Українська партія → Програма

Національна ідея
Підтримують: 21 Проти: 25
ІДЕЙНО - СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ

Наше основне і визначальне гасло: “Україна понад усе!”
Наш найвищий національний обов’язок: культивування і реалізація української національної ідеї.
Національна ідея – ідея державного самоутвердження української нації, розбудова української національної держави з національною владою і дієвою системою українського національного народовладдя.
Національна держава це:
- природне прагнення кожного народу, завершення його політичного самоутвердження, внаслідок якого він стає повноправним і єдиним господарем своєї долі на своїй землі, своєї країни і влади в ній;
- політичне утворення корінного народу на його власній території для державного забезпечення своїх інтересів у всіх сферах життя, для гарантованого відродження і розвитку, процвітання і буття нації в часі;
- політична система, у якій влада (усі її гілки, структури, посадові особи) є носієм національної ідеї і послідовним захисником національних інтересів свого народу – як у самій країні, так і на міжнародній арені.
Ми – за українську національну державу. А в національній державі творити закони, керувати суспільством і судити громадян можуть тільки його представники – з числа носіїв національної ідеї цього народу. І це право українців на національне народовладдя, на формування власної, національної влади і національної керівної еліти має бути узаконене.
Національною державою має керувати обрана народом національна влада.
Національна влада – це влада, яка є носієм національної ідеї народу і діє не в інтересах тільки якогось класу чи соціальної групи, а в ім’я цілої нації та всіх громадян національної держави.
Національне народовладдя – це узаконена система визначальної ролі корінного народу в державному будівництві та функціонуванні держави, за якої творити закони, керувати суспільством і судити громадян можуть тільки представники народу - із числа носіїв національної ідеї.
Наша ідеологія: український націоналізм – ідеологія захисту, збереження і державного самоутвердження української нації; це Ідея та Чин в ім’я України.
Наша політика: боротьба за українську державу.
Наше переконання: Доки український народ не розв’яже своєї головної проблеми – не розбудує власної національної держави, не узаконить свого права творити державу, формувати і контролювати владу, – доти жодна його проблема (політична, соціальна, економічна, міжнаціональна, військова, релігійно-конфесійна, освітня, культурна, екологічна тощо) так і не буде вирішена на його користь, доти над українцями на їхній землі пануватимуть «чужі правди, чужі сили, чужа воля».
Український шлях – це продовження багатовікової ідейно-політичної боротьби за реалізацію української національної ідеї-мети. Це боротьба за українську національну державу та українське національне народовладдя.
Регіони
Підтримують: 11 Проти: 5
Екологія
Підтримують: 11 Проти: 4
Антикорупційна політика
Підтримують: 10 Проти: 4
ЖКГ
Підтримують: 10 Проти: 4
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами