Блоги → Перегляд

Доктрина народовладдя

Четвер, 19:23, 16.08.12

Рейтинг
5 0
Переглядів
5195

0
0

 

 

Ухвалено як проект на зборах представників громадсько-політичного активу Харківщини 28.07.12 http://www.zobov.org.ua/content/328//

Проект Доктрины народовластия на русском языке и пояснительную записку можно скачать по адресу  http://www.zobov.org.ua/content/325/

Вторая редакция проекта Доктрины народовластия размещена по адресу http://politiko.ua/blogpost122898

ФБ группа Общественно-политической коалиции "За Народовластие!" https://www.facebook.com/groups/401404326579920/


проект

Доктрина народовладдя

Влада – народу!                Влада – громадам!

 

1. Загальні положення

1.1. Правовою основою народовладдя є рівність прав громадян на країну, на загальну власність, на безпечний і комфортний стан загального навколишнього середовища.

1.2. Реалізація цих прав здійснюється через народовладдя як загальнонародне самоврядування, при якому на основі принципу більшості виключно дух, інтелект і воля народу визначають правила спільного буття в країні і кожен її громадянин має можливість на рівних з іншими брати участь у створенні та прийнятті управлінських рішень найвищого рівня, що стосуються його життя, контролювати діяльність органів управління.

1.3. Народовладдя – це влада народу, громади над:

    загальнонародною власністю, власністю громади;

    всіма і кожним в країні і громаді відповідно;

    представницькими, виконавчими, судовими і контролюючими органами державного і місцевого значення.

1.4. Воля народу або місцевої громади виявляється за допомогою проведення референдуму – акту прямого волевиявлення, результат якого має статус управлінського рішення найвищого рівня на загальнодержавному і місцевому рівнях відповідно.

1.5. У випадку невиконання державними або місцевими органами управління, а також окремими виборними особами волі народу або громад громадяни мають право припинити їхню діяльність за допомогою:

    імперативного мандату;

    місцевого або всеукраїнського референдуму;

    акцій непокори та інших дій, аж до повстання – як крайньої міри.

2. Власність

2.1. У загальнонародній власності перебувають:

    земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які перебувають у межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виняткової (морської) економічної зони;

    енерговидобувна галузь, державні електрогенеруючі підприємства та електромережі від цих підприємств до кінцевого споживача;

    залізнична інфраструктура і рухомий склад, інші транспортні комунікації і засоби загальнодержавного значення;

    оборонні підприємства, інші підприємства стратегічного для України значення;

    державна система грошового обігу.

2.2. У громад адміністративно-територіальних одиниць, мікрорайонів, кварталів, вулиць, багатоквартирних будинків і т.д. перебувають:

    у користуванні – виділені за законом ділянки землі;

    у власності – спільне майно громад.

3. Референдум

3.1. Референдуми проводяться щорічно, а також позачерговим чином на всеукраїнському і місцевому рівнях. Ухвалення рішення про проведення позачергового референдуму належить до компетенції представницьких органів управління. Ініціатива про проведення всеукраїнського або місцевого референдуму може бути реалізована на вимогу громадян, заявлену за допомогою інтернету або за допомогою збору підписів, не менш 1% від чисельності дієздатного дорослого населення України або громади відповідно.

3.2. На референдум можуть бути винесені будь-які питання, підготовлені належним чином. Питання готують представницькі органи управління, а також громадяни і їхні об'єднання, що ініціювали референдум.

3.3. Відповідальними за проведення референдуму є виконавчі органи управління.

3.4. Проведення референдуму контролюється об'єднаннями громадян і здійснюється в умовах рівного доступу до засобів масової інформації представників різних точок зору на обговорювану проблематику.

3.5. Голосування здійснюється або в очний спосіб, або по інтернету за правилом "один громадянин - один голос". У голосуванні мають право брати участь всі дієздатні громадяни України віком старше 18 років. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість громадян, що взяли участь у голосуванні.

3.6. На щорічний референдум в обов'язковому порядку виносяться такі питання:

    оцінка діяльності обраних посадових осіб органів управління, судів і прокуратури за минулий рік (задовільно, незадовільно, немає думки). У випадку незадовільної оцінки більшістю учасників референдуму повноваження відповідних осіб припиняються.

    затвердження стратегічних напрямків розвитку країни, адміністративно-територіальних одиниць на майбутній рік.

3.7. Винятково за допомогою всеукраїнського референдуму затверджуються:

    відчуження або передача в користування об'єктів загальнонародної власності, усуспільнення (націоналізація) об'єктів усіх форм власності за погодженням із власником;

    затвердження конституційних положень, стратегічних напрямків розвитку України;

    вступ України в міжнародні союзи і вихід з них;

    рішення про зміну території країни.

3.8. Винятково за допомогою місцевих референдумів здійснюється:

    відчуження або передача в користування об'єктів власності громад, передача в користування ділянок землі, усуспільнення об'єктів усіх форм власності за погодженням із власником;

    затвердження положень статутів, стратегічних напрямків розвитку громад.

4. Органи управління

4.1. Вищим представницьким органом управління в Україні є Віче, склад якого формується шляхом репрезентативного випадкового вибору з числа дієздатних повнолітніх громадян України. Віче має такі виключні повноваження:

      здійснювати підготовку и внесення питань на всеукраїнський референдум;

      офіційно тлумачити Конституцію України та закони України, вирішувати питання про відповідність Конституції України актів державних органів управління;

      призначати на конкурсній основі і відкликати керівників судів, силових і контролюючих відомств всеукраїнського рівня;

      відміняти будь-які рішення державних органів управління, розпускати Верховну Раду України.

Склад Віче оновлюється навпіл кожен рік.

4.2. Представницькими органами управління народу і громад України є ради, які формуються шляхом самоорганізації за схемою покаскадного делегування представницькими органами повноважних представників знизу до верху (з можливістю заміни за фактом недовіри), починаючи з представників будинкових або вуличних рад і завершуючи Верховною Радою України. 

Вибори представників на кожному рівні самоорганізації здійснюються за моральними і професійними якостями відкритим чином з числа кандидатур, запропонованих громадами багатоквартирних будинків або вулиць з відповідної території з урахуванням рекомендацій політичних і громадських організацій, інших об'єднань громадян.

Громада будинку або вулиці може в будь який час відкликати свого представника, якщо він не виправдав довіру. Здійснюється це шляхом відкликання свого голосу членами громади. Якщо буде відкликана більшість голосів, даних в його підтримку при висуванні, повноваження представника зупиняються.

Представницькі органи управління наділені повноваженнями приймати нормативно-правові акти, затверджувати бюджети і плани розвитку, призначати на конкурсній основі і відзивати вищих керівників виконавчих органів управління, які наділені у рамках наявного бюджету одноособовими повноваженнями формувати структуру виконавчого органа і здійснювати в ньому кадрові призначення.

4.3.Виконавчі органи управління готують проекти бюджетів і програм розвитку, затверджують їх у відповідному представницькому органі і забезпечують виконання. Підготовка проектів здійснюється спільно з представниками громадських об'єднань у громадських радах.

________________________________________________________________________________

 

Доктрина народовладдя відображає управлінські процеси, що протікають у контурі загальнонародного самоврядування, побудованому на принципі самоорганізації.

0_abd98_55e6cfce_XL.jpg

Коментарі

формується шляхом репрезентативного випадкового вибору з
----
Подбор управленцев высшей категории просто изумителен. Выбирать надо по компетентности и ответственности за дело.
0

Марк Иваныч, привет. Вы к кому теперь примазались? С кем в свое народовладдя итить собрались? Аваков-то ваш сбежал. Куда подались, хто у нас нынче главный народовладец?
0

Дмитрий Пожарский 19:46
Дима, та это цирковая труппа, а ты их всерьез принимаешь.)
0

В соответствии с Доктриной народовластия управленцы высшей категории назначаются, как это и положено, на конкурсной основе представительными органами.

Функции Вече призваны обеспечивать определение всем народом стратегического курса страны и базовых "правил игры" (конституция), а также действенный контроль за работой всей управленческой структуры.
0

Виталий, привет!
А разве в Украине был когда-то главный народовладец?
Правда, вот сейчас на такую роль возводит себя В.Медведчук.
А где эта ваша пощипанная птица, чевой-то она на выборы не пошла? Небось хозяева не пустили, сделали ставку на Медведчука? )))
Так Вы там сориентируйтесь правильно.
0

Тю на вас. Если Вы про Беркута, то мы идем на выборы по мажоритарке в Луганской области. Всех порвем. А Вас шо не взяли в список, хотя куды там брать, вы вроде к какой-то зачуханной партийке примкнули...)
0

Ото и все, что Вам дозволили?
А сколько было шуму!
А партия, в ряды которой я вступил, называется "Гражданская солидарность".
Ее лидер - Палий Виктор Николаевич.
Партия неразвита, поэтому не смогла принять участие в этих выборах.
Что мне в ней глянулось - это лидер, исповедующий те же идеалы, что и я. Плюс мне импонирую его человеческие качества.
-1

Та при чем тут дозволили, вы у своего Палия спрсите , сколько надо бабла на выборы, хотя бы по мажоритарке на 2-х кандидатов, я уж не говорю про общенациональные. Потому у вас никто и не идет, а то -неразвита...)))
+1

Так ваш лидер - банкир! И у него не хватило денег? - Что вы смешите публику!
А наш - военный пенсионер, генерал-полковник в отставке.
-1

Так наш тоже военный, только не генерал в отставке, а законсервированный генерал КГБ, который начал свою деятельность по возрождению СССР-2. Всех изменников Родины к стенке. Вернем народу разворованную собственность.
0

И шо ж ваш генерал-полковник не подошел к хорошим людям? Если такой честный и справедливый, мы б его к себе взяли, а то каждый норовит гетманом стать. Всех жаба давит.
0

Шо за мутняк такой - гекко?! Хорошее дело гекком не назовут.
-1

Иди отседова болезный, тут не подают.
0

А шо, дохтур, гекко тебя кормит? Или греет?
0

Виктор Николаевич в курсе всех политиков и политиканов. И с хорошими людьми у него есть хороший контакт.
0

Ну и будет на печи сидеть до следующих выборов.
+1

Не будет сидеть.
Р У С С   21:09
0

Марк Зобов 22:03 +1
Так ваш лидер - банкир! И у него не хватило денег? - Что вы смешите публику!

???
Марк, а банкир Сугоняко вам помещение для сборов бесплатно выдаёт?
Что за щедрость?
0

Это кому он выдает помещение?
Р У С С 21:08
0
А платят за эту деятельность много?
Что вами движет?
0

Любовь к Украине!
Р У С С 21:12
0
покойный Шнеерсон вас бы похвалил за это!
Как говорил покойный - конституции всех госудаств разрешают свободу вероисповеданий в каждой стране(для каждой национальности) ...
0

За что похвалил бы?
Доктрина - чудова назва. Бо тут і Конституцію зачеплено, і самоврядування, і ще різного рівня речі. Але більш цікавою є розмова партійців, яка вказує нам дорогу для сприйняття документу. Яка партія - а без партії ж не підступитись до реалізації новел у конституційному ладі - то яка партія візьметься за це діло? Кому все це може знадобитись як ідеологічна база?
А може це жарт студентів-правників? Бо ж абсолютно за межею хоча б мінімальної можливості реалізації.
0

Без какой-либо партии по Украине с 2011 года (после ряда моих инициативных действий на уровне Киева http://www.zobov.org.ua/content/256/) ширится гражданское ДВИЖЕНИЕ "За Народовластие", центральной задачей которого является сейчас организация территориальных громад. Возник целый ряд независимых центров активности на этом поприще, среди которых, по моему мнению, лидирующее место занимает коллектив единомышленников Риммы Белоцерковской.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі