Конгрес Українських Націоналістів → Програма

Національна ідея
Підтримують: 38 Проти: 27
Нація – це найвища форма організації людської спільноти, органічно пов’язаної спільним етнічним походженням, мовою, територією, історією, культурою, історичною місією та національною ідеєю.

Українська Національна Ідея - це духовний виразник головних устремлінь нації, її стратегічної мети, зміцнення політичних, культурних, національних, духовних та фізичних сил. Вона окреслює історичну перспективу та дає адекватну відповідь на виклики сьогодення.

Носієм Української Національної Ідеї є Українська Нація. Виразником Національної Ідеї виступає національна еліта, політична воля якої відображає корінні інтереси усього народу. Національна еліта є провідною верствою Української Нації, звершує героїчні досягнення, творить високу культуру, не вагається у виборі між життям і смертю у боротьбі за інтереси Української Нації і Держави.

Головним чинником реалізації Національної Ідеї є націоналістичний рух — натхненна соціально-політична сила, котра постає з духовної та суспільної природи народу. Українська Національна Ідея скеровує діяльність українського націоналістичного руху, лежить в основі теорії і практики державотворення в Україні. Українська Національна Ідея поєднує в собі національні, християнські, гуманістичні, демократичні ідеали, прагнення до свободи, рівності й справедливості, які завжди були і є притаманні українському народові впродовж його історії.

Українська Національна Ідея — універсальна, має етнічний, духовний, державно-політичний, соціальний, економічний і етичний зміст.

Конгрес відкидає твердження про «неспроможність» Національної Ідеї в сучасному державотворенні.

Конгрес протистоїть спробам ліберальних та космополітичних сил створити «нову» — псевдоукраїнську ідею «нової політичної української чи слов’янської нації» з ідеологією державотворення, в якій нехтується визначальна роль українського етносу.
Мова
Підтримують: 17 Проти: 2
Президент
Підтримують: 15 Проти: 13
Армія
Підтримують: 14 Проти: 1
На сьогоднішньому етапі Україна має достатній людський, науковий, інтелектуальний, економічний потенціал, який, за умови виходу із політичної та економічної кризи і раціонального державницького господарювання, може забезпечити належні умови для розвитку і добробуту Нації.

Конгрес виступає за створення системи національної безпеки України, яка має охоплювати усі її сфери: військову, державну, економічну, соціальну, екологічну та інформаційну.

Державна безпека: недопущення або нейтралізація втручання зовнішніх сил у внутрішні справи України, порушення її територіальної цілісності та державного кордону.

Економічна безпека: обмеження і недопущення внутрішньої та зовнішньої економічної експансії, спрямованої на знищення народного господарства України; недопущення протизаконного відтоку з України матеріальних цінностей та фінансових ресурсів; ліквідація економічної злочинності та впливу злочинних угруповань на економіку України.

Соціальна безпека має ґрунтуватися на створенні оптимальної моделі соціально-ринкової економіки, соціальному захисті та охороні здоров’я громадян.

Екологічна безпека: державні заходи щодо ефективної охорони навколишнього середовища, переведення виробництва на екологічно безпечні технології, зниження техногенного навантаження на довкілля, обмеження згубного впливу на людей і природу наслідків Чорнобильської катастрофи; зменшення кількості екологічно небезпечних підприємств і технологій.

Інформаційна безпека: державний захист українського інформаційного простору від деструктивної дії усіх засобів масової інформації та пропаганди, здійснюваної в Україні та за її межами;

Всі вони є пріоритетними і тільки в комплексі забезпечують повний захист життєвих інтересів Української Держави.

Найважливішими факторами гарантування національної безпеки є сильна національна оборона і готовність населення, при потребі, виступити на захист своєї країни.

З метою найефективнішого використання усіх ресурсів суспільства для організації опору потенційному агресору слід створити систему оборони, основним компонентом якої мають бути національні Збройні Сили.

Воєнна доктрина повинна передбачати:

- утримання в мирний час Збройних Сил з оптимальною чисельністю військовослужбовців рядового та офіцерського складу;

- можливість їх швидкого нарощування в ході мобілізації за рахунок підготовленого резерву;

- оснащення військ сучасними видами озброєння і воєнної техніки, як власного, так і закордонного виробництва;

- збереження обов’язкової служби за призовом.

У мирний час основним завданням Збройних Сил має бути бойова підготовка, яка забезпечить ефективність захисту територіальної цілісності Української Держави.

В Українській Державі армія стане для молодих людей вищою школою патріотичного виховання. Конгрес Українських Націоналістів стоїть на засадах організації сильної національної армії, перейнятої національно-патріотичним духом.

2. Головними завданнями військової реформи в Україні мають бути:

- збереження норм загального військового обов’язку;

- підвищення ролі і значення Збройних Сил України, престижу військової служби;

- встановлення належного рівня бюджетних асигнувань на оборону;

- створення в Україні військово-промислового комплексу на основі підприємств із замкненим циклом виробництва основних видів сучасної військової техніки і зброї;

- оснащення Збройних Сил усіма видами високотехнологічного озброєння;

- належне соціальне забезпечення військових;

- створення дієвої системи підготовки національно-свідомих військових кадрів;

- підготовка української молоді до навчання у вищих військових закладах, служби в Українських Збройних Силах;

- військово-патріотичне виховання на основі кращих військових традицій Українського війська.

Конгрес виступає за припинення скорочення Збройних Сил України.

Екологія
Підтримують: 8 Проти: 2
Враховуючи ситуацію, що склалася в екологічному середовищі України та світу, Конгрес виступає за:

- виховання «екологічної свідомості» української спільноти;

- зменшення неефективних орних площ на користь рекультивації природних ландшафтів, що допоможе відновити екосистему України;

- мобілізацію інтелектуального потенціалу України для розв’язання природоохоронних завдань;

- забезпечення бюджетним фінансуванням природоохоронних заходів;

- запровадження екологічно безпечних промислових технологій;

- розробку альтернативних технологій виробництва пального для транспорту і промисловості;

- запровадження ефективних заходів економічного стимулювання підприємств, які опікуються збереженням довкілля та провадять раціональне землевикористання;

- запровадження державної програми ефективного подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

- розробку і впровадження ефективної системи утилізації відходів промислового, хімічного, атомного, військового виробництв та побутових відходів.

Конгрес вважає за необхідне законодавчим шляхом заборонити:

- спорудження, використання та фінансування виробництв, шкідливих для здоров’я українських громадян;

- ввезення в Україну відходів промислового виробництва.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами