Соціал-Націоналістична Асамблея → Програма

Пенсійна система
Підтримують: 2 Проти: 1
Молодіжна політика
Підтримують: 2 Проти: 2
Для Великої України молодь є найбільшою цінністю – основою і опорою Нації.

Українська Нація спрямовує всі свої зусилля на формування активного, творчого, всебічно інтелектуально, духовно та фізично розвинутого молодого Українського громадянина.

Засобом формування такої людини будуть потужні молодіжні організації, які мають охоплювати всі сфери суспільного життя.

Держава зобов’язується фінансувати такі організації з огляду на те що подібні витрати є найкращими інвестиціями в майбутнє.

Впровадження різноманітних конкурсів, тестувань, змагань для виявлення серед молоді майбутніх представників Української еліти та природжених лідерів.

Забезпечення найбільшого просування молодих кадрів в політичній, науковій, військовій, економічній сферах задля забезпечення динаміки розвитку країни та запобіганню можливому застою.
Сільське господарство
Підтримують: 2 Проти: 2
Сільське господарство має першочергове значення для Української Нації, що не обмежується лише економічною доцільністю, а є в першу чергу важливим елементом етнічного здоров’я та соціальної стабільності.

Право власності на землю в Українській Державі має виключно Український селянин, що працює на землі.

Український селянин отримує землю від Держави в довічне і спадкове користування.

Тільки Українська Держава має право відчужувати землю в державні фонди за дії, що не гідні Українського селянина (неналежне ведення господарства, недотримання норм екологічної безпеки, важкі кримінальні злочини).

Основними формами господарювання є селянська кооперація та одноосібне (фермерське) трудове селянське господарство.

Розуміючи значення села як фундаменту Нації Українська Держава бере на себе фінансове забезпечення кредитування села, а також впровадження фіксованих неспекулятивних цін на сільськогосподарську продукцію.

Українська Держава для впровадження новітніх технологій на селі бере на себе фінансування науково-технічних сільськогосподарських проектів, а також створення сільгосп академій та курсів, на яких селяни зможуть безкоштовно підвищити власний професійний рівень.

Держава підтримує власного виробника жорсткою протекціоністською політикою в усіх галузях сільського господарства.
Сім'я
Підтримують: 2 Проти: 3
Найважливішим завданням Нації є збереження власного біологічного життя.

З огляду на це радикальне збільшення народжуваності серед Українців має стати Національною програмою №1.

На сьогодні Українці як Нація вимирають темпами найшвидшими в Європі.

Національна програма збільшення народжуваності покликана не тільки зупинити вимирання, але й зумовити чисельне зростання, а разом з тим і силу, Української Нації, надати можливість кожній Українській родині мати 3 – 5 дітей.

Програма включатиме в себе безпрецедентні соціальні гарантії: програми „молодіжне житло”, „молодіжне кредитування”, фінансова та матеріальна допомога з боку Держави, розбудова широкої мережі медичних та оздоровчих (спортивно-відпочивальних) установ „Здоров’я Матері та Дитини”.

Політика Української Держави в демографічній сфері передбачає трансформацію суспільної думки щодо сім’ї та дитини з ліберальної („кожна наступна дитина - обуза сім’ї”) на національну („кожна наступна дитина - опора сім’ї”). Найбільші сім’ї будуть найбільше соціально та економічно захищені у Великій Україні.

Держава всіма можливими засобами пропагує традиційні сімейні цінності, священість шлюбу та материнства, а також перешкоджає поширенню в суспільстві аморальності, фемінізму, сексуальних збочень та лібералізму.

Повній забороні підлягають аборти, крім випадків зумовлених суто медичними обставинами.
Бізнес
Підтримують: 2 Проти: 2
Підтримка дрібного та середнього підприємництва, захист всіма можливими засобами національного товаровиробника.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами