"Українська платформа «Собор» → Програма

Промисловість
Підтримують: 1 Проти: 0
Враховуючи необхідність формування промислового комплексу, здатного забезпечити максимальну самодостатність економіки та національну безпеку держави, Партія вважає за необхідне:

- визначення високотехнологічних галузей промисловості: літако-, ракето-, судно-, приладобудування, виробництво високотехнологічної військової техніки та продукції подвійного використання, отримання монокристалів, надтвердих і композитних матеріалів, зварювальні технології, електроніка, та створення умов для їх пріоритетного розвитку;

- швидкий перехід на якнайширше використання електроенергії і альтернативних до газу джерел енергії, запровадження у виробництві і побуті енергозберігаючих технологій;

- проведення технологічної модернізації виробництв, переобладнання з метою зниження їх енерго- і матеріаломісткості;

- звільнення від оподаткування коштів, витрачених підприємствами на технологічну модернізацію, наукові розробки та інноваційні програми за умови дієвого контролю за цими процесами з боку держави;

- залучення інвестицій в паливно-енергетичний комплекс, його реструктуризація, розробка і реалізація програми збереження і розвитку вугільної промисловості;

- підтримку галузей з високим експортним потенціалом, які його втратили внаслідок світової економічної кризи, шляхом стимулювання замовлень на внутрішньому ринку.
Регіони
Підтримують: 1 Проти: 1
широкі повноваження органів місцевого самоврядування, перерозподіл майна і коштів на користь територіальних громад;

- адміністративно-територіальну реформу з укрупненням адміністративно-територіальних одиниць (повіти), вивільненням коштів та одночасним переведенням надання послуг (довідки, інше) на рівень сільради.
Інновації
Підтримують: 1 Проти: 1
Всебічна підтримка та ефективне використання інтелекту нації, в першу чергу в галузі науки, як основної та, імовірно, єдиної можливості для випереджаючого розвитку країни.
Економіка
Підтримують: 1 Проти: 0
Партія відстоює економічний лібералізм з мінімальним, раціонально обґрунтованим втручанням держави в сферу підприємництва. Партія за:

- самодостатню ринкову економіку, яка здатна забезпечити випереджаючий розвиток країни;

- ринкові способи регулювання економічних відносин; структурну перебудову національної економіки у стратегічно пріоритетних напрямках;
Податкова політика
Підтримують: 1 Проти: 1
просту, оптимальну, стимулюючу виробництво в пріоритетних галузях систему оподаткування, зменшення кількості податків;

- зниження податків на заробітну плату для збільшення платоспроможного попиту та покращення рівня життя населення; надання податкових пільг для розвитку стратегічно важливих секторів національної економіки лише згідно державних інноваційних та інвестиційних програм з жорстким контролем за їх цільовим призначенням;
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами