Блоги → Перегляд

Неформальні інститути як інструмент політичної боротьби

Понеділок, 18:28, 29.08.11

Рейтинг
1 0
Переглядів
2359

0
0
У цій статті згадуються

В Україні ситуація з неформальними  інститутами повністю співмірна з режимними коливаннями. При наближені до демократичних форм урядування роль неформальних інститутів зменшується і навпаки з посиленням авторитарних тенденцій вони становлять опору для політичних акторів, які прагнуть домінувати в системі.

Варто зауважити, що в процесі політичних трансформацій неформальні інститути відігравали вкрай важливу роль у процесі становлення незалежності Україні та формуванні всіх формальних інституцій. В умовах, президентсько-парламентської республіки вони завжди виступали доповнюючим інструментом для домінантного політичного актора, яким був Президент. В умовах переходу до парламентсько-президентської форми правління неформальні практики використовувалися в рамках парламенту. Одним із яскравих проявів неформальних інститутів в сучасній Україні є голосування чужими картками. Цей інститут бере свій початок з періоду президентства Л. Кучми, та продовжує успішно функціонувати до сьогодні, наочно демонструючи домінування не просто неформальних, але й нелегальних форм поведінки. Не можна не згадати також повернення до практики призначення на ключові посади Президентом В. Януковичем, осіб, які перебувають в близьких родинних зв’язках з самим Президентом, а також вищими посадовими особами, що також може бути розцінено як приклад непотизму і жодним чином не може розглядатися як крок до побудови ефективного бюрократичного апарату, який здатен здійснювати реформування. В той же час характеристиками політичного процесу в Україні продовжують залишатися корупція та клієнтарно-патронажні  зв’язки, які пронизують партійну систему та адміністративну вертикаль, побудова якої сьогодні розглядається як умова стабільного розвитку.

Практика демократичних суспільств доводить, що збереження таких інститутів та використання їх жодним чином не може розглядатися в контексті реформування та досягнення стабільності. Очевидно, наші можновладці вважають по-іншому… 

Коментарі

Немає коментарів
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.