Армія

Самоврядна Українська Держава
Підтримують: 19 Проти: 8
Національна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз є необхідною умовою збереження та примноження духовних та матеріальних цінностей. Національна безпека України має забезпечити: єдність принципів формування і проведення державної політики; поєднання підходів до формування відповідної законодавчої бази, підготовки доктрин, стратегій, концепцій, державних і відомчих програм у різних сферах національної безпеки. Основними принципами забезпечення національної безпеки є: пріоритет прав людини верховенство права пріоритет договірних (мирних) заходів у вирішенні конфліктів адекватність заходів захисту національних інтересів реальним та потенційним загрозам демократичний цивільний контроль за воєнною сферою, а також іншими структурами в системі забезпечення національної безпеки додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність чітке розмежування повноважень органів державної влади забезпечити повне матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил забезпечити національну безпеку України як шляхом включення її в міжнародну систему колективної безпеки і співробітництва, так і підтримки на належному рівні власного військового потенціалу.
Українська Національна Асамблея
Підтримують: 15 Проти: 6
Проведемо реформу Збройних сил з формуванням воїнської верстви, створенням професійних військ швидкого реагування і системи територіальних формувань народної самооборони (новітнього козацтва).
Конгрес Українських Націоналістів
Підтримують: 14 Проти: 1
На сьогоднішньому етапі Україна має достатній людський, науковий, інтелектуальний, економічний потенціал, який, за умови виходу із політичної та економічної кризи і раціонального державницького господарювання, може забезпечити належні умови для розвитку і добробуту Нації. Конгрес виступає за створення системи національної безпеки України, яка має охоплювати усі її сфери: військову, державну, економічну, соціальну, екологічну та інформаційну. Державна безпека: недопущення або нейтралізація втручання зовнішніх сил у внутрішні справи України, порушення її територіальної цілісності та державного кордону. Економічна безпека: обмеження і недопущення внутрішньої та зовнішньої економічної експансії, спрямованої на знищення народного господарства України; недопущення протизаконного відтоку з України матеріальних цінностей та фінансових ресурсів; ліквідація економічної злочинності та впливу злочинних угруповань на економіку України. Соціальна безпека має ґрунтуватися на створенні оптимальної моделі соціально-ринкової економіки, соціальному захисті та охороні здоров’я громадян. Екологічна безпека: державні заходи щодо ефективної охорони навколишнього середовища, переведення виробництва на екологічно безпечні технології, зниження техногенного навантаження на довкілля, обмеження згубного впливу на людей і природу наслідків Чорнобильської катастрофи; зменшення кількості екологічно небезпечних підприємств і технологій. Інформаційна безпека: державний захист українського інформаційного простору від деструктивної дії усіх засобів масової інформації та пропаганди, здійснюваної в Україні та за її межами; Всі вони є пріоритетними і тільки в комплексі забезпечують повний захист життєвих інтересів Української Держави. Найважливішими факторами гарантування національної безпеки є сильна національна оборона і готовність населення, при потребі, виступити на захист своєї країни. З метою найефективнішого використання усіх ресурсів суспільства для організації опору потенційному агресору слід створити систему оборони, основним компонентом якої мають бути національні Збройні Сили. Воєнна доктрина повинна передбачати: - утримання в мирний час Збройних Сил з оптимальною чисельністю військовослужбовців рядового та офіцерського складу; - можливість їх швидкого нарощування в ході мобілізації за рахунок підготовленого резерву; - оснащення військ сучасними видами озброєння і воєнної техніки, як власного, так і закордонного виробництва; - збереження обов’язкової служби за призовом. У мирний час основним завданням Збройних Сил має бути бойова підготовка, яка забезпечить ефективність захисту територіальної цілісності Української Держави. В Українській Державі армія стане для молодих людей вищою школою патріотичного виховання. Конгрес Українських Націоналістів стоїть на засадах організації сильної національної армії, перейнятої національно-патріотичним духом. 2. Головними завданнями військової реформи в Україні мають бути: - збереження норм загального військового обов’язку; - підвищення ролі і значення Збройних Сил України, престижу військової служби; - встановлення належного рівня бюджетних асигнувань на оборону; - створення в Україні військово-промислового комплексу на основі підприємств із замкненим циклом виробництва основних видів сучасної військової техніки і зброї; - оснащення Збройних Сил усіма видами високотехнологічного озброєння; - належне соціальне забезпечення військових; - створення дієвої системи підготовки національно-свідомих військових кадрів; - підготовка української молоді до навчання у вищих військових закладах, служби в Українських Збройних Силах; - військово-патріотичне виховання на основі кращих військових традицій Українського війська. Конгрес виступає за припинення скорочення Збройних Сил України.
Молодіжна партія України
Підтримують: 12 Проти: 8
Армія - повинна перейти на контрактну систему. Молодіжна партія розробила прект за яким за 5 років Україна може повністю перейти на контрактну форму проходження служби.
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 8 Проти: 3
Партія сприятиме побудові боєздатних Збройних Сил, підвищенню дієздатності МВС, прокуратури, СБУ, відновленню авторитету військової служби та посилення ролі Української Армії в суспільстві, перетворення її на справжнього гаранта незалежності та демократії. Ми сприятимемо реформуванню МВС, прокуратури, СБУ, судової системи з метою перетворення їх в ефективні інструменти захисту прав і свобод українських громадян та безпеки держави.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами