Ідеї → Еволюція кооперативної ідеї в сільському господарстві, її законодавче відродження

Неділя, 10:38, 03.04.11
Евгений Тимошенко
Ідею підтримують: 12
Формально-юридично кооперативна організація праці в сільському
господарстві існувала й впродовж усього періоду панування радянської
влади. Причому в законодавчій регламентації становища кооперативів,
особливо в перший період її існування, були позитивні риси. Зокрема, це
виявлялось у наявності різноманітних форм кооперування, законодавчого
закріплення демократичних засад створення і діяльності
сільськогосподарських кооперативів.

Коментарі

Історичний досвід певних періодів розвитку сільськогосподарської
кооперації доводить, що вона може бути надійною організаційно-правовою
формою успішного подолання кризових явищ у сільському господарстві та
запорукою його відродження.
Проте здебільшого примусовий і масовий характер організації
кооперативів, зведення їх згодом лише до колгоспної форми, існування на
державних землях – все це поступово знецінювало їх значення як
кооперативних структур, позбавляло власної творчої ініціативи, що врешті
решт призвело, по суті, до їх значного одержавлення.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.