Енергетика

Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 8 Проти: 2
ЦІЛЬ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ПРОЦВІТАННЯ ... 4.7. Заходи в енергетиці Головним завданням енергетичної політики в контексті переходу до моделі сталого розвитку є забезпечення достатньою кількістю енергії господарського комплексу та населення, причому виробництво енергії не повинно бути пов’язаним з шкідливими викидами в навколишнє середовище, здійснюватись на технологічному обладнанні з високим ККД, максимально можливо застосовувати поновлювані джерела енергії, шукати ці джерела всередині країни. Для забезпечення цього в Україні необхідно зробити такі першочергові заходи: • Підпорядкувати довгострокову енергетичну політику вимогам сталого розвитку. Змістити акценти з енергозабезпечення на енергозбереження з метою скорочення споживання енергії. • Вважати найбільш ефективною у стратегічному розумінні таку політику економічного розвитку, яка не потребує додаткових енерговитрат. • Визначити головною енергетичною галуззю України теплову електроенергетику. • Визнати розвиток вугільної індустрії Донбасу, Львівсько-Волинського басейну і величезних запасів бурого вугілля на правобережжі Дніпра основою енергетичного забезпечення України. Впорядкувати ціни і тарифи в електроенергетиці. • Максимально сприяти законодавчими та адміністративними заходами розвитку нетрадиційних (поновлюваних) джерел енергії та способів їх використання. • Забезпечити скорочення витрат газу в Україні на 10 млрд.м3 на рік. • Створити умови для розвитку малої енергетики, в тому числі і на базі вітчизняних напрацювань. В першу чергу слід звернути увагу на розробку вітроенергетичних установок, цирконієвої енергетики, рослинних джерел пального, малої гідро- електроенергетики, використання енергії сонця за допомогою сонячних колекторів, широкого впровадження в побут економних теплових насосів для обігріву приміщень, використання в енергетиці сільського господарства агрегатів, основаних на спалюванні соломи. • Максимізувати кількість послуг, які можна отримати із заданої кількості первинної енергії у найбільш ефективний (з економічної, соціальної та екологічної точок зору) спосіб.
Партія регіонів (АРХІВ)
Підтримують: 7 Проти: 9
- впровадження дієвої політики енергозбереження; - недопустимість неконтрольованого зростання цін на енергоносії, диверсифікації джерел енергозабезпечення; - вдосконалення порядку надання державної підтримки підприємствам вугільної промисловості, виходячи з потреб впровадження економічного стимулювання підприємств цієї галузі незалежно від форми власності; - використання термінових заходів для підвищення престижності шахтарської праці, покращення соціального захисту й медико-санітарного обслуговування робітників вугільної галузі; - нарощування об'ємів виробництва електроенергії на атомних електростанціях, підвищення безпеки їх роботи; - послаблення залежності України від постачання імпортних газа та нафти й збільшення об'ємів власного здобутку нафти та газу; - впровадження комплексного підходу до реструктуризації неперспективних і збиткових вуглевидобувних підприємств з врахуванням рівня соціально-економічного розвитку територій, на яких вони розташовані; - розширення використання нетрадиційних нетрадиційних джерел енергії і джерел, що оновлюються.
Радикальна партія Олега Ляшка
Підтримують: 4 Проти: 0
1. Привести Енергетичну стратегію України на період до 2030 року у відповідність із принципом: зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел, – деталізувати кроки поетапного виконання та запровадити дієві механізми контролю за реалізацією. 2. Розпочати активну розробку нових вітчизняних родовищ природного газу на Чорноморському шельфі, сланцевого газу на сході України, нафти та інших видів палива, що дозволить поступово зменшити залежність України від імпорту енергоносіїв та забезпечити 100-відсоткове задоволення потреб держави в енергоносіях за рахунок власних видобутих джерел. 3. Встановити жорстку пропорційну залежність цін за транзит енергоносіїв територією України та за оренду газосховищ відповідно до відпускних цін на газ для України. Здійснювати щоквартальний перерахунок тарифу на транзит одночасно з формуванням нової ціни на газ. 4. Запровадити прозорі тендери на закупівлю устаткування для державних енергетичних компаній. 5. Розробити та прийняти державну програму розвитку альтернативної енергетики: дизпаливо з вугілля, біопаливо, вітрова, сонячна та гідроелектроенергетика тощо. 6. Розпочати широке впровадження технологій з оптимізації видобутку газоконденсату (із застосуванням методики сайклінг-процесів), перейти на контрольно-теплові прилади обліку спожитих енергоносіїв. 7. Посилити заходи економічного стимулювання використання альтернативних джерел енергопостачання («зелені» тарифи для підприємств, які частину свого прибутку спрямовують на екологічні програми). 8. Встановити заходи адміністративної і дисциплінарної відповідальності за неощадливе використання електроенергії. 9. Розробити та запровадити механізм зміни тарифів на електроенергію для споживачів серед населення в залежності від щомісячних обсягів споживання. 10. Прискорити в контексті набуття Україною членства в Енергетичному Співтоваристві процес інтеграції електроенергетичної системи України до єдиної енергетичної системи країн ЄС. 11. Розв’язати проблему «перехресного субсидіювання» в електроенергетиці. 12. Запровадити енергетичну біржу. Ввести в дію механізм розрахунку тарифів на постачання природного газу та електроенергії в залежності від енергоефективності постачальників. 13. Створити в Україні резерв ядерного палива. Прийняти закон про будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Розпочати активну діяльність в рамках «Міжнародного центру зі збагачення урану» та проектах, які зміцнять позиції України в секторі атомної енергетики. Розпочати професійну підготовку спеціалістів для забезпечення кадрами вітчизняних підприємств, які розроблятимуть атомні реактори для АЕС України.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами