Обговорення → Перегляд теми

Засади конституційного ладу в Україні (мої пропозиції) Видалити тему

Валерій Добродєєв Понеділок, 11:55, 26.07.10
мої "заготовки" до розробки нами проекту Народної Конституції України

Шановний мій Співвітчизнику, я добре розумію, що взявся не за свою справу (як вважають дуже багато з моїх товаришів), бо я і не юрист, і не політик (правда всі ми стаємо «політиками», тобто активними учасниками політичного процесу, просто йдучи до виборчої скриньки-урни зі своїми «хрестиками», у виборчому бюлетені «наригльованими», і навіть якщо до виборчої дільниці не пішли, бо це теж політика – політика неучасті).
Та скажіть мені, будьте добрі, — Чому ж країна наша, яка має таку силу силенну і дипломованих юристів, і політиків, багато з яких давно вже професійними політиканами стали, має таку свою недолугу та нікчемну Конституцію..?, над якою не сміються хіба що лише джентльмени в смокінгах з далеких льодових пустель Антарктиди, бо вони ще просто сміятись не навчились, а папуаси з Гвінеї-папуа вже точно над нею посміятись можуть, не зважаючи на те, що якась там «венеціанська комісія Європи», яка працює по конституційному праву і є найбільш фаховою та авторитетною в Європі, визнала її ще в 1996 році.

Саме для того, щоб наша Конституція стала найкращою в світі, нам і слід взятися до її розробки самим. Як її приймати та затверджувати ми вже потім і вирішимо, та перш ніж за цю справу братися треба вже мати те, що потім прийматимемо та затверджуватимемо, тобто проект тексту необхідної нам Конституції, яка стати могла б саме Народною, а не навпаки – антиНародною…

Зведені в цю результуючу сторінку мої формулювання статей Конституції є більш наглядними у своєму поєднанні і це вже надає можливість зробити їх текстам, так би мовити, «першу зачіску», що я і роблю, тому деякі статті можуть мати тут формулювання, де в чому відмінні від тих, які були отримані мною в аналізі проекту Конституції, який ми отримали від нашого Президента.

Зрозуміло має бути кожному, що формулювання положень статей є ще досить недорозвиненими і над ними ще слід добре попрацювати, до чого я Вас і запрошую… … … … … текст Конституції має бути бездоганним у всіх відношеннях – за своїм змістом, за довершеністю своїх формулювань з філологічного боку та у всіх інших відношеннях – етика, естетика, моральність, духовність… Одній людині (я маю на увазі себе) все це не під силу… — допоможіть, благаю, ця справа потрібна всім нам і, головне, дітям нашим та внукам і правнукам у всіх поколіннях, які ще прийдуть на нашу Українську землю, политу потом і кров’ю наших пращурів, жити на ній і творити ДОБРО…!!!
Я думаю, що не даремно, а наперед продумано, назвав я свій персональний сайт… dobro.name, бо народився я 61 рік тому, отримавши від своїх батьків чудове прізвище ДОБРОдєєв, і взявшись за цю роботу, я лише пристрасно бажаю виправдати його призначення і зроблю це за всяку ціну, тобто чого б то мені не коштувало.
Взявшись до цієї роботи я поставив перед собою першочергове завдання просто привернути Вашу увагу до головних питань конституційної реформи і пропоную Вашій увазі своє бачення її проблем очима пересічного українця а також своє бачення можливості їх вирішення в тексті нашої Конституції в тому напрямі, як це має бути, а не б тій антиконституційній "галіматні", яку нам наші професійні політики пропонують вважати прогресивною…
Читайте ж мою писанину і надсилайте свої пропозиції щодо поліпшення та удосконалення всього мною для Вас написаного… я, зрозуміло, ніяк не претендую на його довершеність і досконалість…
ЧЕКАЮ… … … … … … …
Я впевнений, що дочекаюсь… … … … … … … … … … … … …

А тепер до справи…

Я, особисто, за федералізацію нашої України, чому відразу і пропоную таку назву…
КОНСТИТУЦІЯ НАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНА.

Ми, Український народ, засновуючи свою Народну Федерацію Україна, з метою забезпечити свою свободу і природнє право людини на достойне і забезпечене життя та владне право громадянина бути сувереном в своїй державі і підпорядкувати державну владу інтересам особи, а саму державу – інтересам суспільства, затверджуємо цю Конституцію, як Основний Закон своєї держави, якому мають бути підпорядковані інші законодавчі акти, прийняті та затверджені у порядку, визначеному Конституцією.

Розділ І.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ
Стаття 1
Україна є соціальною державою.
Життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканність і безпека людини, яка є громадянином держави, або перебуває на території країни, та громадянина України, який перебуває за її межами, визнаються найвищою державною цінністю.
Утвердження, забезпечення та захист прав і свобод людини та громадянина є головним обов'язком всіх посадових і службових осіб державних органів та установ і громадян України, що визначає зміст і спрямованість їх діяльності та вчинків.
Посадові та службові особи державних органів та установ несуть повну відповідальність перед людиною і громадянином за свою діяльність.

Стаття 2.
Україна є федеральною державою (другий варіант – … союзною державою).
Столицею України є місто Київ.
Систему адміністративно-територіального федерального устрою України складають:
Автономна республіка Крим,
24 автономних округи: Вінницький, Волинський, Дніпропетровський... (далі їх слід всі назвати в алфавітному порядку),
федеральний автономний столичний округ – місто Київ,
федеральний автономний столичний округ – місто Сімферополь,
окремий федеральний автономний округ – місто Севастополь.
Статус адміністративно-територіальних одиниць та порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою визначаються федеральним конституційним законом про державний устрій України.

Стаття 3
Підстави та порядок набуття і припинення людиною громадянства України визначаються федеральним конституційним законом.
Громадянин України має право змінити своє громадянство за своїм бажанням.
Громадянам України забороняється отримання громадянства інших держав. В разі, якщо громадянин України в порушення цієї норми отримав громадянство іншої держави, він може бути полишеним за рішенням суду громадянства України і депортованим до тої держави, громадянство якої він теж має.
Громадянин України може бути за рішенням суду позбавлений громадянства, у вигляді санкції за вчинення ним тяжкого злочину проти держави, передбаченого Кримінальним Кодексом України, та депортованим в ту державу, в інтересах якої він вчинив злочин.
Громадянин України, який вчинив доведений попереднім слідством злочин в іншій державі, може бути виданим цій державі за відповідним клопотанням, отриманим від її посольства, і перебувати весь час, який потребуватиме проведення досудового слідства та судового розгляду його справи і відбуття присудженого винесеним йому вироком суду покарання, під егідою консульства України, яке представляє нашу державу в тому регіоні іншої держави, де все це відбувається.
Стаття 3 (скорочений варіант – все інше має стати предметом закону про громадянство)
Підстави та порядок набуття і припинення людиною громадянства України визначаються федеральним конституційним законом.
Громадянин України має право змінити своє громадянство за своїм бажанням.
Громадянам України забороняється отримання додатково громадянства інших держав.
Громадянин України, який вчинив доведений попереднім слідством злочин в іншій державі, може бути виданим цій державі за клопотанням, отриманим від її посольства.

Стаття 4
Україна є народною республікою з президентською формою правління в ній.
Україна є правовою, демократичною державою, яка діє за принципом верховенства права людини-громадянина над правом держави, що має своє вираження в здійсненні вищої влади Українським народом, якому належить вся повнота влади в державі і над державою.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно Українському народові і здійснюється ним лише через вищий орган народної влади – Народні Збори України. Повноваження цих Зборів та норми, за якими вони мають діяти, визначено в розділі V Конституції, відповідно яким всім змінам, внесеним в Конституцію, має передувати всенародний плебісцит з відповідними питаннями про визначення характеру цих змін, а самі зміни після прийняття законів про їх внесення до Конституції Народними Зборами мають бути затвердженими всенародним референдумом.
Це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами і спроби узурпації цього права тягнуть за собою невідворотне покарання причетних до такої дії осіб, як за особливо тяжкий злочин, вчинений ними проти Українського народу.

Стаття 5
Народна влада в державі здійснюється за принципом її розподілу на концептуальну, ідеологічну, законодавчу, розпорядчу, контрольну та судову.
Народна влада над державою і в державі здійснюється через головні форми безпосередньої демократії, якими є народні збори – віче місцевих громад (як головне начало народної влади), збори делегатів (які є громадськими представниками, обраними місцевими та регіональними громадами для участі в їх роботі з наданням їм відповідних повноважень), всенародні та регіональні плебісцити і референдуми, та вибори депутатів до представницьких органів державної, регіональної та місцевої влади всіх рівнів, які проводяться та здійснюються за нормами і системами представництва, визначеними в розділах V, VІ та VIІ Конституції.
Вищий орган народної влади передає визначену у відповідних розділах цієї Конституції частину владних повноважень Президенту, представницьким органам законодавчої та судової державної влади, органам державної адміністрації, Кабінету Міністрів та органам державного надзору і контролю.
Система та порядок здійснення наддержавної народної влади в країні, державної та громадської регіональної і місцевої влади визначаються Кодексом федеральних конституційних законів про владу, положення яких повинні відповідати нормам, встановленим в розділах Конституції, названих в частині першій цієї статті.
Ніякі органи або посадові особи, жодна частина народу, жодна політична партія, організація, інше угруповання чи окрема особа не можуть присвоювати право здійснювати державну владу і спроби її узурпації тягнуть за собою невідворотне покарання причетних до такої дії осіб, як за особливо тяжкий злочин, вчинений ними проти Українського народу.

Стаття 6
Від імені народу України можуть виступати виключно Всенародні Збори України, які являють собою загальні збори делегатів від територіально-регіональних громад всієї країни (населення територіальних одиниць адміністративного поділу країни).
Від імені територіальних громад (населення територіальних одиниць адміністративного поділу регіону) мають право виступати виключно Збори делегатів від громад нижчого рівня.
Від імені громад населених пунктів та їх частин, населення яких можна одноразово зібрати в одному місці, мають право виступати лише загальні збори (Віче) всіх їх мешканців. Делегати, які обираються на Збори вищого рівня місцевою громадою повинні отримати від Віче відповідні повноваження виступати на них від імені громади.

Стаття 7
Норми Конституції України, яка має найвищу юридичну силу, є нормами прямої дії.
Конституційні та галузеві федеральні закони і їх кодекси та підзаконні їм нормативно-правові акти приймаються на основі цієї Конституції і мають відповідати встановленим нею нормам.
Вважаючи цю Конституцію та федеральні конституційні і галузеві закони такими, які є обов’язковими для їх дотримання у всіх автономіях їх громадам рекомендується приймати свої автономні Конституції та закони лише в разі обґрунтованої потреби в таких діях, яка має бути доведеною Всенародним Зборам України та погодженою з цим органом, як з Вищим органом народовладдя в державі.

Стаття 8
Суспільне життя в Україні базується на засадах політичного, економічного та ідеологічного плюралізму, на основі якого виробляється єдина концепція діяльності та розвитку держави та офіційна суспільна ідеологія, які є керівними в діяльності всіх державних органів та установ.
В Україні визнається право на опозиційну діяльність і офіційна суспільна ідеологія не може бути визнана державою обов'язковою для всіх її громадян, яким надається право відстоювати своє бачення її модернізації чи удосконалення і змінення.
Цензура політичної публіцистики та ідейного змісту друкованих видань та теле- і радіопередач заборонена, що не виключає здійснення державного нагляду за їх змістом щодо дотримання моральних і духовних засад в співжитті та в суспільній діяльності людей, які не можуть вступати в протиріччя з їх загально прийнятими устоями.
Держава забезпечує свободу політичної діяльності громадян та сприяє їх об’єднанню в політичні партії чи організації, забороняючи лише таку діяльність, яка спрямована на відміну конституційних засад народовладдя в державі ідеологічно-агітаційним чи насильницьким шляхом.
Держава гарантує рівне право громадян і їхніх об'єднань на участь у державних справах. Діяльність об’єднань громадян регулюється відповідними федеральними конституційними законами.
Громадяни України мають право чинити належний опір будь-кому, хто намагатиметься протиправно ліквідувати демократичний конституційний лад України, встановлений цією Конституцією, якщо інші засоби не можуть бути використані.

Стаття 9
Держава сприяє консолідації української нації та розвитку її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин в Україні.
Історична та культурна спадщина охороняється законом.
Держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України.

Стаття 10
Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Вивчення української мови є обов'язковим в усіх учбових закладах. Знання української мови є обов'язковим критерієм середньої освіти.
В Україні гарантується вільний розвиток, адекватне використання і захист російської та інших мов національних меншин.
Регіональні громади можуть вводити на своїй території в якості офіційної мови спілкування мови інших національних меншин, які проживають на їх території, доречність чого визначається проведенням регіональних плебісцитів та референдумів.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Посадові особи республіканського рівня повинні володіти українською, російською та англійською (або іншою євразійською) мовою міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні визначається федеральним конституційним законом.
(примітка: Може статті 9 та 10 слід поміняти своїми місцями)

Стаття 11
Приватна власність визнається головною економічною за¬садою свободи народу, є недоторканною і може міняти свою форму виключно за згодою власника.
Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Підприємницька ініціатива не обмежується. Засади свобо¬ди договору гарантуються.
Власність зобов'язує використовувати її не завдаючи шкоди правам, свободам і гідності людини, інтересам суспільства та не погіршуючи екологічну ситуацію в країні та природні якості землі.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

Стаття 12
Земля, її надра, атмосфера, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є основним національним багатством і об'єктами права всенародної власності .
Правовий режим державної, комунальної та приватної власності на землю та інші природні ресурси визначається відповідними федеральними конституційними законами.

Стаття 13
Оборона України, захист її суверенітету, цілісності і недоторканності території держави покладаються на Збройні Сили України.
Збройні Сили України та інші створені відповідно до закону військові формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою захоплення влади і повалення конституційного ладу.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Примітка до частини третьої: Є сенс добре подумати про доцільність та нагальність вирішення на конституційному рівні питання про відродження українського козацтва, що може додати до Збройних Сил України вже сформовані за своїм складом та навчені військовій справі збройні військові підрозділи потенційних воїнів-резервістів, які можуть бути, в разі потреби, відразу ж, з невеликими втратами потрібного для цього часу, долученими до практичних дій з оборони України. Це питання потребує додаткового доопрацювання і я просив би долучитись до нього когось із ентузіастів такої справи.

Стаття 14
Міжнародний договір про приєднання України до акту міжнародного права, ратифікований відповідним законом України, стає складовою частиною законодавства України і, в разі його невідповідності законодавчим актам України, є незаперечною основою для використання положень акту міжнародного права та приведення законодавчих актів України у відповідність цьому акту.

Стаття 15
Зовнішньополітична діяльність України спрямована на досягнення та підтримання її суверенітету та дотримання і забезпечення національних інтересів та безпеки шляхом налагодження та підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права.

Стаття 16
Символікою (або Символами…) Держави Україна є:
Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, розташованих на полотнищі прапора… (доопрацювати)
Державний Гімн України – національний гімн… (доопрацювати – я вважаю, що теперішній гімн України треба замінити…)
Духовний Гімн України – гімн "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" на музику Миколи Лисенка зі словами Олександра Кониського.
Порядок використання державних символів України встановлюється федеральним конституційним законом про символіку України.

Доопрацювати цю статтю стосовно її тексту не складно, та питання формулювання двох перших її частин мають стати питаннями плебісциту…

Стаття 17
Грошовою одиницею України є гривня, яка є єдиним обіговим засобом фінансових розрахунків в державі.
Обіг та використання іноземної валюти в Україні регулюється відповідним федеральним конституційним законом, в якому мають бути передбачені всі запобіжні заходи щодо їх негативного впливу на фінансово-економічний стан держави та на цінову політику в ній.

Можливо я щось і "загнув" у цьому питанні…, можливо це все слід сформулювати якось по іншому…
АЛЕ кормити світове «банківське лихварство» зі своєї кишені я не бажаю…
ДОСИТЬ…
Заготовки до формулювань статей розділу І «Загальні засади конституційного ладу» готові – це основа подальших формулювань.

Далі я поведу роботи, орієнтуючись на послідовність розділів, які намічені в проекті Конституції 1992 року, який ще 1 липня 1992 року був виставлений на всенародне обговорення, якого так і не відбулось (треба нам самим цю справу тепер залагодити), але буду вести і аналіз положень проекту Конституції, яку наразі «обговорюють з народом» наші «стратегічно-конституційні писарчуки», видаючи його за «Проект Конституції Президента України Віктора Ющенко»
На цьому поки що все… – це результат чотирьох «порцій» моєї писанини…

P.S. Боженько ж мій милосердний, на цей перший десяток статей, над текстами яких ще працювати і працювати, я витратив тиждень – 7 діб. Так пошли ж мені помічників і бажано було б якби вони були такими ж як і я сам..!!!!!!!
Бачите тепер, шановний мій Співвітчизнику, який це прочитав, який я хитрий… - я в Бога не вірую, а прошу його про допомогу… Та я прошу його, а розраховую лише на Вас – так допоможіть же мені, бо час не жде — він іде собі за годинами…, біжить за днями…, прискорюючи свій темп бігу за тижнями та місяцями… і вже не просто біжить, а летить за роками, пролітаючи непомітно якось цілими десятиліттями…
Я на Вас розраховую та надіюсь на Вашу допомогу, але сам без діла сидіти не збираюсь – скоро далі буде…
Вячеслав Dinameet Понеділок, 20:22, 26.07.10
Федералізація не має значення коли в основі лежить самоврядування.
Унітарна держава в якості сервіса самоврядуванню це оптимальній варіант.
Зайві прослойки управління в такому разі будуть тількі гальмувати самоорганізацію . Проблемою в такому разі буде тількі автономія Криму - позбавляти автономії дуже болісний процес .
Взагалі в таких питаннях слід відходити від жорсткого до простого а не навпаки. Навпаки опір.
Тоб-то після федералізації країну буде дуже не просто повернути.
Вячеслав Dinameet Понеділок, 20:23, 26.07.10
Конституція це яек договір - хто з ким домовляється, та хто кому опреділює правила.
Вячеслав Dinameet Понеділок, 20:34, 26.07.10
Президентська влада це форма монархії. Парламентська це форма ситуативних змов . Тут дуже тонкі питання устрою та механізмів .
Валерій Добродєєв Четвер, 03:33, 29.07.10
Вячеславе, так тут роботи міріти не переміряти та й край непочатий - пропоную тобі --- берись вести цю групу - я завжди буду поряд
Ілля Силантьєв Понеділок, 17:27, 02.08.10
Шановний Валерію !
Пропоную, як що Ви не проти, створити пробну версію сайту.
На безкоштовному ресурсі від uCoz наприклад, для початку.
Я свій:

http://diput.at.ua/

десь за годин вісім зробив, із статтями, форумом та фото.
Було натхнення.Він мене влаштовує.
Дизайн можемо підібрати разом. Зміст на Ваш погляд, та взагалі Ви там будете головним адміністратором.
Валерій Добродєєв Вівторок, 18:33, 03.08.10
Іллюхо, зазирнув я в твій Київоалчевськ - чудово - чому ти, хлопче, раніше мені нічого про це не сказав...
А тепер скажу тобі так - піймався ти..., на "гарячому" впіймався... Ідея чудова, а саме автор ідеї і має її неодмінно до ума-розуму довести...
Лідерів не обирають - вони самі себе обирають і лідером є не той, хто назвався таким, а саме той за ким ідуть...
Всім, хто зазирне на цю сторіночку і прийме рішення всупити в нашу Конституційну Раду, я й пропоную саме тебе обрати в якості її Голови... - за собою я полишаю роль радника групи... (саме це мені і по духу, і по віку моєму та отриманому життєвому досвіду якраз і підходить)
Залучай в групу людей толкових - ти на Політико всіх знаєш і тебе всі знають... (нікого і ні в якому разі не треба притягувати до цієї справи якось насильно - "за вуха", як в народі нашому кажуть - толку від таких учасників буде не більше, чим молочка від цапа рогатого)
Якщо будеш бачити що в групу прийшла достойна та віддана справі людина, яка в чомусь тебе перевершує - віддай їй в руки вожжі правління, а сам сконцентруйся на яихось конкретних питаннях, кількість яких величезна. Все це вирішується в робочому порядку - головне стартувати, а дистанція попереду марафонська...
Зробіть собі сайт, заповнюйте його, адмініструйте його...
Інформацією для роздумів на конституційні питання, тобто мною заготовленою сировиною для її обробки, я вас завалю з горою - "переваріть" її в головах своїх, "приправте" її своїми свіжими молодими думками, зробіть із неї "блюда", готові до вживання, і "видайте" на загальний стіл - на "дегустацію", якраз зі своїми "приправами-корекціями" - ціни вашій праці не буде...
Я свою справу зробив... - я віддав їй декілька років... - "мавр зробив свою справу - мавр може йти..." та я не йду нікуди - я завжди буду поряд...
За роки, які я пропрацював на абсолютно альтруїстичних засадах, я настільки вже себе низвів та занапастив, що мені, наприклад, навіть цигарок нізащо інколи буває купити...
Мої діти не вистояли в економічній скруті, яка пронеслась над нами - кредити, втрати..., а я їм допомогти нічим не можу - пора згадати, що є бізнес...
Працюючи з українською діаспорою США та Канади, я знайшов там декількох друзів, які побачили в мені надійного та працездатного партнера і вірного товариша - мені, на днях, прийшла від одного із них дуже цікава бізнес-пропозиція і мені давно пора згадати, що я двічі інженер і талановитий консторуктор - тряхну сивиною в останній раз і зароблю грошенят не тільки на своє життя, а й на ту політику, яка є народною...
Все буде прекрасно, але на цю справу у мене піде весь час, а двох зайців відразу вполювати не можливо... Весь "вільний час"... (його немає ніколи, та я його просто залімітую в розмірі не меншому, як в 20% від загального) ...я віддам вам і тій справі якій я вже віддав всю свою душу...
Ти Ілюхо вже отримав від мене досить велику порцію інформації для роздумів з питань конституційного ладу - розпочинай роботу..., ділись інформацією з товаришами своїми і варіть з неї кашу - не якусь там занадто вичурну... (не кулінар я назв не знаю), або плов якийсь, а наш український "кандьор польовий" - так моя бабуся Плугатаренко Віра Дмитрівна називала кашу польову - і смачно і споживно, особливо в полі, коли в тебе вже спина тріщить від втоми робочої... а їй треба вірити - її прізвище від плуга пішло...
Так що треба засукати рукава та й ставайте ви, хлопці - добрі молодці, в борозду, а ви, дівчата - красуні українські, за сапи та серпи беріться та й давайте наводити зразковий порядок на ниві правовій України нашої, бо там стільки огріхів не ораних лишилося та чортополоху стільки наросло, що злаків хлібодайних за ними й не видно - заглушили їх бур'яни нікчемні - так що роботи на вас чекає невпроворот.

І знай, Ілюхо, головне правило для лідера - толерантність, толерантніст і ще раз толерантність до думок інших - диктат це не наш спосіб доводити свою правоту...
Компроміси можливі, але в них є дуже великий недолік - їх тимчасовість..!!!
Консенсус - повна згода з усіх питань - це те, до чого ми всі маємо прямувати та за собою інших вести...
Я, Ілюхо, все сказав - слово за тобою... Вперед, гардемаріни, Вітчизна кличе...
Слава нашій УКРАЇНІ
(але не тій, якою вона є, наразі, а тій, якою вона має статити і обов'язково стане при вашій безпосередній участі в її будівництві)
Ілля Силантьєв Вівторок, 22:34, 03.08.10
ВО ВІКИ СЛАВА !!!
Ілля Силантьєв Середа, 01:28, 04.08.10
Пропоную подивитись перші "наброски":

http://konstitucsiya.at.ua/

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Групи допоможуть Вам знайти людей за інтересами, зібрати однодумців в одному місці, спілкуватися з ними, об'єднуватися навколо досягнення однієї мети