Обговорення → Перегляд теми

вічнозелене дерево НАРОДОВЛАДДЯ Видалити тему

Валерій Добродєєв Понеділок, 00:25, 26.07.10
Започатковуючи цю групу, яка, в мною омріяному вже складі в 12 апостолів Конституції, я відразу ж пропоную вашій увазі таку тему для обговорення, яка і має відразу ж ознайомити вас всіх з тою долею радикалізму, з якою я і вбачаю можливим зробити так, щоб наша Україна стала дійсно народною державою. На цю тему мною написано дуже багато і кожен із Вас може з моєю писаниною ознайомитись, запросивши її у мене для ознайомлення.

Це обговорення є наразі просто агітаційним – того, хто почне думати в такий же спосіб, прошу до групи, АЛЕ ЦЕ НЕ ОБОВЯЗКОВО – думати так же як я… Ви можете бути навіть заядлим монархістом, бо і в цій ідеї є корінь живий… Нам треба віднайти не якийсь там тимчасовий компроміс, а довготривалий виважений консенсус, аби жити в злагоді на землі своїй довго, наповнено, заможно і щасливо. Читайте те, що я вам адресую, в тому вигляді, як я це розумію, а потім погомонимо про те, в чому я неправий та чого не дотягую…

Пропоную Вашій увазі свої ще "зелені", але такі, що при Вашій допомозі скоро можуть і визріти, думки про ВІЧНОЗЕЛЕНЕ ДЕРЕВО НАРОДОВЛАДДЯ, яким воно має стати в нашій Україні, побудованій за суспільним устроєм ЕКОЛАД, аби бути взірцем для інших народів всього світу…

А тепер пропоную вам задуматись над питанням таким: А чому це в Конституції нашій прописано тільки те, що «Державна влада здійснюється за принципом її розподілу на якісь там гілки – законодавчу, виконавчу і судову»..? Моя «аналітична підсвідомість» підказує мені необхідність ввести до проекту тексту Конституції таку ж норму про розподіл влад поміж собою, яку треба ще дуже добряче проаналізувати на предмет її неповноти та недосконалості. Бо що таке є просто гілки… - без стовбура, який повинен мати і своє коріння і верхівку свою, аби бути деревом живим, а не просто гілками, бо вони всохнуть без нього і все. А цього "предмету" неповноти та недосконалості в чинній Конституції та й в її "нових", начебто, проектах стільки, що диву даєшся, і виникає у мене цілий ланцюжок питань таких:
– невже проекти цих «Нових Конституцій» писали люди, які дійсно хочуть бачити нашу Державу не лише демократичною та правовою, а ще й соціальною..???
– невже ж вони дійсно не розуміють тої нісенітниці, яка закладена в їхні писання..?, бо це дуже дивно якось – вони ж, напевне, професіонали..!!!
– невже проекти ці дійсно писались під замовлення "глобалістів"..?, аби не сталося такого, щоб люди всі взяли і зрозуміли, що їх за носа водять, як бичків на забій, та на вуха їхні локшину-лапшу вішають, в розрахунку на те, що переважна більшість з нас в питаннях права ані «бум-бум», а такими тлумаками керувати і набагато легше і надійніше..!!!

І вирішив я сам добряче над цим подумати, перш ніж писати далі, хоча я і не фахівець конституційного права, але знаю в якій державі я хотів би жити сам та щоб в ній могли повноцінно жити і діти мої, і діти моїх дітей і так далі… та і взагалі всі мої Співвітчизники у всіх прийдешніх на нашу Землю рідну поколіннях..!!!!!!!

А над питанням – яка ж нам влада потрібна..? я почав думати в алегоріях, які я дуже поважаю, так:
А в цьому ВЛАДНОМУ ДУБІ нашої "зеленої" НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, створеній на засадах суспільного еколаду, яка має бути такою державою, в якій природнє право людини має бути понад усе, все має бути лише на своєму місці:
і установча влада народу, якою сам народ і створює свою державу та може її реорганізувати, організаційно удосконалюючи – це і є алегоричні коріння нашого владного дубу народовладдя — саме вони живлять животворними соками, якими алегорично можна вважати владні повноваження, все владне дерево – символ самого народовладдя;
і наддержавна народна влада, яка владно керує самою державою – це і є алегоричний стобвур нашого владного дубу, увінчаним своєю верхівкою — саме вона і тягнеться до самого Сонця, тягнучи за собою вверх і сам стовбур, алегорично це і є основопокладаючі концептуальна та ідеологічна народна влада, які і є її справжнім стовбуром, увінчаним своєю верхівкою, не просто в переносному алегоричному змісті, а в самому прямому, бо саме вони і мають визначати спрямування діяльності держави в нашому сьогоденні та шляхи її подальшого розвитку на близьке та на далекосяжне майбуття.

Погодьтесь зі мною – начебто не поганий початок, логічно все…
І це дійсно логічно, бо не зрозуміло мені – якою "логікою" керувались всі «конституційні писарчуки» і чому це в нашій країні, не зважаючи на те що фахівців конституційного права у нас розвелось дуже багато, діє така «антинародна конституція», а "малюючи" в свідомості своїй це алегоричне дерево владної системи в державі я і сам розклав по полицях в мозках своїх те що «намалював»….

Пропоную і Вам зробити те ж саме…

В якості вступу до далі написаного пояснюю Вам наступне:
ВЛАДА взагалі – це здатність якоїсь одної особи виразити свою волю та мати можливість впливати на дії та поведінку інших осіб, застосовуючи для цього якісь засоби впливу, не виключаючи, зрозуміло, і насилля, а без прямого насилля – це засіб впливу з використанням законів, які визначають дії та поведінку підвладних осіб, невиконання яких якоюсь «іншою підвладною особою» ставить її під загрозу використання проти неї знову ж таки сили, тобто якогось насилля, з боку владної особи.
Ми – НАРОД – і є спільнотою таких ВЛАДНИХ ОСІБ, які і мають визначати закони, за якими всі ми і маємо жити та діяти, а ті з нас, хто їх не дотримується, і мають підпадати під владне насилля тих, хто за ними живе і діє. Саме таке «не дуже вже й хитре» правило і лежить в основі нашого співжиття в Державі своїй…
А тепер пояснюю Вам все, що складає всі елементи намальованого мною в своїй уяві ВЛАДНОГО ДУБА нашої "зеленої" НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, створеній на засадах суспільного Еколаду, яка має бути такою державою, в якій природнє право людини має бути понад усе, для чого в ньому все має і бути лише на своєму місці – і розвинуте коріння, і надійний міцний, а не трухлявий стовбур, і розкішна зелена крона, в якій немає сухих гілок, увінчана своєю верхівкою. Сама ж Держава – це, алегорично, і є все те, що є на землі, з якої і над якою росте цей Дуб Народовладдя, створюючи на цій землі, в тіні своїй, свій благоприємний екологічний мікроклімат, в якому снує та метушиться все живе, забезпечуючи все необхідне для того, щоб і сам дуб теж не всох.
І в уяві моїй розрослось це дерево в такій своїй подобі…
- установча влада народу (коріння дубу) – це природнє право народу, якою він виражає свою волю створити і створює свою державу та може її реорганізувати, з метою організаційно її удосконалити, тобто невід’ємне право народу конституційно створити і удосконалювати свою Державу;
- концептуальна наддержавна народна влада (стобвур дубу, що йде від його коріння) – це те, що продовжує установчу владу з неї ж і виходячи, яка владно керує самою державою, створена цією установчою владою народу, визначаючи концепцію її діяльності та розвитку;
- ідеологічна народна влада (верхівка стовбура дубу, яка є верхнім початком його крони) – це теж природнє право народу визначати ідеї та принципи діяльності створеної ним держави, яка має створювати ідеологію держави — слугувати лише інтересам народу, тобто інтересам засновника самої держави та суверена в ній;
- народна влада (сама крона дубу) – це влада якою народ користується вже в самій державі, керуючи її діяльністю, яка вже і має складатися із гілок влади, тобто бути розділеною на окремі її складові частини;
законодавча народна влада (перша гілка крони дубу) – це безпосередня влада народу, якою він має підводити під концепцію діяльності держави та її розвитку необхідні правові норми, керуючись засадами, закладеними в національну ідеологію держави та обстоюючи ідеї правової держави, яка має бути первинною;
законодавча державна влада (державна гілочка від народної гілки) – це представницький владний орган держави, який має виконувати всю технічну роботу з вивчення правової ситуації в державі, визначення необхідних напрямів її поліпшення та розробки і попереднього прийняття всіх необхідних законодавчих та підзаконних актів всіх галузей права, за якими має діяти держава, не маючи повноважень їх кінцевого затвердження;
- Народна Наглядова Конституційна Рада (спільна для гілки і гілочки їх частина, яка відростає від стовбура) – це народний представницький владний орган яка має направляти та контролювати весь законотворчий та законодавчий процес в державі, виконуючи ще й роль колективного гаранта виконання та дотримання всіма її владними державними органами норм, встановлених в Конституції;
