Українська Народна Партія → Програма

Національна ідея
Підтримують: 13 Проти: 16
Українська Народна Партія обстоює ідею народовладдя, її різноманітні форми та прояви – такі, як вибори органів влади, парламентська демократія, захист прав опозиції, демонополізація економіки. Справжня турбота про забезпечення прав і свобод громадян неодмінно пробудить інтерес, зацікавленість та здатність кожної людини творити власний добробут і прогрес Української держави.
Наша партія у своїй діяльності поєднує кращі традиції патріотичного руху україн¬ського народу 90-х років минулого століття з європейськими політичними стандартами в умовах існуючих і нових викликів, які посилюються процесами глобалізації.
Ми – українська партія, світогляд та ідеологія якої ґрунтується на засадах національної демократії і патріотизму. Початки родоводу УНП сягають політичних сил, що виборювали незалежність нашої держави, і національні інтереси України та її народу були і є для нас визначальними. Ми сповідуємо християнські, гуманістичні та загальнолюдські цінності.
Ми – народна партія, яка є активною частиною українського народу, черпає від нього сили, енергію та натхнення, об’єднує громадян України, жінок і чоловіків різних національностей з різних реґіонів держави, різних професійних та вікових категорій, зацікавлених і готових згідно з законом набути владних повноважень для реалізації цієї Програми.
Ми є прихильниками розумного і професійного підходу до розв’язання проблем. Тому ми відкидаємо екстремістські політичні погляди, нетерпимість та насилля в будь-якій формі.
УНП діє в рамках Конституції і законів України, у своїй діяльності заперечує насильницькі методи і виступає за еволюційний шлях розвитку суспільства.
Мова
Підтримують: 10 Проти: 7
Українська мова – державна мова, що визначено Конституцією України, і цей статус має бути правовою гарантією від подальшого її нищення та зросійщення українців, що здійснювалася впродовж багатьох століть. Державна мова - один із головних атрибутів держави. Тому загроза державній мові має розглядатися як загроза національній безпеці Української держави.
Нині українська мова, мова основного етносу України, потребує не лише законодавчого захисту, а й подальшого розвитку в усіх сферах життєдіяльності.
Кожний державний службовець зобов’язаний досконало знати й користуватися українською мовою. Саме знання української мови разом з фаховими знаннями повинні бути неодмінною умовою для служби у структурах влади. При цьому ми вважаємо, що поряд з глибокими знаннями української мови державні службовці повинні володіти й іншими мовами міжнародного спілкування.
Ми визнаємо та поважаємо мови корінних народів і національних меншин, що проживають в Україні поряд з українцями, визнаємо і поважаємо їхні звичаї, культуру, розцінюємо їх як національне надбання. Але при цьому ми заперечуємо будь-яке протиставлення мов інших народів чи національних меншин, зокрема, російської мови.
Українська мова має стати мовою міжнаціонального спілкування в Україні. ЗМІ в Україні повинні стати переважно україномовними – відповідно до національного складу населення в нашій державі. Мовна політика держави повинна бути спрямована на те, щоб книговидання та інша друкована продукція українською мовою стали конкурентоспроможними.
Українська мова – вагомий чинник консолідації українського суспільства. Пошанування її усіма народностями, що живуть в Україні, – неодмінна засада мовної політики нашої держави, а це, з іншого боку, сприятиме розвитку мов і культур корінних народів та національних меншин в Україні.
ВРУ
Підтримують: 8 Проти: 7
УНП розглядає політичні партії як невід’ємний елемент демократії. Вони є основою політичної системи і виступають як політичні інститути, що на професійному рівні формують органи законодавчої, виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Їх завданням є створення політичної конкуренції, аналіз суспільних проблем, сприяння формуванню політичної волі та поповнення своїх рядів.
Влада в Україні має бути політично відповідальною перед громадянами, тобто політичні сили, які здійснюють владні повноваження, повинні мати чітку ідентифікацію і заявляти про це публічно.
Діяльність політичних партій мусить бути відкритою для суспільства та громадян, які бажають реалізувати свої здібності в політичній системі України.
В Україні має бути однаково гарантовано діяльність політичних партій, зокрема тих, які перебувають в опозиції.
Кабінет міністрів
Підтримують: 4 Проти: 6
Суд
Підтримують: 3 Проти: 7
Правосуддя в Україні має ґрунтуватися, зокрема, на принципах презумпції невинності, справедливості судового процесу, змагальності сторін у судовому процесі, правового обґрунтування і правильності вироку, відповідальності суддів за заздалегідь неправомірні рішення, права на захист та оскарження вироку.
У разі розгляду карних справ має діяти інститут присяжних, у розгляді господарських спорів – третейські суди.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами