Народний Рух України → Програма

Культура
Підтримують: 0 Проти: 0
Етнонаціональна політика. Об’єднуючим чинником у процесі державотворення є ідея України як спільної Вітчизни для громадян усіх національностей, котрі пов’язали свою долю з українською землею. Народний Рух України першим в українському політичному середовищі заявив про необхідність формування політичної нації як сукупності рівноправних громадян, об’єднаних спільністю історичної долі та спільним прагненням будувати Українську державу. Українська політична нація ґрунтується на базових цінностях української етнічної нації: українська мова, символіка, традиційні атрибути державності, патріотизм, чуття відповідальності за долю Батьківщини. Формування політичної нації органічно поєднується з формуванням громадянського суспільства на засадах демократії, прав людини, збереження культурної ідентичності корінних народів та національних меншин України.

Визначальною метою державної етнонаціональної політики України Рух проголошує гармонізацію міжнаціональних відносин, врахування і забезпечення інтересів як етнічної більшості, так і національних меншин, усунення чинників міжетнічної напруженості та міжетнічних конфліктів.

Рух стверджує, що справдi дружнiх взаємин мiж корінною українською нацією та національними меншинами можна досягнути тiльки на ґрунті взаємної поваги до культури, мови, iсторiї, традицiй кожного народу, усвідомленні того, що єдиною державною мовою в Україні є українська мова. Рух і надалі допомагатиме рiзним нацiональностям прилучатися до творення духовних i матерiальних цiнностей Української держави, сприятиме тiснiшому спiлкуванню громадян України на засадах спiльних культурних iнтересiв, вихованню патрiотичних почуттiв громадянина України незалежно вiд етнічної належностi.

Рух послідовно виступає за відновлення прав кримськотатарського народу, що став жертвою етноциду тоталітарного режиму. Рух підтримує здійснення кримськими татарами свого права на відновлення кримськотатарської національної автономії в Криму в рамках демократичної соборної Української держави.

Рух виступає за забезпечення можливостей вільного розвитку поруч з державною також кримськотатарської, караїмської, кримчацької мов, культури, освіти, традицій та духовності цих народів, забезпечення їх адекватного представництва в органах влади і місцевого самоврядування у Криму.

Рух виступає за розробку науково обґрунтованої довгострокової державної програми, спрямованої на допомогу українцям, що живуть за межами України, на забезпечення їхніх національно-культурних потреб та сприяння їхньому поверненню на рідну землю.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами