Обговорення → Перегляд теми

Маніфест руху "Нові ліві" Видалити тему

Олександр Жакун Вівторок, 14:43, 26.05.09
По мотивам произведений Г.В.Плеханова и В.А.Кулика


проект

ДЕКЛАРАЦІЯ РУХУ НОВИХ ЛІВИХ


Зважаючи на те що,
українське суспільство перетворилось на об’єкт дедалі зростаючої експансії капіталу, як транснаціонального, так і внутрішнього походження;
зважаючи на те що,
всередині країни безконтрольні й хижацькі еліти зацікавлені в остаточному демонтажі структур соціальної держави й лише необхідність масштабного підкупу виборців напередодні виборів примушує їх віддавати данину соціальній політиці та соціальній риториці;
зважаючи на те що, в світі дедалі частішають глобальні фінансові кризи, що свідчать про дестабілізацію капіталістичної системи, і в той же час посилюється концентрація капіталу, збільшується вага міжнародної фінансової олігархії, знецінюються соціальні гарантії;
зважаючи на те що, зростає ризик глобальних війн та регіональних конфліктів, збільшуються військові витрати, точиться наджорстока конкуренція неоімперіалістичних сил за контроль над енергоресурсами, підриваються засади міжнародного права, поширюється ідея «превентивних» інтервенцій,
зважаючи на те що,
трудові верстви українського суспільства, попри зростання протестних настроїв, виявились у сучасних умовах неготовими до соціальної боротьби та потребують організації їхніх зусиль з метою протистояння наступу на соціальні права;
Ми, представники руху Нових лівих, ухвалюючи цю Декларацію, заявили про наступне:
Рух Нових лівих є світоглядно відкритою широкою коаліцією громадських ініціатив, які належать до різних секторів українського суспільства і спрямовують свої дії на мобілізацію сил соціального визволення й протесту. У складі Нових лівих представлені прибічники профспілкових, правозахисних, екологічних, молодіжні, антифашистські та інші громадських об’єднань, які ґрунтують свою діяльність на принципах автономії, пошуку консенсусних рішень, антиавторитарності і солідарності.
Прихильники різних базових організацій нашого руху дотримуються різноманітних світоглядних настанов, висловлюються проти будь-якої монополії на істину й ідеологічної зверхності та пов’язані з різними традиціями соціальної боротьби. Однак усіх нас єднає неприйняття капіталістичного поневолення та експлуатації, соціальної нерівності та привілеїв, будь-яких форм гноблення та зневаги до людської гідності.
Ми розглядаємо себе як рух антикапіталістичного опору, покликаний сприяти посиленню й організаційному оформленню низового соціального протесту проти встановлення в Україні диктатури транснаціонального або місцевого капіталу й утиску соціальних прав громадян. Наші зусилля спрямовані проти майнового розшарування, всевладдя еліт і бюрократії, комерціалізації і приватизації життя людей, знищення навколишнього середовища, неоліберальної гегемонії.
Нові ліві вважають, що чільну роль у соціальній протестній активності має відігравати загальнонаціональний страйковий рух.
Діяльність НЛ зумовлена необхідністю утвердження сучасної і відповідної викликам доби колективної ідентичності найманих трудівників як "класу для себе", а не "класу в собі", потребою формулювання та виявлення їхніх спільних соціальних інтересів.
Наш рух усіляко вітає розвиток будь-яких соціально значущих громадських ініціатив і різноманітних самоврядних форм (зокрема мистецьких проектів, "контркультурних" (комун – викидаємо), житлових об'єднань), що непідпорядковані логіці прибутку та авторитарним ієрархіям і зважають на існуючий у світі лібертарний досвід автономної дії.
Нові ліві висловлюються за гуманізацію основних соціальних інститутів, засуджуючи репресивні практики, зокрема в освітній сфері та сімейних стосунках.
Ми заявляємо про свою готовність чинити опір проявам дискримінації за будь-якими – статевими, етнічними, расовими, релігійними – ознаками; висловлюємося проти націоналізму, шовінізму, клерикалізму, ксенофобії, сексизму і закликаємо до докорінної денацифікації українського суспільства.
Нові ліві особливо наголошують на пріоритетності боротьби за рівноправність жінок, яка неможлива без змін у принципах організації суспільства України, загальних засадах найму та ставленні в суспільстві до співвідношенням між професійними та сімейними обов'язками, а також громадського засудження традицій патріархального панування.
На нашу думку, соціально справедливий, тож відповідальний за життєві шанси людей, устрій неможливий там, де руйнується довкіклля, і, навпаки, шлях до екологічно відповідального господарювання може бути відкритий тільки в суспільстві, яке насправді ставить за мету соціальне звільнення людини. Небпезпека криється не в техніці і нових технологіях як в таких, а в безконтрольному їх використанні, що перетворює технологічні новації не на засіб поліпшення якості життя, а на джерело нових, небезпечних для довкілля ризиків.
Ми також підтримуємо і рухи на захист прав споживачів тією мірою, якою їхні дії спрямовані на обмеження логіки прибутку.
Нові ліві виходять з надзвичайної небезпечності тенденцій до мілітаризації міжнародних відносин, розглядають себе як рух миротворчої дії і підтримують ідею позаблокової і нейтральної України.
Усі ми незалежно від поглядів, які сповідуємо – марксисти, лібертарії (анархісти), соціал-демократи, екосоціалісти – єдині у своїй відданості ідеям соціального визволення та самоорганізації й прагнемо до перевлаштування суспільства на соціалістичних засадах.
Нашою метою є вільне суспільство соціальної справедливості, яке ґрунтується на громадському самоврядуванні та солідарній відповідальності людей за життєві шанси інших. У такому суспільстві, де вільний розвиток кожного становить умову вільного розвитку всіх, має бути унеможливлений поділ на бідних і багатих, радикально зменшене соціальне відчуження; втілений принцип справедливості у виробництві, розподілі та споживанні благ; забезпечена гуманізація всіх сфер життя; праця перетворена із способу одержання засобів існування на засаду творчого самоствердження людей; унеможливлене руйнування довкілля.
Ми робимо свій вибір на користь соціального прогресу, наголошуючи на тому, що нерівність є не лише аморальною, але й економічно неефективною.
Ми підкреслюємо, що цінність і гідність людини не залежить від її трудової корисності.
Ми протиставляємо заклик до соціальної мобілізації фаталістичному схилянню перед владою капіталу.

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Групи допоможуть Вам знайти людей за інтересами, зібрати однодумців в одному місці, спілкуватися з ними, об'єднуватися навколо досягнення однієї мети