Обговорення → Перегляд теми

Преамбула Видалити тему

Павло Славинський Четвер, 23:38, 03.09.09
Будь-який документ відкривається преамбулою. Хоча сама по собі преамбула не має юридичного значення, вона задає тональність всьому документу.
Преамбула Конституції України в редакції 1996(2004) року:
Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,
виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24
серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
Павло Славинський Четвер, 23:39, 03.09.09
Преамбула проекту Конституції від Ющенка:
Український народ - громадяни України всіх національностей,
виражаючи свою суверенну волю,
спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди і соборності України,
усвідомлюючи себе невід'ємною частиною європейської спільноти,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, утвердження соціальної справедливості,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну соціальну правову державу,
сповнений відповідальності перед Богом, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
Павло Славинський Четвер, 23:40, 03.09.09
Преамбули інших Конституцій:
Конституція Пилипа Орлика:
http://www.nbuv.gov.ua/articles/history/1710cnst.htm
(довгий текст, короткий виклад історії Війська Запорізького від хозар до Бендер) Останні 2 фрази, що, власне, як мені здається, нас і цікавлять:
>А оскільки колишні гетьмани Запорозького війська, лишаючись під московськими самодержцями, осмілювалися присвоювати собі над слушність і право самодержавну владу, якою були значно надвередили давні порядки, права та вольності військові не без всенародного утяження, отож ми, генеральна старшина тут присутня, і ми, отаман кошовий із Запорозьким військом, запобігаючи надалі такому безправству найбільше під сей для того діла вигідний час, коли Запорозьке військо вдалося під протекцію найяснішої королівської величності шведської і тепер її кріпко й непорушне тримається не для чого іншого, тільки для поправи й підняття впалих своїх прав та вольностей військових, домовилися і постановили з ясновельможним його милістю паном Пилипом Орликом, нововибраним гетьманом, аби не тільки його вельможність при щасливому своєму гетьманському володінні, непорушне дотримував усіх тих, що тут ідуть написані, пунктів, договорів та постанов, собою попрясяжених, а також, щоб вони були дотримані і збережені неодмінно і за інших, що будуть потім, гетьманів. Вони мають у собі таке.


Конституція США
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog/law/usa_const.htm
Ми, народ Сполучених Штатів, щоб створити досконаліший союз, установити правосуддя, забезпечити внутрішній спокій, запровадити спільну оборону, сприяти загальному добробуту та убезпечити нам самим і нашим нащадкам блага свободи - видаємо і встановлюємо цю Конституцію для Сполучених Штатів Америки

Конституція Франції (англійський переклад)
http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp
The Government of the Republic, in accordance with the Constitutional statute of June 3rd 1958, has proposed,
The French people have adopted,
The President of the Republic hereby promulgates the Constitutional statute worded as follows:
PREAMBLE
The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946, and to the rights and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004.
By virtue of these principles and that of the self-determination of peoples, the Republic offers to the overseas territories which have expressed the will to adhere to them new institutions founded on the common ideal of liberty, equality and fraternity and conceived for the purpose of their democratic development.

Конституція Литви
http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog/law/lit_konst1.htm
Литовський народ, який створив багато віків тому Литовську державу;
заклавши її правовий фундамент у Литовських Статутах та Конституціях Литовської Республіки;
котрий віками рішуче захищав свою свободу й незалежність;
який зберіг свій дух, рідну мову, письменність і звичаї;
втілюючи природне право людини та народу вільно жити й творити на землі своїх предків - у незалежній Литовській державі;
піклуючись про національну злагоду на землі Литви;
прагнучи відкритого, справедливого, гармонійного громадського суспільства і правової держави, волею громадян відродженої Литовської держави приймає і проголошує цю КОНСТИТУЦІЮ.

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Групи допоможуть Вам знайти людей за інтересами, зібрати однодумців в одному місці, спілкуватися з ними, об'єднуватися навколо досягнення однієї мети