Радикальна партія Олега Ляшка → Програма

Антикорупційна політика
Підтримують: 4 Проти: 0
1. Провести повну люстрацію влади. Усунути від влади стару кадрову бюрократичну номенклатуру, розірвавши «кругову поруку» бізнесу-політики-влади. Заповнити звільнені вакансії випускниками спеціалізованих вишів, молодими спеціалістами, відібраними виключно на основі прозорого і відкритого конкурсу за принципами доброчесності і професіоналізму, яких, навчених з нуля, можна привчити до дисципліни і порядку та ефективного менеджменту в управлінській діяльності.

2. Встановити обов'язкову регулярну перевірку кандидатів на посади в органах державної влади та діючих державних службовців за допомогою поліграфа ("детектора брехні") на причетність до корупційних дій, співпраці з іноземними спецслужбами та роботи на користь бізнес-структур.

3. Ухвалити Закон «Про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів і їх витрачанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, членами їх сімей та близькими родичами».

4. Запровадити в Кримінальному кодексі України найвищу міру відповідальності за корупційний злочин, скоєний під час перебування на державній посаді. Осіб, притягнених до відповідальності за корупційні правопорушення, довічно позбавляти права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування.

5. Розробити та прийняти Кодекс поведінки державних службовців та забезпечити неухильне дотримання його вимог усіма посадовими і службовими особами органів виконавчої влади.

6. Збільшити не менш як в 5 разів матеріальну винагороду державних службовців з метою забезпечення престижності їх роботи та запобігання проявам корупції. Водночас зменшити чисельність державних службовців, усунути дублювання державних функцій між різними органами виконавчої влади, скоротити чисельність міністерств та відомств до гранично оптимальної межі (10 міністерств та не більш як 20 відомств).

7. Проводити обов’язкову антикорупційну експертизу актів законодавства та проектів актів про скасування або внесення до них змін на предмет виникнення корупційних ризиків у разі набрання ними чинності.

8. Змінити принцип визначання переможців тендерів при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Унеможливити здійснення державних закупівель за умов наявності менш як двох цінових пропозицій від різних учасників ринку.

9. Створити електронну систему інформування населення (місцевих громад) про місцеві бюджети (кошти, об'єкти, відповідальні за виконання, строки виконання тощо).

10. Вдосконалити систему добору, навчання та професійної підготовки кадрів правоохоронних органів, суттєво підвищити рівень соціального захисту, матеріального і побутового забезпечення їх працівників. Привести діяльність правоохоронних органів у відповідність до європейських стандартів, посилити роль і функції громадських інституцій у здійсненні незалежного контролю за їх діяльністю.
Бізнес
Підтримують: 4 Проти: 0
Транспорт
Підтримують: 4 Проти: 0
Інвестиційна політика
Підтримують: 4 Проти: 0
Енергетика
Підтримують: 4 Проти: 0
1. Привести Енергетичну стратегію України на період до 2030 року у відповідність із принципом: зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел, – деталізувати кроки поетапного виконання та запровадити дієві механізми контролю за реалізацією.

2. Розпочати активну розробку нових вітчизняних родовищ природного газу на Чорноморському шельфі, сланцевого газу на сході України, нафти та інших видів палива, що дозволить поступово зменшити залежність України від імпорту енергоносіїв та забезпечити 100-відсоткове задоволення потреб держави в енергоносіях за рахунок власних видобутих джерел.

3. Встановити жорстку пропорційну залежність цін за транзит енергоносіїв територією України та за оренду газосховищ відповідно до відпускних цін на газ для України. Здійснювати щоквартальний перерахунок тарифу на транзит одночасно з формуванням нової ціни на газ.

4. Запровадити прозорі тендери на закупівлю устаткування для державних енергетичних компаній.

5. Розробити та прийняти державну програму розвитку альтернативної енергетики: дизпаливо з вугілля, біопаливо, вітрова, сонячна та гідроелектроенергетика тощо.

6. Розпочати широке впровадження технологій з оптимізації видобутку газоконденсату (із застосуванням методики сайклінг-процесів), перейти на контрольно-теплові прилади обліку спожитих енергоносіїв.

7. Посилити заходи економічного стимулювання використання альтернативних джерел енергопостачання («зелені» тарифи для підприємств, які частину свого прибутку спрямовують на екологічні програми).

8. Встановити заходи адміністративної і дисциплінарної відповідальності за неощадливе використання електроенергії.

9. Розробити та запровадити механізм зміни тарифів на електроенергію для споживачів серед населення в залежності від щомісячних обсягів споживання.

10. Прискорити в контексті набуття Україною членства в Енергетичному Співтоваристві процес інтеграції електроенергетичної системи України до єдиної енергетичної системи країн ЄС.

11. Розв’язати проблему «перехресного субсидіювання» в електроенергетиці.

12. Запровадити енергетичну біржу. Ввести в дію механізм розрахунку тарифів на постачання природного газу та електроенергії в залежності від енергоефективності постачальників.

13. Створити в Україні резерв ядерного палива. Прийняти закон про будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Розпочати активну діяльність в рамках «Міжнародного центру зі збагачення урану» та проектах, які зміцнять позиції України в секторі атомної енергетики. Розпочати професійну підготовку спеціалістів для забезпечення кадрами вітчизняних підприємств, які розроблятимуть атомні реактори для АЕС України.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами