"Українська платформа «Собор» → Програма

Сільське господарство
Підтримують: 0 Проти: 0
Розглядаючи українське село як обов’язковий елемент буття нації, а сільське господарство – як стратегічно важливу галузь, яка не лише забезпечує продовольчу незалежність, а й може стати напрямом економічного прориву, Партія змагатиме до:

- забезпечення законодавчих та економічних умов для відновлення повнокровного життя в сільських регіонах;

- введення приватної власності на землю з одночасною відповідальністю за ефективне використання землі; стимулювання створення в аграрному секторі ефективно діючих приватних структур, які б поєднували вирощування (виробництво), зберігання, транспортування, переробку і реалізацію продукції;

- створення робочих місць на селі за рахунок будівництва промислових підприємств, в першу чергу переробних, та розвитку різноманітних промислів;

- забезпечення рівня комфортності в побуті не нижче, або не суттєво нижче міського;

- запровадження відповідної політики кредитно-фінансового забезпечення для вирішення проблем кредитування за прийнятними ставками з одночасним ретельним контролем за використанням кредитів;

- започаткування активної державної підтримки виходу виробників аграрної продукції, в першу чергу екологічно чистої, на зовнішні ринки;

- впровадження в сільськогосподарському виробництві сучасних досягнень насінництва, селекції, ветеринарії, біотехнологій, технологій збереження та підвищення родючості ґрунтів.
Інтернет
Підтримують: 0 Проти: 1
Медицина
Підтримують: 0 Проти: 0
Сім'я
Підтримують: 0 Проти: 0
Пенсійна система
Підтримують: 0 Проти: 0
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами