Обговорення → Перегляд теми

Питання №1. Що потрібно для створення всеукраїнської громадської організації? Видалити тему

Мітрай Лисенко Четвер, 15:27, 24.09.09
Які документи, команда, гроші..
Олександр Клімашевський Понеділок, 00:03, 12.10.09
Підтримую. Але цікавить процедура створення локальної (регіональної молодіжної ГО). Буду вдячний за відповідь.
Павло Полуботок Четвер, 22:59, 15.10.09
для В(М)ГО
1.Протокол зїзду (не менше 3х осіб)
2.Протоколи зїздів регіональних (себто по одному на регіон) не менше 2/3 від кількості областей+АРК
3.Заява керівників із зазанченням ПІБ+місце реєстрації що в паспорті.
4.Квитанція за оплату реєстраціїного мита (для ВГО та місецвих ГО,МГО реєстраційний внесок не сплачує)
5.Дві копії Стутуту.

Для локальної МГО, що НЕ Є ОСЕРЕДКОМ ВМГО те ж саме без п.п.2 і 4.
Мітрай Лисенко П'ятниця, 00:22, 16.10.09
ГРОМАДСЬКI ОРГАНІЗАЦІЇ

Законодавчі акти, що визначають порядок створення, реєстрації (легалізації) та діяльності громадських організацій:

Закон України "Про об’єднання громадян" (N 2460-ХІІ від 16.06.92 р.);
Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації (N 281-ХІV від 01.12.98 р.);
Закон України "Про організації роботодавців" (N 2436-III від 24.05.2001 р.);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян" (N 140 від 26.02.93 р.);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян" (N 143 від 26.02.93 р.);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян" (N 144 від 26.02.93 р.);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні" (N 145 від 26.02.93 р.);

Порядок реєстрації громадських організацій

Документи, що подаються для реєстрації громадської організації
Згідно зі статтею 15 Закону N 2460-ХІІ та пункту 3 Положення N 140, до реєструючого органу подається заява встановленого зразка, підписана не менш як трьома засновниками об’єднання громадян або їх уповноваженими представниками. Їхні підписи повинні бути засвідчені в установленому порядку.
До заяви додаються:
1) статут (положення) в двох примірниках.
Статут повинен містити:
- назву об’єднання громадян (повну, а також скорочену відповідно до частини третьої статті 12 Закону N 2460-ХІІ), його статус та юридичну адресу;
- мету та завдання об’єднання громадян;
- умови і порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього;
- права і обов’язки членів (учасників) об’єднання;
- порядок утворення і діяльності статутних органів об’єднання, місцевих осередків та їх повноваження;
- джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;
- порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об’єднання;
- порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.
У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об’єднання громадян, зокрема, слід враховувати вимоги:
статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (N 755-IV від 15.05.2003 р.), згідно з якою об’єднання громадян набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом;
частини шостої статті 15 Закону N 2460-ХІІ та частини третьої статті 4 Закону N 755-IV, якими встановлено, що зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру;
2) протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут із зазначенням рішення про заснування громадської організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори керівних та контролюючих органів;
3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);
4) дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів);
5) документ про сплату реєстраційного збору;
6) відомості про засновників об’єднання громадян або спілок об’єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об’єднань громадян - назви об’єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію);
7) документ, який підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо).
У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду.
Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов’язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).
Спілка об’єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об’єднань громадян про їх вступ до спілки.

Реєстрація змін до статутних документів громадської організації

Відповідно до статті 15 Закону N 2460-ХІІ зміни до статутних документів, зареєстрованих об’єднань громадян підлягають обов’язковій реєстрації.
Для реєстрації змін, що вносяться до статутних документів об’єднання громадян, до реєструючого органу подаються:
- заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником;
- протокол з’їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення);
- статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами;
- оригінали свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян та його статуту (положення).
Для підтвердження дотримання положень статуту в частині скликання вищого керівного органу громадської організації для реєстрації змін до статутних документів додатково подаються матеріали, що підтверджують правомочність зборів (з’їзду, конференції).
У разі внесення до статутних документів змін, що пов’язані із зміною місцезнаходження об’єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об’єднання.

Розміри збору за державну реєстрацію громадської організації*

Вид об'єднання громадян Розмір збору
всеукраїнські 10 НМДГ
міжнародні 2,5 НМДГ і 250 доларів США (за наявності ліцензії НБУ) або еквівалент у валюті України за офіційним обмінним курсом НБУ на час сплати
місцеві об’єднання, а також місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань:


а) міжобласні, обласні, київські і севастопольські міські 5 НМДГ
б) міжрайонні, районні, міські, сільські, селищні 2,5 НМДГ
--------------------
* Установлені Постановою Кабінету Мністрів N 143 від 26.02.93 р.

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.
Дитячі громадські організації та професійні спілки від сплати реєстраційного збору звільняються.
Реєстрація змін, що вносяться до статутних документів об’єднань громадян, проводиться безоплатно.
Органам, що здійснюють реєстрацію об’єднань громадян, надано також право знижувати розмір збору, але не більш як на 50 відсотків.
Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, зараховуються до державного бюджету.
Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію місцевих об’єднань громадян, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, а також кошти, одержані від сплати зборів за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію місцевих об’єднань громадян і місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Легалізація громадських організацій шляхом письмового повідомлення

Відповідно до статті 17 Закону N 2460-ХІІ громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення.
Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку.

Порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав

Порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні регулюється Положенням N 145 і здійснюється Міністерством юстиції України.

Заява для реєстрації структурного осередку та представництва організації зарубіжної держави
Для реєстрації структурного осередку, крім представництва, представники громадської організації зарубіжної держави подають заяву до Мін’юсту.
До заяви додаються:
1) документ, що підтверджує легалізацію громадської організації зарубіжної держави;
2) статут (положення) громадської організації зарубіжної держави;
3) рішення про створення структурного осередку;
4) статут (положення) структурного осередку;
5) відомості про склад керівництва вищих статутних органів структурного осередку (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), номер телефону);
6) документ про сплату реєстраційного збору.
Документи, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту повинні бути легалізовані відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням порядку, передбаченого національним законодавством країни громадської організації.
Для реєстрації представництва подаються заява та документи, зазначені у підпунктах 1, 2 і 6, а також довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлена відповідно до законодавства країни, де вона видана (із зазначенням терміну її дії прізвища, імені представника, його громадянства, місця проживання, повноважень).

Термін розгляду заяви
Заява про реєстрацію структурного осередку за наявності всіх необхідних документів розглядається в двомісячний термін. У необхідних випадках Мін’юст проводить перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.
При розгляді питання про реєстрацію структурного осередку можуть бути присутніми представники громадської організації зарубіжної держави.

Відмова в реєстрації
Якщо статутні документи структурного осередку або інші документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству України, Мін’юст приймає рішення про відмову в реєстрації структурного осередку.
Рішення про відмову в реєстрації структурного осередку в 10-денний термін надсилається заявникові.

Збір за реєстрацію
Збір за реєстрацію структурних осередків громадських організацій зарубіжних держав в Україні установлений у розмірі 500 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати.
За реєстрацію структурних осередків громадських організацій інвалідів розмір реєстраційного збору знижується на 50 відсотків.
Структурні осередки дитячих громадських організацій від сплати реєстраційного збору звільняються.
За видачу структурному осередкові громадської організації зарубіжної держави в Україні дубліката свідоцтва про реєстрацію встановлюється плата в розмірі 50 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати.
Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, зараховуються до державного бюджету.

Реєстрація символіки об’єднань громадян

Відповідно до законодавства України об’єднання громадян можуть мати власну символіку, яка підлягає обов’язковій реєстрації у порядку, визначеному Постановою N 144.
Для реєстрації символіки об’єднання громадян подається заява до Мін’юсту, яка підписується двома членами центрального статутного органу об’єднання громадян.
До заяви додаються:
1) положення про символіку об’єднання громадян;
2) опис символу і відмітного знака (у 3-х примірниках);
3) рішення центрального статутного органу про затвердження положення та опису (у 3-х примірниках);
4) зображення символіки;
5) документ про сплату реєстраційного збору;
6) копії свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян та його статуту.
Положення про символіку повинно визначати види символіки, порядок її виготовлення, зберігання і використання.

Розміри збору за реєстрацію символіки об’єднань громадян*

Вид об'єднання громадян Розмір збору
всеукраїнські та місцеві 4 НМДГ
міжнародні 2 НМДГ і 100 доларів США (за наявності ліцензії НБУ) або еквівалент у валюті України за офіційним обмінним курсом НБУ на час сплати
структурні осередки громадських організацій зарубіжних держав в Україні 200 доларів США (за наявності ліцензії НБУ) або еквівалент у валюті України за офіційним обмінним курсом НБУ на час сплати
--------------------
* Установлені Постановою Кабінету Мністрів N 144 від 26.02.93 р.

Терміни реєстрації
Заява про реєстрацію символіки об’єднання громадян за наявності всіх необхідних документів розглядається у двомісячний строк.
У разі реєстрації символіки об’єднання громадян заявникові видається свідоцтво встановленого зразка.
Іван Націонал-ідеаліст П'ятниця, 19:24, 16.10.09
а як легалізувати всеукраїнську? І осередки тоді яким чином створюються?
Алекс Кухарчук Середа, 18:13, 21.10.09
Осередки спочатку створюються на установчіх конференціях, ще до проведення Установчого Зїзду... там обирається керівник і приймається проект статуту ГО...
потім після отримання свідоцтва і реєстрації статуту в мінюсті ... йдете до нотаріуса завіряєте 26 копій стату і 26 копій свідоцтв і відсилаєте до своїх обласних представників .. вони у відповідності до статуту скликають Конференцію (Збори)обирають всі необхідні органи ... підтверджують факт створення осередку і подають протокол разом з копіями з центру і всіма документами, які вам скажуть принести в обл управлінні юстиції йдете здаватися до цього самого управління
Допитливий громадянин Вівторок, 04:38, 05.01.10
Тобто за кожен осередок не треба платити нотаріусу?В заяві про осередки де пише дані про легалізацію просто прочерк?
Віталій Гаркавенко Неділя, 14:12, 24.01.10
В мене є одне питання... Чи має ГО вести бухгалтерію та систематично звітувати перед податковою?
Поясніть будьласка детальніше!?
Ден Свириденко Понеділок, 01:37, 25.01.10
Одним з найпроблематичніших питань на практиці залишається вимоги від Мінюсту до Статуту (формально вони прописані в Законі про ОГ, проте є нюанси). щодо юрадреси, якщо немає офісу для оренди чи є ризик нетривалої оренди за певною адресою, є сенс реєструвати (юридично) організацію за місцем проживання одного із засновників (мешканець Києва), проте тоді необхідна довідка форми 3 із ЖЕО і заява членів сім"ї, що не заперечують, щоб за вказаною адресою знаходилась ГО. + не забувайте вставати на реєстрацію у соцфондах, ПФ, ДПІ (береться довідка про ознаку неприбутковості – подається заява 1-РН) та отримати печатку, рахунок і т.д.
Щодо осередків: мінюсту подається список осередків у формі згідно вимог ПОСТАНОВА КМУ від 26 лютого 1993 р. N 140 Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян. (дані про лег-ю - прочерк)+протоколи осередків із делегатами. Легалізуються(без прав юрососби)осередки: нот. заява не менше 3 засновників осередку+нот. копія статуту ВМГО+оригінал статуту осередку+протокол осередку і делегати, + що захоче місцеве управління мінюсту (в кожного свої таракани).
щодо звітності: так як зареєстрована ГО є юрособою, веде бухоблік, здає фінзвітність. Поквартально у соцфонди і ДПІ (звіт неприбуткових орг-й), щомісячно в ПФ. Нездача звітності — від 170 гр. (наразі маємо спір з ДПІ з цього питання, як платити штраф ГО, якщо вона неприбуткова, обігових коштів немає).
Василь Мудло Субота, 21:00, 25.06.11
реєструвати ВГМО потрібно в Києві, чи можна в будь-якому обласному центрі?

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Групи допоможуть Вам знайти людей за інтересами, зібрати однодумців в одному місці, спілкуватися з ними, об'єднуватися навколо досягнення однієї мети