Духовне життя

Українська Національна Асамблея
Підтримують: 1 Проти: 1
СОНЯЧНИЙ СВІТОГЛЯД - Сприятимемо поверненню до витоків Євангельського вчення як вищого рівня розвитку давньоукраїнської ведичної Традиції, реалізації прихованого в людях боголюдського потенціалу за прикладом втіленого Сина Божого. - Підтримуватимемо дослідження природи видимого і невидимого світу. - Створимо умови для формування єдиної духовної громади - Української Церкви, що гармонійно поєднає віру, науку, мистецтво і фізичну досконалість. Ми перетворимо Україну на планетарний духовний центр, що несе народам світло істинних знань, вищий моральний закон, досконалу соціальну організацію і передові технології, підтверджені добрими плодами Українського Способу Життя.
Партія регіонів (АРХІВ)
Підтримують: 1 Проти: 7
- обеспечение постепенного возвращения всего имущества религиозного назначения, которое находится в государственной и коммунальной собственности (за исключением отдельных достопримечательностей культуры мирового значения), в собственность религиозных организаций, а также создание правовых механизмов для переговорного процесса между церквами по вопросу справедливого возвращения имущества, которое возвращается; - предоставление церквам как религиозным объединением в случае их желания статуса юридического лица; - разработку правовых основ сотрудничества государства и церкви в сферах, где такое сотрудничество естественно и не противоречит принципу светского государства; - создание правовых механизмов поддержки, стимулирования (в том числе фискальными методами) партнёрства государства с церковью в сфере воспитания сирот, перевоспитания осуждённых, помощи престарелым, капеланства в Вооружённых Силах, а также реставрации церковных сооружений и других достопримечательностей религиозной архитектуры и культуры; - интегрирование религиозного образования в национальную образовательную систему, предоставление религиозным организациям права учреждать образовательные заведения наравне с другими юридическими лицами частного права; - противодействие проникновению в Украину деструктивных культов.
Українська Народна Партія
Підтримують: 0 Проти: 0
Український народ, який тривалий час перебував у колоніальному становищі, впродовж віків зберіг моральні чесноти, працьовитість, миролюбність та інші ознаки національної самобутності. Саме духовна основа буття українців давала їм можливість виживати на довгому історичному шляху до незалежності під постійною загрозою нищення його ідентичності, до якого постійно вдавалися великі світові імперії. За тривалі роки існування в неволі українці зберегли і донесли до сьогодення великі духовні скарби, надбані і примножені багатьма поколіннями. Історія, спосіб мислення, родовід, фольклор, звичаї та обряди, національна символіка, прикмети й вірування, світогляд, мова та писемність, народна міфологія, народна творчість, музичність і співучість тощо – усе це є складовою органічної цілісності, якою є духовна культура народу. Нині тисячолітня духовна спадщина українського народу, на жаль, залишається упослідженою, без постійної уваги та підтримки. Історичні скарби України повинні досліджуватися, вивчатися та бути надбанням усього українського народу. На цих скарбах має будуватися, зокрема, навчальний процес, починаючи з дошкільних закладів. Український народ володіє безцінною духовною скарбницею, яка за бережливого її використання вселятиме в людей гордість за свою історію та впевненість у майбутньому. У своїй діяльності ми сповідуємо християнські цінності та християнські принципи, при цьому відкидаємо будь-яку нетерпимість до інших віросповідань. Ми підтримуватимемо зусилля тих Церков та релігійних спільнот в Україні, які активно сприяють консолідації українського народу, допомагають відроджувати й утверджувати його традиційні духовні цінності. Ми виступаємо за утворення єдиної Української Помісної Церкви, яка має консолідувати усіх християн і нести людям віру, надію та любов до Бога, свого ближнього і до України. Влада має сприяти розбудові Церкви як духовного храму суспільства. Досвід інших країн переконливо засвідчує, що віра в Бога і Церква є дієвим і могутнім чинником, здатним об’єднати народ, зробити його морально здоровим і сильним, забезпечити йому демократичний поступ і сталий розвиток. В Україні не може бути нетерпимості до людей інших конфесій та віросповідань, а також їхніх об’єднань, які діють у рамках Конституції України, законів та договорів. Водночас обов’язком влади має бути турбота про адекватне забезпечення права віруючих українців в інших державах вільно створювати релігійні структури своєї конфесії.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами