Духовне життя

Третя Сила
Підтримують: 2 Проти: 0
Розвиток раціонального мислення, інтелекту нації не повинен бути однобоким, бо це призведе до „засушування" Душі, до таких душевних недуг як скептицизм та нігілізм, душевна скупість та глухота.. Ніякий суперінтелект не компенсує втрату Віри як фундаментальної опори людського буття у світі. ХХІ століття об'єктивно потребує від України такого духовного розвитку та морального виховання особистості, які дозволять органічно поєднати Розум та Віру у структурі Української Душі і явити світові зразок вирішення цієї споконвічної проблеми. Історичне прагнення Української Душі до Волі крізь Неволю сформувало світоглядно-психічний склад та національний характер Української Душі, допомогло їй універсально освоїти світ, відчути Бога і цим створити передумови для перетворення себе у свідомого суб’єкта подальшого соціально-історичного розвитку на принципах Свободи.
"Українська платформа «Собор»
Підтримують: 1 Проти: 0
Усвідомлюючи те, що культура і духовність є основними чинниками відродження та єднання української політичної нації, Партія прагнутиме до: - прийняття суспільством та владними структурами національних і загальнолюдських цінностей, ідей добра, справедливості, віротерпимості; - визнання культури, складовими якої є мораль та етика, визначальним фактором функціонування влади і державної політики в усіх сферах буття; - визнання духовності, яку складають не лише релігійні, а й багато інших внутрішніх світоглядних переконань і позицій людини, однією з найвищих людських цінностей, яка потребує з боку держави створення відповідних умов для розвитку; - виховання національної гідності і особистої самоповаги, культивування в суспільстві неприйняття корупції, казнокрадства, обману, нестримного популізму і брехні; - створення умов для реалізації традиційних рис українського народу – працелюбності, господарності, ощадливості, прагнення до знань; - забезпечення з боку громадян і держави бережливого ставлення до пам’яток історії, культури і мистецтва; - стимулювання інтересу до культурно-мистецьких закладів: музеїв, театрів, галерей, історичних місць і культурних комплексів, розширення та наповнення змістовною частиною мережі культурно-просвітницьких закладів; - заохочення меценатства, створення фондів підтримки культури і мистецтва; - повернення незаконно вивезених з України цінностей матеріальної і духовної культури; - створення умов для відродження і розвитку української мови, розширення сфер та територій її застосування, забезпечення умов для відродження та розвитку культур та мов інших національних груп в Україні; - закріплення традиційних для української спільноти віротерпимості та толерантного ставлення до легально діючих церков і релігійних конфесій, які не сповідують насильство, розбещеність, соціальну ворожнечу, зневажливе ставлення до народу та інших конфесій; - забезпечення свободи слова для всіх громадян, суспільних груп і громадських організацій, які діють в межах закону; - реального захисту українського інформаційного простору від кіно-, відео- та видавничої продукції, яка проповідує насилля, ненависть, розбещеність, інші дії, несумісні з загальнолюдською мораллю, містить антидержавні, антиукраїнські ідеї та вислови, пропагує міжнаціональну ворожнечу.
Наша Україна (АРХІВ)
Підтримують: 1 Проти: 1
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами