Мерітократична партія України → Програма

Наука та освіта
Підтримують: 6 Проти: 1
Для максимальної самореалізації людина повинна бути не лише здоровою, але й освіченою, духовно та культурно розвинутою.

У мерітократичному суспільстві панує культ знань, культ здорового способу життя, культ духовного розвитку та культури.

Партія визнає найважливішими стратегічними ресурсами держави три ключові напрямки інтелектуальної діяльності – освіту, науку та високі технології.

Об’єднання науки, вищої школи та високотехнологічного виробництва в єдину економіку знань дозволить у повній мірі реалізувати їх величезний потенціал

Розбудова власної національної системи освіти, що слугує інтересам українського суспільства.

Бюджетне фінансування освіти та науки повинно здійснюватись у повній відповідності до вимог Закону України «Про освіту», що забезпечить збереження повністю безкоштовної освіти – як середньої так і вищої при постійному зростанні її якості.

Мерітократична партія України виступає за забезпечення права платної освіти на існування та розвиток, але вона не повинна розглядатися як стратегічний пріоритет освітньої політики держави.

Виступає за доступність якісної освіти як одного з головних чинників соціальної дискримінації, що створює перепони на шляху до суспільства рівних можливостей

Повернення в освітній процес значення особистості вчителя и викладача. Не політики, а Вчитель будує державу.

Професія вчителя, вихователя дитячого садку та викладача в університеті є стратегічною для держави, а тому буде найпрестижнішою та гідно оплачуваною

Реформа дошкільної та шкільної освіти з метою її переорієнтації на виявлення та розвиток талановитих, здібних та творчих дітей, а не пригноблення та зрівнювання під одну лінію дітей із різними нахилами та здібностями

Забезпечення всіх дітей вихованням, спрямованим на виявлення й реалізацію їх природних здібностей і талантів. Дитячий садок та школа закладають фундамент патріотизму.

Відновлення в кожному мікрорайоні у повному обсязі роботи позашкільних навчальних та спортивних закладів

Укомплектування навчальних бібліотек сучасною літературою в необхідній кількості

Розвиток системи профорієнтації та перекваліфікації, що допоможе кожній людині знайти собі роботу, відповідно до своїх здібностей

Реформа системи фінансування освіти. Головним об’єктом державних видатків на освіту стане учень та студент.

Реформа системи акредитації та посилення контролю за дотриманням акредитаційних умов вищими навчальними закладами

Забезпечення повноцінного державного фінансування фундаментальної науки та прикладних досліджень у перспективних галузях, а також запровадження дієвих механізмів фінансово-економічного обслуговування інноваційного середовища, що дозолить перейти від практики торгівлі інтелектом до торгівлі інтелектуальним продуктом

Створення умов для залучення та закріплення у науково-технічному комплексі держави талановитої та творчої молоді.

Збільшення кількості та розміру державних наукових стипендій та грантів для молодих вчених та спеціалістів
Національна ідея
Підтримують: 6 Проти: 2
Мерітократична партія України впевнена, що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати тільки на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів, представники яких є громадянами України.

Мерітократична партія України впевнена, що українське суспільство та держава, побудовані на засадах мерітократії, досягнуть глобального успіху та стануть взірцем для всього світу.
Медицина
Підтримують: 5 Проти: 0
Мерітократична партія України вважає, що одним з головних завдань держави є забезпечення умов для здорового та щасливого життя населення

Здоров’я та довголіття громадян – найвища державна цінність - є джерелом об’єктивної оцінки діяльності влади

Мерітократична партія України виступає за пропаганду здорового способу життя, поширення оздоровчих практик, розвиток масової фізкультури і спорту, санаторно-курортної сфери, забезпечення якісного харчування та державних гарантій виробництва натуральної продукції

Забезпечення пріоритетності профілактичного напрямку. Попередження, недопущення захворювань та збереження здоров’я, а не лікування та заліковування наслідків.

Головним об’єктом державних видатків на систему охорони здоров’я повинен бути пацієнт, а не адміністративний апарат чиновників від медицини

Мерітократична партія України виступає за поділ медичного обслуговування на соціальне та комерційне.

Перше фінансується з бюджету, згідно нормативів, що поступово наближаються до світових стандартів, друге – через фонди страхування.

Відновлюється у повному обсязі система диспансеризації населення. Суворо забороняються будь-які побори у сфері соціальної медицини.

Мерітократична партія України здійснить перехід до нової системи організації охорони здоровя, що буде чітко орієнтована на досягнення конкретних цілей: зниження смертності, захворюваності та підвищення тривалості життя

Заборона реклами лікарських препаратів та здійснення суворого державного контролю за виробництвом, імпортом, реалiзацiєю і якiстю лiкарських засобiв, а також стимулювання виробництва власної фармацевтичної продукцiї
Туризм та відпочинок
Підтримують: 5 Проти: 0
Кабінет міністрів
Підтримують: 5 Проти: 2
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами