Соціал-Націоналістична Асамблея → Програма

Соціальна політика
Підтримують: 3 Проти: 2
Українська Держава розглядає працю, як етичний і суспільний обов’язок перед Нацією, а громадян, як творців духовних і матеріальних цінностей.

Право власності на всі матеріальні цінності належать Нації та її працюючим верствам.

Всі види фізичної та інтелектуальної праці мають суспільну вартість і гідні поваги, коли служать інтересам Нації. З огляду на це, Націократія впроваджує принципи справедливості та паритетності в оплаті фізичної та інтелектуальної праці.

Будь-яка суспільно-корисна праця оцінюється за її якістю, а не за так званою „престижністю”. Сумлінне виконання своїх обов’язків гарантує людині та її сім’ї достойне та матеріально забезпечене життя.

Держава бере на себе відповідальність за розробку та втілення в життя загальнодержавних програм по підвищенню матеріального добробуту населення в незалежності від соціального статусу (народний автомобіль, народний будинок та ін.).

Створення соціополісів – ідеальних в екологічному, соціальному та економічному плані міст, замість теперішніх забруднених промисловими викидами і непридатних для здорового життя поселень.

Створення комплексів охорони здоров’я, парків, спортивних споруд, місць відпочинку. Найширша державна програма активного відпочинку, здорового способу життя, що буде охоплювати кожну Українську людину.

Створення Українських територіальних та професійних організацій взаємодопомоги, що сприятиме витворенню нового типу міжлюдських взаємовідносин та вихованню відповідального громадянина.
Органи влади
Підтримують: 3 Проти: 3
Націократія – це влада Нації у власній Державі, яка спирається на організованій і солідарній співпраці всіх соціально корисних верств, об’єднаних – відповідно до їх суспільних і професійно-виробничих функцій – в представницьких органах державного управління.

Основні засади Націократії – Національна солідарність (надкласовість і антипартійність), авторитаризм (особиста відповідальність керівників всіх рівнів за свої дії), якісна суспільна ієрархія і дисципліна, суспільний контроль, самоорганізація та самоврядність.

Націократія в політичному плані являє собою систему за якої політична влада всеціло належить Українській Нації через її найбільш талановитих, ідеалістичних та національно-альтруїстичних представників, що здатні забезпечити належний розвиток Нації та її конкурентоспроможність.

Українська Держава максимально сприяє індивідуальному розвитку кожної Української людини та її творчих здібностей, а також заохочує всі форми самоорганізації в рамках професійних груп та територіальних громад. Разом з тим в Українській Державі заборонене існування політичних партій, груп, організацій та ідеологічних гуртів.

На всіх державних та соціальних рівнях впроваджується принцип прямої взаємозалежності прав та обов’язків. Невиконання обов’язків перед Нацією та Державою тягне за собою обмеження прав громадянина або позбавлення громадянства.
Зовнішня політика
Підтримують: 3 Проти: 4
Організація виступає за великодержавний статус України, і тому проти входження Української Держави до будь-яких блоків і наддержавних структур, крім тих, які ініційовані Україною і в яких вона відіграє провідну роль.

В зовнішній політиці Україна відстоює виключно національні інтереси, спираючись на могутню армію та флот, економічну та культурну домінацію.

Початковими пріоритетами Великої України буде створення під егідою Києва Центрально-Європейської Конфедерації (блоку країн, що розміщені в геополітичному трикутнику Балтика – Балкани – Кавказ), що забезпечить геополітичне домінування на Євразійському континенті через встановлення контролю над всіма важливими транспортними та транспортно-енергетичними артеріями.

Наступним кроком буде долучення до Центрально-Європейської Конфедерації Західно-Європейських країн, попередньо визволених з-під диктату демо-лібералізму та фінансового капіталу.

Включення до Європейської Конфедерації Російської держави, впорядкованої на національних засадах. Це дозволить зберегти українсько-європейське домінування на просторах Євразії.

На Близькому Сході Велика Україна спирається на співпрацю з антисіоністською державою Іран, спорідненою з європейською цивілізацією культурно та частково расово і розпоряджається необхідними для Української промисловості ресурсами.

Кінцевою метою Української зовнішньої політики є світове домінування.
Проблеми матері та дитини
Підтримують: 2 Проти: 1
див попередні
Транспорт
Підтримують: 2 Проти: 1
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами