

43 Харківська державна академія культури

44 Ужгородський національний університет

45 Українська державна академія залізничного транспорту

46 Київський університет ринкових відносин

47 Національний університет "Львівська політехніка"

48 Міжнародний Соломонів університет

49 Маріупольський державний гуманітарний університет

50 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

51 Дніпропетровська державна медична академія

52 Мукачівський технологічний інститут

53 Донецька державна музична академія ім. С.С.Прокоф'єва

54 Одеський державний економічний університет

55 Донецький державний інститут штучного інтелекту

56 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського

57 Львівська державна музична академія ім. М.В.Лисенка

58 Тернопільський національний економічний університет

59 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

60 Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського

61 Донецький державний медичний університет ім. М.Горького

62 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

63 Вінницький фінансово-економічний університет

64 Ялтинський університет менеджменту

65 Київський славістичний університет

66 Київський міжнародний університет

67 Університет економіки і права "КРОК"

68 Луцький державний технічний університет

69 Київський національний університет будівництва та архітектури

70 Академія адвокатури України

71 Мелітопольський державний педагогічний університет

72 Сумський державний університет

73 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

74 Донецький державний університет управління

75 Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

76 Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського

77 Українська інженерно-педагогічна академія

78 Національний університет водного господарства та природокористування

79 Київський національний університет культури та мистецтв

80 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

81 Слов'янський державний педагогічний університет

82 Херсонський державний аграрний університет

83 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

84 Львівська національна академія мистецтв

85 Львівський банківський інститут Національного банку України

86 Медичний інститут Української асоціації народної медицини (ЗАТ)

87 Рівненський державний гуманітарний університет

88 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна

89 Херсонський державний університет

90 Донецький інститут туристичного бізнесу

91 Національний університет харчових технологій

92 Запорізький державний медичний університет

93 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

94 Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

95 Херсонський національний технічний університет

96 Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

97 Харківська національна академія міського господарства

98 Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу

99 Київський економічний інститут менеджменту (ТОВ)

100 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

101 Волинський державний університет імені Лесі Українки

102 Національна академія державного управління при Президентові України

103 Севастопольський національний технічний університет

104 Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

105 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

106 Державна академія керівних кадрів культури

107 Національний транспортний університет

108 Український державний хіміко-технологічний університет

109 Луганський національний аграрний університет

110 Запорізька державна інженерна академія

111 Київський гуманітарний інститут

112 Житомирський державний університет імені Івана Франка

113 Харківський державний медичний університет

114 Кам'янець-Подільський державний університет

115 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

116 Кіровоградський національний технічний університет

117 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

118 Вінницький національний технічний університет

119 Київський університет туризму, економіки та права

120 Національна академія природоохоронного і курортного будівництва

121 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого

122 Хмельницький національний університет

123 Криворізький технічний університет

124 Національний університет "Острозька академія"

125 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

126 Івано-Франківський державний медичний університет

127 Харківський національний автомобільно-дорожній університет

128 Білоцерківський державний аграрний університет

129 Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

130 Міжнародний науково-технічний університет

131 Донбаська національна академія будівництва і архітектури

132 Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

133 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

134 Одеський державний медичний університет

135 Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання та спорту

136 Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

137 Київський національний лінгвістичний університет

138 Запорізький національний університет

139 Закарпатський державний університет

140 Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

141 Одеський державний аграрний університет

142 Львівський державний аграрний університет

143 Луганський державний медичний університет

144 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

145 Українська академія друкарства

146 Запорізький національний технічний університет

147 Полтавська державна аграрна академія

148 Львівська комерційна академія

149 Дніпропетровський державний аграрний університет

150 Буковинський державний медичний університет

151 Міжнародний університет фінансів

152 Дніпродзержинський державний технічний університет

153 Національний університет державної податкової служби України

154 Донбаський державний технічний університет

155 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

156 Українська медична стоматологічна академія

157 Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка

158 Чернігівський державний технологічний університет

159 Одеська державна академія холоду

160 Харківський державний університет харчування і торгівлі

161 Одеська національна морська академія

162 Приазовський державний технічний університет

163 Державний агроекологічний університет

164 Львівська державна фінансова академія

165 Уманський державний аграрний університет

166 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

167 Донбаська державна машинобудівна академія

168 Криворізький державний педагогічний університет

169 Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут

170 Хмельницький інститут економіки та підприємництва

171 Академія муніципального управління

172 Донецький університет економіки і права

173 Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького

174 Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

175 Харківська державна зооветеринарна академія

176 Дніпропетровська державна фінансова академія

177 Черкаський державний технологічний університет

178 Харківська державна академія фізичної культури

179 Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України

180 Глухівський державний педагогічний університет

181 Миколаївський державний аграрний університет

182 Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

183 Українсько-Американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні"

184 Кримський інженерно-педагогічний університет

185 Вінницький державний аграрний університет

186 Дніпропетровський університет економіки та права (ЗАТ)

187 Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

188 Подільський державний аграрно-технічний університет

189 Львівський державний інститут фізичної культури

190 Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

191 Київський університет економіки і технологій транспорту

192 Житомирський державний технологічний університет

193 Харківська державна академія дизайну та мистецтв

194 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

195 Таврійська державна агротехнічна академія

196 Чернігівський державний інститут економіки і управління

197 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України

198 Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

199 Бердянський інститут підприємництва

200 Український інститут лінгвістики і менеджменту

Коментарі

*yahoo* Ми на 10му місці!
Дані явно застарілі. Полтавський університет споживчої кооперації десь з півроку тому перейменували на університет економіки й торгівлі, а Полтавський педуніверситет уже другий рік як має статус не державного, а національного…
+1

кхе,такі да.2007 рік
Взагалі,досить дивний рейтинг,несподіваний як для мене,не знаю як іншим.
а я мала нагоду повчитись у №1 :))) -він заслуговує.
хоча рідний №18 впевнена найкращий по матеріально-техніч. забезпеченні навч.процесу що є дуже комфортним для тих хто ХОЧЕ вчитись
жаль шо жоден ВУЗ не ввійшов в світовий топ 3000
-1

увійшов! КНУ має 12хх якесь там місце...
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі