Наша Україна (АРХІВ) → Програма

Національна ідея
Підтримують: 21 Проти: 22
Зміцнення національної ідентичності

Національна культура і самобутність визначають способи нашого співжиття, вибір ціннісних орієнтацій та світогляд людини. Тому створення сприятливих умов для розвитку та утвердження національного культурного простору має бути головним пріоритетом державної політики. Утвердження національної єдності та ідентичності є пріоритетними завданнями сьогодення. Сприяння формуванню української нації як спільноти громадян України незалежно від їх етнічної та мовної належності, віросповідання та місця проживання є основними завданнями нашої партії.

Громадянська консолідація в України немислима без етнокультурного розвитку її громадян. Це вимагає, з одного боку, трансформації соціокультурного життя відповідно до норм і стандартів розвинених демократичних країн, а з другого - необхідність захисту та сприяння розвитку української етнокультурної сфери як основи процесів загальнонаціональної консолідації. У багатоетнічних суспільствах, яким є Україна, цей процес повинен відбуватися на культурній основі титульної української нації, яка не має інших можливостей і форм власного розвитку, окрім як в межах національної держави.

Ми з розумінням ставимося до прагнень мільйонів віруючих по досягненню церковної єдності в українському православ'ї та утвердженні його помісного статусу. Це питання національної гідності та духовності нашого народу.

Сьогодні українська мова та національні українські традиції є базовими ознаками і засобами утвердження української національної ідентичності. Одночасно, ми виступаємо за розвиток і захист усіх мов національних меншин. Зміцнення статусу української мови як єдиної державної мови вважаємо одним із пріоритетних завдань своєї діяльності в гуманітарній сфері.
Наші завдання:
— утвердження національного культурного простору має стати пріоритетом державної політики;

— беззастережне виконання статті 10 Конституції України всіма органами державної влади та місцевого самоврядування щодо української мови як єдиної державної мови;

— приведення Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов і мов меншин» у відповідність з метою і об'єктом Хартії. Зокрема, документ не визначає такими, що підлягають захисту, мови, які мають статус державної в будь-якій іншій країні, а отже не перебувають під загрозою зникнення;

— впровадження державних механізмів захисту етнокультурної структури українського суспільства;

— визначення правового та соціального статусу вояків УПА, як ветеранів боротьби за незалежність України;

— вивчення, аналіз і розробка системних державних заходів щодо культурного розвитку світового українства, збереження його ідентичності, і сприяння соціальній, економічній, культурно-освітянській, науковій, мистецькій інтеграції в сучасне українське суспільство, а також вироблення спільного, збалансованого загальнонаціонального інформаційного поля українства;

— посилення Україною міждержавного співробітництва в етнокультурній сфері, що передбачає розробку і запровадження програм підтримки діяльності українських національно-культурних товариств, культурних центрів, асоціацій, земляцтв у сусідніх країнах;

— дотримання принципів свободи совісті й створення умов для вільного розвитку конфесійних об'єднань, подолання віронетерпимості та закріплення засад полікультурної толерантності до інших ідентичностей;

— пріоритет розвитку питомо українських релігійних конфесій (УАПЦ, УПЦ КП, УГКЦ);
гармонізація міжконфесійних і міжцерковних взаємин в Україні за посередництвом вищих
державних інституцій.
Президент
Підтримують: 16 Проти: 33
Економіка
Підтримують: 9 Проти: 8
Нова економічна стратегія
Економіка повинна слугувати джерелом добробуту населення. Зростання доходів держави повинно відповідати зростанню доходів людей. Сучасна модель економіки повинна базуватися на розвитку людського капіталу, на нових технологіях та на конкурентних перевагах України.

Наша економічна стратегія має дві головні цілі. Перша - забезпечення умов, за яких держава почне виконувати свої зобов'язання перед громадянами. Друга — створення можливостей для професійної реалізації і успіху кожного, хто працює у цій державі, а також подолання на цій основі безробіття.

Наші завдання:
— досягнення спільними зусиллями кардинальної зміни господарського механізму, припинення варварської експлуатації людських і природних ресурсів; ми об'єднаємо інтереси підприємців, науковців, влади та громадян у формуванні чесних правил гри та реалізації перспективних програм соціально-економічного розвитку;

— впровадження новітніх систем управління наукою, інтеграція науки і суспільного виробництва, доступ підприємництва до інтелектуального потенціалу України і світу;

— забезпечення технологічного прориву в усіх сферах господарства; реалізація нових стандартів у галузі цифрових і телекомунікаційних технологій, забезпечення якнайскорішого виходу українських підприємств, наукових і освітніх установ у світовий комунікаційний та економічний простір;

— скасування законів, а також системи дозволів та перевірок, які заважають розвитку підприємництва, його доступу до інформаційних та інтелектуальних ресурсів, стримують інвестиції в інноваційні проекти;

— створення стабільної та справедливої податкової системи, зниження основних податкових ставок, встановлення єдиних умов оподаткування з наступною ліквідацією податкових пільг для окремих суб'єктів; звільнення від оподаткування витрат на інновації та інвестиції у нові технології; гарантування збереження та розвитку спрощеного
оподаткування малого й середнього бізнесу;

— забезпечення відчутного поступу у відродженні виробничої та соціальної бази села, підвищення конкурентноздатності вітчизняної сільськогосподарської продукції на світових ринках. Створення можливостей і мотивації вкладання коштів у село; збереження та розвиток фіксованого податку; створення системи страхування селян від неврожаїв та впровадження сприятливих для розвитку галузі закупівельних цін;

— сприяння інвестиціям в енергозбереження, у розробку альтернативних видів енергії,
розвиток екологічних технологій; ми сприятимемо запровадженню перспективних розробок та нових стандартів в агробізнесі та у сфері послуг; розвиток транспортної інфраструктури, яка забезпечить спрямування на територію України потоків світових ресурсів;

— гарантування сталого розвитку України та раціонального використання природних ресурсів, як загальнонаціонального надбання, забезпечення їх відновлення на базі державних екологічних програм.
Соціальна політика
Підтримують: 8 Проти: 7
Кадрова політика
Підтримують: 6 Проти: 9
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами