Соціалістична партія України → Програма

Зовнішня політика
Підтримують: 9 Проти: 6
Зовнішня політика України ґрунтується на солідарності з усіма демократичними силами, які поділяють принципи соціальної справедливості, демократії та гуманізму. Україна мусить зберігати позаблоковий статус. Ми не підтримуємо розширення НАТО на Схід.

Соціалісти України виступають за утвердження Нового Міжнародного Економічного і Політичного Порядку. Він повинен передбачати повагу до національного суверенітету, право на національне самоуправління, розв’язання конфліктів шляхом переговорів, припинення поставок зброї будь-яким учасникам конфліктів. Повинні існувати як глобальні, так і регіональні системи розв’язання конфліктів у всіх частинах світу. Їх слід створювати за допомогою Організації Об’єднаних Націй.

Партія вважає, що в умовах глобалізованого світу особлива роль у гарантуванні миру та справедливості як фундаментальних цінностей покладається на соціалістичні, соціал-демократичні, робітничі та інші партії, об’єднані у Соціалістичний Інтернаціонал.

СПУ послідовно відстоює євроінтеграційне прагнення України, що передбачає утвердження стандартів демократії, принципу верховенства права, гарантування і неухильне дотримання прав і свобод людини. При цьому історична і культурна близькість України до Росії обумовлюють роль нашої держави як постійного стратегічного партнера Російської Федерації.

Предметом нашої зацікавленості є розвиток і поглиблення рівноправних дружніх і взаємовигідних стосунків з Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами Співдружності Незалежних Держав.

Соціалістична партія України вважає за необхідне:

▪ Утвердити позаблоковий статус України та створити більш ефективну європейську систему колективної безпеки через якісно новий рівень співробітництва країн НАТО, України, Росії та Білорусі.

▪ Зважаючи на позаблоковий статус України, її унікальний крок – приєднання у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, активну участь у миротворчих операціях, розробити Концепцію «Україна – дім миру», відповідно до якого Україна стала б центром врегулювання військових, політичних, етнічних та інших міжнародних та регіональних конфліктів.

В результаті значно зросте міжнародний авторитет нашої держави, ефективність її зовнішньої політики, роль, як держави, що підтримує баланс сил і інтересів, в т. ч. між Заходом і Сходом, виключає ризики при здійсненні транзитної, добросусідської місії.

▪ Нарощувати зусилля в боротьбі проти міжнародного тероризму, який кинув виклик світовому співтовариству. Соціалісти підтримують ідею створення міжнародного центру протидії всім видам тероризму.

▪ Ми відкидаємо політику перетворення України на сировинний придаток лідерів світової економіки. Зовнішньоекономічні відносини необхідно будувати за принципом взаємовигідності, залучаючи зовнішні інвестиції передусім на потреби технологічного оновлення власного виробництва.

▪ Ефективне використання унікальних транзитних можливостей України, її потенціалу для розбудови регіональної інфраструктури, налагодження діалогу з Європейським Союзом та Росією щодо створення і використання зони вільної торгівлі, спрощення візового режиму для всіх громадян з метою поїздок в країни Шенгенської зони.

▪ Впровадження європейських стандартів життя. Рівень добробуту, захищеність громадянських прав і свобод, стан демократії в Європі повинні бути забезпечені вдома, в Україні;

УКРАЇНІ – ВИВАЖЕНУ І КОНСТРУКТИВНУ ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ!
Молодіжна політика
Підтримують: 8 Проти: 2
Молодь та студентство – основа майбутнього України. Безперспективність, бідність, платна освіта, труднощі з працевлаштуванням, брак власного житла – основні проблеми більшості молодих українців. Соціалісти пропонують послідовну молодіжну політику, здатну вирішити найгостріші проблеми: освіти, житла, працевлаштування, створення сім’ї. Для цього ми виділяємо сім сфер, в яких будемо визначати пріоритетні проблеми та вирішувати їх: освіта, працевлаштування, житло, здоровий спосіб життя, моральність, духовність, патріотизм.

Соціалістична партія України вважає за необхідне:
- Ухвалити новий закон про державну молодіжну політику, який надасть молодим людям реальні соціальні гарантії.
- Збільшити масштаби будівництва соціального житла для молодих сімей, молодих працівників бюджетної сфери. Запровадити будівництво нових студентських гуртожитків та капітальну реконструкцію існуючих згідно з європейськими стандартами.
- Збільшити кількість бюджетних місць у вищих навчальних закладах до 75% (нині – 50%).
- Підвищити розмір стипендій до прожиткового мінімуму.
- Видавати молодим людям безвідсотковий кредит на навчання, отримання платної вищої професійної освіти із зобов'язанням надалі відпрацювати за спеціальністю.
- Законодавчо забезпечити квотування першого робочого місця для випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів.
- Відновити систему професійної орієнтації для випускників шкіл.
- Зупинити відплив молодих спеціалістів, створити умови для залучення і закріплення в науково-технічному комплексі країни талановитої молоді.
- Розробити і ухвалити державну програму забезпечення соціальним житлом аспірантів і молодих фахівців.
- Підтримати конструктивну діяльність молодіжних організацій, спілок молодих вчених і фахівців, органів студентського самоврядування та профспілок, спрямовану на розвиток політичної культури суспільства.
- Привертати молодіжні громадські організації до волонтерської роботи з формування здорового способу життя в середніх і вищих начальних закладах. Двічі на рік проводити безкоштовний медогляд учнів і студентів.
- Розвивати будівництво державних спортивних комплексів.
- Підтримувати молодіжний культурний, спортивний і екологічний туризм.
- Розвивати історико-культурні, етнокультурні, військово-патріотичні краєзнавчі спілки і організації для дітей і молоді.
- Забезпечити безкоштовний доступ до Інтернету учням сільських і міських шкіл, студентам середніх і вищих навчальних закладах.

ТУРБОТА ПРО МОЛОДЬ СЬОГОДНІ – МАЙБУТНІЙ ДОБРОБУТ ЗАВТРА!
Органи влади
Підтримують: 7 Проти: 2
Суд
Підтримують: 7 Проти: 3
Законодавство
Підтримують: 7 Проти: 2
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами