Соціалістична партія України → Програма

ВРУ
Підтримують: 2 Проти: 4
Наука та освіта
Підтримують: 2 Проти: 1
Освіта і наука є підвалинами людського розвитку. Соціалісти першими в Україні виробили і реалізували програму «Сім кроків по виведенню освіти з кризи». Нашими зусиллями відновлена обов’язкова повна середня освіта, збільшено держзамовлення у вузах до 60% прийому на перший курс, збережено профтехосвіту. Вперше за роки незалежності в 2007 році на освіту виділено майже 7% ВВП (проти 5% у 2005 р.). Соціалісти послідовно підтримували Вчителя, Викладача, Вченого.

Проте проблем в освіті накопичилось дуже багато. Застаріла матеріальна, науково-лабораторна база, відсутня індустрія технічних засобів навчання, недосконалий зміст освіти і форм навчання, галопуюча інфляція і ріст цін роблять бідними педагогів. Значним є число дітей, що не ходять до школи. Неосвічена нація – деградуюча нація. Серед усіх багатств найціннішим є капітал людського інтелекту.

Соціалістична партія України вважає за необхідне:

▪ Добитися виділення на освіту не менш 8-10% ВВП. Реалізувати в усіх радах принцип: «Бюджет сім’ї починається з дитини, бюджет країни – з освіти!» Особлива увага – сільській школі. В Україні не повинно бути жодної дитини, що не навчається.
# Створити в країні сучасну індустрію виробництва технічних засобів навчання.
# Оновити механізми формування змісту освіти, повсюдно започаткувати експериментальні програми в рамках «шкіл майбутнього», запроваджувати інноваційні технології в освіті, створити мережу електронних бібліотек у вузах, школах, училищах. Підключити всі навчальні заклади до Інтернету, освітньої інформаційної мережі «Уран».
# Домогтися підвищення якості освіти, вдосконалити механізми оцінювання знань, зокрема, зовнішнього оцінювання. На законодавчому рівні виробити механізми ефективної боротьби із «псевдоосвітою», позбавляти ліцензій навчальні заклади, які не надають якісної освіти.
# Сприяти демократизації освітнього процесу, посиленню ролі педагогічних, науково-педагогічних колективів.
# Соціально захистити Вчителя, Викладача, Вихователя. Запровадити в повному обсязі ст. 57 Закону «Про освіту», ініціювати пенсійне забезпечення педагогів на рівні держслужбовців. Поновити комунальні пільги сільській інтелігенції.
# Здійснити заходи щодо доступності освіти. Вчити всіх, у кого є розум, а не лише гроші. Довести рівень держзамовлення у вузах до 75% прийому на перший курс.
# Юридично стимулювати участь роботодавців у фінансуванні і розвитку освіти. Здійснити заходи щодо обов’язкового працевлаштування молодих спеціалістів, квотування для них 5-7% робочих місць.
# Всіляко підтримувати і розвивати студентське самоврядування. Відновити ефективну мережу харчування, відпочинку, проживання студентів;
# Надати державну підтримку профтехосвіті, інтернатним та позашкільним навчальним закладам, всіляко розвивати шкільний і вузівський спорт. Фінансувати їх у пріоритетному порядку.
# Всіма наявними засобами сприяти підвищенню престижу праці Вчителя, формуванню в суспільстві високої поваги до праці педагога.

ЗРОБИМО УКРАЇНСЬКУ ОСВІТУ НАЙКРАЩОЮ В СВІТІ!
Соціальна політика
Підтримують: 2 Проти: 3
В Україні майнова і соціальна нерівність сягнула небачених розмірів. Якщо в США, європейських країнах зарплата у ВВП складає 60 – 70 відсотків, то в Україні близько 25 відсотків. Склалося 30 – кратне співвідношення між доходами 10% найбільш високооплачуваних та 10% низькооплачуваних. Частка зарплати у структурі вартості товару опустилася до 8%.

Коли сотня багатіїв в Україні володіє статками, еквівалентними 60 відсоткам ВВП, то в Німеччині сотня перших багатіїв тримає в руках лише 2 – 3 відсотки ВВП! Суспільство, в якому 95 відсотків населення працюють на 5 відсотків багатіїв, не дає жодних перспектив трудящій людині.

Соціалістична партія України вважає за необхідне:
# Докорінно переглянути політику заробітної плати і оподаткування доходів.
# Як перший крок, законодавчо закріпити ціну людської праці в собівартості продукції не менше 35 відсотків і поступово довести її до 45-50 відсотків. При цьому необхідно ув’язати цей процес з реальними законами підвищення продуктивності праці.
# Встановити погодинну оплату праці: кваліфікованої – починаючи з 25 гривень за годину, некваліфікованої – 10 гривень за годину (станом на 1 січня 2008 р.).
# Запровадити прогресивну шкалу оподаткування, яка б залежала від доходів:

o доход до 1 тисячі грн. на місяць – не оподатковується;
o при доході від 1 тисячі грн. до 10 тисяч грн. – 10%;
o при доході від 10 тисяч грн. до 50 тисяч грн. – 13%;
o при доході від 50 тисяч грн. до 100 тисяч грн. – 20%;
o при доході понад 100 тисяч грн. – 30%.

Здійснювати моніторинг коштів, які заробляються олігархічними структурами, і доводити до відома суспільства напрямки і обсяги їх використання.
# Стимулювати створення малих підприємств у сфері сервісу, в т. ч. зайнятими у виробництві і сфері послуг працівниками для роботи у вільний час, як дрібних акціонерів відповідних підприємств.
# Законодавчо закріпити оподаткування великих доходів (понад мільйон грн. за рік) у розмірі 40-50% з градацією по галузях і залежно від розміру капіталовкладень створення робочих місць і реконструкцію потужностей виробництва, інвестування в людський капітал (збільшення зарплати, вклад у розвиток освіти, медицини, спорту).
# На основі проведених заходів збільшити удвічі трудові пенсії. Залучити пенсійні фонди (для збільшення їхніх доходів) до управління орендою землі, яка перебуває у державній власності.
# Вчителів, медиків, працівників культури перевести на оплату праці з прив’язкою до середньої зарплати в промисловості, а пенсійне забезпечення - за законом про державну службу (мінімум 80% від заробітку).

Зробити основою всіх економічних розрахунків замість прожиткового мінімуму соціальний стандарт, який би враховував витрати не лише на харчування та предмети першої необхідності, але й на утримання житла, освіту, лікування, відпочинок.

ПРАЦЮЮЧА ЛЮДИНА НЕ МОЖЕ БУТИ БІДНОЮ!
Національна ідея
Підтримують: 2 Проти: 15
Інвестиційна політика
Підтримують: 2 Проти: 2
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами