Мерітократична партія України → Програма

Податкова політика
Підтримують: 4 Проти: 1
Податкова система проста, прозора та ефективна

Значні перекоси у розподілі суспільного багатства, які невідворотно виникають в умовах вільної ринкової економіки, повинні коригуватися справедливою та ефективною системою оподаткування, що забезпечить соціальну солідарність

Податкове стимулювання розвитку новітніх технологій. Запровадження низьких податків для високотехнологічного бізнесу, що створює нові робочі місця, приносить нові сучасні технології в Україну та не шкодить суспільству

Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу через встановлення максимально простих, прозорих і зрозумілих процедур реєстрації та оподаткування, а також спрощення бухгалтерського обліку та звітності.

Регіони
Підтримують: 4 Проти: 1
Мерітократична партія України переконана, що Україна залишаючись унітарною державою, повинна розвиватися у напрямку децентралізації та розширення повноважень регіонів

Мерітократична партія України вважає, що розподіл повноважень між центральними та місцевими органами влади повинен відбуватися за принципом субсидіарності – «знизу доверху»: місцеві громади делегують на вищий рівень тільки ті функції та повноваження, які не можуть виконувати самі
ЖКГ
Підтримують: 4 Проти: 0
Мерітократична партія України вважає встановлення справжнього народовладдя шляхом самоорганізації населення у самоврядні громади своїм головним обов’язком.

Це дозволить не лише зміцнити дух солідарності, єдності та взаємодопомоги, але й забезпечить порядок на територіях організованих громад та підвищить ефективність місцевої влади через посилення громадського контролю та впливу

Мерітократична партія України вважає своїм головним завданням сприяти самоорганізації населення на всіх рівнях від створення ОСББ та домових комітетів до утворення громад міст
Сім'я
Підтримують: 4 Проти: 0
Мерітократична партія України підтримує традиційні сімейні та моральні гуманістичні цінності та вважає дітей однією з найвищих цінностей суспільства
Пенсійна система
Підтримують: 4 Проти: 0
Мерітократична партія України вважає подолання соціальної нерівності та забезпечення гідного рівня життя людей пріоритетним напрямком своєї соціальної політики.

Забезпечення соціальної рівності – не подачка з боку держави і не соціальний популізм – це перш за все турботливе ставлення держави до свого найбільшого багатства – людини.

Мерітократична партія України поділяє відповідальність за тих, хто в нашому суспільстві знаходиться у менш сприятливих соціальних і економічних умовах та вважає, що створення умов для гідного життя людини є основним показником національної конкурентної спроможності, а відповідно і успішності країни.

Мерітократична партія України вважає солідарність невід’ємним елементом успішного та ефективного суспільства.

Забезпечено солідарність поколінь шляхом справедливого розподілу частини суспільних доходів таким чином, щоб молодь могла отримати допомогу на початку самостійного життя, а людям похилого віку, які того потребують, було забезпечено гідну старість.

Мерітократична партія України дбає про добробут і створення необхідних умов для гідного життя всіх верств населення, а також турбується про тих членів суспільства, хто в силу обставин має особливі потреби (діти, молодь, інваліди, сироти, багатодітні родини, одинокі матері та батьки, пенсіонери, ветерани та інші).

Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами