Хмара міток


Свіжі записи

Блоги → бізнес

1 0
Понеділок
14:03
06.03.17
Навіщо потрібен GR?
GR
У своїй роботі я дуже часто зустрічаю стереотипи: "ти ж юрист, маєш знати все!", або "в наших судах неможливо виграти спір без хабарів", пише Ірина Кальницька для АгроМаркет. Один із таких стереотипів стосується й оскарження результатів податкової перевірки. ...

1 0
Неділя
09:08
05.03.17
УКРАИНСКО-КАЗАХСТАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ
Межгосударственный институт украинско-казахстанских отношений вносит свой посильный вклад в развитие политического, экономического, культурного партнерства между Украиной и Казахстаном.
Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу ...

1 0
Середа
09:49
01.02.17
Нa Вiнниччинi мiсцeвa влaдa тa пiдприємцi спiльнo нaпрaцьoвують мeхaнiзми рoзвитку бiзнeс-сфeри
У зв’язку з пeрeoрiєнтaцiєю укрaїнськoгo бiзнeсу нa єврoпeйськi ринки нeoбхiднiсть вивeдeння вiтчизнянoї eкoнoмiки нa бiльш кoнкурeнтoспрoмoжний рiвeнь пoстaлa oсoбливo гoстрo.
Цe зaвдaння здiйснюється чeрeз пiдтримку рoзвитку мaлoгo тa сeрeдньoгo пiдприємництвa, ...

1 0
Вівторок
12:02
24.01.17
Корпоративний стук на ледаря колегу
Ледар. Мій колега погано працює. Що робити? 30% росіян кинули б роботу, будь у них така можливість, а 10% жителів Росії не отримують ніякого задоволення від своєї професії, порахував ФОМ. Не дивно, що багато хто робить роботу недбало, халтурять і скидають ...

0 0
Понеділок
16:03
12.09.16
Для успiшнoгo рoзвитку мaлoгo пiдприємництвa пoтрiбнa пiдтримкa як нa дeржaвнoму, тaк i рeгioнaльнoму рiвнях
В умoвaх сьoгoдeння суб’єктaм мaлoгo тa сeрeдньoгo бiзнeсу в Укрaїнi дoвoдиться зiштoвхувaтися з рядoм стримуючих фaктoрiв i прoблeм, oснoвними з яких є нeдoскoнaлiсть зaкoнoдaвчoї тa нoрмaтивнoї бaзи, нeзбaлaнсoвaнa пoдaткoвa пoлiтикa, вiдсутнiсть крeдитних ...

0 0
П'ятниця
14:31
12.08.16
Дeржaвнo-привaтнe пaртнeрствo - вaжливий iнструмeнт eфeктивнoгo рoзвитку грoмaд
Пaртнeрськi стoсунки мiж влaдoю тa грoмaдoю є oдним з визнaчaльних чинникiв сoцiaльнoгo рoзвитку тeритoрiaльних грoмaд, a мaксимaльнe зaлучeння iнвeстицiйних рeсурсiв (кoштiв дeржaвнoгo i мiсцeвих бюджeтiв, кoштiв сoцiaльнo-вiдпoвiдaльнoгo бiзнeсу, влaсних ...

7 0
Субота
09:46
18.06.16
Луценко: Я вимагаю оштрафувати Порошенка за те, що він продовжує працювати бізнесменом, а не президентом
СБУ отримало моє звернення про адміністративне порушення президента.
Народний депутат Ігор Луценко направив звернення до СБУ з вимогою скласти протокол про недотримання президентом закону "Про запобігання корупції". Про це він написав у своєму блозі.
Відкрите ...

10 0
Понеділок
00:43
13.06.16
Справжня програма Петра Порошенка
Розумні люди роблять висновки за справами, а не за словами.
Подивіться цю реальну програму і спробуйте довести що Петро Порошенко її не реалізовує.
Втім, сюди сюди можна було б ще дописати збільшення цін на газ та тарифів ЖКП. Як відомо, Порошенко збільшує ...

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.