Самоврядна Українська Держава → Програма

Суд
Підтримують: 21 Проти: 10
Армія
Підтримують: 19 Проти: 8
Національна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз є необхідною умовою збереження та примноження духовних та матеріальних цінностей.

Національна безпека України має забезпечити:

єдність принципів формування і проведення державної політики;
поєднання підходів до формування відповідної законодавчої бази, підготовки доктрин, стратегій,
концепцій, державних і відомчих програм у різних сферах національної безпеки.
Основними принципами забезпечення національної безпеки є:

пріоритет прав людини
верховенство права
пріоритет договірних (мирних) заходів у вирішенні конфліктів
адекватність заходів захисту національних інтересів реальним та потенційним загрозам
демократичний цивільний контроль за воєнною сферою, а також іншими структурами в системі забезпечення національної безпеки
додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність
чітке розмежування повноважень органів державної влади
забезпечити повне матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил
забезпечити національну безпеку України як шляхом включення її в міжнародну систему колективної безпеки і співробітництва, так і підтримки на належному рівні власного військового потенціалу.
Туризм та відпочинок
Підтримують: 19 Проти: 7
Культура
Підтримують: 18 Проти: 7
Пенсійна система
Підтримують: 15 Проти: 7
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами