Духовне життя

Молодіжна партія України
Підтримують: 13 Проти: 5
Кожна людина вільна у своєму віросповіданні. В нашій країні, яка прагне бути демократичною, можуть бути представлені всі провідні релігії. Але повинні жорстко запобігати створенню деструктивних релігійних сект, які ведуть до фактичного руйнування психіки людини, та безпеки держави.
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 9 Проти: 0
Духовність Національна гідність та український патріотизм – основа єдності суспільства і держави. Розвиток людини, нації та суспільства, базований на принципах моралі, етики, гуманізму і поважному ставленні до довкілля. Розквіт української нації як спільноти, яка живе на власній землі, має спільну історичну спадщину, спільну національну культуру та спільні міфи. Формування національної самосвідомості, якій притаманна повага до національного коріння, традицій, історії, рідної мови, як основи національної ідеї. Розвиток культури – стратегічного чинника розвитку українського суспільства, основи функціонування і розвитку всіх сфер його життєдіяльності. Впровадження в політичну культуру норм моральної поведінки, прийняття кодексу честі політика. Партія, опираючись на традиційні культурні, духовні та політичні цінності і звичаї нашого народу, виступає за впровадження в політичну практику стандартів моральної політики.
Самоврядна Українська Держава
Підтримують: 6 Проти: 1
Духовне відродження суспільства Бажання досягти вищого рівня у духовному житті (мистецтві, культурі, освіті, пізнання себе і довколишнього світу) характеризує цивілізовану людину і цивілізовану державу. Місце країни у світовому співтоваристві визначається не тільки рівнем розвитку економіки, але й рівнем освіти, науки і культури. Не може бути в Україні благополучного майбутнього без морального, духовного оздоровлення українського народу, без формування почуття національного патріотизму, високих моральних цінностей, таких як честь, гідність, справедливість. Духовне відродження є запорукою кроку вперед українського суспільства.
Конгрес стоїть на засадах об’єднання Українських традиційних Церков в єдину Українську Помісну Християнську Церкву з патріархатом у місті Києві. Українська держава має захищати права і законні інтереси конфесій, які стоять на засадах національно-духовного і культурного відродження Української Нації. Серед інших церков і релігій, які діють в Україні, Конгрес толерує лише ті, які дбають про моральне відродження Української Нації та духовне оздоровлення українського суспільства. Українська Національна Держава має протистояти тим релігійно-конфесійним структурам, які вносять в українське суспільство розбрат, конфесійну войовничість, сприяють денаціоналізації українських громадян, протидіють консолідації Української Нації, вороже ставляться до існування незалежної Української Держави.
Соціал-Націоналістична Асамблея
Підтримують: 4 Проти: 2
Сприяння традиційним, традиціоналістичним та націоналістичним Українським релігійним течіям. Створення єдиної Української Апостольської християнської церкви з центром в Києві. Заборона діяльності релігійних культів та сект, що стоять на антинаціональних, антидержавних або сатанинських засадах і центри яких знаходяться поза межами України.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами