Соціалістична партія України → Програма

Армія
Підтримують: 2 Проти: 3
Україна - позаблокова, суверенна, без’ядерна держава. Повну безпеку громадянам можуть дати тільки сучасні збройні сили. Держава повинна подбати за добробут військових, надати їм житло, гідну зарплату. Сучасний стан Збройних Сил України продовжує погіршуватися та характеризується низьким рівнем готовності військ до виконання завдань за призначенням. Якщо не вжити ефективних заходів, ЗСУ до кінця 2011 року втратять практично всі види основних озброєнь.

Держава повинна виконувати свої обов’язки перед власним народом і забезпечити всім необхідним Збройні Сили України.

Соціалістична партія України вважає за необхідне:

▪ Забезпечити повне фінансування програм реформування ЗСУ. Виділяти щорічно з бюджету на ці потреби не менше 3-х % ВВП.

▪ Внести корективи у дислокацію ЗСУ, переглянути невиправдану концентрацію військових частин лише у західних регіонах і їх відсутність у східних регіонах.

▪ Поліпшити систему підготовки військових кадрів. Відновити роботу Одеського інституту сухопутних військ.

▪ Повернути престиж і привабливість військовій службі шляхом посилення військово-патріотичної роботи з молоддю, поліпшення контрактних умов матеріального забезпечення військовослужбовців. Оклад за військову посаду і звання мусить бути не менше 80% грошового забезпечення.

▪ Підвищити безпеку населення та військового персоналу при зберіганні, утилізації та знищенні надлишкових запасів озброєння та боєприпасів. Ввести особливі форми державного страхування життя, здоров’я та майна громадян у районах розміщення баз і складів озброєння.

▪ Військовослужбовці, які проходять службу, повинні забезпечуватися службовим житлом з дня призначення на посаду до закінчення військової служби. Місце майбутнього постійного проживання військовослужбовця повинно визначатися при підписанні останнього контракту, з одночасним зарахуванням на житловий облік.

▪ Позбавлення офіцерського звання можливе лише за судовим рішенням, а не одноосібно міністром оборони.

▪ Надати право військовим пенсіонерам отримувати другу (трудову) пенсію за трудову діяльність.

▪ Збільшити розмір пенсії вдовам загиблих і померлих військовослужбовців з 30 - 40% до 75% розмірів пенсій, призначених військовослужбовцю за життя; дати право на отримання другої (власної трудової) пенсії батькам та вдовам загиблих.

▪ Підтримати становлення України як могутньої авіаційно-космічної держави, розвиток оборонно-промислового комплексу, перш за все високотехнологічних галузей.

▪ Зробити дієвим та посилити демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави. Сформувати групи цивільного контролю за видами ЗСУ та місцями дислокації частин ЗСУ. Своєчасно реагувати на порушення прав військовослужбовців, а також цивільного населення внаслідок діяльності ЗСУ. Сприяти поліпшенню формування військово-цивільних відносин, запобіганню правопорушенням у ЗСУ.

ЗА ВИСОКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОГО!
ОФІЦЕРИ – ОСНОВА АРМІЇ!
Культура
Підтримують: 2 Проти: 0
Духовне життя
Підтримують: 2 Проти: 1
Мова
Підтримують: 2 Проти: 4
Кадрова політика
Підтримують: 2 Проти: 1
Однією із вагомих причин кризи в державі є недолуга кадрова політика, яка не тільки не сприяє відтворенню кадрового потенціалу, а й призводить до втрати наявних фахівців. Після перемоги тієї чи іншої політичної сили розпочинається «кадровий голокост» , комплектування органів влади за принципом «свій – чужий». В Україні відсутня системна робота з обдарованою молоддю, підготовкою високоякісних менеджерів - управлінців.

Соціалістична партія України вважає за необхідне:

▪ Удосконалити і реалізувати програму «Обдаровані діти», в якій вибудувати персональні траєкторії навчання і професійного росту для кожної обдарованої дитини, незалежно від того, в якій сім’ї вона народилася.

▪ Організувати в кожному регіоні школи інтелектуального відбору, в які набирати дітей незалежно від майнового стану батьків і навчати їх основ наук та сучасних навиків управлінської діяльності.

▪ Всебічно підтримати учнівське і студентське самоврядування у питаннях організації навчання і відпочинку, проживання в гуртожитках, спорту, харчування тощо.

▪ Організувати стажування успішних студентів у зарубіжних вузах, провідних фірмах, в т. ч. за рахунок державного бюджету.

▪ Створити загальнонаціональний реєстр кадрів державних управлінців. Забезпечити системну роботу з резервом кадрів. Визначити перелік посад, заміна яких не повинна відбуватися зі зміною влади політичних сил.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами