Блоги → Перегляд

ІДЕЇ ТВОРЯТЬ СВІТ. ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВІТАМІН ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ВІД "СВОБОДИ"

Понеділок, 08:40, 05/11

Рейтинг
6 0
Переглядів
878

0
0
У цій статті згадуються

"Свобода" не дозволить і надалі ігнорувати ідеологію в державній політиці! "Безідейність" поза інтересами народу, котра сприяла дерибану держави закінчилась. З'явилась вагома політична сила, що не дозволить мямлити антинародні "компроміси"...

Нові вимоги до влади:

- підвищення відповідальності та прозорості - участь більш активного населення в ролі громадського контролю;

- створення реального правового громадського контролю від української національної партії в період між виборами;

- недопущеннчя для влади і сателітів  провладної "корпоративної" мафії тихцем продовження дерибану народної економіки і державних стратегічних об'єктів;

- відміна антидержавних та антинародних проектів розбазарювання держмайна по тіньовим рейдерским схемам,  спецпроектів розбазарювання бюджету на користь бізнесінтересів корумпованих чиновників та бізнес партнерами "тендеровичей" і спецпризначенців від посадовців при владі;

- шляхом роботи антимонопольного комітету позбавлення олігархів монополізму на ресурси, профільне виробництво та приватні монополії на стратегічні види діяльності і виробництво шляхом акціонування та передачі в державне та трудових колективів управління контрольним пакетом як таким;

- згідно Rонституції, Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

{Офіційне тлумачення положення статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 
Конституційний Суд України, вирішуючи порушені у конституційному поданні питання, виходить з того, що Україна є соціальною, правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права; людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості; громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (статті 1, 3, частина перша статті 8, стаття 21, частини друга, третя статті 22, стаття 23, частина перша статті 24, частина перша статті 64 Основного Закону України).

2.1. Україна як соціальна держава визнає людину найвищою соціальною цінністю, розподіляє суспільне багатство згідно з принципом соціальної справедливості та піклується про зміцнення громадянської злагоди у суспільстві.

Основними завданнями соціальної держави є створення умов для реалізації соціальних, культурних та економічних прав людини, сприяння самостійності і відповідальності кожної особи за свої дії, надання соціальної допомоги тим громадянам, які з незалежних від них обставин не можуть забезпечити достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї.

 Згідно з Конституцією України держава забезпечує соціальну спрямованість економіки (частина четверта статті 13), що є основою для реалізації соціальних прав громадян, зокрема на соціальний захист та достатній життєвий рівень. Відповідно до Основного Закону України „кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло“ (стаття 48), „пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом“ (частина третя статті 46). Положення цих статей Основного Закону України конкретизують конституційне визначення України як соціальної держави, що передбачає участь суспільства в утриманні тих осіб, які через непрацездатність або з інших незалежних від них причин не мають достатніх засобів для існування.

У Рішенні від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011 Конституційний Суд України зазначив, що розміри соціальних виплат залежать від соціально-економічних можливостей держави.

Ми знаємо, що це протиправне рішення було прийнято для позбавлення "афганців" "чорнобильців", "дітей війни" і інших категорій належного їм за правом забезпечення... Це не торкнулость бодай помірності в споживанні чиновників вищих рангів . та їх гіперпотужних пенсій чи утримання структур влади і президента, що за добу перевищують утримання всього бундестагу чи перших посадових осіб розвинутих країн Европи.

Янукович в тройке самых дорогих президентов мира

Официальные расходы на один день работы президента Украины составляют столько же, сколько за месяц получают 675 украинцев со средней зарплатой. У хозяина Белого дома этот показатель составляет 1275, а у хозяина Кремля — 977.


"На содержание президента Украины Виктора Януковича и его администрации уходит 229 тысяч долларов в день, подсчитал журнал «Корреспондент». В рейтинге «Цена первого лица для экономики своей страны» он занял третье место." І це розрахунки до підвищення витрат. В національній валюті це понад два мільйони гривень.

Та це не головне. Основний критерій Конституції стосується не тільки розподіл бюджету, а правостосунків громадян.

Соціалістичне підприємство, як і було спроектовано на перехідний період мали акціонувати основну власність в державі шляхом приватизації трудовими колективами. Основне порушення в корумпованій і криміналізованій державі відбулося рейдерським захопленням чи шляхом кримінальних та шулерських схем під управлінням та за участі корумпованих кришувальників від влади (партноменклатура, продажні профспілки та криміналізованих адміністрацій держпідприємств стратегічного спрямування (оборонка, державні монополії).

Комуністична ідеологія може досягти успіху в далекому майбутньому. Ми не те що докомунізму в очі не бачили, а й соціалізму не досягли. Як би нам не брехали, як би ми не сприймали, а соціалізм був частково зреалізовано під час НЕПу. Саме працюючи на себе та розпоряджаючись основною частиною своєї праці селянин чи робітник, інженер чи службовець мав саме соціалістичну форму перетвореної в продукцію чи послуги частку  своєї праці. Частково, через налоги  вона йшла на функції держави (оборона, освіта, медицина, соціальне забезпечення тощо). Саме за цей період було відбудовано господарство після війни і за декілька років гроші набули ваги надійної валюти. Але вожді у владі швидко втратили пролетарську свідомість (якої і не було, але що декларувалося для піпла). Навіть в лавах  першої черги соціалістів, а пізніше більшовицько-комуністичної номенклатури сформувалася номенклатурно-олігархічна псевдоеліта, що тяжіла не до соціалізму (справеливого правового суспільства), а номенклатурно-комісарського феодалізму та госкапіталізму з номенклатурно-більшовицькою псевдоелітою. Саме тому не відболося в країні  за "незалежності" з псевдоелітою з "червоних директорів" переформатування України в правову соціально справедливу державу, бо за роки феодал-олігархізму та держкапіталізму пролетарій як клас був знищений, а найманий працівник в м'якому режимі мінімального комфорту не мав альтернативи на покращення життя крім як долучитися до лав номенклатурного службовця  чи стати підпільним виробником чи навіть злодієм в широкому спектрі спеціальностей.

Саме "ВО "Свобода" стала одною з небагатьох ідеологічних партій, що потрапили в парламент.  Та чи буде саме соціалістичне спрямування в подальшій роботі свободівців. Це потужний рух що не припускає повернення номенклатурно-олігархічної влади, а тим паче, що КПУ співпрацювала з олігархо-імперіалістичною українофобською партією влади. Зараз вирішується питання чим завершиться фальшування виборів, що важко визнати лигітимними за фактів кримінальних за ознаками порушень прав виборців, та навіть того шулерського закону про вибори фальшованого як вибірковим складом комісій, так і рейдерськими схемами провладних судрових рішень фальшування підрахунку голосів. Маємо надію, що ідеологія соціальної справедливості та правового демократизму і самоуправління громад знайбуть своїх достойників з лав опозиційних сил і свободівців в першу чергу, як активних патріотичних і ідеологічно спрямованих державників. В цей склад відмовились балотуватись деякі олігархи, що має сенс, через потребу підвищення контролю роботи депутатів, та прямої їх відповідальності та публічність їх контролю через зміни правових норм контролю їх прямої відповідальності (відозва та позбавлення мандату з заміною по партійним спискам та/чи переобрання мажоритарників.

Тож маємо діждатися реальних справ та послідовної політики.

Напомню. Соціальна справедливість полягає не тільки в справедливому використанні бюджетних коштів держави, а  в першу чергу соціалістичною справедливістю правостосунків робітника та держави і правостосунків працівників між собою. Коли народ не має права на свої (народні) ресурси (надра, доступ до рік і озер, паркових зон міст та ліси, права на робоче місце та засоби виробництва своренні багатьма поколіннями, то про який соціалізм і яку справедливість та право записано в українській Конституції. Під замовлення знову Конституційний суд приведе трактування солодкі для вух номенклатурно-олігархічної влади та олігархоімперіалістів українофобів.

Рекомендую усім обранцям перечитати роботу сучасника Маркса, нашого співвітчизника Подолінського Сергія Андрійовича, що надав природничого та математичного наукового підгрунтя економічній теорії розвиненої Вернадським, відчизняними школами циклістів та трудовиків, заклавши підгрунтя за сторічча визначенню еквіваленту праці та енергозбереження, цівілізаційному розвитку людства (ноосферний космізм, ноосферна економіка). Вернадський, Ціолковський, Чижевський та інші видатні вчені мали вагоме підгрунтя в роботах Подолінського. Подолінський на століття випередив і визначив безкризовий механізм розвитку цивілізації та людства космічної епохи, позначивши весь земний баланс енергії та універсальний еквівалент творчої, інтелектуальної, управлінської та виробничої праці. Він же виписав і критерії руйнівного механізму деструктивного витрачання енергії. Він на століття грунтовно заперечив проект золотого мільярду. В. Ульянов, за данними особистого формуляру читача, перечитав перед запровадженням НЕПу роботу Подолінського С. А. НЕП дозволив швидко відновити господарство, зруйноване Першою світовою і Громадянською війнами.

Коментарі

Які саме законопроекти збираються подати у ВР свободівці в першу чергу?- зокрема,для "позбавлення олігархів монополізму на ресурси та приватні монополії на стратегічні види діяльності , про "передачі в державне та трудових колективів управління контрольним пакетом як таким",
і де можна ознайомитися з текстом цих законопроектів?
0

Напишіть як вас самому то подобається та впроваджуйте... "СПІЛЬНА СПРАВА". Маю надію що Подолінського С.А. ви читали...
+1

?? то я та Пордолинський маємо це впроваджувати?
Хто обирався до ВР і давав обіцянки, я з Подолинським чи "свободівці"?
До чого оце "Саме "ВО "Свобода" стала одною з небагатьох ідеологічних партій, що потрапили в парламент. Та чи буде саме соціалістичне спрямування в подальшій роботі свободівців. "
Ну, і де їхнє втілення в законопроекти?
0

Не катайтесь на ненародженому конику... Найте час на ноги зіп'ятись... Чи ви тільки спостерігач і критик? Не найкраща справа... А чом ви не пішли самовисуванцем?
0

нема в мене грошей на самовисуванця,та мені вже кортить побачити в дії "політичну силу, яка не дозволить мямлити антинародні "компроміси" . Бо одні вже довго збирались, поки не погризлись та не обі..ались.
Але дії в правовій державі мають бути правовими, зважаючи на Конституцію України ,Стаття 15., де говориться:" Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
ЦЕНЗУРА ЗАБОРОНЕНА."
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 )

То якаправова оцінка першої "ділової" пропозиціЇ від "Свободи" про заборону комуністичної ідеології?
0

М.С.Горбачов колись показав, що треба зробити всього три речі:
- правдивість, відкритість, прозорість;
- відміна податку;
- більше нічого.
0

авжеж, він показав )))
такий собі перехід від оцінки заяв "Свободи" до Горбачова
0

Олеже, а що колись міг зробити в СССР один чоловік?
+1

та ну, один, вони разом з генацвалє Шеварднадзе, Рижковим та ін. зробили все самісенько як треба: поперше, дискредитація ідей соціалізму та ідеалізація капіталізму( про соціалістичну реальність у змі шов тільки негатив, про кап. країни тільки позитив). Потім дали можливість легких грошей і безкарності порушень за балаканиною про "демократизацію". Потім шоу Форосі і бєловежскій пущі, щоб зняти відповідальність, і зміна еліт на капіталістичну в "незалежних" республіках на греблі націоналізму. Націоналістів використали як презерватив щоб безпечно трахнути народ, а вони радісно носились з зовто-блакитним прапором у ВР...
0

Олеже, скажіть Ваші пропозиції - що б робили у другій половині 80-х Ви самі?
0

оце вже реальне питання!
Потрібно було Щось на зразок Рузвельта під час кризи. Він почав з гласності і лібералізації? ні. Жорсткий державний контроль фінансів, монополістів, громадські роботи. Потрібно було використати властивосі радянської системи до концентрації ресурсів і управління, поставити за ціль єдиний проект модернізації виробництв, розбудови нових виробництв як в роки індустріалізації , тільки вже іцнщі задачі - задоволення потреб населення. А після нормавлізації базіса вже проводити поступову демократизацію.
0

Жорсткий державний контроль фінансів, концентрація ресурсів і управління, розбудова нових виробництв, задоволення потреб населення - в СССР все це було і так.

Але від США, Японії і Європи (Німеччини-Зх., Франції, Швеції, Британії і тд) відставав СССР вже не на роки а на цілі десятиліття. Причому відставання не зменшувалось а зростало!

Тоді Тетчер і порадила Горбачову: "Вам треба дозволити приватну трудову діяльність" і це були ЗОЛОТІ СЛОВА
0

так, в сферах побутового виробництва , але приватна трудова діяльність при кризі має успіх лише під жорстким контролем держави(приклад Китай), але було все зроблено для криміналізації цієї "діяльноті" і переходу в тінь.
+! Але ВО "Свобода" ніколи не виходить з свого амплуа - наміри величезні а механізму їх виконання - нема..
+3

- А давайте спробуємо допомогти. По одинці на мамонта не ходять....
0

Пару років тому, вони рішуче відкидали всі думки які не були їхніми, а зараз трохи прислухаються.. )
Подолінський - це сенсація, це цілий пласт актуальної правди!
0

Саме так. Саме тому його знищили. Ульянова теж за НЕП знищили, бо то була початкова фаза зростання соціалізму, який загнали в комунофеодалізм...
0

Для народження економіки або її реанімації необхідно всього одна річ - відміна податків.
0

опа, "відміна податків". А хто буде пенсії та непрацездатним, багатодітним та інвалідам платити?.А вчителям і військовослужбовцям на що жити?
Отака собі "соціальна політика" в розумінні "свободівців" чи Г.К. ?
-1

Пенсії має платити пенсійний фонд. Нема коштів? Чому, хто винен, хто вкрав? Азавров? Впіймати Азарова, конфіскувати його майно і рахунки його та його родичів, знайомих, довірених осіб і тд і тп - так діє ЗАКОН.

Невроджена непрацездатність та інвалідність. Від чого наступила? Хто винен? Хто має платити, чому не платить і тд і тп - так діє ЗАКОН.

Крім того, якщо у нас небуде економіки, небуде де працювати людям, якщо ми будемо постійно завозити товари з-за кордону - то де візьмемо гроші? В МВФ? Хто і коли віддавати буде?

Сьогодні видів податків в Україні десь 100-200, і такого "пресу" ніхто не витримає! Тому слід скасувати і оголосити поза законом усі рухи грошей у напрямку громадянин→влада, тобто скасувати всі штрафи, хабарі, податки, інші та всі можливі побори за виключенням одного - штраф-податку на шкоду.

За моїми приблизними підрахунками, після цього казна збільшиться в рази, а по деяким областям - на цілий порядок! От Вам і метод вирішення проблем - просто і надійно.
0

а чому в країнах європейського кап. "соціалізму": Швеції, Данії, податки до 60% - і їх платять! і виробництво працює?
тому що жадним хоч 1% податка - він і той платити не буде, як не платять квартплату... заможні.А Забули, що крім "пряника" прибутку потрібен й кнут, відповідальність. Садити як Берлусконі сидів, не ухиляння від податків - і будуть платити.
Я сам критикував перші кроки за затятісь на гаслах. Вчаться хлопці! Головне, щоб не стали пристосуванцями...
0

На форумі ВО "Свобода" колись дуже нелюбили критики (я у них там потрапив у "вічний бан"), а зараз, кажуть, відкриті до критики і навіть відповідають )
+1

перевіремо їхню відкритість ...
+1

доречі, хто їм гроші на вибори надав? не зізнаються "відкриті".це ж не 1 тис. грн, і не 1 млн...
-1

Олеже, навіть якщо вони вкрали гроші у жида чи москаля - я буду за них.
Економіка майбутнього буде працювати тільки на сонячній енергії.
Це вигідно і корисно. Тому, в першу чергу, слід відвойовувати у москаля наші області саме в такому порядку, як розміщені цифри на моїй аватарці (карті "гарячної десятки" сонячної енергетики України).

Вже сьогодні слід співпрацювати з теплими країнами зони Термального Екватора. Найбільша економіка в майбутньому буде зосереджена саме там, у них, точніше - на периферії "теплих морів": Середземного, Перської Затоки ітд.
Через 4 роки, засідання вже старої нової ВР, голова Тягнибок:
-які пропозиції щодо порядку денного?
-жиди!
-не можна, їх холокост вже був.
-москалі!
-не можна, їх Путін і газпром кривдять.
-тоді екологія України!
-так, доповідаю: безглузде правління країною й відстала промисловість довели до того, що в Україні ані рік, щоб жида повістити, ані дерева, щоб москаля повісити...
Олег Блогов 07:54
Це верхня межа прогресивного податку.
Насправді там податки можна й не платити (якщо живете скромно і економно). Крім того, держва повертає податок весь або по-частинам, навіть кредитує та фінансує необхідні й корисні напрямки бізнесу. Порівняйте це з нашим ПДВ - колись комусь (крім чекістів і комуністів) його повернули?
Шведи від прогресивного податку можуть втекти в Фінляндію, а куди будуть втікати Українці? Знову в Росію як це було у 80-х і як це зробив сам колись, коли в Україні гнобили приватників?
0

Ставка ПДВ у розмірі від 15% до 20% є найпоширенішою у світі - вона застосовується не менш ніж в 82 країнах планети.Данія 36,57 - 60%, США 10 - 35%,Фінляндія 9 - 32%
http://referaty.net.ua/referaty/referat_60996.html
http://chortkiv.net.ua/n11-skilki_platyat_podatkiv_u_nimechchini_i_daniy_belgiy_ta_ugorschini.html

Щоправда, можна стимулювати інновації та збереження довкілля диференціацією + - %.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі