"Українська платформа «Собор» → Програма

Культура
Підтримують: 4 Проти: 0
Усвідомлюючи те, що культура і духовність є основними чинниками відродження та єднання української політичної нації, Партія прагнутиме до:

- прийняття суспільством та владними структурами національних і загальнолюдських цінностей, ідей добра, справедливості, віротерпимості;

- визнання культури, складовими якої є мораль та етика, визначальним фактором функціонування влади і державної політики в усіх сферах буття;

- визнання духовності, яку складають не лише релігійні, а й багато інших внутрішніх світоглядних переконань і позицій людини, однією з найвищих людських цінностей, яка потребує з боку держави створення відповідних умов для розвитку;

- виховання національної гідності і особистої самоповаги, культивування в суспільстві неприйняття корупції, казнокрадства, обману, нестримного популізму і брехні;

- створення умов для реалізації традиційних рис українського народу – працелюбності, господарності, ощадливості, прагнення до знань;

- забезпечення з боку громадян і держави бережливого ставлення до пам’яток історії, культури і мистецтва;

- стимулювання інтересу до культурно-мистецьких закладів: музеїв, театрів, галерей, історичних місць і культурних комплексів, розширення та наповнення змістовною частиною мережі культурно-просвітницьких закладів;

- заохочення меценатства, створення фондів підтримки культури і мистецтва;

- повернення незаконно вивезених з України цінностей матеріальної і духовної культури;

- створення умов для відродження і розвитку української мови, розширення сфер та територій її застосування, забезпечення умов для відродження та розвитку культур та мов інших національних груп в Україні;

- закріплення традиційних для української спільноти віротерпимості та толерантного ставлення до легально діючих церков і релігійних конфесій, які не сповідують насильство, розбещеність, соціальну ворожнечу, зневажливе ставлення до народу та інших конфесій;

- забезпечення свободи слова для всіх громадян, суспільних груп і громадських організацій, які діють в межах закону;

- реального захисту українського інформаційного простору від кіно-, відео- та видавничої продукції, яка проповідує насилля, ненависть, розбещеність, інші дії, несумісні з загальнолюдською мораллю, містить антидержавні, антиукраїнські ідеї та вислови, пропагує міжнаціональну ворожнечу.
Національна ідея
Підтримують: 3 Проти: 3
Партія в своїй діяльності керується такими основними ідеологічно-політичними принципами:
1. Використання ліберальної ідеології в економіці як запоруки динамічного економічного розвитку та матеріального добробуту спільноти.

2. Розбудова громадянського суспільства як найефективнішого механізму контролю за владою і гарантії демократичного устрою.

3. Сповідування національно-демократичної філософії розвитку України як найбільш притаманної українському народу та, одночасно, гідної відповіді на виклики глобалізації.

4. Формування політичної нації як найоптимальнішої форми єднання громадян України незалежно від етнічного походження та запоруки унітарності держави.

5. Всебічна підтримка та ефективне використання інтелекту нації, в першу чергу в галузі науки, як основної та, імовірно, єдиної можливості для випереджаючого розвитку країни.

6. Широке впровадження суспільної моралі та етики як основи життя української спільноти, пропаганда і підтримка культури і духовності як основоположних засад національної самоідентифікації та протидії культурній уніфікації.

7. Відродження українського села як оберегу і необхідної умови існування нації.
Зовнішня політика
Підтримують: 3 Проти: 1
В питанні міжнародних відносин Партія стоїть на позиції безумовного захисту інтересів свого народу на світовій арені, забезпеченні гідної відповіді сучасним глобальним викликам. Партія за:

- прийняття зовнішньополітичної доктрини, яка базується виключно на національних інтересах України, твердість і послідовність у їх відстоюванні в стосунках з іншими державами і міждержавними утвореннями та інституціями;

- послідовне входження в європейський простір та євроатлантичні структури на прийнятних для України умовах без ярлика прохача чи «бідного родича»;

- досягнення Україною статусу регіонального лідера завдяки участі у вирішенні низки проблем спільно з державами Центрально-європейського та Балто-чорноморського напрямків, активності та ініціативності у виробленні та реалізації спільних міжнародних проектів;

- рівноправні, взаємовигідні стосунки як з державами – сусідами, так і з центрами світового впливу (США, Європейський Союз, Росія, Китай);

- послідовність, відкритість і передбачуваність позиції держави на міжнародній арені;

- активне використання міжнародних зв’язків в першу чергу для взаємовигідного торгово-економічного співробітництва, просування вітчизняних товарів на світові ринки;

- надання системності та реального змісту інформаційній та дипломатичній роботі держави за кордоном, серйозну її активізацію, особливо у випадках виникнення міждержавних конфліктів чи інформаційних війн;

- дієвий захист українських громадян, які перебувають за кордоном, налагодження продуктивного діалогу та результативної співпраці з українською діаспорою.
Бізнес
Підтримують: 3 Проти: 0
заохочення на державному рівні громадян до підприємницької діяльності;

- стимулювання чесної конкуренції та запобігання монополізму в галузі підприємництва;

- економічне стимулювання залучення внутрішніх інвестицій у вигляді фінансових ресурсів і коштів населення;

- структурні зміни в старопромислових галузях і окремих регіонах з попереднім створенням робочих місць та перекваліфікацією звільнених працівників.
Президент
Підтримують: 2 Проти: 4
При формуванні державно-політичної системи Партія виступає за: президентсько-парламентську республіку з посиленням повноважень Президента на загальнодержавному рівні;
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами