Ідеї → створити керовану систему для досягнення стрімкого розвитку і розбудови України на базі самодостатніх регіонів

П'ятниця, 03:44, 17.12.21
Роман РЕВЕДЖУК
Ідею підтримують: 0
ІДЕЯ ЗМІН
Моя програмна мета: створити керовану систему для досягнення стрімкого розвитку і розбудови України на базі самодостатніх регіонів (територіальних громад) шляхом впровадження інноваційних програм національного і регіонального розвитку, розкриття та використання наявного потенціалу кожного українця, забезпечення регіонального лідерства України.

Соціально-економічне завдання - створення в масштабах України фінансово, енергетично, продовольчо та соціально самодостатніх регіонів (територіальних громад), які визначають і корегують свої стратегічні та поточні пріоритети; широко впроваджують інноваційні технології, створюючи нові високооплачувані робочі місця, екологічно безпечні та комфортні умови життя для своїх мешканців, забезпечуючи комплексну глибинну переробку усієї наявної сировини та відходів, отримання продукції з максимально можливим рівнем доданої вартості; які забезпечують постійне зростання доходів населення; нарощують свій експортний потенціал; створюють умови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів та функціонально повних команд, здатних взяти на себе відповідальність за створення нових «точок росту» та поширення уже апробованого позитивного досвіду в масштабах усієї України.

Форми реалізації:

Практичне досягнення визначеного завдання відбувається шляхом впровадження цільових регіональних програм (Програми регіонального розвитку) у формі конкретних інноваційних проектів.

Терміни реалізації:
Терміни вирішення завдань залежать від умов у кожному конкретному регіоні.
Адміністративно-організаційна підготовка і запуск проекту потребує до 3-х місяців.
Для вирішення поставленого завдання у регіоні повинна бути створена відповідна Система зі своєю власною інфраструктурою.

Важливими елементами цієї системи та її інфраструктури є:

підтверджена готовність організації дешевого та довгого фінансування під самоокупні проекти органів місцевого самоврядування;
можливість заведення безповоротного фінансування;
наявність колективу фахівців, які здатні організувати досягнення поставлених цілей і готові забезпечити отримання очікуваного результату (3 чол.);
наявність функціонально повної команди різногалузевих спеціалістів (11 чол.), які володіють комплексом знань та технологій, здатних забезпечити отримання на території продукції з найвищим рівнем доданої вартості (в іншому разі отриманий початковий фінансовий ресурс буде просто проїденим);
«Інформаційно-Технологічний і Методичний Центр» (ІТЦ) з вузлом зв’язку, базами даних, власною інфраструктурою та системою підтримки інноваційної ініціативи на території;
принципово нова система підготовки кадрів, націлена на комплектування функціонально повних команд спеціалістів, які здатні забезпечити створення нових «точок росту» та поширення апробованого позитивного досвіду в масштабах усієї території;
реальний доступ до існуючих на території об’єктів виробничо-промислової інфраструктури та кадрового ресурсу для точкового поетапного введення в експлуатацію демонстраційних самоокупних виробництв (проектів).
Що має бути зроблено в першу чергу для досягнення поставленої цілі:

1. Продемонстровано політичну волю у вигляді прийняття необхідних рішень міських/обласних рад якими буде створено систему для управління процесами у вигляді Комітету територіального захисту, наділено учасників необхідними повноваженнями, запущено механізм залучення зовнішнього (позабюджетного) початкового фінансування під самоокупні регіональні проекти (в т.ч. безповоротного), надано реальний доступ до об’єктів місцевої промислово-виробничої інфраструктури та людських ресурсів;

2. Визначено та погоджено із населенням (територіальні громади та органи місцевого самоврядування) стратегічні пріоритети розвитку території на 10 років та цілі на поточний рік;

3. Створено Центр покращення інвестиційного середовища та комплексного розвитку території;

4. Створено Регіональну раду з питань імпортозаміщення;

5. Створено Регіональний «Інформаційно-технологічний та методичний Центр»;

6. Створено Регіональний мультимовний інформаційний портал «Регіональні виробники та їх продукція»;

7. Створено регіональний ТехноАгроПарк;

8. Організовано залучення зовнішнього фінансування під наведені вище демонстраційні регіональні самоокупні виробничі проекти;

9. Розпочато поетапне введення в експлуатацію демонстраційних самоокупних виробництв;

Оцінка роботи буде здійснюватись по наступних показниках:

1. Забезпечення системної енергетичної, продовольчої, фінансової та соціальної самодостатності територіальних громад;

2. Розширення «кошика товарів», які виробляються на території громад і які здатне викупити населення при наявному рівні доходів (завдання – постійно розширювати перелік місцевих товарів у корзинці та збільшувати купівельну спроможність населення);

3. Зниження рівня безробіття серед працездатного населення території до повної ліквідації;

4. Зростання рівня доходів усіх прошарків населення громади (працюючих, пенсіонерів, дітей, непрацездатних тощо);

5. Створення екологічно чистого середовища для нормального фізіологічного існування і духовного розвитку населення.

В існуючих умовах (окупація Криму, військова агресія та багаторазове зростання підривної, в тому числі і диверсійної діяльності Росії) для максимально оперативного отримання очікуваних результатів та створення на рівні областей ефективної системи управління.

ПРОПОНУЮ:

1. Створити на рівні областей Комітет територіального захисту та затвердити його Положення на сесії обласної Ради (документ готовий);

2. Затвердити постановою Комітету територіального захисту Регламент Уповноважених Комітету (документ готовий);

3. Наділити нашу команду (фахівці-управлінці, розробники концепцій, програм і проектів регіонального/національного розвитку) необхідними повноваженнями, а створеним органам управління надати необхідний адміністративно-правовий статус.

Більш детальна інформація щодо створення на рівні території керованої системи управління процесом досягнення поставлених цілей буде надана під час зустрічі із членами команди.

Коментарі

Немає коментарів
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.