Блоги → Перегляд

ЗАЯВА ВГО "Влада закону" правоохоронним органам, щодо скоєння злочину президентом України.

Вівторок, 10:35, 27.09.11

Рейтинг
9 0
Переглядів
3405

0
0
У цій статті згадуються

vlada_zakonu.bmp

Голові Служби безпеки України

Хорошковському В.І.

вул. Малопідвальна, 16,

м. Київ, 01034

Генеральному прокурору України

Пшонці В.П.

вул. Різницька 13/15

м. Київ, 01011

копія: Керівнику проекту Агентства США

з міжнародного розвитку (USAID)

“Україна: верховенство права”

Девіду Вону

вул. Івана Франка, 36,

3-й поверх, 3-й офіс,

м. Київ, 01030

Всеукраїнського

громадського об’єднання

«Влада закону» (адреса)

З А Я В А

19 серпня 2011 року Президентом України В.Ф. Януковичем було видано Указ № 821/2011 «Про призначення суддів», яким було призначено Борисенка Павла Олександровича на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду строком на п'ять років, а також Рудюк Олену Юріївну на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва строком на п'ять років. При цьому Рудюк Олена Юріївна, 14.10.1982 року народження, була допущена до участі в доборі кандидатів на посаду судді вперше рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 28 квітня 2011 року (http://vkksu.gov.ua/diyalnist/100/), однак анонімного тестування успішно не пройшла (http://vkksu.gov.ua/diyalnist/11334/). Своєю чергою, Борисенко Павло Олександрович, 03.08.1977 року народження, успішно пройшов анонімне тестування, однак в результаті проходження квафікаційного іспиту на зайняття посади судді здобув 65 балів і таким, що склав кваліфікаційний іспит, визнаний не був (http://vkksu.gov.ua/diyalnist/478946/, http://vkksu.gov.ua/diyalnist/48912/).

У відповідності до ч. 3 ст. 5 Конституції України, ніхто не може узурпувати державну владу. Згідно ст. 6 Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України встановлено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Нарешті, у ст. 124 Конституції України зазначено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Здійснення правосуддя виключно судами означає також і те, що його можуть здійснювати лише такі суди, які сформовані в суворій відповідності до закону, в тому числі і судді, призначені або обрані на посаду судді в суворій відповідності до визначеної законом процедури зайняття посади судді.

Так, у відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», добір кандидатів на посаду судді здійснюється з числа осіб, які відповідають вимогам, установленим Конституцією України та статтею 64 цього Закону, за результатами проходження спеціальної підготовки та складення кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону.

Згідно ст. 66 вище вказаного Закону, призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії:

1) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму веб-порталі оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів та опублікування такого оголошення в газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр";

2) подання особами, які виявили бажання стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених цим Законом;

3) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на основі поданих кандидатами на посаду судді документів перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду судді, та організація проведення стосовно них спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом;

4) складення особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права;

5) направлення кандидатів, які успішно склали іспит та пройшли необхідні перевірки, для проходження спеціальної підготовки;

7) допуск кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до складення кваліфікаційного іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

8) визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рейтингу кандидатів на посаду судді за результатами складення кваліфікаційного іспиту, зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад судді;

9) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у разі відкриття вакантних посад суддів конкурсу на заміщення таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві;

10) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, виходячи з рейтингу кандидата відповідно до кількості наявних вакантних посад судді добору серед кандидатів, які взяли участь у конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді юстиції про призначення кандидата на посаду судді;

11) розгляд на засіданні Вищої ради юстиції відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України питання про призначення кандидата на посаду судді та внесення в разі прийняття позитивного рішення подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді;

12) прийняття Президентом України рішення про призначення кандидата на посаду судді.

При цьому відповідно до абз. 4 п. 1 Прикінцевих положень вище вказаного Закону, цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини першої статті 65, пунктів 5, 7 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону в частині необхідності проходження кандидатом на посаду судді спеціальної підготовки у процесі призначення на посаду судді вперше, які вводяться в дію з дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про перший добір кандидатів на посаду судді для проходження ними спеціальної підготовки.

Таким чином, ані Борисенко П.О., ані Рудюк О.Ю. не склали кваліфікаційного іспиту на зайняття посади судді та не взяли участі в конкурсі на заміщення вакантних посад суддів у відповідності до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», однак Указом Президента України вiд 19.08.2011 № 821/2011 все ж були призначені суддями.

Вказаним протиправним актом заподіюється пряма і безпосередня шкода нормальному, незалежному функціонуванню судової гілки влади, чим ставиться під загрозу конституційний лад України, її внутрішня і зовнішня національна безпека. Наявність в судовій системі України осіб, незаконно призначених суддями, в разі відсутності відповідного реагування правоохоронних органів неуникно потягне за собою постановлення великого масиву завідомо неправосудних судових рішень. Крім того, така ситуація руйнівним чином вплине на міжнародний імідж України як учасника світової спільноти, що позиціонує себе в міжнародних відносинах демократичною та правовою державою.

Разом з тим, лише в період з січня по червень 2011 року включно Президентом України В.Ф. Януковичем було видано ще одинадцять указів аналогічного змісту, а саме:

Указ Президента України вiд 12.01.2011 № 20/2011 «Про призначення суддів»,

Указ Президента України вiд 14.02.2011 № 209/2011 «Про призначення суддів»,

Указ Президента України вiд 24.02.2011 № 246/2011 «Про призначення суддів»,

Указ Президента України вiд 02.03.2011 № 250/2011 «Про призначення суддів»,

Указ Президента України вiд 11.03.2011 № 280/2011 «Про призначення суддів»,

Указ Президента України вiд 11.03.2011 № 281/2011 «Про призначення суддів»,

Указ Президента України вiд 11.03.2011 № 282/2011 «Про призначення суддів»,

Указ Президента України вiд 20.04.2011 № 488/2011 «Про призначення суддів»,

Указ Президента України вiд 29.04.2011 № 515/2011 «Про призначення судді»,

Указ Президента України вiд 06.06.2011 № 643/2011 «Про призначення суддів»,

Указ Президента України вiд 22.06.2011 № 702/2011 «Про призначення суддів».

Вище переліченими указами у зазначений період Президентом України В.Ф. Януковичем було призначено на посади суддів вперше на п’ятирічний строк загалом 146 осіб, з яких жодна особа не брала участі в доборі кандидатів у судді згідно вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 року.

В той час, коли згідно вимог ст. 102 Конституції України, Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, ним здійснюється систематичне порушення присяги, складеної на виконання ст. 104 Конституції України, якою він, зокрема, присягав додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 94 КПК України, приводами до порушення кримінальної справи є заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян. Згідно ч.ч. 1-3 ст. 97 КПК України, прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню. По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані не пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень: 1) порушити кримінальну справу; 2) відмовити в порушенні кримінальної справи; 3) направити заяву або повідомлення за належністю. Одночасно вживається всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові або припинити його.

На підставі наведеного та керуючись ч. 3 ст. 5, ч. 2 ст. 19, ст. ст. 40, 68, 124 Конституції України, ст. ст. 64 – 66, абз. 4 п. 1 Прикінцевих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 року, п. 1 ч. 1 ст. 94, ч.ч. 1-3 ст. 97 КПК України,

ПРОШУ:

1. Провести перевірку вище викладених фактів на предмет наявності в діях осіб, задіяних у незаконному призначенні Борисенка П.О., Рудюк О.Ю. та інших кандидатів в період з січня по червень 2011 року включно суддями, ознак злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 369 КК України, та притягти їх до кримінальної відповідальності.

2. Про результати розгляду даної заяви повідомити ВГО «Влада закону».

 

Голова Всеукраїнського

громадського об’єднання

«Влада закону»

Павловський Андрій Вікторович

12 вересня 2011 року

P.S. Дана заява надіслана до правоохоронних органів у встановленому законом порядку.

http://www.100p.com.ua/news/0163.html

Коментарі

+6
гідно вимог ст. 102 Конституції України, Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, ним здійснюється систематичне порушення присяги, складеної на виконання ст. 104 Конституції України, якою він, зокрема, присягав додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.
====
Він того не знає....
Його підставили.
+!!!
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі