Ідеї → ГОТОВ ПОМОГАТЬ!!! (в продолжение моей предидущей идеи)

Середа, 05:04, 06.05.09
Алекс Кухарчук
Ідею підтримують: 4
В предидущем посте я "толкнул" идею создония на местах ОСН (органы самоорганизации населения) и ОСББ (объединения совладельцев багатоквартирных будыночков)...
Их создание может решить сразу несколько задач - создание новых рабочих мест и реальное местное самоуправление с возможностью влияния на свой ареал проживания.

В развитие идеи ПРЕДЛАГАЮ:
1. Краткое пояснение что к чему по поводу ОСН (см. ниже)
2. Помощь в оформлении документов и, возможно, проведении подготовки к созданию ОСН в Киеве (как будет позволять время и мои силы)
P.S. ОСББ рассмотрю позже, а пока можно зайти на сайт моего не любимого общественного деятеля И. Шевченко и посмотреть все доки по ОСББ там http://ukrhromada.org//?idm=1208800711&idn=1222698212

Для всех желающих моб. 80672320308


А теперь очень кратко по ОСН

ЩО ТАКЕ ОСН?
ОСН - це об’єднання громадян за територіальним принципом проживання, для вирішення нагальних потреб ареалу проживання.
Види:
- будинкові
- вуличні
- квартальні
- мікрорайонні (за територією ЖСК)
- районні
ОСН є юридичною особою, має свідоцтво про державну реєстрацію, розрахунковий рахунок, печатку та власність.
Головні завдання ОСН (за законом):
- представляти і захищати інтереси громадян, що проживають на території ОСН, перед органами місцевого самоврядування, органами державної влади, юридичними особами;
- покращувати організацію проживання громадян та вдосконалювати господарювання на території ОСН;
- забезпечувати задоволення побутових, культурних, соціальних та інших потреб жителів шляхом сприяння в наданні їм відповідних послуг.
Що встановлюється міськими радами, як завдання ОСН (збірка з різних міст):

1. Представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади.
2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами.
3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів.
4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення.
5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам»яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об»єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
6. Здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності квартального комітету (комітету мікрорайону), житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт.
7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам»яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.
8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім»ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім»ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування.
9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.
10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.
11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності квартального комітету (комітету мікрорайону).
13. Сприяти депутатам місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи за місцем проживання виборців.
14. Інформувати громадян про діяльність квартального комітету (комітету мікрорайону) організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
15. На вимогу громадян надавати довідки:
про склад сім»ї;
про місце проживання;
про осіб, які знаходяться на утриманні;
характеристику;
про утримання допоміжного господарства;
про здачу в найм житла;
про догляд за дітьми чи людьми похилого віку;
про вирощування с/г продукції;
про засвідчення особи при втраті паспорта;
засвідчення підпису громадян;
інші довідки за погодженням з виконкомом міської ради.
16. Залучення на договорних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку території відповідного квартального комітету чи мікрорайону.
17. Сприяння вирішенню питань збирання, транспортування та утилізації побутових відходів.
18. Підготовка пропозицій щодо проектів місцевих програм охорони довкілля.
19. Сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.
20. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.
21. Винесення на розгляд зборів громадян питання щодо самооподаткування.
22. Виконання інших доручень міської ради та її виконкому.
23. ОСН здійснюють контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених житлових будинках ремонтних робіт.
24. ОСН долучаються до планування забудови території ОСН шляхом обов’язкової участі в обговоренні проектів містобудівної документації. За окремим рішенням місцевої ради ОСН може бути надане право обов’язкового узгодження проектів землевідведення під забудову на його території.
25. ОСН можуть лобіювати перед місцевою радою та міським чи сільським головою питання про відкриття нового магазину, подання соціальної допомоги мешканцям, введення нового чи відміну наявного транспортного маршруту, відкриття школи, дитячого садка, молодіжного клубу, спортивної секції, ремонт та реконструкцію комунальних мереж або будинків, благоустрій території, проведення свят, публічних акцій та інше.
26. ОСН разом із депутатами місцевих рад визначають пріоритети у використанні коштів з депутатського фонду, що надаються з місцевих бюджетів, домагаючись спрямування їх на допомогу виборцям.
27. Місцевою радою ОСН може бути передано повноваження з контролю за розподілом коштів, які збираються з квартплати мешканців території ОСН, та коштів, призначених для проведення капітального ремонту будинків. ОСН разом із представниками ЖЕКу можуть визначати перелік та обсяг ремонтних робіт, брати участь у виборі виконавців ремонтних робот та прийнятті виконаних робіт.
(перелік завдань визначається делегованими міською радою повноваженнями)ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОСН
1. Створення ініціативної групи мешканців
2. Перепис всіх мешканців будинку та підрахунок їх кількісті.
3. Проведення зборів
За законом:
Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

1. На зборах (конференції) мешканців за місцем проживання приймаються рішення про:

а) ініціювання створення органу самоорганізації населення;

б) назву органу самоорганізації населення;

в) основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;

г) територію, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення, кількість населення;

д) обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси мешканців - учасників зборів (конференції) у міській раді;

е) доручення ініціативній групі щодо подання до міськради заяви про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

4. Підготовка заяви
5. Підготовка протоколу (протокол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності органу самоорганізації населення )
6. Підготовка списку учасників зборів. (список учасників зборів (конференції), за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси та підпису кожного учасника зборів (конференції) мешканців )
7. Прийняти на зборах назви ОСН
8. Лобіювання на сесії Київради
ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ:
9. Проведення зборів (положення, вибори)

10. Подача Положення на затвердження до КМР

11. Проходження реєстрації, як юридичної особи

Коментарі

пробував, ніфіга не вийшло. половина будинку - пільговики, відставні військові і мєнти і вони ні в яку не хочуть якогось ОСББ, бо це урівнює їх в правах з іншими, а морочитися з перерахуванням їх пільг на ОСББ вони не хочуть. жек паршиво, але робить все за них, існуть якісь взаємозарахуваня між Жеком, міністерствами і надавачами послуг. загалом справа потрібна, але досить складна. проблема стане в повний ріст, коли зростуть ціни за опалення і треба буде утеплювати будинки, отоді буде матеріальний стимул. плюсб в ОСББ нема впливу самого ОСББ на майно члена осбб. тобто хтось може тупо не платити і Ви йому нічого не можете зробити. в класичному кондомініумі, його модна виселти і квартиру за борга продати. тут і законодавчих змін треба.

а щодо ОСН - роками не можу второпати чому це не те саме, що і райради? навіщо створювати дублюючі структури і які переваги?
в австрии осн єто покруче райрады... там пукнуть власть не может без разрешения ОСН ... но в принципе по функционалу это действительно райрада... или мини мерия в микрорайоне
полезная информация.очень.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.