- розпорядча народна влада (друга гілка крони) – це влада якою народ безпосередньо розпоряджається діями державних органів та установ, виходячи із концепції стратегічного розвитку держави, направляючи та координуючи поточну діяльність всієї держави і роботу її установ та органів, стверджуючи всі поточні робочі та перспективні плани роботи всього господарського комплексу держави;
- президентська розпорядчо-виконавча влада в народній державі (президентська гілка від народного стовбура) – це влада, якою саме ПРЕЗИДЕНТ, як обраний всенародно на посаду Голови нашої Держави, має бути не тільки головним її дипломатичним представником та гарантом її суверенітету і незалежності, а й самим головним розпорядником–менеджером адміністративно-керівних органів Держави, якому має бути підпорядкована вся система регіональних адміністрацій, рада державної безпеки і оборони, дипломатичний «корпус», прокуратура та силові структури (включаючи армію);
- система органів державної адміністрації (перша з гілочок від президентської гілки) – це влада, яка має займатися виконанням завдань президентської розпорядчо-виконавчої влади у кожному з регіонів країни;
Кабінет Міністрів (друга з гілочок від президентської гілки) – це головний адміністративно-керуючий орган, який являє собою колегіальний, виконавчо-керівний орган фінансово-економічного та промислово-господарського комплексу країни, наукових закладів, установ системи освіти, охорони здоров’я, праці та соціального захисту, охорони сім’ї, материнства та дитинства, культури та спорту, якому мають бути підпорядковані галузеві міністерства і відомства;
- контрольна народна влада (третя гілка крони) – це влада народу, яка і має тримати під своїм неусипним, постійним контролем діяльність всіх державних органів та установ, від якої вже відростають і гілочки державних контрольних органів, які, працюючи під егідою самого головного контрольного органу – Комітету Народного контролю, мають виконувати рутинну технічну роботу по виконанню отриманих від нього завдань, використовуючи отримані від нього повноваження та будучи підзвітними лише йому;
- судова народна влада (четверта гілка крони) – це представнцька влада народу, яка має бути теж, фактично, наддержавною, тобто над органами державної влади, та яка, має бути дамоклевим мечем, занесеним над головами всіх правопорушників та злодіїв, що має бути головним стимулом в дотриманні не лише всіма нами, а й нашими владарями, посадовцями та службовцями “законності в суспільстві, АЛЕ… щоб вся наша судова система стала дійсно правоСудною, а не судоПравною, слід в кроні Дубу народовладдя мати особливу гілку, від якої відростатимуть інші гілки та гілочки – це незалежний навіть від Верховного Суду України Касаційний Суд, судді якого мають обиратися Вищим органом влади народу – Всенародними Зборами (а може і всенародно, разом з виборами представників до Нижчої палати Парламенту) і бути підзвітним лише йому.Окремо зупинюсь на останньому питанні — Значення належного здійснення судової влади в державі надзвичайно важливе…
Я думаю, що це досить цікава пропозиція, над якою нам всім подумати варто, бо незаперечним є наступне:
– до касаційного провадження попадають саме ті справи, в яких порушено конституційне право людини на справедливий суд (це раз)…;
– касаційна скарга, яка задовольняється судом, в обов’язковому порядку має стати предметом розгляду, призначенням якого має стати виявлення причин порушення прав людини та осіб, винних в цьому порушенні (це два)…;
– своєрідна "загроза", яка "висітиме" над суддею – потрапити під «особливий суд» за неправосудний розгляд ним судової справи, що може бути установлено Касаційним судом… (а це може бути установленим і Апеляційним Судом, в разі, якщо і над суддями апеляційної інстанцій така ж загроза "висітиме", з такими ж правовими наслідками) …може в значній мірі "дисциплінувати" саме недобросовісних суддів, що може значно покращити роботу судової системи (це вже три)…
…так що це питання дуже цікаве у можливості його позитивного вирішення.

А тепер думайте над всією моєю писаниною, а я чекаю на Ваші зауваження та пропозиції, за які буду Вам дуже вдячним…
Ілля Силантьєв Неділя, 09:49, 22.08.10
Шановні однодумці Нашої Конституційної Ради !

Запрошую подивитись ще один варіант сайту Наша Конституційна Рада та побачити на ньому схему - дерево Народовляддя.

Але для перегляду матеріалу потрібна реєстрація.
Як що виникнуть якийсь технічні негаразди - пишіть будь ласка.
Отже новий сайт:

http://constituanta.at.ua/

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Групи допоможуть Вам знайти людей за інтересами, зібрати однодумців в одному місці, спілкуватися з ними, об'єднуватися навколо досягнення однієї мети