"Українська платформа «Собор» → Програма

Армія
Підтримують: 1 Проти: 0
Національна безпека і військова сфера

Вважаючи систему національної безпеки необхідною умовою життєдіяльності людини і життєздатності народу, запорукою існування незалежної Української держави та визнаючи військову сферу однією з найголовніших складових цієї системи, партія відстоюватиме:

- створення дієвої системи національної безпеки, яка повинна гарантувати: необхідні умови життя та розвитку, права і свободи людини, фундаментальні цінності національної держави, політичну і суспільну стабільність, випереджаючий розвиток країни;

- прихід до влади патріотичних державних діячів, здатних захищати інтереси незалежної держави та кожного громадянина конкретними послідовними діями, протистояти зовнішньому і внутрішньому тиску;

- вирішення енергетичної проблеми шляхом диверсифікації джерел енергопостачання, масового переходу на електроенергію, широкого застосування альтернативної енергетики та енергозберігаючих технологій;

- кардинальні та рішучі заходи по боротьбі з корупцією і казнокрадством, створення максимально деполітизованого, з відповідними повноваженнями правоохоронного органу для їх реалізації та регулярне звітування про отримані результати;

- швидке здійснення судової реформи, насамперед в частині виборності суддів на певний термін безпосередньо мешканцями відповідних територій, суддів вищих категорій – суддівським корпусом;

- реальну реформу і деполітизацію правоохоронних та судових органів, створення системи запобігання побудові корупційних пірамід в цих органах та вчинення їх представниками дій на користь окремих партій, організацій, приватних осіб чи захисту своїх співробітників внаслідок корпоративної солідарності;

- розробку ефективної сучасної військової доктрини, яка б враховувала всі імовірні загрози, виходячи не стільки з міжнародних і міждержавних угод, а з реальної ситуації та дій інших держав;

- поступовий перехід до професійного війська та контрактної форми проходження військової служби, створення сучасних мобільних, технічно оснащених збройних сил;

- розвиток та бюджетне фінансування військових наукових розробок, в першу чергу в галузі високоточних озброєнь та «ноу-хау»; державний контроль над військово-промисловим комплексом, необхідність його структурної і технологічної модернізації;

- необхідність соціального захисту військовослужбовців, підтримки звільнених у запас і соціальної допомоги військовим пенсіонерам.
Органи влади
Підтримують: 1 Проти: 1
Державно-політична система
При формуванні державно-політичної системи Партія виступає за:

- унітарність, територіальну цілісність, непорушність кордонів держави;

- президентсько-парламентську республіку з посиленням повноважень Президента на загальнодержавному рівні;

- ліквідацію фактичної «двоголовості» виконавчої влади – виконавчу владу задля проведення реформ повинен очолити Президент;

- об’єднання функцій Секретаріату Президента та Кабінету міністрів, підвищення ефективності роботи загальнодержавної виконавчої структури з одночасним зменшенням кількості чиновників та витрат на їх утримання;

- широкі повноваження органів місцевого самоврядування, перерозподіл майна і коштів на користь територіальних громад;

- адміністративно-територіальну реформу з укрупненням адміністративно-територіальних одиниць (повіти), вивільненням коштів та одночасним переведенням надання послуг (довідки, інше) на рівень сільради.
Наука та освіта
Підтримують: 1 Проти: 0
Визнаючи інтелектуальний потенціал української нації запорукою високого економічного розвитку та добробуту, науку – основою розвитку конкурентоспроможних, високотехнологічних сучасних виробництв, а освіту – умовою для створення більших можливостей для самореалізації особи, Партія вважає за необхідне:

- раз і назавжди відмовитись від залишкового принципу фінансування науки і освіти;

- проведення інвентаризації потенціалу завершених і незавершених наукових та технологічних розробок за період перебування України в складі СРСР і в статусі незалежної держави;

- визначення незалежними експертами найбільш перспективних наукових напрямів і розробок та надання збільшеної бюджетної підтримки для їх реалізації під державним контролем;

- сприяння кооперації інвестиційних, підприємницьких, банківських, промислових структур з науково-дослідницькими центрами, вищими навчальними закладами, окремими авторами наукових і технологічних розробок;

- підтримувати, поряд з прикладними напрямками, фундаментальну науку як базис для розвитку науки в цілому;

- посилення вимог до студентів ВУЗів, які навчаються на платній основі, збільшення кількості студентів з безоплатною формою навчання;

- збереження незалежного тестування при вступі у вищі учбові заклади як шансу для незаможних, але підготовлених абітурієнтів і ефективної форми боротьби з корупцією;

- підвищення рівня оплати праці і соціального забезпечення вчителів з одночасним застосуванням заходів фінансового характеру з метою запобігання плинності учительських кадрів в школах;

- переглянути програми загальноосвітніх шкіл та привести їх об’єм і зміст у відповідність з віком та психологічно-фізичними можливостями учнів відповідних класів;

- покращення матеріального забезпечення дитячих дошкільних закладів, постійне підвищення професійного рівня вихователів, широке впровадження ігрових форм навчання.
Транспорт
Підтримують: 1 Проти: 0
Антикорупційна політика
Підтримують: 1 Проти: 1
ЧЕСНІ ПРАВИЛА ГРИ

Партія вважає, що чесні правила гри є запорукою самореалізації громадянина, основою економічного процвітання та конкурентоздатності держави. Якщо будь-який бізнес можна знищити, використовуючи владні чинники, якщо суд виносить неправомірне рішення, якщо чиновник затримує вирішення справи задля отримання хабара, якщо правила дорожнього руху діють не для всіх, якщо діє право впливовішого або сильнішого, то це – не чесні правила гри. Подібний стан речей позбавляє людей віри в незалежну державу, нищить конкурентне середовище у різних сферах, сприяє корупції, не дозволяє реалізувати свої здібності окремій особистості, приводить до «вимивання мізків» за кордон. Ситуація, коли одиницям дозволено майже все, а більшість шукає елементарну справедливість, небезпечна для суспільної стабільності.
Правила гри потрібні не лише підприємництву, чесні правила гри потрібні кожному. Вироблення цих правил та забезпечення їх дотримання – основний обов’язок держави.

Ми свідомі того, що негативні явища, характерні на даному етапі для України, існують і в інших державах. Проблема полягає в ступені корупції, казнокрадства, злочинності, бюрократизму, популізму, безвідповідальності. Рівень цих негативних явищ в нашій державі перевищує всі допустимі межі і не дозволяє Україні динамічно розвиватись та інтегруватись в європейське співтовариство.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами