Соціал-Націоналістична Асамблея → Програма

Національна ідея
Підтримують: 34 Проти: 39
Організація виступає за монорасове мононаціональне суспільство збудоване на принципах Української національної величі та соціальної справедливості.

Священний символ Нашої Нації і Організації – Тризуб – символізує собою триєдність наших надзавдань у Всепланетарній, Національно-Расовій та Індивідуальній сферах:


І. Сучасне „цивілізоване” людство варварськи грабує та знищує планету. Разом з тим, експлуатація природних ресурсів служить зовсім не досягненню високих цілей, лише безцільному накопиченню матеріальних цінностей. При подібному ставленні до планети на нас чекає всепланетарна катастрофа. Припинити сучасну практику спроможна лише та Сила, якій буде до снаги нав’язати власну Волю всьому населенню планети, і яка буде керуватися в своїх діях Моральністю – використовуючи власне панування на благо всього людства і планети. Такою Силою може бути тільки спільнота Білих людей під проводом Української Нації. Лише Ми ставши у керма планети зможемо обмежити доступ до надр Землі і зупинити їх пограбування та використати ресурси планети для досягнення Гармонії та Справедливості.

ІІ. Європейська Раса є творцем людської цивілізації і культури. Все вище, цінне і найкраще на нашій планеті пов’язане з Білою Людиною. Втім, зараз Європеєць стоїть на межі біологічного знищення. Проти Білої Раси йде добре спланована війна на фізичному, духовному, культурному, цивілізаційному рівнях. Україна всю свою історію була авангардом Білої Цивілізації. Тепер настає час виконати своє головне призначення – стати не щитом, а мечем Білої Європи, врятувати Білу Людину від вимирання, створити нові Ідеали, стати новим Сонцем, що засвітить Європейським Націям.

ІІІ. Гармонія світу може бути створена тільки вищою Цивілізацією. Відновити розвиток Білої Цивілізації спроможна Українська Нація. Останнє стане можливим виключно за умови всебічного і максимального розвитку Української Людини, яка стане Людиною нового зразка – досконалою фізично, інтелектуально та духовно.
Організований Український Націоналізм змагає за створення політичного, соціального та господарського ладу Української Держави на принципах Націократії, що має забезпечити всебічний і максимальний розвиток Української Нації та всіх її представників.
Президент
Підтримують: 26 Проти: 23
Вся повнота верховної влади (виконавчої, законодавчої та судової) Української Держави знаходиться в руках Голови Держави, який несе особисту відповідальність перед Нацією власними кров’ю та майном.

Свою владу Голова Держави виконує через відповідальний перед ним Державний Уряд, на чолі якого він стоїть особисто.

Голова Держави скликає та розпускає Державну Раду та Вищу Господарську Раду.

Голова Держави є Головним Воєначальником Збройних Сил України.
Мова
Підтримують: 24 Проти: 7
Проведення реальної, а не формальної Українізації. Впровадження не лише Української мови в усі сфери життя, а в першу чергу Українського змісту в освіті, науці, культурі, мистецтві, літературі, засобах масової інформації.

Грошові компенсації Українському населенню в процесі опанування Української мови. Створення обов’язкових курсів Української мови для всіх груп населення за місцем роботи, за рахунок робочого часу і з обов’язковим відшкодуванням з боку держави.
Наука та освіта
Підтримують: 17 Проти: 5
Метою виховання і освіти в Українській Державі є творення суспільного типу людини, здатної до активного творчого життя.

В освітній сфері не припускається догматизм, вузька спеціалізація та дисбаланс між інтелектуальним та фізичним розвитком. Здорове суспільство потребує гармонійної та всебічно розвиненої особистості, здатної адекватно сприймати дійсність і брати на себе відповідальність за власні вчинки.

Повній забороні підлягає комерційна освіта. Держава бере на себе обов’язок давати безкоштовну та якісну освіту на всіх рівнях, а також всіма засобами заохочує інтелектуальний розвиток кожного Українця.

В Україні впроваджується повна свобода наукових досліджень, а також державна підтримка по їх застосуванню в практичній сфері.

Держава надає широкомасштабну підтримку фундаментальним науковим дослідженням і розвитку новітніх технологій, що має забезпечити добробут Українських громадян і передові позиції України в сучасному світі.

Створення Українських наукових міст, які дадуть змогу забезпечити гідні умови життя та праці Українській інтелектуальній еліті, а також сконцентрувати інтелектуальний потенціал Нації.
Кадрова політика
Підтримують: 12 Проти: 7
Див. попередні розділи.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами