Ідеї → Український Соціал-Nаціоналізм

Неділя, 17:10, 14.03.10
Соціал Nаціоналіст
Ідею підтримують: 11
Основною містичною ідеєю Соціал-Націоналізму є витворення, замість купи розрізнених індивідуумів механічно об’єднаних назвою «українці» та наявністю українського паспорта, Національної надспільноти – єдиного біологічного організму, який буде складатися з Нових Людей – фізично, інтелектуально й духовно розвинутих осіб. З маси індивідуумів має постати Нація, а зі слабкої сучасної людини – Надлюдина.

Соціал-Націоналізм спирається на ряд основоположних принципів, що чітко вирізняють його серед інших правих рухів. Це своєрідна тріада: Соціальність, Расовість, Великодержавність.

І. Соціальність. Ми змагаємо до створення гармонійної Національної спільноти. Ми стверджуємо, що різка соціальна розмежованість призводить до загнивання й розпаду Духу національної спільноти, а також до плекання егоїзму. Ми не відмітаємо існування багатих (за умови, якщо матеріальні цінності здобуті ними чесною та соціально-корисною працею), але відкидаємо можливість існування бідних. Кожен Українець без уваги на характер виконуваної роботи повинен мати гідний соціальний статус і матеріальне забезпечення. «Соромно бути бідним у багатій країні, ще більш соромно бути багатим у бідній країні».
З принципу Соціальності випливає наше повне заперечення демократії та лібералізму, які породжують розбиттгя Нації на ізольовані одиниці та владу сірого натовпу над видатними особистостями (охлократію). Замість цього ми висуваємо ідеї Національної солідарності, природньої ієрархії та дисципліни, як основи нашого нового суспільства. Не «демократичне голосування» юрби, яка не може дати ради власному життю, не те що життю Держави, а природній відбір найкращих представників Нації – природжених вождів-провідників. Той, хто вважає, що подібна система влади є неприйнятною, нехай подумає, а чи прийнятна сучасна владна система, за якої проститутка й академік мають рівне право голосу, де здеградований наркоман або педераст однаково цінується на виборах із командиром танкової дивізії. Люди від природи народжуються з різними здібностями та можливостями і тому найбільше щастя людини – коли вона знаходить власне місце в Національній ієрархії та сумлінно виконує своє життєве завдання.

ІІ. Расовість. Весь наш націоналізм ніщо – замок на піску, без опертя на фундамент крові, фундамент Раси. Традиційному (післявоєнному, постоунівському) націоналізму притаманно ставити воза поперед коня – заявляти, що Нація це мовний, культурний або територіально-економічний феномен. Ми, безумовно, не відкидаємо значення духовного та культурно-лінгвістичного чинників, а також територіального патріотизму. Але, на наше глибоке переконання, все це – лише похідні від нашої Раси, нашої Расової природи. Якщо Українська духовність, культура та мова унікальні, то це тільки тому, що унікальною є наша Расова природа. Якщо Україна – земний рай, то лише тому, що наша Раса перетворила її на нього.
Відповідно, лікування нашого Національного організму необхідно починати з Расового очищення Нації. І тоді в здоровому Расовому тілі відродиться здоровий Національний Дух, а з ним культура, мова і все інше. Крім питання чистоти, ми повинні звернути увагу також на питання повноцінності Раси. Українці – це частина (причому одна з найбільших і найякісніших) європейської Білої Раси. Раси-Творця великої цивілізації, найвищих людських досягнень. Історична місія нашої Нації у це переломне сторіччя – очолити й повести за собою Білі Народи всього світу в останній хрестовий похід за своє існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства.

ІІІ. Великодержавність. Ми заміняємо гасло «Незалежна Україна» гаслом «Велика Україна». Українці – Нація з давньою імперською історією. Упродовж свого існування Українці мали щонайменше дві наддержави – Велику Скіфію і Київську Русь. Завдання нинішнього покоління створити Третю імперію – Велику Україну. І це питання, як не дивно, не стільки політичне, скільки біологічне. Будь-який живий організм у природі стремить до розширення, розмноження, збільшення. Цей закон універсальний і для інфузорії-туфельки, і для людини, і для Нації-Раси. Зупинка, припинення розвитку означає в природі згасання – смерть. Гальмування зросту чисельності населення приводить до біологічної смерті Нації, припинення політичного розширення і занепаду Держави. Тисячі разів ми чули стенання псевдо-націоналістів про пригноблення нас поляками й Москвою, їх прокльони на адресу імперій. Соціал-Націоналізм не такий, він стверджує – якщо ми сильні, то ми візьмемо все, що належить нам за правом і навіть трохи більше, ми побудуємо свою Наддержаву-Імперію – Велику Україну, яка буде законною правонаступницею Скіфської та Києво-Руської імперій. Якщо ж ми слабкі, то нам і місце серед підкорених помираючих народів. Тому що така Природа! Вибір за нами!

Таким чином, Соціал-Націоналізм піднімає на щит усі давні Українські Арійські цінності, забуті в сучасному суспільстві. Тільки їх відродження і втілення в життя групою фанатичних борців може призвести до остаточної перемоги Європейської цивілізації у світовій боротьбі.

На цьому стоїмо, і не можемо інакше!

Коментарі

очищення нації, надлюдина, імперіалізм...Неофашизм
Юрій Сугак 00:51
в ряду грубі помилки.
якщо з очищення нації при радикальних (так, саме радикальних) поглядах питання надлюдини може постати, то "надлюдина" чи очищення нації до імперіалізму абсолютно не відноситься. а куди той неофашизм притулили взагалі неясно.
Олександр Зозуля 13:24
Цей ряд з основних тез вищевказаної статті, а неофашизм - висновок.
Соціал Nаціоналіст 16:44
Жидам скрізь фашизм мерещиться...
Олександр Зозуля 16:53
Навпаки - фашистам скрізь мерещаться євреї)))
Циркуль Українець 22:45
як шо вже на то пішло то ми нацисти
Олександр Зозуля 11:18
Я можу помилятися, але мені здається нацизм - це назва суто німецького різновиду фашизму.
МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ

избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,
И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов,
РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ.

Согласно этому наши соответственные правительства через представителей, собравшихся в городе Сан-Франциско, предъявивших свои полномочия, найденные в надлежащей форме, согласились принять настоящий Устав Организации Объединенных Наций и настоящим учреждают международную организацию под названием «Объединенные Нации».
Соціал Nаціоналіст 20:38
Ну і об"єднуйтесь собі на здоров"я, а Українці варті того щоб зберегти свою унікальність та окремішність.
-6
Братья и сестры! Бойцы Красной Армии и Флота! К вам обращаюсь я...
Друзья мои... Все силы на разгром врага - фашистскую нечисть!
Наше дело правое, победа будет за нами!
Соціал Nаціоналіст 16:43
Твоєї "краснай арміі" вже 65 років як не існує.
Marian Kozbur 16:49
Як мені жалко таких людей ))
Циркуль Українець 22:45
правое дєла в правих партіях
+1
Підтримую
Підтримую
все основные мысли нагло скомунижжены у Максима Калашникова
Соціал Nаціоналіст 21:39
у Калашнікова ні слова нема про соціальність і расовість.
Підтримую
Невідомий користувач 14:08
0
Примитивно. Правильно так :
1. Мы формируем рассу по таким -то параметрам например аграрную на 30% промышленную на 30% лесную 10% (заповедников 10% территории) остальное свалка потому что ума не зватает.
2. Мы делаем технологии - жизненный уклад - как устав вармии это хорошо это плохо где хорошо это бонус плохо это налог для умных и так - то для неисправимых . То есть это допустимо это нет. Кодекс - перечень зла.
3. Мы ставим цели :
- выживание
- споддержка
- доминирование
- завоевание
- продвижение в пространстве.
4. Мы хотим видеть будущее таким : высокотехнологичекский рай.
А непонятно что как лозунг стоит сложить подальше в шкаф и никому не показывать, итак никто не понимает но все боятся - там где непонимание там лицемерие.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.